Notícies i activitats de http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/ http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/ Notícies i activitats de http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/ http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/img/ico_rss.gif Notícies i activitats de http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/ http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/ 30 30 Redescobrir el poder de l’art com a eina d’ aprenentatge i de gaudi. Activitat adreçada al professorat de tots els nivells educatius. http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/redescobrirelpoderdelaartcomaeinadaaprenentatgeidegaudiactivitatadreadaalprofessoratdetotselsnivellseducatius/ <p><strong>El Museu Nacional d&rsquo;Art de Catalunya us convida a redescobrir el poder de l&rsquo;art com a eina d&rsquo; aprenentatge i de gaudi.</strong></p> <p>Activitat gratu&iuml;ta adre&ccedil;ada al professorat de tots els nivells educatius.</p> <p>El museu repr&egrave;n les visites comentades a les exposicions temporals per al professorat. Aquestes visites ,condu&iuml;des per una educadora, us presentaran les claus de les exposicions i els projectes art&iacute;stics en curs. Una oportunitat&nbsp; per connectar-vos amb l&rsquo;actualitat art&iacute;stica, inspirar-vos i compartir una estona de gaudi en el museu.</p> <p><strong>Dimarts 28 de novembre. </strong></p> <p><strong><strong>Francesc Torres. La capsa entr&ograve;pica (el museu d&rsquo;objectes perduts).&nbsp;</strong><br /></strong></p> <p>Comencem amb una exposici&oacute; que ens interpel.la i ens convida a reflexionar. A ben segur que no us deixar&agrave; indiferents!</p> <p><strong>Informaci&oacute; pr&agrave;ctica</strong></p> <p>Totes les visites comentades comen&ccedil;aran a les 18h i duraran aproximadament 1:30h. <br />Reserveu la vostra pla&ccedil;a per tel&egrave;fon&nbsp; 93 6220375 o al correu grups@museunacional.cat.</p> <div style="position: fixed; left: -4096px"><strong><a href="http://www.dmtransfer.com">dalaman airport taxis</a></strong></div> <p>&nbsp;</p> II JORNADES DISSENY PER VIURE http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/iijornadesdissenyperviure/ <p>Els dies <strong>26 i 27 d'octubre</strong> el Museu del Disseny organitza les <strong>II Jornades Disseny per viure</strong> comissariades per <strong>&Ograve;scar Guayabero</strong>. Aquesta <strong>segona edici&oacute;</strong> se centra en <strong>l'educaci&oacute; i el paper del disseny al servei del coneixement</strong>.</p> <p>Dos dies de pon&egrave;ncies, taules rodones, xerrades i tallers on es mostrar&agrave; la import&agrave;ncia de l'espai, el format, el suport a l'hora de compartir coneixement amb l'objectiu de millorar les experi&egrave;ncies educatives. En aquesta edici&oacute; professionals del sector analitzaran les oportunitats que genera el disseny com a eina de canvi del sistema educatiu actual. Amb la voluntat de generar un ecosistema educatiu que doni respostes a les necessitats del segle XXI, es reflexionar&agrave; sobre el rol del disseny com a intermediari per obtenir formules d'&egrave;xit, des del disseny d'espais a les interf&iacute;cies digitals, des de processos de creaci&oacute; a donar suport a escoles.</p> <p>El programa de les jornades compte amb la pon&egrave;ncia estrella de <strong>Rosan Bosch</strong>, una de les cares internacionals de la innovaci&oacute; educativa a trav&eacute;s del disseny de nous espais i mobiliari. L'espai i l'entorn f&iacute;sic influeix en l'estat emocional, el comportament i la manera de pensar dels estudiants i docents de manera qeu s'ha d'entendre el disseny com una eina d'aprenentatge actiu que recolzi la implementaci&oacute; dels nous m&egrave;todes d'ensenyament. Els projectes d'aquesta dissenyadora holandesa han demostrat que amb la creaci&oacute; d'ambients f&iacute;sics fets a mida i amb un disseny innovador es contribueix a la millorar la motivaci&oacute; dels estudiants i a convertir-los en curiosos constants i en amants de l'aprenentatge.</p> <p>Una desena de dissenyadors i d'estudis locals com <strong>Hey Studio</strong>, <strong>Globus Vermell</strong>, <strong>Anna Maj&oacute;</strong>, <strong>Quique L&oacute;pez</strong> o <strong>Tomoko Sakanmoto</strong> entre d'altres figures de renom presentaran projectes i casos on el disseny adopta un rol social i mediador en l'&agrave;mbit educatiu. Tamb&eacute; tindr&agrave; lloc una taula rodona on es debatir&agrave; el paper que han de tenir els espais i objectes en l'educaci&oacute; amb la participaci&oacute; d'<strong>Emili Padr&oacute;s</strong>, d'<strong>Emiliana Design Studio</strong>,<strong> Ana Bach</strong> <strong>de Bach Arquitectes</strong>,&nbsp; <strong>Laura Campo de Fundaci&oacute; Bofill</strong>, <strong>Mamen Artero de Globus Vermell</strong> i <strong>Adri&agrave; Garcia de EDIVI</strong>, i <strong>Oscar Guayabero</strong> dissenyador i comissari de les jornades, com a moderador. Les jornades culminaran amb la confer&egrave;ncia 'Interf&iacute;cie i materialitat en els processos d'aprenentatge. Una revisi&oacute; cr&iacute;tica' a c&agrave;rrec de <strong>Rosa Llop</strong> i <strong>David Casacuberta</strong>.</p> <p><span style="color: #606060;"><strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; o assist&egrave;ncia a les jornades:<br /></strong><strong>Tatiana Viladomat - ArTv</strong><br /></span><a href="https://ecorreu.gencat.cat/owa/redir.aspx?C=AEM3HH9CvfnifnO73Fc8WLk4Q4genO56QGdKffQ77DGwAQG1zxrVCA..&amp;URL=mailto%3atatiana%40artv.es" target="_blank">tatiana@artv.es</a><br /><span style="color: #606060;"> M: 645 78 31 34</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal; font-family: Helvetica; font-size: 11px; -webkit-text-stroke-color: #000000; -webkit-text-stroke-width: initial;"><span style="font-kerning: none;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal; font-family: Helvetica; font-size: 11px; -webkit-text-stroke-color: #000000; -webkit-text-stroke-width: initial;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal; font-family: Helvetica; font-size: 11px; -webkit-text-stroke-color: #000000; -webkit-text-stroke-width: initial;">&nbsp;</p> <div style="position: fixed; left: -4096px;"><strong><a href="http://www.dmtransfer.com">dalaman airport taxis</a></strong></div> III Jornada Educativa Joan Brossa http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/iiijornadaeducativajoanbrossa/ <p><strong>Transvers-Arts III Jornada Educativa Joan Brossa</strong></p> <p style="text-align: justify;">Amb la finalitat d’incorporar metodologies a l’aula que permetin <strong>eliminar fronteres entre continguts i matèries i promoure el treball creatiu per projectes</strong>, us proposem una jornada educativa en què diferents professionals vinculats a la docència, a la formació, a l’art, a la literatura, a la dansa, a la música, al cinema, a la performance, al teatre, etc., ens explicaran la seva experiència.</p> <p style="text-align: justify;">Aquesta III Jornada Educativa s’adreça a docents de tots els nivells educatius, educadors, dinamitzadors culturals, creadors i persones interessades o vinculades a la innovació educativa. S’entregarà un certificat a tots els assistents.</p> <p>Data: dilluns 10 de juliol del 2017.</p> <p>Horari: 9-15h.</p> <p>Lloc: Auditori del Centre d'Estudis i Documentació del MACBA.</p> <p>Inscripció: Fins al 6 de juliol. Inscripció obligatòria. Places limitades.</p> <p>Preu: 12Euros per assistent.</p> <p>Contacte: jbarnes@fundaciojoanbrossa.cat/ 93 458 99 94</p> <p><a href="https://laberintsbrossians.com/category/apren-amb-joan-brossa/">Fundació Joan Brossa </a></p> <p align="LEFT"> </p> <p><span style="font-family: Raleway;"> <ul> <li></li> </ul> </span></p> <div style="position: fixed; left: -4096px"><strong><a href="http://www.dmtransfer.com">dalaman airport taxis</a></strong></div> <p align="LEFT"> </p> <p align="LEFT"> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> S’obren les inscripcions a la 3a Jornada Patrimoni i Escola http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/saobrenlesinscripcionsala3ajornadapatrimoniiescola/ <div>&nbsp;<span style="font-size: 11pt; color: #000000; font-family: 'Open Sans', sans-serif;">L&rsquo;Ag&egrave;ncia Catalana del Patrimoni Cultural posa en marxa la 3a Jornada Patrimoni i Escola dedicada enguany a les estrat&egrave;gies i experi&egrave;ncies d&rsquo;educaci&oacute; patrimonial col&middot;laborativa.&nbsp;</span><span style="font-size: 11pt; color: #000000; font-family: 'Open Sans', sans-serif;">&nbsp;La jornada, que se celebrar&agrave; els&nbsp;</span><span style="font-size: 11pt; color: #000000; font-family: 'Open Sans', sans-serif;">propers 29 i 30 de setembre al</span><span style="font-size: 11pt; color: #000000; font-family: 'Open Sans', sans-serif;">&nbsp;</span><span style="font-size: 11pt; color: #000000; font-family: 'Open Sans', sans-serif;">mNACTEC</span><span style="font-size: 11pt; color: #000000; font-family: 'Open Sans', sans-serif;">&nbsp;</span><span style="font-size: 11pt; color: #000000; font-family: 'Open Sans', sans-serif;">(Museu de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Catalunya) a</span><span style="font-size: 11pt; color: #000000; font-family: 'Open Sans', sans-serif;">&nbsp;</span><span style="font-size: 11pt; color: #000000; font-family: 'Open Sans', sans-serif;">Terrassa, presenta en l&rsquo;edici&oacute; d&rsquo;enguany diverses novetats, fruit de les avaluacions fetes per les persones participants en les edicions anteriors. &nbsp;</span></div> <div style="color: #000000; font-family: 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; margin: 0px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif;">&nbsp;</span></span></span></div> <div style="color: #000000; font-family: 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; margin: 0px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif;">Augmenten la durada de la jornada a dos dies i, c</span><span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif;">om a fruit del treball col&middot;laboratiu iniciat en l&rsquo;anterior edici&oacute; 2016, presentarem la feina feta per la Comunitat de Pr&agrave;ctica Patrimoni i Escola, composta per docents i persones educadores del patrimoni cultural. Per establir nous vincles entre els agents implicats, oferim diversos espais de trobada i per fomentar la interacci&oacute; entre les persones participants en la jornada, proposem formats i metodologies d'acci&oacute; diferents. I perqu&egrave; tothom pugui exposar la feina feta a peu d'obra, hi haur&agrave; una zona amb p&ograve;sters amb experi&egrave;ncies col&middot;lectives. Animeu-vos a participar!</span></span></span></div> <div style="color: #000000; font-family: 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; margin: 0px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif;">&nbsp;</span></span></span></div> <div style="color: #000000; font-family: 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; margin: 0px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif;">Consulteu el programa al seg&uuml;ent enlla&ccedil;:</span></span></span></div> <div>&nbsp; <p><a href="../../jornada-patrimoniescola/">Programa 3a Jornada Patrimoni i Escola </a></p> </div> <p>&nbsp;</p> Vols fer-nos arribar la fitxa de les teves necessitats i expectatives per al 'cara a cara' http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/volsfer_nosarribarlafitxadelestevesnecessitatsiexpectativesperalcaraacara/ <p>Vols fer-nos arribar la fitxa de les teves necessitats i expectatives per al 'cara a cara'?</p> <p>Ets d'una escola i busques col.laborar amb un equipament patrimonial? Ets d'un equipament patrimonial i busques col.laborar amb una escola? Aquest &eacute;s el teu lloc!</p> <p>Es tracta d'un espai on en una taula 'cara a cara amb una altra professional de l'eduaci&oacute;' podr&agrave;s dialogar i compartir idees per futurs projectes de col.laboraci&oacute;. L'objectiu &eacute;s facilitar un espai de di&agrave;leg i que es puguin arribar a trobar possibles punts de connexi&oacute; per iniciar un projecte compartit Patrimoni- Escola.</p> <p>Si esteu interessades/ats, agrair&iacute;em complet&eacute;ssiu la 'fitxa cara a cara necessitats' o 'fitxa cara a cara expectatives'. Podeu enviar-ho a patrimoniculturaleduacio@gencat.cat fins el 15 de setembre 2017 o dur-ho impr&egrave;s el mateix dia de la Jornada.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Vols participar al &quot;Racó de Parlar&quot; de la 3a Jornada Patrimoni i Escola? http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/volsparticiparalracdeparlardela3ajornadapatrimoniiescola/ <p><!-- [if !mso]> <style> v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--></p> <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:TargetScreenSize>800x600</o:TargetScreenSize> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>CA</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <w:DoNotOptimizeForBrowser/> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Taula normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--></p> <p><span style="color: #e97d35; font-size: 28px; font-family: fjallaoneregular; padding-bottom: 15px; line-height: 43px;"><strong>Rac&oacute; de Parlar: </strong><strong>presentacions 15 X 20</strong></span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'Calibri','sans-serif';">Ens vols explicar la teva experi&egrave;ncia col&middot;laborativa de projectes entre equipament patrimonial-centre educatiu? Busquem treballs conjunts per compartir-los a la propera Jornada Patrimoni i Escola.</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'Calibri','sans-serif';">Es tracta de presentacions amb un ppt de 15 diapositives en la que les persones que expliquin el projecte dediquin 20 segons a cada una d'elles. L'o</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'Calibri','sans-serif';">bjectiu &eacute;s garantir una exposici&oacute; din&agrave;mica, efica&ccedil; i sistem&agrave;tica de les idees rellevants a destacar per compartir-les amb tothom.</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'Calibri','sans-serif';">Si esteu interessades/ats, agrair&iacute;em ens f&eacute;ssiu arribar la 'guia de presentaci&oacute; d'experi&egrave;ncies'</span> <span style="font-size: 11pt; font-family: 'Calibri','sans-serif';">a: patrimoniculturaleducacio@gencat.cat abans del&nbsp;30 de juny 2017.</span></p> Jornada educativa-Jocs, la gamificació com a estratègia d'aprenentatge http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/jornadaeducativa_jocslagamificacicomaestratgiadaprenentatge/ <p>Dissabte 6 de maig de 2017 al Museu Episcopal de Vic.</p> <p><strong>Com podem aprofitar els beneficis del joc a l'aula?&nbsp;</strong></p> <p>Una de les tend&egrave;ncies actuals en el m&oacute;n educatiu &eacute;s la gamificaci&oacute;, &eacute;s a dir, l'&uacute;s de mec&agrave;niques de joc en entorns i aplicacions no l&uacute;diques amb la finalitat de potenciar la motivaci&oacute;, la concentraci&oacute;, l'esfor&ccedil;, &nbsp;la fidelitzaci&oacute; i altres valors positius comuns entre els jocs.</p> <p>La gamificaci&oacute; utilitzada com a estrat&egrave;gia d'aprenentatge permet l'adquisici&oacute; tant de coneixements, com d'actituds i compet&egrave;ncies en un marc l&uacute;dic i motivador per aconseguir un aprentatge significatiu.</p> <p>Tindrem l'oportunitat d'escoltar bones experi&egrave;ncies de gamificaci&oacute; a les aules explicades pels seus autors i descobrir la nova activitat del Museu que utilitza estrat&egrave;gies de joc per con&egrave;ixer el m&oacute;n medieval.&nbsp;</p> Vols presentar un pòster a la 3a Jornada Patrimoni i Escola? http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/volspresentarunpsterala3ajornadapatrimoniiescola/ <p><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: CA; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 15pt; text-align: justify; color: #1f1d21; font-family: ubuntulight;">Formes part d'una experi&egrave;ncia de col.laboraci&oacute; centre educatiu- equipament patrimonial? T'agradaria compartir aquest treball de cooperaci&oacute; entre docents i professionals dels museus? Estem a la recerca d'experi&egrave;ncies innovadores, treballs conjunts per projectes, o qualssevol altra proposta diferent que valori les&nbsp;noves pedagogies i el treball competencial. Les volem compartir a la propera 3a Jornada Patrimoni i Escola en format p&ograve;ster.&nbsp;</span><br /></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15pt; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 10.5pt;">Si esteu interessdes/ats, agrair&iacute;em ens f&eacute;ssiu arribar la 'guia de presentaci&oacute; d'experi&egrave;ncies' a:&nbsp;</span>patrimoniculturaleducacio@gencat.cat abans del&nbsp;30 de juny 2017.</p> JORNADA PROFESSIONAL DE MEDIACIÓ CULTURAL A CATALUNYA. EL COGUL http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/jornadaprofessionaldemediaciculturalacatalunyaelcogul/ <p class="MsoNormal" style="margin-top: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span style="font-size: 14.6667px; line-height: 16.8667px; text-align: start;">El passat 27 de mar&ccedil; es va dur a terme la <em>Jornada professional de mediaci&oacute; cultural a Catalunya</em>, al Centre d'Interpretaci&oacute; de les pintures rupestres de la Roca dels Moros del Cogul (Lleida). La Jornada va ser tot un &egrave;xit! Van assistir 78 professionals entre els quals hi havia educadores/rs de base, t&egrave;cniques/cs de serveis educatius de diferents museus del territori catal&agrave; i representants d'empreses externes de serveis educatius, el feedback rebut ha estat molt positiu. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span style="font-size: 14.6667px; line-height: 16.8667px; text-align: start;">Al llarg de la Jornada es va compartir a trav&eacute;s de taules de treball entorn de tres grans blocs tem&agrave;tics: la <strong>posada en valor de la mediaci&oacute; cultural</strong>, &nbsp;la <strong>definici&oacute; del perfil professional</strong> i el<strong> context laboral</strong>.Les converses van ser intenses i van donar lloc a una relatoria i debat final que permetr&agrave; perfilar el codi de bones pr&agrave;ctiques ja existent.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><a style="line-height: 115%;" href="https://pinvisiblesblog.wordpress.com/2016/07/24/534/">M&eacute;s informaci&oacute; sobre el codi de bones pr&agrave;ctiques</a></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span style="font-size: 14.6667px; line-height: 16.8667px; text-align: start;">El <strong>codi de bones pr&agrave;ctiques</strong> &eacute;s &uacute;til per a museus i institucions culturals i com a full de ruta per les i els professionals del sector. &Eacute;s un treball realitzat en col.laboraci&oacute; tant per professionals de la mediaci&oacute; cultural i perfils afins, com per representants institucionals. Un codi el proc&eacute;s del qual es va iniciar a Madrid, ha continuat a Val&egrave;ncia i amb aquesta Jornada des de l'Ag&egrave;ncia Catalana del Patrimoni Cultural ens vam sumar a aquesta iniciativa. A la Jornada van participar:</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span style="font-size: 14.6667px; line-height: 16.8667px; text-align: start;"><a href="https://avalem.wordpress.com/">AVALEM</a>:&nbsp;</span><strong style="line-height: 20px;">des de 2012</strong><span style="line-height: 20px;">, associaci&oacute; valenciana d'educadors de museus i patrimoni.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span style="font-size: 14.6667px; line-height: 16.8667px; text-align: start;"><a href="http://infoamecum.wixsite.com/amecum">AMECUM</a>:&nbsp;</span><strong style="line-height: 20px;">des de 2015</strong><span style="line-height: 20px;">, asociaci&oacute;n de mediadores culturales de Madrid.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span style="font-size: 14.6667px; line-height: 16.8667px; text-align: start;"><a href="http://www.pedagogiasinvisibles.es/">Pedagog&iacute;as Invisibles</a>:&nbsp;</span><strong style="line-height: 20px;">des de 2008</strong><span style="line-height: 20px;">, associaci&oacute; sense &agrave;nim de lucre dedicada a la recerca i acci&oacute; en l'&agrave;mbit educatiu que busca promoure noves formes d'aprenentatge &nbsp;per a la transformaci&oacute; social.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 115%;">En la posada en com&uacute; de les conclusiones de les taules es va fer palesa la iniciativa de crear <strong>una associaci&oacute; de persones mediadores o educadores culturals a Catalunya</strong>. La Jornada com a plataforma d'expressi&oacute; dels professionals de l'&agrave;mbit de la cultura va aconseguir la col.laboraci&oacute;, el debat i reflexi&oacute; des de l'horitzontalitat, entre diferents agents del sector, i identificar al temps les problem&agrave;tiques comunes que afecten al sector, per prendre consci&egrave;ncia i buscar solucions adequades i consensuades.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 115%;">Acci&oacute; Educativa, &Agrave;rea de P&uacute;blics, Ag&egrave;ncia Catalana del Patrimoni Cultural.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 115%;">&nbsp;</p> Pedagogies Clandestines a Barcelona http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/pedagogiesclandestinesabarcelona/ <p><strong>Vols ser una pedagoga invisible? Est&agrave;s fart de fer sempre el mateix a l'aula?, doncs ens veiem en Pedagogies Clandestines a Barcelona el 27 i 28 de maig 2017</strong><br />La innovaci&oacute; pedag&ograve;gica sempre s'ha produ&iuml;t en la clandestinitat. La gran majoria de professionals de l'educaci&oacute; que surten dels est&agrave;ndards marcats es veuen obligats a &ldquo;innovar sense demanar perm&iacute;s&rdquo;. En Pedagogies Clandestines pretenem generar un espai d'aprenentatge per a aquells docents invisibles que, de forma intu&iuml;tiva, estan transformant la seva pr&agrave;ctica. Volem que aquests professors i professores no se sentin rars, incomprendidos i els &uacute;nics que han de lluitar contra els equips directius, inspectors, pares, alumnes i el pitjor de tot, contra la por. Desitgem que tots aquests professionals de l'educaci&oacute; trobin en aquest curs noves eines per continuar la seva labor clandestina i un cam&iacute; perqu&egrave; hagi de deixar de ser-ho.<br />Pedagogies Clandestines es planteja com un intercanvi din&agrave;mic i participatiu entre els assistents que tindr&agrave; una durada de 12 hores repartides en dos dies. L'objectiu d'aquests cursos no &eacute;s la transmissi&oacute; d'una metodologia espec&iacute;fica, sin&oacute; una oportunitat per reflexionar cr&iacute;ticament sobre els nous rols i els continguts propis del professorat del segle XXI. En aquest sentit, aquests tallers es dirigeixen a professionals de l'educaci&oacute; formal interessats a detectar, analitzar i transformar, les seves pr&agrave;ctiques. Va dirigit a professors de diferents &agrave;rees i nivells educatius: infantil, prim&agrave;ria, secund&agrave;ria i universitat.</p> <p><a href="https://pinvisiblesblog.wordpress.com/2016/10/03/pedagogias-clandestinas/">M&eacute;s informci&oacute;: sesions i dinamitzaci&oacute;</a></p> <p><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDdtvYS28lfVxr9r-LbEXvTundSOiFuiPvC3sOuBHuvKESMA/viewform?c=0&amp;w=1">Formulari d'inscripci&oacute;</a></p> JORNADA PROFESSIONAL DE MEDIACIÓ CULTURAL A CATALUNYA, bones pràctiques a les institucions culturals http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/jornadaprofessionaldemediaciculturalacatalunyabonespractiquesalesinstitucionsculturals/ <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>CA</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Taula normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--></p> <p class="Normal1" style="margin-top: 14.0pt; text-align: justify;"><strong><a href="https://docs.google.com/forms/d/15yoVvGu2voZ3yPGgkRWG9FTyCP-YfLCFWCFDsQStJLc/edit">INSCRIPCIONS</a></strong></p> <p class="Normal1" style="margin-top: 14.0pt; text-align: justify;"><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Taula normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">27 de mar&ccedil; de 2017. Centre d&rsquo;Interpretaci&oacute; de les pintures<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>rupestres de la Roca dels Moros del Cogul (Lleida)</strong></p> <p class="Normal1" style="margin-top: 14.0pt; text-align: justify;">Durant els dos darrers anys <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">AVALEM </strong>(<span style="mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic;">Associaci&oacute; valenciana d'educadors de museus i patrimoni)</span>, <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">AMECUM </strong>(<span style="mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic;">Associaci&oacute; de mediadores culturals de Madrid)</span> i <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Pedagog&iacute;as Invisibles </strong>(associaci&oacute; dedicada a la investigaci&oacute; i acci&oacute; en l&rsquo;&agrave;mbit de l&rsquo;art+educaci&oacute;<u> </u>que busca promoure noves maneres d&rsquo;aprenentatge per la transformaci&oacute; social<span style="mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic;">), </span>han dut a terme una s&egrave;rie de trobades obertes sobre mediaci&oacute; cultural.</p> <p class="Normal1" style="margin-top: 14.0pt; text-align: justify;">Des de l&rsquo;<strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Ag&egrave;ncia</strong> <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Catalana del Patrimoni Cultural</strong>, pensem que ha arribat el moment de dur a terme aquests debats a Catalunya, per tal que se segueixin enriquint.</p> <p class="Normal1" style="margin-top: 14.0pt; text-align: justify;"><span style="mso-bidi-font-weight: bold;">Per aix&ograve;, des d&rsquo;Acci&oacute; Educativa de l'Ag&egrave;ncia Catalana del Patrimoni Cultural<strong>,</strong> ens volem sumar a aquesta iniciativa ja que pensem, igual que aquestes institucions, que &eacute;s fonamental<strong> la posada en com&uacute; d'objectius</strong></span><strong> a aconseguir, la col&middot;laboraci&oacute;, el debat i reflexi&oacute; des de l'horitzontalitat, entre diferents agents del sector, i identificar al temps les problem&agrave;tiques comunes que ens afecten.</strong></p> <p class="Normal1" style="margin-top: 14.0pt; text-align: justify;">D&rsquo;aquesta manera, el pr&ograve;xim 27 de mar&ccedil; es far&agrave; la <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">TROBADA PROFESSIONAL DE MEDIACI&Oacute; CULTURAL A CATALUNYA: bones pr&agrave;ctiques en institucions culturals</strong>. Ser&agrave; al Centre d&rsquo;Interpretaci&oacute; de les pintures <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>rupestres de la Roca dels Moros del Cogul (Lleida) entre les 10:30 i les 16:00 hores.</p> <p class="Normal1" style="margin-top: 14.0pt; text-align: justify;">Convidem a totes les persones interessades en la mediaci&oacute; cultural a participar de manera activa en aquesta jornada que ens agradaria que sigui, igual que les anteriors, a Madrid i Val&egrave;ncia, intensa i interessant.</p> <p class="Normal1" style="margin-top: 14.0pt; text-align: justify;">Les jornades de Madrid, Val&egrave;ncia i Catalunya, formen part d&rsquo;una s&egrave;rie de trobades que esperem que es repeteixin per tota la Pen&iacute;nsula, per generar un codi de bones pr&agrave;ctiques de forma conjunta i amb validesa nacional.</p> <p class="Normal1" style="margin-top: 14.0pt; text-align: justify;">La primera trobada <em style="mso-bidi-font-style: normal;">&iquest;Mediaci&oacute;?,</em> es va produir al desembre del 2015 en la sala Matadero de Madrid en el marc de l&rsquo;exposici&oacute; <em style="mso-bidi-font-style: normal;">Ni arte ni educaci&oacute;n</em> on vam poder debatre sobre l&rsquo;estat de la nostra professi&oacute;.</p> <p class="Normal1" style="margin-top: 14pt; text-align: justify;">Al juny del 2016 vam celebrar a Las Naves, Espai D&rsquo;Innovaci&oacute; i Creaci&oacute; de Val&egrave;ncia, la I Trobada professional de mediaci&oacute; cultural de Val&egrave;ncia. Bones pr&agrave;ctiques en les institucions culturals on el debat va donar lloc a la redacci&oacute; d&rsquo;un document o codi de bones pr&agrave;ctiques, que recull les necessitats, obligacions, drets i condicions per desenvolupar un treball professional fora de la precarietat.</p> <p class="Normal1" style="margin-top: 14.0pt; text-align: justify;">Desitgem compartir experi&egrave;ncies entre nosaltres i posar-les en com&uacute; amb altres representants de la cultura; volem expressar problem&agrave;tiques amb les quals ens enfrontem cada dia, des de definir la figura de la mediadora/or cultural i de l&rsquo;educadora/or als museus, fins a les prec&agrave;ries condicions laborals en les quals es desenvolupen aquestes feines. Les conclusions enriquiran el <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">codi de bones pr&agrave;ctiques</strong> que s&rsquo;est&agrave; elaborant i esperem que ben aviat sigui una guia d&rsquo;acci&oacute; per institucions culturals.</p> <p class="Normal1" style="margin-top: 14.0pt; text-align: justify;"><a href="https://pinvisiblesblog.wordpress.com/2016/07/24/534/">M&eacute;s informaci&oacute; del codi de bones pr&agrave;ctiques</a></p> <p class="Normal1" style="margin-top: 14.0pt; text-align: justify;"><span style="mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic;">Un codi el proc&eacute;s del qual, es va iniciar a Madrid, ha continuat a Val&egrave;ncia i ara volem sumar-nos des de Catalunya.</span></p> <p class="Normal1" style="margin-top: 14.0pt; text-align: justify;"><span style="color: windowtext;">Si us desplaceu des de Barcelona, s&rsquo;habilitar&agrave; un servei d&rsquo;autob&uacute;s sobre els que us donarem m&eacute;s informaci&oacute; amb la inscripci&oacute;. L&rsquo;acc&eacute;s &eacute;s gratu&iuml;t i l&rsquo;assist&egrave;ncia a la trobada </span>inclou els &agrave;pats.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: justify; line-height: 15.0pt; background: white;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Programa provisional:</span></strong></p> <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';">10.30h Acollida </span></p> <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';">11.00h Presentaci&oacute; de les associacions i institucions organitzadores (30 min)</span></p> <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';">11.30h Meditaci&oacute; i din&agrave;mica de presentacions dels participants (30 min)</span></p> <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';">12.00h Taules de treball (60 min)</span></p> <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-indent: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri;"><span style="mso-list: Ignore;">a.<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';">La mediaci&oacute;, &eacute;s necess&agrave;ria?</span></p> <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-indent: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri;"><span style="mso-list: Ignore;">b.<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';">Condicions laborals</span></p> <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-indent: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri;"><span style="mso-list: Ignore;">c.<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';">Perfil professional</span></p> <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';">13.00h Dinar (60 min)</span></p> <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';">14.00h Posada en com&uacute; de les conclusions de les taules i reformulaci&oacute; del codi de bones pr&agrave;ctiques (90 min)</span></p> <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';">15.30h Din&agrave;mica de tancament &nbsp;(30 min)</span></p> <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';">16.00h Fi</span></p> <p class="Normal1" style="margin-top: 14.0pt; text-align: justify;"><strong><span style="mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-style: italic;"><a href="https://docs.google.com/forms/d/15yoVvGu2voZ3yPGgkRWG9FTyCP-YfLCFWCFDsQStJLc/edit">Inscripcions</a></span></strong></p> <p class="Normal1" style="margin-top: 14.0pt; text-align: justify;"><span style="color: windowtext;">Places limitades fins completar aforament.</span></p> <p class="MsoNormal">Per a m&eacute;s informaci&oacute;, adjuntem els links d&rsquo;anteriors trobades:</p> <p class="MsoNormal"><a href="https://avalem.wordpress.com/2016/06/30/i-encuentro-profesional-sobre-mediacion-cultural-por-un-codigo-de-buenas-practicas-en-las-instituciones-culturales/">Web AVALEM</a></p> <p class="MsoNormal"><a href="http://infoamecum.wixsite.com/amecum/single-post/2016/08/03/Hacia-un-C%C3%B3digo-de-Buenas-Pr%C3%A1cticas-en-Mediaci%C3%B3n-Cultural">Web AMECUM</a></p> <p class="MsoNormal"><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Taula normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--></p> <p>&nbsp;</p> <p class="Normal1" style="margin-top: 14.0pt; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tàndem Escola Miquel Bleach i Museu Nacional d'Art de Catalunya: art a l'escola http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/tandemescolamiquelbleachimuseunacionaldartdecatalunyaartalescola/ <p>Es presenta el documental dirigit pel director Daniel Lacasa. Aquest documental ens mostra l&rsquo;experi&egrave;ncia educativa del projecte T&agrave;ndem entre l&rsquo;Escola Miquel Bleach i el Museu Nacional d&rsquo;Art de Catalunya.<span class="apple-converted-space">&nbsp;Una iniciativa que ha perm&egrave;s enriquir l'experi&egrave;ncia educativa a trav&eacute;s de l'art i el patrimoni.</span></p> <p>El Museu Nacional ha treballat conjuntament amb l&rsquo;Escola Miquel Bleach des del 2013 i durant 3 anys en aquest projecte, que &eacute;s una iniciativa per enriquir l&rsquo;experi&egrave;ncia educativa, la qualitat dels aprenentatges i la millora dels resultats acad&egrave;mics a trav&eacute;s de l&rsquo;art i el patrimoni. Per a l'Escola ha suposat un canvi metodol&ograve;gic centrat en el treball per projectes on l'art i el patrimoni art&iacute;stic han estat al centre de l&rsquo;aprenentatge, un proc&eacute;s de transformaci&oacute; que ha rebut el reconeixement p&uacute;blic amb l'atorgament del Premi Ciutat de Barcelona d&rsquo;Educaci&oacute; 2015.</p> <p><a href="http://www.museunacional.cat/ca/presentacio-del-documental-tandem-art-lescola">http://www.museunacional.cat/ca/presentacio-del-documental-tandem-art-lescola</a></p> Posem en marxa la Comunitat de Pràctica Patrimoni i Escola http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/posemenmarxalacomunitatdepracticapatrimoniiescola/ <div><span style="color: #262626;">Durant la 2a Jornada Patrimoni i Escola, que va tenir lloc a l'octubre del 2016 al Museu d'Hist&ograve;ria de Catalunya, es va presentar el projecte de la </span><span style="color: #eb8b0f; font-weight: bold;">Comunitat de Pr&agrave;ctica Patrimoni i Escola </span>(CoPPiE)<span style="color: #262626;">. En la trobada, es va proposar el projecte a la comunitat educativa i es va convidar als professionals a formar-hi part.&nbsp;</span><span style="line-height: 1.45;">De les sol&middot;licituds rebudes, una vintena de persones en constituiran el nucli actiu.</span></div> <div><span style="color: #262626;">&nbsp;</span></div> <div><span style="color: #262626;">La </span><span style="color: #eb8b0f; font-weight: bold;">CoPPiE </span>est&agrave;<span style="color: #262626;">&nbsp;formada per professionals diversos del sector educatiu, en concret per experts provinents dels equipaments culturals i per professionals del m&oacute;n de l&rsquo;ensenyament, com ara t&egrave;cnics i docents.&nbsp;</span></div> <div><span style="color: #262626;">&nbsp;</span></div> <div><span style="color: #262626;">La </span><span style="color: #eb8b0f; font-weight: bold;">CoPPiE</span><span style="color: #262626;"> vol promoure un canvi de perspectiva en el treball educatiu del patrimoni cultural Vol avan&ccedil;ar cap a un enfocament basat en el di&agrave;leg i el treball col&middot;laboratiu amb els docents, alhora que contribuir a enfortir l'alian&ccedil;a entre patrimoni i escola amb l'objectiu d'incrementar la qualitat de l'aprenentatge dels alumnes. I ho vol fer des de la innovaci&oacute;, desenvolupant una did&agrave;ctica competencial del patrimoni.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="color: #262626;">Posem en marxa la </span><span style="color: #eb8b0f; font-weight: bold;">CoPPiE</span><span style="color: #262626;"> amb la primera sessi&oacute; mensual, que tindr&agrave; &nbsp;lloc&nbsp;</span><span style="line-height: 1.45;">aquest dijous al Palau Moja, a Barcelona. Els resultats de la Comunitat de Pr&agrave;ctica es presentaran a la propera Jornada Patrimoni i Escola, que se celebrar&agrave; el primer cap de setmana d'octubre. Preneu nota!</span></div> <div>&nbsp;</div> El Departament de Cultura signa un acord amb Renfe, TRAM, FGC i Moventis per facilitar l'accés de les escoles d'alta complexitat al patrimoni cultural català http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/eldepartamentdeculturasignaunacordambrenfetramfgcimoventisperfacilitarlaccesdelesescolesdaltacomplexitatalpatrimoniculturalcatala/ <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">El conveni preveu cobrir les despeses de transport a museus, monuments i jaciments de 422 centres educatius catalans situats en entorns socials i econ&ograve;mics desafavorits.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">El programa est&agrave; obert a 225.000 alumnes que potencialment es poden beneficiar de bitllets gratu&iuml;ts d&rsquo;anada i tornada i descomptes en el lloguer d&rsquo;autocars per a les sortides escolars.</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">L&rsquo;acord s&rsquo;emmarca dins el programa ArGO!nautes, en col&middot;laboraci&oacute; amb el Departament d&rsquo;Ensenyament, per apropar el patrimoni cultural als infants i joves.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">El conseller de Cultura, Santi Vila, ha signat un acord amb Rodalies-Renfe, TRAM, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i Moventis mitjan&ccedil;ant el qual es facilitar&agrave; l&rsquo;acc&eacute;s de 422 centres educatius situats en zones socialment desafavorides als museus, monuments i jaciments de la Generalitat de Catalunya.</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">L&rsquo;acord s&rsquo;emmarca en el nou programa ArGO!nautes d&rsquo;ajuts per a les sortides escolars al patrimoni cultural, impulsat pel Departament de Cultura en col&middot;laboraci&oacute; amb el Departament d&rsquo;Ensenyament, amb l&rsquo;objectiu d&rsquo;apropar el patrimoni als infants i joves, tot contribuint a eliminar les barreres econ&ograve;miques que sovint condicionen les sortides escolars.</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">La primera fase del programa s&rsquo;adre&ccedil;a exclusivament a cobrir les despeses de transport, que acostumen a ser les m&eacute;s elevades, als centres educatius p&uacute;blics ubicats en entorns socials i econ&ograve;mics desafavorits, classificats com de complexitat m&agrave;xima pel Departament d&rsquo;Ensenyament i que apleguen un total de 225.000 alumnes. Els ajuts es poden sol&middot;licitar a trav&eacute;s d'aquest portal web Patrimoni Cultural &ndash; Educaci&oacute;&nbsp;</span><span style="font-family: Verdana; font-size: 8.5pt; line-height: 20px;">(</span><a style="font-family: Verdana; font-size: 8.5pt; line-height: 20px;" title="http://culturaeducacio.gencat.cat/" href="../../">http://culturaeducacio.gencat.cat</a><span style="font-family: Verdana; font-size: 8.5pt; line-height: 20px;">).</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">Han signat l&rsquo;acord amb el conseller Santi Vila, el director de l&rsquo;Ag&egrave;ncia Catalana del Patrimoni Cultural, &Agrave;lex Susanna, el director de Rodalies Catalunya, F&eacute;lix Mart&iacute;n, el president de TRAM, Felip Puig, el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Enric Tic&oacute;, i el president de Moventis, Miquel Mart&iacute;.</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">El conseller de Cultura ha destacat &ldquo;la complicitat institucional&rdquo; que ha fet possible l&rsquo;acord i ha remarcat que &ldquo;aquest pa&iacute;s fa grans coses quan hi ha complicitat entre el sector p&uacute;blic i el privat&rdquo;. &ldquo;L&rsquo;acord demostra, un cop m&eacute;s, que hi ha iniciatives privades que defensen l&rsquo;inter&egrave;s p&uacute;blic&rdquo;, ha afegit.</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">El conseller Vila ha explicat que el Departament de Cultura &ldquo;s&rsquo;ha conjurat per lluitar contra el condicionament per raons del lloc de naixement o de la ra&oacute; social a l&rsquo;hora d&rsquo;accedir a la cultura" perqu&egrave; &ldquo;tant important com garantir pol&iacute;tiques culturals potents, estimulants i interessants &eacute;s garantir l&rsquo;acc&eacute;s de tots els ciutadans a la cultura&rdquo;.</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">La voluntat del Departament de Cultura &eacute;s que el programa ArGO!nautes aviat es pugui estendre a altres escoles i equipaments patrimonials de Catalunya, tot cobrint tamb&eacute; altres despeses, com ara la manutenci&oacute; o les activitats. En aquest sentit, Santi Vila ha apuntat que &ldquo;l&rsquo;objectiu del Departament de Cultura &eacute;s que aquesta iniciativa, que ara s&rsquo;inicia amb primera fase, pugui tenir car&agrave;cter universal i es pugui estendre a tots els alumnes de Catalunya&rdquo;, ha afegit.</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">El nombre d&rsquo;ajuts per al curs escolar 2016-2017 &eacute;s el seg&uuml;ent:</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.000 bitllets d&rsquo;anada i tornada de Rodalies Catalunya - Renfe</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.000 bitllets d&rsquo;anada i tornada de la xarxa TRAM (Trambaix i Trambes&ograve;s)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.500 bitllets d&rsquo;anada i tornada de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25% de descompte en el lloguer d&rsquo;autocars amb l&rsquo;empresa Moventis</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">Els espais visitables en aquesta primera fase del programa d&rsquo;ajuts s&oacute;n, a m&eacute;s del Centre de Restauraci&oacute; de B&eacute;ns Mobles de Catalunya, els museus, monuments i jaciments de la Generalitat de Catalunya:</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Can&ograve;nica de Santa Maria de Vilabertran (Alt Empord&agrave;)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cartoixa d&rsquo;Escaladei (La Morera de Montsant, Priorat)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Casa Museu Prat de la Riba (Castellter&ccedil;ol, Moian&egrave;s)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Casa Museu Rafael Casanova (Moi&agrave;, Moian&egrave;s)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Castell de Cardona (Bages)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Castell de Claramunt (La Pobla de Claramunt, Anoia)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Castell de Miravet (Ribera d&rsquo;Ebre)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Castell-Monestir d&rsquo;Escornalbou (Riudecanyes, Baix Camp)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conjunt arqueol&ograve;gic d&rsquo;Emp&uacute;ries (Alt Empord&agrave;)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conjunt arqueol&ograve;gic d&rsquo;Ullastret (Baix Empord&agrave;)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conjunt monumental d&rsquo;Ol&egrave;rdola (Baix Pened&egrave;s)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conjunt monumental de Centcelles (Constant&iacute;, Tarragon&egrave;s)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes (Alt Empord&agrave;)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conjunt rupestre de la Roca dels Moros (El Cogul, Les Garrigues)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Convent de Sant Bartomeu (Bellpuig, Urgell)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Farga Palau (Ripoll, Ripoll&egrave;s)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jaciment arqueol&ograve;gic de Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d&rsquo;Ebre)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jaciment arqueol&ograve;gic de Coll del Moro (Gandesa, Terra Alta)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jaciment arqueol&ograve;gic de Castell (Palam&oacute;s, Baix Empord&agrave;)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Museu d&rsquo;Arqueologia de Catalunya (Barcelona, Barcelon&egrave;s)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Museu d&rsquo;Arqueologia de Catalunya &ndash; Sant Pere de Galligants (Girona, Giron&egrave;s)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Museu d&rsquo;Art de Girona (Girona, Giron&egrave;s)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Museu d&rsquo;Hist&ograve;ria de Catalunya (Barcelona, Barcelon&egrave;s)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Museu de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya (Terrassa, Vall&egrave;s Occidental)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Museu de la Col&ograve;nia Sed&oacute; (Esparreguera, Baix Llobregat)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Museu del Ciment Asland (Castellar de n&rsquo;Hug, Bergued&agrave;)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona (Tarragon&egrave;s)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Necr&ograve;polis Paleocristiana de Tarragona (Tarragon&egrave;s)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Reial Monestir de Santes Creus (Aiguam&uacute;rcia, Alt Camp)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vil&middot;la romana dels Munts (Altafulla, Tarragon&egrave;s)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">L&rsquo;acord neix a partir de l&rsquo;estudi qualitatiu sobre sortides a museus i espais patrimonials de les escoles que va realitzar l&rsquo;Ag&egrave;ncia Catalana del Patrimoni Cultural l&rsquo;any 2014 per con&egrave;ixer quin &eacute;s el proc&eacute;s de decisi&oacute;, les percepcions i les prefer&egrave;ncies de les escoles a l&rsquo;hora de programar una visita. L&rsquo;estudi va determinar que el cost del despla&ccedil;ament sovint &eacute;s una barrera important per a aquelles escoles ubicades en entorns social i econ&ograve;micament m&eacute;s desafavorits.</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana;">Actualment els escolars representen un 17-18 % del conjunt dels visitants dels museus, monuments i jaciments de la Generalitat.</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> Formació en línia per a museus: Noves pedagogies i com abordar la diversitat en el context educatiu http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/formacioenliniaperamuseusnovespedagogiesicomabordarladiversitatenelcontexteducatiu/ <div class="marbot30 descrip" style="text-align: justify;"> <p class="MsoNormal"><strong><span lang="ES" style="font-family: Calibri; mso-ansi-language: ES;">Coordina</span></strong><span lang="ES" style="font-family: Calibri; mso-ansi-language: ES;">:&nbsp;</span><span lang="ES" style="font-family: Calibri; mso-ansi-language: ES;">Pedagog&iacute;as Invisibles</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span lang="ES" style="font-family: Calibri; mso-ansi-language: ES;">Certifica</span></strong><span lang="ES" style="font-family: Calibri; mso-ansi-language: ES;">: </span><span lang="ES" style="font-family: Calibri; mso-ansi-language: ES;">Ag&egrave;ncia Catalana del Patrimoni Cultural, Departament de Cultura.&nbsp;</span><span lang="ES" style="font-family: Calibri; mso-ansi-language: ES;">Plena Inclusi&oacute;n</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span lang="ES" style="font-family: Calibri; mso-ansi-language: ES;">Col.laboradors</span></strong><span lang="ES" style="font-family: Calibri; mso-ansi-language: ES;">:&nbsp;</span><span lang="ES" style="font-family: Calibri; mso-ansi-language: ES;">AMECUM: Asociaci&oacute;n de Mediadoras culturales de Madrid.&nbsp;</span><span lang="PT-BR" style="font-family: Calibri; mso-ansi-language: PT-BR;">CEESC: Col.legi d&rsquo;educadores i educadors socials de Catalunya.&nbsp;</span><span lang="PT-BR" style="font-family: Calibri; mso-ansi-language: PT-BR;">Fundaci&oacute;n Tuya </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span lang="ES" style="font-family: Calibri; mso-ansi-language: ES;">Descomptes</span></strong><span lang="ES" style="font-family: Calibri; mso-ansi-language: ES;">:</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="ES" style="font-family: Calibri; mso-ansi-language: ES;">-Beques del 50% dels cursos per als serveis educatius dels museus de l&rsquo;ACdPC. M&eacute;s informaci&oacute;: Acci&oacute; Educativa de l&rsquo;ACdPC.</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="ES" style="font-family: Calibri; mso-ansi-language: ES;">-Beques del 20% per les educadores i educadors integrants de les Xarxes Territorials dels Museus de la Generalitat de Catalunya.M&eacute;s informaci&oacute;: Acci&oacute; Educativa de l&rsquo;ACdPC.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span lang="ES" style="font-family: Calibri; mso-ansi-language: ES;">Posicionament</span></strong><span lang="ES" style="font-family: Calibri; mso-ansi-language: ES;">:</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="ES" style="font-family: Calibri; mso-ansi-language: ES;">Pedagogies Invisibles &eacute;s un col.lectiu que treballa en l&rsquo;&agrave;mbit de l&rsquo;art +educaci&oacute; des de&ntilde; 2009 en contextos formals, no formals i informals, com a catalitzador per al canvi de paradigma educatiu i la transformaci&oacute; social.</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="ES" style="font-family: Calibri; mso-ansi-language: ES;">Des de l&rsquo;Acci&oacute; Educativa de l&rsquo;ACdPC, creiem en la renovaci&oacute; de l&rsquo;educaci&oacute;, en el patrimoni, l&rsquo;art i la cultura, i el seu poder transformador en la societat. Per aix&ograve; fomentem la participaci&oacute; activa, el treball en zarza i la cooperaci&oacute; entre comunitats, entenent com a espais educatius tots aquells que ofereixen possibilitats d&rsquo;aprenentatge.</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="ES" style="font-family: Calibri; mso-ansi-language: ES;">Fem una aposta per nous models de formaci&oacute; de professionals de la cultura i l&rsquo;educaci&oacute;, i com exemple, aquesta formaci&oacute; oberta a tots aquells interessats en noves pedagogies educatives i noves maneres d&rsquo;ensenyar i gaudir del patrimoni cultural i la cultura.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-family: Calibri;">Objectius de la formaci&oacute;</span></strong><span style="font-family: Calibri;">:</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;">1. Reflexionar sobre la funci&oacute; de l&rsquo;educaci&oacute; formal en la societat actual i la necessitat de realitzar un canvi de paradigma.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;">2. Analitzar els continguts dels actes pedag&ograve;gics (bretxa de continguts) aix&iacute; com el format que els donem (bretxa metodol&ograve;gica).</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;">3. Pensar els espais i els temps d&rsquo;aprenentatge com alguna cosa viu i din&agrave;mica.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;">4. Possibilitar actes d&rsquo;aprenentatge que no estiguin basats en l&rsquo;avaluaci&oacute; o en les din&agrave;miques de poder sin&oacute; en l&rsquo;experimentaci&oacute;, la implicaci&oacute; i la col&middot;laboraci&oacute;.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;">5. Modificar la percepci&oacute; reduccionista que les educadores i educadors tenen d&rsquo;elles i d&rsquo;ells mateixos: teixir xarxes.</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Calibri;">CURSOS</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-family: Calibri;">Etnoeducaci&oacute; i Artivismo. Ra&ccedil;a i Pol&iacute;tiques d&rsquo;Identitat en Educaci&oacute;.</span></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;">Comen&ccedil;a l&rsquo;1 de febrer. </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;">Aquest curs ofereix una experi&egrave;ncia dirigida a prendre consci&egrave;ncia de les noves realitats que fan del nostre m&oacute;n un m&oacute;n encara m&eacute;s divers. Aprendrem a gestionar la multiculturalitat a trav&eacute;s de la transculturalitat, des d&rsquo;estrat&egrave;gies art&iacute;stiques dirigides a la transformaci&oacute; social. Dotarem d&rsquo;eines a les educadores i educadors, de tota disciplina i grau, per enfrontar les seves accions educatives des d&rsquo;una perspectiva inclusiva que contempli la diversitat dels seus espais educatius, com un factor d&rsquo;aprenentatge. Per aix&ograve;, ens acostarem al tema des de diferents blocs que abordin la q&uuml;esti&oacute; a partir d&rsquo;una perspectiva hist&ograve;rica, social, identit&agrave;ria i artivista.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;">M&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;"><a href="http://plataformac.com/etnoeducacion-y-artivismo-raza-y-politicas-de-identidad-en-educacion/">http://plataformac.com/etnoeducacion-y-artivismo-raza-y-politicas-de-identidad-en-educacion/</a></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-family: Calibri;">Jo, tu, ell, ella... consci&egrave;ncia de g&egrave;nere a l&rsquo;espai educatiu.</span></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;">Comen&ccedil;a l&rsquo;1 de mar&ccedil;. </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;">L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquest curs &eacute;s treballar sobre les pedagogies invisibles en q&uuml;esti&oacute; de g&egrave;nere: com influeix el sistema heteropatriarcal en la construcci&oacute; de les nostres identitats. No tenim respostes absolutes i definitives, per&ograve; s&iacute; eines per reflexionar sobre la construcci&oacute; de g&egrave;nere i com en afecta. Durant quatre setmanes, anireu obtenint els recursos necessaris per poder reflexionar sobre aquest tema i les seves dimensions educatives.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;">M&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;"><a href="http://plataformac.com/yo-tu-el-ella-conciencia-de-genero-en-las-aulas/">http://plataformac.com/yo-tu-el-ella-conciencia-de-genero-en-las-aulas/</a></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-family: Calibri;">Accessibilitat cultural. Projectes col&middot;laboratius per a la construcci&oacute; d&rsquo;una educaci&oacute; m&eacute;s inclusiva.</span></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;">Comen&ccedil;a l&rsquo;1 d&rsquo;abril.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;">Aquest curs va dirigit a professionals interessats a transformar les seves entitats, projectes o aules en espais m&eacute;s accessibles per a persones amb discapacitat (diversitat funcional). En aquest curs coneixerem projectes emergents que treballen per mostrar la diversitat funcional com una caracter&iacute;stica m&eacute;s de l&rsquo;&eacute;sser hum&agrave; i no com una barrera. Tamb&eacute; aprendrem estrat&egrave;gies inclusives de mediaci&oacute; per aplicar-les als nostres projectes educatius, culturals o art&iacute;stics.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;">M&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;"><a href="http://plataformac.com/accesibilidad-cultural-proyectos-colaborativos-para-la-construccion-de-una-educacion-mas-inclusiva/">http://plataformac.com/accesibilidad-cultural-proyectos-colaborativos-para-la-construccion-de-una-educacion-mas-inclusiva/</a></span></p> </div> Busquem experiències de col·laboració per la 3a Jornada Patrimoni i Escola http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/busquemexperienciesdecollaboracioperla3ajornadapatrimoniiescola/ <p>Formes part d'una experi&egrave;ncia de col.laboraci&oacute; centre educatiu- equipament patrimonial? T'agradaria compartir aquest treball de cooperaci&oacute; entre docents i professionals dels museus? Estem a la recerca d'experi&egrave;ncies innovadores, treballs conjunts per projectes, o qualssevol altra proposta diferent que valori les&nbsp;noves pedagogies i el treball competencial. Les volem compartir a la propera 3a Jornada Patrimoni i Escola.</p> <p>Si esteu interessats/des, agra&iuml;riem ens f&eacute;ssiu arribar un resum de la vostra experi&egrave;ncia a:</p> <p>patrimoniculturaleducacio@gencat.cat</p> <p>&nbsp;</p> Jornades Didàctica de la Història 11 i 12 de novembre 2016 http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/jornadesdidacticadelahistoria11i12denovembre2016/ <p>Del passat al futur. Vint anys de did&agrave;ctica al Museu d'Hist&ograve;ria de Catalunya. 11 i 12 de novembre 2016.</p> <p>Les jornades combinaran sessions t&egrave;cniques amb sessions pr&agrave;ctiques en les que centres educatius i museus presentaran iniciatives en la did&agrave;ctica de la Hist&ograve;ria, amb el prop&ograve;sit &nbsp;d'oferir idees i experi&egrave;ncies a la resta de participants.&nbsp;</p> <p>Oferirem tamb&eacute; dos tallers pr&agrave;ctics en els que es treballaran recursos per tal d'ajudar a crear activitats, ja sigui als centres educatius o als museus.</p> <p><a href="http://www.mhcat.cat/activitats/activitats_culturals2/jornades_didactica_de_la_historia">http://www.mhcat.cat/activitats/activitats_culturals2/jornades_didactica_de_la_historia</a></p> Apropa't - Diàlegs d'Educació i Patrimoni 5 i 12 de Novembre 2016 http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/apropat_dialegsdeducacioipatrimoni5i12denovembre2016/ <p>Les jornades Apropa't s&oacute;n un espai de trobada entre el professorat i professionals dels museus de Tarragona i les Terres de l'Ebre per explorar el potencial educatiu dels recursos culturals locals. Aquestes jornades van dirigides al professorat de tots els nivells educatius aix&iacute; com als professionals de la cultura i als estudiants universitaris que estiguin cursant estudis d'educaci&oacute;, patrimoni, muse&iacute;stica o gesti&oacute; cultural.&nbsp;</p> <p>Tortosa - 5 de Novembre</p> <p>Tarragona -12 de Novembre&nbsp;</p> Jornades museus i perspectiva de gènere 18 i 20 d'octubre 2016 http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/jornadesmuseusiperspectivadegenere18i20doctubre2016/ <p style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11.2px; line-height: 14px; margin-top: 0px !important; margin-bottom: 12px !important;"><span style="color: #1f1d21; font-family: ubuntulight; font-size: 14px; line-height: 20px;">&nbsp;</span><span style="color: #1f1d21; font-family: ubuntulight; font-size: 14px; line-height: 20px;">L'any 1989, les Guerrilla Girls, un grup d'artistes feministes nascut a Nova York, van irrompre en el panorama internacional revelant que menys del 5% dels artistes representats a les seccions d'art modern del Metropolitan Museum of Art eren dones, per&ograve; que el 85% eren nus de dones. Amb aquesta acci&oacute;, volien denunciar un desequilibri de g&egrave;nere en els artistes representats a les galeries i els museus.</span></p> <p style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11.2px; line-height: 14px; margin-top: 0px !important; margin-bottom: 12px !important;"><span style="color: #1f1d21; font-family: ubuntulight; font-size: 14px; line-height: 20px;">Les jornades es plantegen com una reflexi&oacute; general sobre els discursos i les propostes narratives que es fan des els museus, alhora que proposen revisitar, rellegir el passat, a partir de les noves perspectives cient&iacute;fiques, els nous paradigmes que la teoria feminista ha anat elaborant en els darrers segles. A tot aix&ograve;, cal afegir-hi, tamb&eacute;, el debat al voltant de la utilitzaci&oacute; de la creaci&oacute; art&iacute;stica com a eina reivindicativa i educativa, des d'un punt de vista alliberador. Es persentaran experi&egrave;nces diverses en l'&agrave;mbit nacional i internacional, amb la voluntat d'enriquir un debat que contribueixi a fer uns museus menys sexistes. </span></p> <p style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11.2px; line-height: 14px; margin-top: 0px !important; margin-bottom: 12px !important;"><span style="color: #1f1d21; font-family: ubuntulight; font-size: 14px; line-height: 20px;">Dies i lloc: </span></p> <p style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11.2px; line-height: 14px; margin-top: 0px !important; margin-bottom: 12px !important;"><span style="color: #1f1d21; font-family: ubuntulight; font-size: 14px; line-height: 20px;">18 d'octubre: Museu d'Hist&ograve;ria de Catalunya</span></p> <p style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11.2px; line-height: 14px; margin-top: 0px !important; margin-bottom: 12px !important;"><span style="color: #1f1d21; font-family: ubuntulight; font-size: 14px; line-height: 20px;">20 d'octubre: Museu Comarcal de Cervera</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> Voleu viure la ciència i la tecnologia? http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/voleuviurelacienciailatecnologia/ <p><strong>Voleu viure la ci&egrave;ncia i la tecnologia?</strong> No us perdeu les propostes que el Museu del Gas de la Fundaci&oacute; Gas Natural Fenosa ofereix a petits i grans. Plegats descobrirem la import&agrave;ncia de temes tant importants com l&rsquo;efici&egrave;ncia energ&egrave;tica, els avantatges del progr&eacute;s tecnol&ograve;gic i els secrets que amaga el patrimoni industrial. A m&eacute;s, tamb&eacute; organitza la quarta edici&oacute; del cicle de cinema &ldquo;<strong>Pel&middot;lis en fam&iacute;lia</strong>&rdquo; en el que podreu veure llargmetratges d&rsquo;animaci&oacute; ben coneguts per tots des d&rsquo;una nova perspectiva: la import&agrave;ncia de prendre consciencia sobre diversos reptes actuals en relaci&oacute; a la descoberta de l&rsquo;univers i els elements tecnol&ograve;gics que han assolit els humans per arribar a l&rsquo;espai.</p> <p>D&rsquo;altra banda, el Museu del Gas de la Fundaci&oacute; Gas Natural Fenosa presenta tamb&eacute; <strong>activitats per al p&uacute;blic en general</strong> en les que es treballen diferents tem&agrave;tiques relacionades amb la setmana del turisme industrial i la setmana de la ci&egrave;ncia.</p> <p>A m&eacute;s, cada primer diumenge de mes, a les 12h, el Museu del Gas de la Fundaci&oacute; Gas Natural Fenosa us ofereix la possibilitat de gaudir d&rsquo;una visita guiada gratu&iuml;ta que us permetr&agrave; descobrir el museu des d&rsquo;una nova perspectiva!</p> <p><strong>No us ho perdeu! Reserveu ja la vostra activitat!</strong></p> Us esperem a la 2a Jornada Patrimoni i Escola http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/usesperemala2ajornadapatrimoniiescola/ <p>El dissabte 1 d'octubre es dur&agrave; a terme la 2a Jornada Patrimoni i Escola al Museu d'Hist&ograve;ria de Catalunya.S'<span style="text-align: justify;">&nbsp;oferir&agrave; un espai de formaci&oacute; i d&rsquo;intercanvi amb dos tipus principals d&rsquo;activitats: les sacsejades que ens permetran trencar esquemes i plantejar noves mirades, i els c&ograve;ctels, que ens presentaran experi&egrave;ncies pr&agrave;ctiques i participatives. Igualment, representar&agrave; el tret de sortida de la Comunitat de Pr&agrave;ctica permanent que ha de servir per implantar propostes innovadores als diferents equipaments patrimonials i als centres docents.</span></p> Lliurats els premis Experiència Fotogràfica Internacional dels Monuments (EFIM) 2016, el punt de trobada dels joves amb el patrimoni cultural http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/lliuratselspremisexperienciafotograficainternacionaldelsmonumentsefim2016elpuntdetrobadadelsjovesambelpatrimonicultural/ <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Ahir a la tarda, al Palau Moja, es van lliurar els premis del concurs Experi&egrave;ncia Fotogr&agrave;fica Internacional dels Monuments (EFIM) 2016, en el qual </span><span style="font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: CA;">hi han participat m&eacute;s de dos-cents alumnes, d&rsquo;entre 12 i 20 anys, estudiants de secund&agrave;ria, batxillerat i cicles formatius, procedents de vint-i-tres centres educatius de l&rsquo;&agrave;mbit catal&agrave;</span><span style="font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">. El jurat format per fot&ograve;grafs especialistes en patrimoni i responsables de comunicaci&oacute;, educaci&oacute; i gesti&oacute; de monuments de l&rsquo;Ag&egrave;ncia Catalana del Patrimoni Cultural han escollit </span><span style="font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: CA;">10 treballs guanyadors i 20 de finalistes. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: CA;">L&rsquo;edici&oacute; d&rsquo;enguany, que utilitzava per primera vegada la plataforma d&rsquo;Instagram, ha premiat els treballs que destacaven pel potencial del conjunt de la imatge i del relat a l&rsquo;hora d&rsquo;interpretar un element patrimonial. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: CA;">El lliurament dels premis EFIM 2016 Catalunya va anar a c&agrave;rrec del director de l&rsquo;Ag&egrave;ncia Catalana del Patrimoni Cultural, &Agrave;lex Susanna, que va ressaltar que l&rsquo;objectiu d&rsquo;aquest certamen &eacute;s fomentar en els joves una relaci&oacute; de proximitat, coneixement i estima del propi patrimoni. </span></p> <p>Els alumnes guanyadors pertanyen a l&rsquo;IES Gabriel Ferrater i Soler, INSS Dolors Mallafr&eacute; i Ros, Institut Salvador Vilaseca, Institut Investigador Blanxart, Col&middot;legi Sant Pau Ap&ograve;stol i FEDAC Sant Andreu. Els joves podran gaudir d&rsquo;una ruta fotogr&agrave;fica de patrimoni i paisatge a la Vall de Bo&iacute;, d&rsquo;una <em>masterclass</em> de fotografia de patrimoni arquitect&ograve;nic condu&iuml;da per un fot&ograve;graf professional, i d&rsquo;un passi anual per visitar els museus, monuments i jaciments de la Generalitat. Per la seva banda, les escoles amb alumnes premiats, podran triar dues activitats educatives als equipaments patrimonials de la Generalitat per al nou curs 2016-2017, per haver fomentat la participaci&oacute; del seu alumnat en aquest concurs.</p> TROBA ELS RECURSOS EDUCATIUS I MATERIAL DIDÀCTIC QUE NECESSITES! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/trobaelsrecursoseducatiusimaterialdidcticquenecessites/ <p>Aquest portal web &eacute;s una bona eina perqu&egrave; els teus alumnes descobreixin el patrimoni cultural fora de l&rsquo;aula d&rsquo;una manera participativa, a trav&eacute;s d&rsquo;activitats de diferents nivells educatius.&nbsp;</p> <p>Accedeix al web per veure tota l&rsquo;oferta educativa del patrimoni cultural catal&agrave;, d&rsquo;equipaments, museus, arxius i jaciments. Tindr&agrave;s tot el ventall d&rsquo;activitats per completar el teu programa pedag&ograve;gic a un sol clic.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Gaudeix del nou programa educatiu del Conjunt Rupestre de la Roca dels Moros http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/gaudeixdelnouprogramaeducatiudelconjuntrupestredelarocadelsmoros/ <p>El&nbsp;Conjunt Rupestre de la Roca dels Moros del Cogul engega el nou programa educatiu pel curs 2016-2017.&nbsp;</p> <p>El nou Programa Educatiu est&agrave; pensat amb un m&egrave;tode d&rsquo;aprenentatge que funcioni en dues direccions: mediador/educador-alumne, basat en l&rsquo;observaci&oacute; de les pintures i del m&oacute;n que ens envolta. Es pret&eacute;n introduir als alumnes i visitants com a transmissors de coneixement, respectant els seus ritmes de conversa i reflexi&oacute; cultural. Us convida&nbsp;a entrar en el m&oacute;n del Cogul per reflexionar sobre el passat i repensar el present d&rsquo;una manera cr&iacute;tica i respectuosa.</p> <p>Totes les activitats comencen el proper setembre de 2016 i seran&nbsp;els&nbsp;dijous i divendres respectant l&rsquo;horari del centre d&rsquo;interpretaci&oacute;: de 10.00 a 13.30 h i&nbsp;de 15.00 a 17.30 h.</p> <p>Coneix totes les activitats fent clic&nbsp;<a href="../../activitats.php?llistat=212&amp;fitxamuseu=1" target="_blank">aqu&iacute;</a></p> S'obre al públic la rehabilitació i museïtzació de l'estoa i l'àgora de la ciutat grega d'Empúries http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/sobrealpubliclarehabilitacioimuseitzaciodelestoailagoradelaciutatgregadempuries/ <p>El conseller de Cultura, Santi Vila, acompanyat de l&rsquo;alcalde de l&rsquo;Escala, V&iacute;ctor Puga, i del director d&rsquo;Institucions de CaixaBank a Catalunya, Joaquim Maci&agrave;, ha visitat aquest mat&iacute; els nous projectes de rehabilitaci&oacute; i muse&iuml;tzaci&oacute; del jaciment d&rsquo;Emp&uacute;ries. Es tracta de la culminaci&oacute; dels treballs executats a l&rsquo;estoa i l&rsquo;&agrave;gora de la ciutat grega i de la primera fase d&rsquo;adequaci&oacute; de l&rsquo;espai del criptop&ograve;rtic i del peristil de la Casa dels Mosaics de la ciutat romana.</p> <p>Els dos projectes de rehabilitaci&oacute; i muse&iuml;tzaci&oacute;, juntament amb el nou audiovisual de benvinguda del centre de recepci&oacute; de visitants, posat en funcionament el passat mes de mar&ccedil;, formen part del programa Patrimoni en Acci&oacute;, impulsat pel Departament de Cultura i l&rsquo;Obra Social "la Caixa". El programa &eacute;s una iniciativa d&rsquo;inter&egrave;s social i cultural adre&ccedil;ada a oferir a tots els ciutadans una forma diferent de veure i viure el patrimoni cultural mitjan&ccedil;ant l&rsquo;acci&oacute; directa de rehabilitaci&oacute;, la restauraci&oacute;, la muse&iuml;tzaci&oacute;, la interpretaci&oacute; i la millora dels serveis en els principals conjunts monumentals catalans.</p> <p>Les intervencions, que recuperen dos dels grans espais d&rsquo;&egrave;poca antiga del jaciment, un de grec i un de rom&agrave;, fan molt m&eacute;s comprensible el jaciment als visitants i esdevenen un gran recurs educatiu per entendre millor les cultures grega i romana i com vivien a l&rsquo;antiguitat. Les obres de l&rsquo;estoa i l&rsquo;&agrave;gora gregues han comptat amb una inversi&oacute; de 467.764 euros i la primera fase de rehabilitaci&oacute; del criptop&ograve;rtic i peristil de la Casa dels Mosaics, una de 543.728 euros. Aquest darrer projecte culminar&agrave; a la tardor amb la incorporaci&oacute; de recursos audiovisuals i museogr&agrave;fics a l&rsquo;interior del criptop&ograve;rtic.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Per saber-ne m&eacute;s, feu clic <a href="http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/293519/ca/sobre-public-rehabilitacio-i-museitzacio-lestoa-lagora-ciutat-grega-dempuries.do" target="_blank">aqu&iacute;&nbsp;</a></p> Dissabte 4 de juny arriba Mr Stone a Sant Pere de Rodes: Mr. Stone i el misteri dels pelegrins de Sant Pere de Rodes http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/dissabte4dejunyarribamrstoneasantperederodesmrstoneielmisteridelspelegrinsdesantperederodes/ <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>CA</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Taula normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Mr. Stone volta per tot el m&oacute;n a la recerca de llocs &uacute;nics, misteriosos i extraordinaris. Aquesta vegada les seves passes l&rsquo;han portat fins a Sant Pere de Rodes. Quins enigmes s'amaguen en aquest magn&iacute;fic indret? Seguiu les petjades de l'intr&egrave;pid viatger i amb l'ajuda del seu quadern de notes i el seu bagul de viatge,&nbsp;trobeu les respostes&nbsp;a totes les preguntes.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">D</span>espr&eacute;s de l&rsquo;estrena de l&rsquo;activitat <em>Mr. Stone i el misteri de les tombes de Santes Creus</em>, l&rsquo;ACdPC posa en funcionament la nova activitat&nbsp; familiar <strong><em>Mr. Stone i el misteri dels&nbsp;pelegrins de Sant Pere de Rodes.</em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Aquesta activitat vol apropar el patrimoni del Monestir de Sant Pere de Rodes al p&uacute;blic familiar d&rsquo;una forma comprensiva, atractiva i rigorosa, per tal de crear experi&egrave;ncies de visita enriquidores.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Mr. Stone &eacute;s un personatge imaginari que ens serveix com a fil argumental i motivaci&oacute; de l&rsquo;activitat. Aquest intr&egrave;pid viatger, volta pel m&oacute;n a la recerca de llocs &uacute;nics i extraordinaris. De la seva estada a Sant Pere de Rodes ens n'ha&nbsp;quedat un quadern de notes i un bagul ple de d&rsquo;andr&ograve;mines que ens ajudaran a descobrir un gran misteri: per&nbsp;qu&egrave;&nbsp;anaven tants pelegrins a Sant Pere de Rodes?</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Durant l&rsquo;activitat observarem els mapes de Mr Stone per saber on som, viatjarem al passat amb la seva roda del temps, observarem l&rsquo;entorn per saber quina relaci&oacute; tenia el monestir amb el poble i el castell, ens convertirem en alguns dels personatges que van viure a l&rsquo;entorn del monestir per saber com era la societat de l'edat mitjana, situarem als monjos en el lloc corresponent del monestir per con&egrave;ixer qu&egrave; feien, buscarem i aprendrem el joc medieval de l&rsquo;alquerc, dibuixarem una nova portalada per l&rsquo;esgl&eacute;sia i descobrirem en les llegendes quines rel&iacute;quies hi havia a Sant Pere per a que hi anessin pelegrins de tot el m&oacute;n.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Tot aix&ograve; ens permetr&agrave; adonar-nos de la funci&oacute; que tenia el monestir en l&rsquo;estructura social de l&rsquo;edat mitjana.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Edats recomanades: fam&iacute;lies amb nens i nenes de 5 a 12 anys.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Dissabte 4 de juny a les 11 del mat&iacute; al monestir. Activitat gratu&iuml;ta.</p> Celebrem la Nit dels Museus http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/celebremlanitdelsmuseus/ <div>El proper dissabte 21 de maig es celebra la Nit dels Museus, una nit on els museus obren les seves portes i ofereixen activitats especials adaptades a tots els p&uacute;blics.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>A partir de les 19h tothom podr&agrave; gaudir d&rsquo;entrada gratu&iuml;ta a alguns museus de Catalunya, que romandran oberts fins la 1h oferint no nom&eacute;s les seves col&middot;leccions i visites guiades, sin&oacute; tamb&eacute; concerts, performances, espectacles, tallers i activitats per a tota la fam&iacute;lia.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Per con&egrave;ixer totes les activitats dels diferents equipaments, des de patrimoni.gencat s&rsquo;ha creat una nova agenda online perqu&egrave; pugueu consultar totes les propostes l&uacute;diques i culturals.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Per saber-ne m&eacute;s: http://patrimoni.gencat.cat&nbsp;</div> Es convoca el concurs Experiència Fotogràfica Internacional dels Monuments, el punt de trobada dels joves amb el patrimoni cultural http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/esconvocaelconcursexperienciafotograficainternacionaldelsmonumentselpuntdetrobadadelsjovesambelpatrimonicultural/ &middot;&nbsp;&nbsp; &nbsp;La nova edici&oacute; del concurs EFIM fa un salt al digital i s&rsquo;obre a les xarxes socials a trav&eacute;s d&rsquo;Instagram amb una nova proposta vinculada a la narrativa fotogr&agrave;fica perqu&egrave; els alumnes tinguin l&rsquo;ocasi&oacute; de mirar des de la seva experi&egrave;ncia el patrimoni i construeixin el seu propi relat amb un llenguatge creatiu<br /><br />&middot;&nbsp;&nbsp; &nbsp;El concurs est&agrave; adre&ccedil;at a joves d&rsquo;entre 12 i 20 anys, estudiants de secund&agrave;ria, batxillerat i cicles formatius de qualsevol centre educatiu d&rsquo;&agrave;mbit catal&agrave; <br /><br />&middot;&nbsp;&nbsp; &nbsp;El termini de participaci&oacute; queda obert des d&rsquo;avui, 6 d&rsquo;abril, fins al 31 de maig de 2016<br /><br /><br />L&rsquo;Ag&egrave;ncia Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura convoca el concurs Experi&egrave;ncia Fotogr&agrave;fica Internacional dels Monuments (EFIM), en una nova edici&oacute; que fa un salt al digital, en concret a les xarxes socials, assumint els reptes i possibilitats que aquestes ofereixen. <br /><br />Creat l&rsquo;any 1992 per iniciativa del Departament de Cultura, amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni, patrocinades pel Consell d&rsquo;Europa, el concurs vol apropar els joves al patrimoni monumental per tal que el coneguin, el valorin i el gaudeixin. Aquesta iniciativa, que obria camins de trobada entre la fotografia, el patrimoni cultural i els joves, t&eacute; com a objectiu provocar la mirada dels estudiants cap als monuments i la reflexi&oacute; sobre el seu valor, a partir del treball creatiu personal, utilitzant el llenguatge art&iacute;stic de la fotografia. En la seva dimensi&oacute; internacional, l&rsquo;EFIM ha estat coordinada i liderada per la Generalitat de Catalunya i, des de la seva creaci&oacute;, hi han participat prop de 300.000 joves provinents de setanta-sis pa&iuml;sos de tot el m&oacute;n que han obtingut m&eacute;s d&rsquo;un mili&oacute; i mig de fotografies.<br /><br />La convocat&ograve;ria #efim2016 mant&eacute; l&#39;objectiu i alguna de les caracter&iacute;stiques del concurs original. T&egrave;cnicament, la nova edici&oacute; es centra en l&#39;aprofitament del tel&egrave;fon m&ograve;bil (o altres dispositius que permeten connectar-se a internet i capturar fotografies) i la xarxa social Instagram per compartir fotografies, mentre que a nivell creatiu es vincula al llenguatge audiovisual a trav&eacute;s de la narrativa, l&rsquo;storytelling&nbsp;que ha d&#39;acompanyar les fotografies que es presenten a concurs. Una nova proposta de narrativa fotogr&agrave;fica perqu&egrave; els alumnes tinguin l&rsquo;ocasi&oacute; de mirar des de la seva experi&egrave;ncia el patrimoni i construeixin el seu propi relat amb un llenguatge creatiu. <br /><br />El concurs s&rsquo;adre&ccedil;a a joves d&rsquo;entre 12 i 20 anys, estudiants de secund&agrave;ria, batxillerat i cicles formatius de qualsevol centre educatiu d&rsquo;&agrave;mbit catal&agrave;,&nbsp; p&uacute;blic, concertat i privat. El termini de participaci&oacute; queda obert des d&rsquo;avui, 6 d&rsquo;abril, fins al 31 de maig de 2016. Totes les fotografies presentades al concurs es podran veure al compte d&rsquo;Instagram del concurs @efim.cat.<br />A m&eacute;s dels aspectes log&iacute;stics del concurs, a l&rsquo;apartat la p&agrave;gina web #efim16 ofereix un kit pedag&ograve;gic amb activitats tipus que els professors i professores poden descarregar-se per desenvolupar a l&rsquo;aula i animar els seus alumnes a participar-hi.<br /><br />Tota la informaci&oacute; relativa al concurs #efim16 la trobareu a: http://culturaeducacio.gencat.cat/efim El Reial Monestir de Santes Creus inicia la programació d'activitats familiars amb 'Mr. Stone i el misteri de les tombes de Santes Creus' http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/elreialmonestirdesantescreusinicialaprogramaciodactivitatsfamiliarsambmrstoneielmisteridelestombesdesantescreus/ <div align="justify">Aquest cap de setmana, el Reial Monestir de Santes Creus (Aiguam&uacute;rcia) posa en marxa la prova pilot de l&rsquo;activitat familiar Mr. Stone i el misteri de les tombes de Santes Creus. L&rsquo;objectiu de l&rsquo;acci&oacute; &eacute;s apropar el patrimoni i la hist&ograve;ria del monestir al p&uacute;blic familiar d&rsquo;una forma comprensiva, atractiva i rigorosa, aix&ograve; com potenciar visites i experi&egrave;ncies culturals enriquidores.<br />&nbsp;<br />L&rsquo;activitat forma part de les accions que est&agrave; portant a terme l&rsquo;Ag&egrave;ncia Catalana del Patrimoni Cultural en el conjunt dels monuments de titularitat del Departament de Cultura. Aquestes activitats tenen com a objectiu difondre el relat hist&ograve;ric del patrimoni cultural als diversos p&uacute;blics i fomentar-ne el sentiment d&rsquo;estima a les noves generacions. Per a la prova pilot, s&rsquo;ha convidat a participar en l&rsquo;activitat les fam&iacute;lies del municipi d&rsquo;Aiguam&uacute;rcia, per tal de fomentar aix&iacute; l&rsquo;&uacute;s social i participatiu del monument per part del p&uacute;blic de l&rsquo;entorn m&eacute;s proper.<br />&nbsp;<br /><strong>Mr. Stone i el misteri de les tombes de Santes Creus</strong><br />El protagonista de l&rsquo;activitat &eacute;s un personatge imaginari anomenat Mr. Stone. Es tracta d&rsquo;un intr&egrave;pid viatger que volta pel m&oacute;n a la recerca de llocs &uacute;nics i fant&agrave;stics. En un d&rsquo;aquests viatges ha visitat el Reial Monestir de Santes Creus, on ha deixat un quadern de notes i un bagul ple d&rsquo;andr&ograve;mines que plantejaran als m&eacute;s petits enigmes a resoldre per desvetllar el gran misteri: qui est&agrave; enterrat a les tombes de Santes Creus?<br />&nbsp;<br />Per tal de resoldre l&rsquo;enigma, les fam&iacute;lies han d&rsquo;observar els mapes de Mr. Stone per determinar on estan ubicats, interpretar el paper d&rsquo;alguns dels personatges que van viure a l&rsquo;entorn del monestir, per la qual cosa coneixen aspectes de la societat d&rsquo;aquella &egrave;poca. Durant l&rsquo;activitat es realitzen diverses manualitats, com la construcci&oacute; del monestir, amb l&rsquo;objectiu de con&egrave;ixer la seva estructura i funcionament; la creaci&oacute; d&rsquo;un capitell a partir de la iconografia del claustre, per tal de copsar la seva riquesa art&iacute;stica i singularitat, o el dibuix dels escuts dels nobles enterrats al claustre. Finalment, les fam&iacute;lies descobreixen qui est&agrave; enterrat dins l&rsquo;esgl&eacute;sia.<br />&nbsp;<br />L&rsquo;activitat s&rsquo;adre&ccedil;a a fam&iacute;lies amb nens de 5 a 12 anys. Es pot realitzar amb un educador del Reial Monestir de Santes Creus, de forma gratu&iuml;ta, o b&eacute; de forma aut&ograve;noma a trav&eacute;s del quadern de notes de l&rsquo;activitat, que es posa a disposici&oacute; dels visitants a la recepci&oacute; del monument.<br /><strong>&nbsp;<br />Reial Monestir de Santes Creus</strong><br />El Monestir de Santes Creus &eacute;s un dels m&eacute;s grans i millor conservats conjunts mon&agrave;stics cistercencs que es poden visitar a l&rsquo;actualitat. Forma part la Ruta del Cister, en qu&egrave; s&rsquo;inclouen els tres monestirs cistercencs que es conserven a Catalunya.<br />&nbsp;<br />Fundat l&rsquo;any 1168, protegit per la noblesa i els reis, es va convertir ben aviat en centre espiritual, d&lsquo;estudis i de colonitzaci&oacute; del territori. La vida mon&agrave;stica s&rsquo;hi va mantenir, ininterrompudament, fins al 1835.<br />&nbsp;<br />A l&rsquo;esgl&eacute;sia del Reial Monestir de Santes Creus es conserven les tombes reials de Pere el Gran i de Jaume II i la seva esposa, Blanca d&rsquo;Anjou, aix&iacute; com la de l&rsquo;almirall Roger de Ll&uacute;ria. Tamb&eacute; conserva un magn&iacute;fic conjunt de vitralls cistercencs i g&ograve;tics, &uacute;nic a Europa.<br /></div> Els projectes “Centcelles, el nostre objectiu” i “WikiArs a Tarragona” del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona premiats una altra vegada http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/elsprojectescentcelleselnostreobjectiuiwikiarsatarragonadelmuseunacionalarqueologicdetarragonapremiatsunaaltravegada/ <div align="justify">Els projectes <strong>&ldquo;Centcelles, el nostre objectiu&rdquo;</strong>-impulsat pel <strong>Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona</strong> en col&middot;laboraci&oacute; amb l&rsquo;Ajuntament de Constant&iacute;, amb patrocini de l&rsquo;empresa Repsol i amb la participaci&oacute; de tots els centres educatius de Constant&iacute;&nbsp; (Escoles d&rsquo;Educaci&oacute; Prim&agrave;ria, Centcelles i Moss&egrave;n Ramon Bergad&agrave;, Institut&nbsp; Constant&iacute; i Col&middot;legi Tur&oacute;)&ndash;, i el projecte <strong>&ldquo;WikiArs a Tarragona&rdquo;</strong> &ndash;una iniciativa del moviment Wiquimedia desenvolupada a Tarragona per l&rsquo;Associaci&oacute; Amical Wikimedia, l&rsquo;Escola d&rsquo;Art i Disseny de la Diputaci&oacute; a Tarragona i el Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona&ndash; han rebut els premis Didasc&agrave;lia i Carles Miralles, respectivament, en l&rsquo;acte d&rsquo;entrega dels Premis Auriga 2014 i 2015, que la Revista Auriga &ndash;l&rsquo;&uacute;nica publicaci&oacute; en catal&agrave; dedicada a la divulgaci&oacute; de la tradici&oacute; cl&agrave;ssica a Catalunya&ndash; concedeix anualment.</div><div align="justify"><br />Els premis Didasc&agrave;lia i Carles Miralles estan&nbsp; adre&ccedil;ats a projectes o iniciatives docents. L&rsquo;any 2014 el Premi Didasc&agrave;lia&nbsp; va recon&egrave;ixer el projecte &ldquo;Centcelles, el nostre objectiu&rdquo;, un projecte educatiu i de participaci&oacute; ciutadana envers el patrimoni &nbsp;que t&eacute; com a objectius, entre d&rsquo;altres:<br /><br />&middot; Introduir noves formes d&rsquo;acc&eacute;s al coneixement de l&rsquo;&egrave;poca romana, a partir d&rsquo;un monument clau de Constant&iacute; i que &eacute;s Patrimoni Mundial. <br /><br />&middot; Plantejar una experi&egrave;ncia de participaci&oacute; ciutadana envers el patrimoni hist&ograve;ric i cultural m&eacute;s proper, amb l&rsquo;objectiu d&rsquo;implicar els joves en el seu coneixement, valoraci&oacute; i difusi&oacute;. <br /><br />&middot; Fomentar entre els participants el treball cooperatiu, que faciliti el desenvolupament d&rsquo;actituds de respecte, valoraci&oacute; i defensa del patrimoni a trav&eacute;s del coneixement i l&rsquo;aprehensi&oacute; del mateix.<br /><br />&middot; Incentivar propostes per al coneixement de Centcelles, que puguin ser utilitzades per la comunitat educativa i per la societat en general.<br /><br />&middot; Treballar a partir de les noves tecnologies. <br /><br />Tot els treballs i la din&agrave;mica d&rsquo;aquest projecte es pot seguir a: http://www.mnat.cat/?page=activitats-cicles-actuals&amp;id=objectiu <br /><br />L&rsquo;any 2015, aquests premis &ndash;amb el nom de Carles Miralles&ndash;, van recon&egrave;ixer el projecte &ldquo;WikiArs a Tarragona: posar el coneixement a l&rsquo;abast de tothom&rdquo;.<br /><br />L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquest projecte &eacute;s que els estudiants de l&rsquo;EADT realitzin, a trav&eacute;s d&rsquo;un conveni de pr&agrave;ctiques, imatges il&middot;lustratives de temes hist&ograve;rics d&rsquo;&egrave;poca romana, que puguin ser utilitzades, amb una llic&egrave;ncia lliure, a Viquip&egrave;dia i altres publicacions.<br /><br />En el projecte realitzat a Tarragona hi han participat alumnes de l&rsquo;EADT, els seus professors &ndash;encarregats de les tutories de pr&agrave;ctiques&ndash;, membres de l&rsquo;Amical Wikimedia &ndash;que fan de pont entre la comunitat viquipedista i el desenvolupament del projecte&ndash; i el Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona, que assumeix l&rsquo;assessorament cient&iacute;fic i la proposta i definici&oacute; dels enc&agrave;rrecs.<br /><br />Tots els treballs es poden trobar a: <br />https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:WikiArS_in_Tarragona <br /><br />Aquests projectes, iniciats durant el curs 2012-2013 &ndash;en el cas de Centcelles, el nostre objectiu&ndash; i 2013-2014 &ndash;el projecte &ldquo;WikiArs a Tarragona&rdquo;&ndash;, continuen en actiu amb una clara voluntat de futur amb l&rsquo;objectiu de fer del coneixement de la hist&ograve;ria i del patrimoni una eina per a l&rsquo;educaci&oacute; i per al desenvolupament de la nostra societat.<br /><br />Amb el prec que en doneu la m&agrave;xima difusi&oacute; en el vostre mitj&agrave;, resto a la vostra disposici&oacute; per a qualsevol informaci&oacute; complement&agrave;ria.</div> Parlem de Patrimoni Industrial al nou bloc del mNACTEC http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/parlemdepatrimoniindustrialalnoublocdelmnactec/ <div align="justify">Ferro. Ind&uacute;stria, hist&ograve;ria i patrimoni &eacute;s un espai virtual obert a la conversa al voltant del patrimoni sider&uacute;rgic i metal&middot;l&uacute;rgic. El blog recull nombrosos recursos pedag&ograve;gics i bibliogr&agrave;fics i fa incid&egrave;ncia en tots els aspectes del patrimoni de ferro, incloent els estadis productius, des de la producci&oacute; fins a la ind&uacute;stria derivada. La secci&oacute; El ferro en l&rsquo;art inclou una mirada a les representacions del ferro i l&rsquo;exercici del seu ofici com a objecte art&iacute;stic.<br /><br />El blog &eacute;s una iniciativa del Museu de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Catalunya (mNACTEC), i de Llu&iuml;sa Amen&oacute;s, especialista en la tem&agrave;tica.</div><div align="justify">&nbsp;</div><div align="justify">Descubreix-lo:&nbsp; http://www.mnactec.cat/blog/ferro/<br /></div> Quan les pedres ens parlen: MEGALITISME A CATALUNYA http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/quanlespedresensparlenmegalitismeacatalunya/ <div align="justify">Exposici&oacute; temporal del 4 de febrer al 28 de mar&ccedil; de 2016<br /><br />Sota el nom de &quot;Quan les pedres ens parlen. El megalitisme a Catalunya&quot;, el grup de recerca DidPatri del Departament de Did&agrave;ctica de les Ci&egrave;ncies Socials de la Universitat de Barcelona, amb la col&middot;laboraci&oacute; de l&#39;empresa de museologia Mol&egrave;cula i del Museu d&rsquo;Arqueologia de Catalunya, acaba de produir la nova exposici&oacute; que ben aviat estar&agrave; itinerant per tot el pa&iacute;s.</div><div align="justify">&nbsp;El terme megalitisme prov&eacute; de la composici&oacute; grega mega, &lsquo;gran&rsquo;, i lithos, &lsquo;pedra&rsquo;, i fa refer&egrave;ncia a diverses construccions prehist&ograve;riques fetes amb grans blocs de pedres lligades en sec, presents en bona part del continent europeu atl&agrave;ntic i mediterrani, i tamb&eacute; al nord del Magrib.<br /><br />Els meg&agrave;lits van ser constru&iuml;ts per diferents pobles i cultures durant uns tres mil anys, ara fa entre 6.500 i 3.500 anys, durant els per&iacute;odes del Neol&iacute;tic mitj&agrave; i Neol&iacute;tic&nbsp; nal, el Calcol&iacute;tic i la primera edat del bronze.<br /><br />Per b&eacute; que tenien una funci&oacute; principalment funer&agrave;ria, tamb&eacute; podien servir per delimitar el territori o com a punt de reuni&oacute; o de culte religi&oacute;s. Segons les seves caracter&iacute;stiques, els podem classi car en d&ograve;lmens (estructures sepulcrals), menhirs (esteles, est&agrave;tues menhir i alineaments o cercles de pedra) i inscultures (gravats repicats sobre diferents superf&iacute;cies de pedra). <br /></div> Deltebre I. La història d’un naufragi http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/deltebreilahistoriadunnaufragi/ Un comboi embarrancat a les Terres de l&rsquo;Ebre durant la Guerra del Franc&egrave;s. (1813-2013)<strong><br /><br />Del 28 de gener al 6 de mar&ccedil; al MAC Barcelona<br /><br /></strong><div align="justify">Una exposici&oacute; que apropar&agrave; el p&uacute;blic a una hist&ograve;ria real, a trav&eacute;s d&rsquo;un jaciment singular, excavat i estudiat per l&rsquo;arqueologia subaqu&agrave;tica.<br /><br />El jaciment Deltebre I &eacute;s un vaixell de transport militar d&rsquo;una flota anglesa que, junt amb alguns altres vaixells del mateix comboi, es va enfonsar a la desembocadura de l&rsquo;Ebre, en el marc del conflicte b&egrave;l&middot;lic de la Guerra del Franc&egrave;s, l&rsquo;estiu de 1813.<br /><br />Aquest vaixell formava part del comboi militar que actu&agrave; en el setge a la pla&ccedil;a de Tarragona. La presa i la defensa de la ciutat de Tarragona era l&rsquo;objectiu de la expedici&oacute; mar&iacute;tima, organitzada pel lloctinent general, John Murray i dirigida pel contraalmirall Hallowell. Es pretenia dividir la pen&iacute;nsula en dues parts i aturar el subministrament franc&egrave;s, per tal de trencar les l&iacute;nies de defensa franceses i obligar el mariscal Suchet a retirar-se de la l&iacute;nia del X&uacute;quer i Val&egrave;ncia. Aquesta operaci&oacute; constitu&iuml;a una pe&ccedil;a clau en el moviment estrat&egrave;gic de la guerra a l&rsquo;est peninsular, que havia d&rsquo;acompanyar una gran ofensiva aliada dirigida pel comandant general lord Wellington.<br />La flota militar estava format per diversos vaixells HMS (His/Her Majesty&rsquo;s Ship) de l&rsquo;armada anglesa i altres que transportaven material b&egrave;l&middot;lic i d&rsquo;avituallament.<br /><br />L&rsquo;atac fou un frac&agrave;s i, durant la retirada, una s&egrave;rie de vaixelles de transport van quedar embarrancats per un temporal a les goles de l&rsquo;Ebre. Les fonts parlen d&rsquo;un total de 18 embarcacions que van encallar, 13 de les quals van ser recuperades. Per tant, van quedar 5 vaixells perduts a l&rsquo;Ebre amb la seva c&agrave;rrega militar. Un d&rsquo;aquests &eacute;s el Deltebre I.<br /><br />Dos-cents anys despr&eacute;s, el 2008, un pescador local, el Sr. Carles Somolinos, va comunicar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya la troballa d&rsquo;aquest vaixell. El Centre d&rsquo;Arqueologia Subaqu&agrave;tica de Catalunya ha estat l&rsquo;encarregat de la seva excavaci&oacute; i estudi.<br /><br />&nbsp;-Un comboi angl&egrave;s amb l&rsquo;objectiu de prendre i defensar Tarragona de les tropes napole&ograve;niques.<br />&nbsp; -Un embarrancament de diversos vaixells de transport militar fruit d&rsquo;un atac fracassat.<br />&nbsp; -Una troballa excepcional, el 2008: el vaixell de transport Deltebre I.</div> El MAC-Ullastret rebrà, aquest dissabte 30 de gener, una vintena de professors per conèixer el programa i les activitats educatives del jaciment http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/elmac_ullastretrebraaquestdissabte30degenerunavintenadeprofessorsperconeixerelprogramailesactivitatseducativesdeljaciment/ <p align="justify">Davant la necessitat cada vegada m&eacute;s gran es dels museus d&rsquo;apropar-se de manera m&eacute;s directa als centres escolars, sense deixar de banda el p&uacute;blic en general, el <strong>Consell Comarcal i el Centre de Recursos Pedag&ograve;gics del Baix Empord&agrave;</strong> organitzen juntament amb diversos museus i jaciments de la comarca unes jornades per donar a con&egrave;ixer els respectius programes educatius als docents d&rsquo;Infantil, Prim&agrave;ria i Secund&agrave;ria dels centres del Baix Empord&agrave;. Aquest dissabte una vintena de professors es reuneixen al <strong>jaciment ib&egrave;ric d&rsquo;Ullastret </strong>per con&egrave;ixer en primera persones les possibilitats educatives de l&rsquo;oferta del jaciment ib&egrave;ric, capital de la tribu dels ilergets, considerat la ciutat ib&egrave;rica m&eacute;s gran de Catalunya.<br />La proposta forma part del <strong>Pla Educatiu de Zona del CRP del Baix Empord&agrave; </strong>i compta amb la col&middot;laboraci&oacute; del <strong>Museu de la Mediterr&agrave;nia </strong>(Torroella de Montgr&iacute;), la <strong>Fundaci&oacute; Gala-Dal&iacute;</strong> (P&uacute;bol, La Pera), la <strong>Fundaci&oacute; Cuixart</strong> (Palafrugell), el <strong>Museu de la Pesca</strong> (Palam&oacute;s), el <strong>MAC Ullastret</strong>, el <strong>Museu d&rsquo;Hist&ograve;ria de Sant Feliu de Gu&iacute;xols</strong>, la <strong>Fundaci&oacute; Josep Pla</strong> (Palafrugell), el <strong>Museu Terracotta </strong>(La Bisbal d&rsquo;Empord&agrave;) i el <strong>Museu del Suro</strong> (Palafrugell). En aquesta iniciativa participa tamb&eacute; l&rsquo;&agrave;rea Turisme del Consell Comarcal que est&agrave; treballant en els materials informatius de difusi&oacute; per tal de presentar l&rsquo;oferta de manera conjunta amb l&rsquo;Alt Empord&agrave; i crear-ne una marca atractiva per a les escoles.&nbsp; </p> Playstories. Juga i aprèn amb els clicks http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/playstoriesjugaiaprenambelsclicks/ <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal" align="justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">Els clicks de Playmobil envaeixen Emp&uacute;ries i es converteixen en protagonistes d&rsquo;un treball de recreaci&oacute; hist&ograve;rica realitzat amb tot luxe de detalls per l&rsquo;Associaci&oacute; Aesclick.</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal" align="justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">Amb PlayStories nens i adults descobrirem l&rsquo;&egrave;poca dels dinosaures,<span>&nbsp; </span>la vida dels homes a la prehist&ograve;ria, els ritus de momificaci&oacute; de l&#39;antic Egipte, les guerres romanes, els tornejos medievals, i la feina dels arque&ograve;legs.<span>&nbsp; </span>Una proposta per a tota la fam&iacute;lia perqu&egrave; grans i petits donin vida als seus clicks.</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal" align="justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Espai: Sala d&#39;exposicions temporals del MAC-Emp&uacute;ries</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal" align="justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Entrada lliure amb l&#39;entrada del MAC-Emp&uacute;ries</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal" align="justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Horaris: De dimarts a diumenge de 10h a 17h, fins el 20 de febrer.</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal" align="justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">M&eacute;s informaci&oacute; al correu:macempuries.cultura@gencat.cat i al tel&egrave;fon 972 77 02 08</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal" align="justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">CONCURS RELACIONAT AMB L&#39;EXPOSICI&Oacute;</span></strong></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal" align="justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">On &eacute;s el nostre click?</span></strong></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal" align="justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">L&rsquo;associaci&oacute; Aesclick ha amagat entre els diorames de l&rsquo;exposici&oacute; un dels seus clics disfressat. Veniu a buscar-lo i participeu en el sorteig d&rsquo;un premi sorpresa.</span></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal" align="justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">L&rsquo;activitat es pot fer qualsevol dia dins l&rsquo;horari del jaciment. El sorteig es celebrar&agrave; un cop acabada l&rsquo;exposici&oacute;. </span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>CA</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Taula normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> PARTICIPA AL I PREMI LITERARI mNACTEC PER A JOVES de 14 a 16 anys http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/participaalipremiliterarimnactecperajovesde14a16anys/ <p>El mNACTEC presenta el <strong>I certamen de creaci&oacute; liter&agrave;ria i de lectura cient&iacute;fica i t&egrave;cnica</strong>; &eacute;s un concurs per a joves d&#39;ESO (14-16 anys) que pret&eacute;n, mitjan&ccedil;ant la creaci&oacute; de <strong>poemes i contes</strong>, estimular noves mirades que posin en valor elements hist&ograve;rics, cient&iacute;fics i t&egrave;cnics de la Catalunya industrial de principis de s.XX. L&#39;objectiu &eacute;s que els alumnes prenguin consci&egrave;ncia de la import&agrave;ncia de<strong> pensar, crear i llegir </strong>en veu alta en p&uacute;blic. Com a exemple es parteix de dues obres referents de la poesia catalana del s.XX: <em>L&rsquo;Elionor, </em>de Miquel Mart&iacute; i Pol, i <em>La bella dama del tramvia</em>, de Josep Carner.</p> <p><strong>Per al professorat el t</strong><strong>ermini per fer inscripcions de participaci&oacute; &eacute;s fins al 15 de gener del 2016.</strong></p> <p><a href="http://mnactec.cat/ofertaeducativa/premi_literari/" target="_blank" title="concurs">http://mnactec.cat/ofertaeducativa/premi_literari/</a></p> <p><strong>Com participar-hi?</strong> El professorat interessant s&#39;ha d&#39;inscriure; despr&eacute;s ha de treballar a classe un dels dos poemes escollits pel mNACTEC que s&rsquo;adjunten a les bases, i encomanar&agrave; als seus alumnes un treball individual.&nbsp;Una guia pel professorat facilitar&agrave; el treball a classe. Els alumnes hauran de crear un poema o un conte in&egrave;dit: termini fins al 30 de gener del 2016.</p> <p>Els treballs han de tractar qualsevol tem&agrave;tica hist&ograve;rica, cient&iacute;fica, t&egrave;cnica o metaf&ograve;rica impl&iacute;cita en els dos poemes, basats en el transport i en el t&egrave;xtil. Aquestes dues tem&agrave;tiques: TRANSPORT I T&Egrave;XTIL s&oacute;n el fil conductor de les exposicions permanents del mNACTEC: &ldquo;El transport i Viva Montesa&rdquo; i &ldquo;La f&agrave;brica t&egrave;xtil&rdquo;.</p> <p><strong>Quins s&oacute;n els premis?</strong> S&oacute;n premis incre&iuml;bles per als alumnes: 2 primers premis (tauleta 10&rdquo; BQ Edison). 2 segons premis (auriculars sense fils) i 2 acc&egrave;ssits (6 entrades gratu&iuml;tes per visitar el mNACTEC).&nbsp;I <strong>un premi especial per a un centre educatiu</strong>, valorant, a m&eacute;s dels criteris generals, el grau de participaci&oacute; de l&rsquo;alumne al concurs. El premi consistir&agrave; en un taller o una visita guiada del mNACTEC per a un grup classe, a escollir per part del professor/a i, un lot de llibres per a la biblioteca del centre.</p> <p>Per a m&eacute;s informaci&oacute; us podeu adre&ccedil;ar a: <a href="mailto:accioeducativa.mnactec@gencat.cat">accioeducativa.mnactec@gencat.cat</a> o al tel&egrave;fon 93 736 89 66 ext. 7948 </p> Primera Jornada Patrimoni i Escola: Canvi de perspectiva: preguntar, escoltar, connectar, col·laborar http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/primerajornadapatrimoniiescolacanvideperspectivapreguntarescoltarconnectarcollaborar/ <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p style="margin-bottom: 12pt" class="MsoNormal" align="justify"><strong>Tindr&aacute; lloc el proper 27 de novembre al MAC Barcelona.</strong></p><p style="margin-bottom: 12pt" class="MsoNormal" align="justify"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Helvetica','sans-serif'; color: #2c2c2c">Els programes educatius dels equipaments patrimonials ofereixen a les escoles un ampli ventall d&rsquo;activitats, dissenyades en formats diversos i pensades per als diferents nivells educatius. S&oacute;n activitats interessants i motivadores que ofereixen oportunitats d&rsquo;aprenentatge actiu, enfocaments innovadors i generen una bona experi&egrave;ncia en els grups escolars. <br /> Sovint, per&ograve;, el disseny d&rsquo;aquesta oferta es planteja des de la perspectiva interna de l&rsquo;equipament cultural. Rarament es considera l&rsquo;oferta d&rsquo;altres centres ni es t&eacute; una idea clara de les necessitats i expectatives de les escoles. No sempre es tenen en compte tots els elements de l&rsquo;alineament d&rsquo;activitats i materials en funci&oacute; dels requeriments curriculars (objectius, continguts i compet&egrave;ncies associades). <br /> Ens haur&iacute;em de plantejar, per tant, si estem fent tot el possible per maximitzar l&rsquo;aprenentatge dels alumnes amb el patrimoni, tant en relaci&oacute; amb els coneixements com en les compet&egrave;ncies. El potencial d&rsquo;alineament t&egrave;cnic amb el sistema educatiu per augmentar l&rsquo;assoliment d&rsquo;objectius docents no est&agrave; prou realitzat.<br /> Cal, doncs, un canvi de perspectiva en la programaci&oacute; educativa del patrimoni per tal de dissenyar i produir activitats i projectes que tinguin en compte les necessitats de les escoles i del sistema educatiu. &Eacute;s necessari establir un di&agrave;leg: preguntar i escoltar per con&egrave;ixer les necessitats concretes de l&rsquo;escola, crear-hi relacions, buscar-hi connexions i col&middot;laborar-hi.</span></p> <p class="MsoNormal" align="justify"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Helvetica','sans-serif'; color: #2c2c2c">La <strong>primera Jornada Patrimoni i Escola</strong> donar&agrave; algunes idees en aquesta l&iacute;nia. Les pon&egrave;ncies marc, amb aportacions de l&rsquo;&agrave;mbit del patrimoni i tamb&eacute; de l&rsquo;ensenyament, s&rsquo;alternaran amb els resultats de la recerca i l&rsquo;explicaci&oacute; d&rsquo;experi&egrave;ncies. </span></p> <p class="MsoNormal" align="justify"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Helvetica','sans-serif'; color: #2c2c2c">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="justify"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Helvetica','sans-serif'; color: #2c2c2c">L&#39;acte vol esdevenir el punt de partida d&rsquo;una comunitat de pr&agrave;ctica que treballi per avan&ccedil;ar el canvi de perspectiva i per millorar la qualitat i la profunditat de les experi&egrave;ncies i dels materials educatius. </span></p> <div align="justify"><br /><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Helvetica','sans-serif'; color: #2c2c2c"> La <strong>primera Jornada Patrimoni i Escola</strong> &eacute;s el fruit del desplegament de l&rsquo;Acord Marc entre el Departament de Cultura i el Departament d&rsquo;Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per millorar la utilitzaci&oacute; pedag&ograve;gica del patrimoni i l&rsquo;acc&eacute;s i l&#39;&uacute;s que en fa la comunitat educativa.</span></div><div align="justify">&nbsp;</div><div align="justify">Consulta el programa al PDF adjunt.</div><div align="justify">Si et vols inscriure:</div><div align="justify">&nbsp;http://culturaeducacio.gencat.cat/jornada-patrimoniescola/</div><div align="justify">&nbsp;</div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>CA</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Taula normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--> A l'octubre tornen les Jornades Europees del Patrimoni: la festa del patrimoni europeu! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/aloctubretornenlesjornadeseuropeesdelpatrimonilafestadelpatrimonieuropeu/ <div align="justify">Una edici&oacute; dedicada a descobrir el llegat industrial.<br />Un any m&eacute;s, octubre &eacute;s sin&ograve;nim de portes obertes i activitats al patrimoni catal&agrave; i europeu. Un any m&eacute;s arriben puntuals les Jornades Europees del Patrimoni (JEP), que se celebraran els dies 9, 10, 11 i 12 d&rsquo;octubre de 2015.<br /><br />Enguany, el Consell d&rsquo;Europa posa especial &egrave;mfasi a potenciar el patrimoni industrial; ser&agrave; una bona ocasi&oacute; per posar de relleu la import&agrave;ncia hist&ograve;rica de l&rsquo;activitat industrial a Catalunya i els nombrosos testimonis que se&rsquo;n conserven i posseeixen un valor hist&ograve;ric, tecnol&ograve;gic, social o arquitect&ograve;nic.<br /><br />Les JEP s&oacute;n la festa del patrimoni i els diferents municipis i entitats organitzen un seguit d&rsquo;activitats gratu&iuml;tes per a tots els p&uacute;blics: visites guiades, concursos fotogr&agrave;fics, representacions teatrals o concerts...<br /><br />Pots consultar les m&eacute;s de 350 propostes a l&rsquo;Agenda del Departament de Cultura (#JEP2015)<br />Les jornades al m&ograve;bil. Tamb&eacute; pots consultar totes les activitats des del teu m&ograve;bil amb l&rsquo;aplicaci&oacute; CloudGuide.</div><div align="justify">&nbsp;</div><div align="justify">Dossier de les jornades:</div><div align="justify">http://patrimoni.gencat.cat/sites/default/files/hd-images-zip/pdf/dossier_JEP_2015.pdf</div><div align="justify">&nbsp;</div> Porta la teva família al museu! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/portalatevafamiliaalmuseu/ Arran de l&rsquo;Acord Marc de col&middot;laboraci&oacute; entre el Departament d&rsquo;Ensenyament i el Departament de Cultura per a la millora de la utilitzaci&oacute; pedag&ograve;gica del patrimoni i de l&rsquo;acc&eacute;s i &uacute;s per part de la comunitat educativa, signat el passat mes de setembre de 2014, s&rsquo;estan desplegant diversos projectes d&rsquo;inter&egrave;s com&uacute;, un dels quals us el presentem a continuaci&oacute;:<br /><br /><strong>Porta la teva fam&iacute;lia al museu!</strong><br /><br />Aquest projecte vincula les visites escolars amb les visites familiars i pret&eacute;n desenvolupar la implicaci&oacute; de les fam&iacute;lies en el proc&eacute;s educatiu dels seus fills, aix&iacute; com afavorir el temps de lleure en fam&iacute;lia.<br /><br />Durant el curs escolar 2015-2016 s&rsquo;iniciar&agrave;, el pilotatge del projecte. En una primera fase, de setembre del 2015 al febrer del 2016, els centres educatius que realitzin una visita en alguns museus o equipaments patrimonials rebran una carta informativa en qu&egrave; es convidar&agrave; les fam&iacute;lies a visitar gratu&iuml;tament amb els fills l&rsquo;equipament en el seu temps de lleure.<br /><br />Els equipaments on es desenvolupar&agrave; el pilot s&oacute;n:<br /><br /><ul><li>Museu Nacional d&rsquo;Arqueologia&nbsp; de Tarragona.</li><li>Reial Monestir de Santes Creus</li><li>Ciutat grega i romana d&#39;Emp&uacute;ries</li><li>Poblat ib&egrave;ric d&#39;Ullastret</li><li>Museu d&#39;Art de Girona.</li><li>Monestir de Sant Pere de Rodes</li><li>Museu Nacional de la Ci&egrave;ncia i la T&egrave;cnica de Catalunya.</li><li>Museu d&rsquo;Hist&ograve;ria de Catalunya.</li><li>CosmoCaixa</li><li>CaixaF&oacute;rum</li></ul><br />Hi participaran t&egrave;cnics dels equipaments , de la DG d&rsquo;Atenci&oacute; a la Fam&iacute;lia i a la Comunitat Educativa , de l&rsquo;Ag&egrave;ncia catalana de Patrimoni Cultural i dels Serveis Territorials de Tarragona, Girona, Vall&egrave;s Occidental i del Consorci de Barcelona.<br /><br />Un cop finalitzats els pilots el projecte es podr&agrave; desplegar&nbsp; per a l curs 2016-17 en altres equipaments que&nbsp; hi estiguin interessats. Programació d’estiu museus, monuments i jaciments http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/programaciodestiumuseusmonumentsijaciments/ Aquest estiu els museus, monuments i jaciments de la Generalitat de Catalunya, gestionats per l&rsquo;Ag&egrave;ncia Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, s&rsquo;omplen d&rsquo;originals activitats adre&ccedil;ades a tots els p&uacute;blics. El patrimoni cultural catal&agrave; ofereix escenaris &uacute;nics perfectes per programar nous formats d&rsquo;activitats culturals que connectin els diferents &agrave;mbits de coneixement i gaudi i ofereixin noves experi&egrave;ncies al visitant.<br /><br />Entre les m&uacute;ltiples propostes programades destaquen els ja consolidats Festival de M&uacute;sica de Sant Pere de Rodes que enguany arriba a la seva 15a edici&oacute; amb piano i m&uacute;sica de cambra a c&agrave;rrec d&rsquo;artistes nacionals i internacionals d&rsquo;alt&iacute;ssim nivell i reconeixement, i la 23a Schubert&iacute;ada a la Can&ograve;nica de Santa Maria de Vilabertran que concentra en deu dies les millors interpretacions de les creacions del mestre Schubert i del lied. Altres apostes musicals de l&rsquo;estiu s&oacute;n els Concerts al F&ograve;rum Rom&agrave; d&rsquo;Emp&uacute;ries -a c&agrave;rrec d&rsquo;Adri&agrave; Punt&iacute;, Calexico, N&uacute;ria Graham, Andrea Motis &amp; Joan Chamorro, Txarango i Germ&agrave; Negre-, i la tercera edici&oacute; del Mirarock al Castell de Miravet que continua apostant per grups procedents de les Terres de l&rsquo;Ebre com &Egrave;ric Vinaixa, Xeic! i Segonam&agrave; i que enguany porta com a grup convidat els populars Catarres.<br /><br />Sota el t&iacute;tol &ldquo;M&uacute;sica als Monuments&rdquo; s&rsquo;han programat diverses sessions de m&uacute;sica de cambra, gospel i jazz en els monuments de les comarques de Tarragona i Lleida. Especial menci&oacute; al programa musical &ldquo;La Pedra Parla&rdquo; del Reial Monestir de Santa Maria de Vallbona, amb direcci&oacute; art&iacute;stica del contratenor Jordi Dom&egrave;nec.<br /><br />En la programaci&oacute; musical dels museus destaquen el cicle de concerts de Jazz al Terrat del Museu d&rsquo;Hist&ograve;ria de Catalunya i les nits d&rsquo;estiu al jard&iacute; del Museu d&rsquo;Art de Girona.<br /><br />Sempre amb l&rsquo;objectiu de promoure el di&agrave;leg entre el patrimoni monumental i les arts, enguany s&rsquo;incorpora per primera vegada al Festival Euf&ograve;nic d&rsquo;Arts Visuals i Sonores de les Terres de l&rsquo;Ebre el Castell de Miravet que acull una proposta de llum i so del col&middot;lectiu Playmodes feta expressament per aquest espai, i el Museu d&rsquo;Arqueologia de Catalunya que entra a formar part del circuit del Festival GREC de Barcelona acollint tres de les propostes de la programaci&oacute; del festival.<br /><br />Paradigma d&rsquo;aquest di&agrave;leg &eacute;s la celebraci&oacute; del Mercat de Santa Teca al Castell d&rsquo;Escornalbou a Riudecanyes que, durant un cap de setmana, esdevindr&agrave; un espai obert on confluir&agrave; la cultura del territori a trav&eacute;s de la gastronomia i la viticultura, un mercat a l&rsquo;aire lliure i un punt d&rsquo;intercanvi de coneixement.<br /><br />L&rsquo;altra plat fort de la programaci&oacute; d&rsquo;estiu dels equipaments<br />patrimonials de la Generalitat de Catalunya s&oacute;n les activitats<br />adre&ccedil;ades al p&uacute;blic familiar. En l&rsquo;&agrave;mbit de la recreaci&oacute; hist&ograve;rica, a m&eacute;s de les habituals visites teatralitzades, repeteix temporada el gran espectacle de circ rom&agrave; &ldquo;Emporiae. El cam&iacute; a Rom&agrave;&rdquo;, i es dona veu, per primera vegada, al rei Jaume I amb un espectacle teatral que tindr&agrave; lloc de nit al Reial Monestir de Santes Creus, on es troben enterrats el seu fill, Pere el Gran, i alguns dels grans protagonistes de la Conquesta de Mallorca. Encara a Santes Creus, les fam&iacute;lies podran gaudir tamb&eacute; de dues noves propostes: el taller de percussi&oacute; i ritmes corporals &ldquo;Monestir Sonor&rdquo; i el concert per a infants de 0 a 6 anys, &ldquo;Barreja Barbuda&rdquo;, en el que a trav&eacute;s d&rsquo;instruments de joguina, es revisitaran can&ccedil;ons de joc, de bressol, danses, roman&ccedil;os i canterelles tradicionals catalanes recollides per Joan Amades.<br /><br />M&eacute;s enll&agrave; dels espais monumentals, el Centre d&rsquo;Arqueologia<br />Subaqu&agrave;tica ofereix la possibilitat de fer una immersi&oacute; al patrimoni arqueol&ograve;gic que es conserva sota el mar a trav&eacute;s de rutes per la costa catalana a bord del Thetis, l&rsquo;emblem&agrave;tic vaixell de treball dels arque&ograve;legs subaqu&agrave;tics, aix&iacute; com fer immersions per visitar les excavacions que s&rsquo;estiguin portant a terme aquest estiu.<br /><br />L&rsquo;estiu i el patrimoni cultural proposen, doncs, un gran ventall d&rsquo;activitats culturals molt engrescadores i de gran qualitat que compten amb la coorganitzaci&oacute;, participaci&oacute; i col&middot;laboraci&oacute; de les institucions i entitats del territori.<br /><br />Baixa&#39;t el programa en l&#39;enlla&ccedil; PDF<br /><br /> I Jornada educativa de la Fundació Joan Brossa: Joan Brossa a les escoles http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/i-jornada-educativa-de-la-fundacio-joan-brossa-joan-brossa-a-les-escoles/ <div align="justify">El Servei Educatiu de la Fundaci&oacute; Joan Brossa est&agrave; organitzant la <a href="http://laberintsbrossians.com/2015/04/14/i-jornada-educativa/" target="_blank">I Jornada educativa Joan Brossa a les escoles</a>, una iniciativa que emfasitza la immensitat de possibilitats did&agrave;ctiques que ofereix l&rsquo;obra del poeta.&nbsp;Per tal d&rsquo;analitzar la <strong>incorporaci&oacute; de nous processos d&rsquo;aprenentatge</strong> mitjan&ccedil;ant la creativitat, el di&agrave;leg i la reflexi&oacute;, convidarem col&middot;laboradors de la Fundaci&oacute;, experts en mat&egrave;ria educativa, docents i, fins i tot, artistes. L&#39;organitzaci&oacute; d&#39;aquesta primera trobada suposa la consolidaci&oacute; del projecte educatiu de l&#39;entitat.<br /><br />La jornada, que tindr&agrave; lloc <strong>dimarts 7 de juliol a La Seca Espai Brossa </strong>de 9 a 14h. i ser&agrave; gratu&iuml;ta, si b&eacute; &eacute;s d&rsquo;inscripci&oacute; obligat&ograve;ria. Si hi esteu interessats, contacteu amb el Servei Educatiu enviant un correu electr&ograve;nic a &nbsp;<a href="mailto:jbarnes@fundaciojoanbrossa.cat">jbarnes@fundaciojoanbrossa.cat</a>&nbsp;o b&eacute; truqueu al 93 458 99 94.<br /></div> Curs d’energies renovables per a professorat de secundària al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/curs-denergies-renovables-per-a-professorat-de-secundaria-al-museu-de-la-ciencia-i-de-la-tecnica-de-catalunya/ <h3 class="column_content" align="justify">Nova edici&oacute; del Curs d&rsquo;energies renovables</h3> <h5 align="justify">Oberta la inscripci&oacute; per a professorat de secund&agrave;ria (Ci&egrave;ncies i Tecnologia)</h5> <p align="justify">El Museu de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Catalunya (mNACTEC) organitza durant el mes de juliol una nova edici&oacute; del Curs d&rsquo;energies renovables, adre&ccedil;at preferentment al professorat de secund&agrave;ria de les &agrave;rees de Ci&egrave;ncies i Tecnologia.</p> <p align="justify">La formaci&oacute;, que arriba enguany a la novena edici&oacute;, t&eacute; per objectiu proporcionar els coneixements te&ograve;rics i pr&agrave;ctics necessaris per a l&#39;ensenyament de les energies renovables i la sostenibilitat amb una visi&oacute; actualitzada i amb aplicacions a l&#39;entorn proper de l&#39;alumnat. Amb aquest fi, abordar&agrave; experi&egrave;ncies integrades que permetin utilitzar energies renovables a la mateixa escola, dotant el professorat de materials i informaci&oacute; per tal de formar alumnes competents amb valors, actituds i l&#39;esperit cr&iacute;tic vers el medi ambient i la tecnologia aix&iacute; com la solidaritat intercultural.</p> <p align="justify">El curs s&rsquo;impartir&agrave; els dies 1, 2, 3, 6 i 7 de juliol de 9 a 14 hores, amb una durada total de 30 hores (15 te&ograve;riques i 15 pr&agrave;ctiques). La inscripci&oacute; per al curs est&agrave; oberta fins al dia 29 de juny i es pot fer a trav&eacute;s d&rsquo;aquest enlla&ccedil;: <a href="http://bit.ly/1erWtpE">http://bit.ly/1erWtpE</a></p> <p align="justify">Les energies renovables s&oacute;n un tema relativament nou, en qu&egrave; els canvis s&oacute;n constants, fet que implica que el professorat ha d&#39;estar cont&iacute;nuament reciclant-se i creant procediments i eines noves per abordar aquests temes a l&rsquo;aula. El mNACTEC t&eacute; entre els seus objectius donar els coneixements t&egrave;cnics d&#39;una forma global i actualitzada aix&iacute; com les eines necess&agrave;ries al professorat per ajudar a la formaci&oacute; de ciutadans competents a l&rsquo;hora de prendre decisions que afectin la sostenibilitat i el futur del planeta.</p> <p align="justify">El curs sobre energies renovables s&rsquo;emmarca en el programa educatiu del mNACTEC, en col&middot;laboraci&oacute; amb el Centre de Recursos Pedag&ograve;gics Espec&iacute;fics de Suport a la Innovaci&oacute; i la Recerca Educativa del Departament d&rsquo;Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.</p> mSchools premiarà les millors apps desenvolupades per estudiants amb uns campaments tecnològics http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/mschools-premiara-les-millors-apps-desenvolupades-per-estudiants-amb-uns-campaments-tecnologics/ <div align="justify">Mobile World Capital Barcelona, en col&middot;laboraci&oacute; amb la Generalitat de Catalunya, l&rsquo;Ajuntament de Barcelona i GSMA, organitza la segona edici&oacute; de l&rsquo; <em>App Awards Contest </em>d&rsquo;mSchools. Aquest concurs d&rsquo;aplicacions m&ograve;bils que se celebra anualment en el marc de l&rsquo;assignatura &lsquo;Mobilitzem la Inform&agrave;tica, ha atret en la primera fase de selecci&oacute; un total de 134 projectes creats per alumnes de 4t d&rsquo;ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitj&agrave; d&rsquo;arreu de Catalunya. La xifra suposa un increment de la participaci&oacute; del 55% respecte a la primera edici&oacute; del concurs.</div> <div align="justify">&nbsp;</div> <div align="justify">El proper 5 de juny, al TecnoCampus de Matar&oacute;, 32 equips finalistes presentaran els seus prototips d&rsquo;aplicacions m&ograve;bils en un espai d&rsquo;exposici&oacute; que, simulant un recinte firal, els permetr&agrave; interactuar tant amb el p&uacute;blic assistent com amb els jutges de la competici&oacute;. Un jurat professional reconeixer&agrave; les apps m&eacute;s innovadores per a quatre categories: rob&ograve;tica i control de dispositius, oci i gesti&oacute; personal, aplicacions educatives i serveis a la comunitat i ciutadania. Per a cada una d&rsquo;elles es reconeixeran dos projectes, un desenvolupat per alumnes d&rsquo;ESO i l&rsquo;altre per alumnes de Batxillerat o Cicles Formatius, que participen per primera vegada al concurs. Tamb&eacute; s&rsquo;entregar&agrave; un nov&egrave; guard&oacute; per votaci&oacute; popular entre els assistents a la jornada.</div> <div align="justify"><strong>&nbsp;</strong></div><div align="justify">&nbsp;<span><div><strong>Impuls a la formaci&oacute; tecnol&ograve;gica</strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Els integrants dels 9 grups guanyadors, al voltant de 45 estudiants, seran guardonats amb una estada a l&rsquo;mSchools <em>Tech Camp</em>. Aquests campaments tecnol&ograve;gics tindran lloc per primera vegada a la Casa de Col&ograve;nies Dom Bosco de Castellnou de Bages entre el 18 i 26 de juliol i permetran gaudir d&rsquo;una immersi&oacute; completa en el m&oacute;n de la mobilitat i el disseny d&rsquo;aplicacions a la vegada que ho compaginaran amb activitats d&rsquo;oci i lleure.</div> <div>&nbsp;</div> <div>L&rsquo;experi&egrave;ncia, dissenyada espec&iacute;ficament per als alumnes guanyadors de mSchools l&rsquo;<em>App Awards Contest</em>, els permetr&agrave; treballar amb docents experts en tecnologia, programaci&oacute;, disseny, creativitat o emprenedoria entre altres mat&egrave;ries.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Els guanyadors de l&rsquo;<em>App Awards Contest </em>tamb&eacute; rebran un Chromebook per cortesia de Zurich, dispositiu amb qu&egrave; treballaran al campus d&rsquo;estiu. De la mateixa manera Xnergic tamb&eacute; oferir&agrave; premis entre tots els alumnes finalistes.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>&lsquo;Mobilitzem la Inform&agrave;tica&rsquo;</strong></div> <div><strong>&nbsp;</strong></div> <div>Una de les iniciatives del programa mSchools &eacute;s &lsquo;Mobilitzem la Inform&agrave;tica&rsquo;, l&rsquo;assignatura optativa d&rsquo;inform&agrave;tica que s&rsquo;imparteix a m&eacute;s de 300 centres d&rsquo;educaci&oacute; secund&agrave;ria de Catalunya. Durant el curs 2014-2015 un total d&rsquo;11.150 alumnes de secund&agrave;ria, majorit&agrave;riament de 4t d&rsquo;ESO, han seguit el programa i per primera vegada, 8 centres de Formaci&oacute; Professional s&rsquo;han sumat a la iniciativa. Aquesta incorporaci&oacute; ha perm&egrave;s que 500 alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitj&agrave; vinculats a la Inform&agrave;tica, Administraci&oacute; i Gesti&oacute;, Comer&ccedil; i Arts Gr&agrave;fiques hagin cursat tamb&eacute; l&rsquo;assignatura.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&lsquo;Mobilitzem la Inform&agrave;tica&rsquo; se centra en la conceptualitzaci&oacute;, disseny i desenvolupament de prototips d&rsquo;aplicacions m&ograve;bils. L&rsquo;objectiu &eacute;s que els alumnes ide&iuml;n i desenvolupin conceptes creatius en forma d&rsquo;app per aportar solucions a problemes del seu entorn i millorar h&agrave;bits quotidians.</div> <div>&nbsp;</div> <div>mSchools &eacute;s una iniciativa impulsada per Mobile World Capital Barcelona, amb la col&middot;laboraci&oacute; de la Generalitat de Catalunya, l&rsquo;Ajuntament de Barcelona i GSMA.</div> <div><strong><br /></strong></div></span></div> “Centcelles, el nostre objectiu” a la Vil·la romana de Centcelles; presentació dels treballs realitzats. http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/centcelles-el-nostre-objectiu-a-la-villa-romana-de-centcelles-presentacio-dels-treballs-realitzats/ <div align="justify">&ldquo;Centcelles, el nostre objectiu&rdquo; a la Vil&middot;la romana de Centcelles.<br /><br />Presentaci&oacute; dels treballs realitzats dins d&#39;aquest projecte el dijous, 30 d&rsquo;abril, a les 10 h, a la Vil&middot;la romana de Centcelles (C/ Afores, s/n , Constant&iacute;), en el marc de la Setmana Cultural de Constant&iacute; 2015.<br /><br />El projecte &ldquo;Centcelles, el nostre objectiu&rdquo;, iniciat durant el curs 2012-2013, arriba a la seva tercera edici&oacute;, organitzat per l&rsquo;Ajuntament de Constant&iacute; i el Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona amb la col&middot;laboraci&oacute; de l&rsquo;empresa Repsol i la participaci&oacute; de tots els centres educatius de Constant&iacute;: Escola Centcelles, Escola Moss&egrave;n Ramon Bergad&agrave;, Col&middot;legi Tur&oacute; i Institut Constant&iacute;. <br /><br />&ldquo;Centcelles, el nostre objectiu&rdquo; &eacute;s un projecte educatiu i de participaci&oacute; ciutadana envers el patrimoni que t&eacute; com a objectius, entre d&rsquo;altres:<br /><br /><ul><li>- Introduir noves formes d&rsquo;acc&eacute;s al coneixement de l&rsquo;&egrave;poca romana, a partir d&rsquo;un monument clau de Constant&iacute;, el conjunt monumental de Centcelles, que &eacute;s Patrimoni Mundial. </li><li>- Plantejar una experi&egrave;ncia de participaci&oacute; ciutadana envers el patrimoni hist&ograve;ric i cultural m&eacute;s proper, amb l&rsquo;objectiu d&rsquo;implicar els joves en el seu coneixement, valoraci&oacute; i difusi&oacute;. </li><li>- Fomentar entre els participants el treball cooperatiu, que faciliti el desenvolupament d&rsquo;actituds de respecte, valoraci&oacute; i defensa del patrimoni a trav&eacute;s del coneixement i l&rsquo;aprehensi&oacute; del mateix.</li><li>- Incentivar propostes per al coneixement de Centcelles, que puguin ser utilitzades per la comunitat educativa i per la societat en general.</li><li>- Treballar a partir de les noves tecnologies. </li></ul>L&rsquo;any passat aquest projecte va rebre el Premi Didasc&agrave;lia, a experi&egrave;ncies docents, concedits en la XXII edici&oacute; dels Premis Auriga.<br /><br />Enguany els treballs, que seran presentats pels seus autors, han estat:<br /><br /><ul><li>- Escola Centcelles. Alumnes de 5&egrave; d&rsquo;Educaci&oacute; Prim&agrave;ria: dramatitzaci&oacute; i fotomuntatge del c&ograve;mic &ldquo;El laberint de Centcelles&rdquo;.</li><li>- Escola Moss&egrave;n Ramon Bergad&agrave;. Alumnes de 5&egrave; d&rsquo;Educaci&oacute; Prim&agrave;ria: Audioguia de Centcelles a trav&eacute;s de codis QR.</li><li>- Institut Constant&iacute;. Alumnes de 4rt d&rsquo;ESO: projecte pluridisciplinar de les &agrave;rees de llat&iacute;, visual i pl&agrave;stica i inform&agrave;tica amb la realitzaci&oacute; de dibuixos del monument, tr&iacute;ptics informatius i espots publicitaris.</li><li>- Col&middot;legi Tur&oacute;: Alumnes de 1er d&rsquo;ESO: Joc de Centcelles, proposta de dos jocs amb els taulells, fitxes i preguntes entorn a Centcelles.</li></ul><br />Els projectes realitzats en anys anteriors es poden consultar al web del Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona: http://www.mnat.cat/?page=activitats-cicles-actuals&amp;id=objectiu <br /><br />&ldquo;Centcelles, el nostre objectiu&rdquo; es planteja com un projecte de futur, en el qual els centres educatius de Constant&iacute; puguin tenir, en un element patrimonial proper i de primer ordre com &eacute;s el conjunt monumental de Centcelles, una eina per accedir al coneixement de l&rsquo;&egrave;poca romana amb propostes de treball innovadores i a la vegada desenvolupar un projecte de participaci&oacute; ciutadana i d&rsquo;implicaci&oacute; en la recerca, coneixement i difusi&oacute; d&rsquo;un patrimoni que &eacute;s de tothom i que t&eacute;, en aquest &uacute;s i complicitat, la seva ra&oacute; de ser.<br /><br />L&rsquo;acte comptar&agrave; amb la pres&egrave;ncia de tots els alumnes implicats i dels representants de les institucions organitzadores.</div> III Pujada a Sant Pere de Rodes, 3 de maig 2015 http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/iii-pujada-a-sant-pere-de-rodes-3-de-maig-2015/ <div align="justify">Un any m&eacute;s pugem a peu al monestir des de tots el pobles del Cap de Creus! El proper diumenge 3 de maig ens trobarem a Sant Pere de Rodes per celebrar un dia festiu tot esperant el proper Any Sant del monestir.<br /><br />Totes les rutes finalitzaran a l&rsquo;antic poble de Santa Creu, davant l&rsquo;esgl&eacute;sia de Santa Helena de Rodes. All&agrave; rebrem als assistents amb un record, vi dol&ccedil; i galetes i segellarem la seva credencial de Sant Pere de Rodes. A m&eacute;s, hi haur&agrave; servei d&rsquo;esmorzar per part del restaurant del monestir i tamb&eacute; podreu comprar la samarreta commemorativa de la III Pujada.<br /><br />Al llarg de tot el dia hi haur&agrave; jornada de portes obertes a Sant Pere de Rodes i es faran visites guiades gratu&iuml;tes al monestir, els seus horts, l&rsquo;esgl&eacute;sia de Santa Helena, el poble de Santa Creu i el castell de Sant Salvador. Es far&agrave; una ballada sardanes amb la Cobla els Rossinyolets de Castell&oacute; d&rsquo;Emp&uacute;ries. Podeu consultar l&rsquo;agenda d&rsquo;activitats.<br />Qui ho desitgi podr&agrave; dinar al restaurant del monestir, que oferir&agrave; un men&uacute; especial III Pujada a Sant Pere de Rodes. I no us oblideu de les c&agrave;meres i m&ograve;bils, compartirem aquest dia a les xarxes a trav&eacute;s del hashtag #pujadasantpere2015.<br /><br />Els pobles han organitzat activitats pels participants de la Pujada: tastets de productes locals, ofertes en allotjament i restaurants &hellip; podeu consultar totes les ofertes en cada una de rutes!<br /><br />L&rsquo;activitat t&eacute; un cost de 2&euro; que cobreix les despeses de l&rsquo;asseguran&ccedil;a dels inscrits. <br /><br /></div><div align="justify">M&eacute;s informaci&oacute;: http://www.viapirena.org/?page_id=906</div> Exposició DEMOS, vieure en Democràcia. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Barcelona http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/exposicio-demos-vieure-en-democracia-museu-darqueologia-de-catalunya-barcelona/ Visita guiada a l&#39;exposici&oacute;:<a id="eztoc116622_0_0_0_1" name="eztoc116622_0_0_0_1" title="eztoc116622_0_0_0_1"></a><div class="attribute-header"><strong>Tots els diumenges d&rsquo;abril a juny de 2015 a les 12:15 h.</strong></div><div class="attribute-short"> </div><p class=" text-justify" align="justify">El Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya presenta el seu darrer projecte; l&#39;exposici&oacute; <em>DEMOS. Viure en democr&agrave;cia</em>, que pret&eacute;n posar en contacte directe l&#39;origen de la nostra democr&agrave;cia amb la contemporane&iuml;tat. Una mostra d&#39;arqueologia que de ben segur convidar&agrave; a la reflexi&oacute;.</p><p class=" text-justify" align="justify">Aquesta mostra pret&eacute;n conceptualitzar i connectar, amb una l&iacute;nia d&rsquo;actualitat, l&rsquo;origen de la democr&agrave;cia amb la realitat de la democr&agrave;cia actual, articulant una vinculaci&oacute; entre el passat i el present per a prospectar el futur.</p><p class=" text-justify" align="justify">L&rsquo;exposici&oacute; est&agrave; centrada al voltant de la democr&agrave;cia atenenca, que va perdurar des de les reformes de Cl&iacute;stenes al 509 a.C. fins a la supremacia maced&ograve;nia el 322 a. C. Uns 180 anys d&rsquo;un model que aporta com a novetat la participaci&oacute; i control sobre els governants. Encara avui, continuem fer servir un terme i una forma d&rsquo;organitzaci&oacute; inspirada en aquest sistema.</p><p class=" text-justify" align="justify">Est&agrave; estructurada en la descripci&oacute; de quatre casos, centrats en: Tem&iacute;stocles, Ant&iacute;gona, Lis&iacute;strata i S&ograve;crates com a referents de debat dels conceptes de l&rsquo;ostracisme, de la legalitat versus legitimitat, de la uni&oacute; pac&iacute;fica del poble i de la concepci&oacute; intransigent de la Llei respectivament. A l&rsquo;espai &agrave;gora, situat al centre, un audiovisual mostrar&agrave; una correlaci&oacute; entre els casos de la Gr&egrave;cia cl&agrave;ssica i situacions d&rsquo;actualitat.</p><p class=" text-justify" align="justify">DEMOS. VIURE EN DEMOCR&Agrave;CIA mostra un conjunt d&rsquo;uns 80 d&rsquo;objectes patrimonials procedents del Museu d&rsquo;Arqueologia de Catalunya, Museu Nacional d&rsquo;Art de Catalunya, Museu del &Agrave;gora i del Museo Arqueol&oacute;gico Nacional de Madrid. El discurs museogr&agrave;fic incorpora 4 audiovisuals creats per l&rsquo;Institut del Teatre que amb escenes teatralitzades fan &egrave;mfasi en les circumst&agrave;ncies claus dels quatre casos plantejats.</p><p class=" text-justify" align="justify">Una instal&middot;laci&oacute; contempor&agrave;nia de l&rsquo;artista Salvador Juanpere donar&agrave; la benvinguda als visitants des de les mateixes escales exteriors que donen acc&eacute;s al Museu d&rsquo;Arqueologia de Catalunya, amb una obra d&rsquo;un gran simbolisme i pot&egrave;ncia pl&agrave;stica.</p> La tercera sessió del cicle &quot;El Consell dels Savis va a la Filmoteca&quot; reflexiona sobre el franquisme http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/la-tercera-sessio-del-cicle-el-consell-dels-savis-va-a-la-filmoteca-reflexiona-sobre-el-franquisme-/ <div> <ul><li><strong>L&rsquo;activitat permet con&egrave;ixer la hist&ograve;ria a trav&eacute;s d&rsquo;imatges i dels testimonis dels seus protagonistes</strong> <br /></li></ul> <ul><li><strong>Tindr&agrave; lloc aquest dijous, 26 de mar&ccedil;, a la sala Laya de la Filmoteca de Catalunya i hi participaran els directors del Museu d&rsquo;Hist&ograve;ria de Catalunya i de la Filmoteca</strong></li></ul></div> <p style="line-height: 12pt; background: none repeat scroll 0% 0% white" class="MsoNormal">El proper dijous, 26 de mar&ccedil;, a les 10.30 hores, se celebrar&agrave; la tercera sessi&oacute; de l&rsquo;activitat &ldquo;El Consell dels savis va a la Filmoteca&rdquo; del curs 2014-2015, que estar&agrave; dedicada al franquisme. La sessi&oacute; comptar&agrave; amb la participaci&oacute; de Ramon Bas, Joaquim Gall&egrave;s i Maria Ant&ograve;nia Rodr&iacute;guez, membres del Consell de Savis, i ser&agrave; introdu&iuml;da per Jus&egrave;p Boya, director del Museu d&rsquo;Hist&ograve;ria de Catalunya, i Esteve Riambau, director de la Filmoteca de Catalunya.<br /><br />&ldquo;El Consell dels Savis va a la Filmoteca&rdquo; &eacute;s una activitat gratu&iuml;ta adre&ccedil;ada als alumnes de segon nivell d&rsquo;ESO, Batxillerat i cicles formatius amb l&rsquo;objectiu de fomentar el valor de la hist&ograve;ria oral i viscuda. Realitzada per un grup de persones grans volunt&agrave;ries del Museu d&rsquo;Hist&ograve;ria de Catalunya, els alumnes, docents i membres del Consell dels Savis intercanvien experi&egrave;ncies de vida, de mem&ograve;ria, d&rsquo;hist&ograve;ria, de passat i de present amb el suport d&rsquo;imatges d&rsquo;arxiu provinents del fons de la Filmoteca de Catalunya.<br /><br />L&rsquo;activitat es fonamenta en l&rsquo;intercanvi intergeneracional, que es combina amb la mem&ograve;ria audiovisual mitjan&ccedil;ant el patrimoni f&iacute;lmic conservat al Centre de Conservaci&oacute; i Restauraci&oacute; de la Filmoteca de Catalunya. Els membres del Consell dels Savis comparteixen els seus records dels per&iacute;odes hist&ograve;rics de la Generalitat Republicana,&nbsp;de la Guerra Civil i de la immediata postguerra, aix&iacute; com de la dictadura franquista, la transici&oacute; i la democr&agrave;cia actual.<br /><br />Aquesta activitat t&eacute; lloc de manera exclusiva a la Filmoteca de Catalunya. Se celebra des del curs 2013-2014 i ja ha acollit 5 sessions, per les quals han passat &nbsp;250 alumnes. Les properes sessions programades a la Sala Laya de la Filmoteca de Catalunya per al curs 2014-2015 s&oacute;n:<br /><br />- Dijous 26 de mar&ccedil; de 2015: Franquisme<br />- Divendres 10 d&rsquo;abril de 2015: Guerra Civil<br />- Dijous 16 d&rsquo;abril de 2015: Franquisme<br />- Dimarts 5 de maig de 2015; Guerra Civil<br /><br />El Consell dels Savis fa 15 anys que comparteix la seva mem&ograve;ria en sessions que tenen lloc al Museu d&rsquo;Hist&ograve;ria de Catalunya, centre promotor i dinamitzador del grup, o b&eacute; directament als centres docents de Catalunya que ho sol&middot;liciten.<br /><br />Els membres dels Consell dels Savis s&oacute;n:<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>Pere Bast&eacute;</u> (1922) Amb 9 anys va viure la proclamaci&oacute; de&nbsp; la Rep&uacute;blica Catalana a c&agrave;rrec de Francesc Maci&agrave; acompanyat del seu avi. Voluntari de la Creu Roja de 1936 a 1939 durant els bombardejos a Barcelona.<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>Pere Ros&eacute;s</u> (1924) Va patir les mis&egrave;ries de la Guerra Civil essent un adolescent. Testimoni de l&rsquo;intent familiar de fugir a Fran&ccedil;a, explica com el seu pare va ser empresonat, colpejat i alliberat dies despr&eacute;s de tornar a Barcelona.<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>Roser Ros&eacute;s</u> (1926) El novembre de 1938 va marxar amb una expedici&oacute; de nens espanyols a l&rsquo;URSS, on va patir la II Guerra Mundial. A la seva fi va tornar a Catalunya, passant abans per Nova York i M&egrave;xic.<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>Antoni Verd&uacute;</u> (1930) Va patir la Guerra Civil espanyola sent un nen i la postguerra i la dictadura franquista ja d&rsquo;adult. Explica de com vivia i es diverta el jovent dels anys cinquanta del segle XX i de la seva traject&ograve;ria laboral com a vidrier i maquetista de llibres en una important editorial de Barcelona, avui desapareguda.<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>Ramon Bas</u> (1939) Aquest arquitecte jubilat &eacute;s un molt bon coneixedor de la hist&ograve;ria quotidiana i social de la Barcelona de la postguerra i del <em>desarrollismo</em> franquista: els transports, els oficis, l&rsquo;escola i la universitat dels anys seixanta del segle XX.<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>Joaquim Gall&eacute;s Ramoneda</u> (1941). &Eacute;s un bon testimoni del m&oacute;n del treball. Com a directiu en diverses empreses t&egrave;xtils, va tenir contactes amb els sindicats franquistes i d&rsquo;amagat amb el sindicat de les Comissions Obreres. Amb la crisi del t&egrave;xtil es va reconvertir al m&oacute;n del comer&ccedil; tot venent els seus productes per Europa.<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>M. Ant&ograve;nia Rodr&iacute;guez</u> (1943) El seu testimoni il&middot;lustra la postguerra: les privacions, la manca de llibertat, l&rsquo;escassetat dels aliments, les cartilles de racionament, l&rsquo;estraperlo, l&rsquo;escola, etc. Com a administrativa i secret&agrave;ria de biblioteca, va ser testimoni de la censura, coneix la llista de llibres prohibits o qu&egrave; passava amb els llibres de contingut er&ograve;tic i sexual.</p> Salò de l'Ensenyament http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/salo-de-lensenyament/ <p align="justify">El <strong>Sal&oacute; de l&#39;Ensenyament</strong>, una de les grans cites de l&#39;&agrave;mbit educatiu a Catalunya, tindr&agrave; lloc del <strong>18 al 22 de mar&ccedil; de 2015</strong>.</p> <p align="justify">La trobada agrupa diverses iniciatives adre&ccedil;ades a estudiants i professionals del m&oacute;n de l&#39;ensenyament amb l&#39;objectiu d&#39;oferir una informaci&oacute; &agrave;mplia i actualitzada de l&#39;oferta d&#39;estudis a Catalunya.</p> <p align="justify">En el Sal&oacute;, hi participen expositors d&#39;estudis universitaris, d&#39;altres estudis superiors, d&#39;estudis complementaris, de formaci&oacute; professional i d&#39;idiomes, de centres de batxillerat i de serveis per a l&#39;educaci&oacute;.</p><p align="justify">El Sal&oacute; compta amb un espai on es presentar&agrave; el portal de recursos educatius &quot;Patrimoni Cultural-Educaci&oacute;&quot; (http://culturaeducacio.gencat.cat/), del Departament de Cultura, un cercador en l&iacute;nia que agrupa tota l&#39;oferta d&#39;activitats educatives dels equipaments de l&#39;ACdPC i d&#39;altres, que progressivament s&#39;aniran sumant.</p><p align="justify">La presentaci&oacute; es diu: <strong>&quot;Patrimoni i Ensenyament: sortides i recursos educatius&quot;</strong> i ser&agrave; a c&agrave;rrec de Xavier Arola, gerent de l&#39;Ag&egrave;ncia Catalana del Patrimoni Cultural, i Maria Cacheda P&eacute;rez, de l&#39; &agrave;rea d&#39;acci&oacute; educativa de l&#39;Ag&egrave;ncia. </p><p align="justify">Programa: http://www.ensenyament.com/ca/aula-activitats</p><p align="justify">Ser&agrave; el dia 21 de mar&ccedil; a les 16:00 de la tarda.</p><p align="justify"><strong>Horari i recinte: </strong></p> <p align="justify">Del 18 al 22 de mar&ccedil; de 2015<br /> De dimecres a dissabte: de 10 a 19 hores <br /> Diumenge: de 10 a 14 hores</p><div align="justify"> Palau 2 del Recinte firal de Montju&iuml;c </div><div align="justify">http://www.ensenyament.com/ca/home</div><p>&nbsp;</p> Activitats d'Espais Escrits, Xarxa de Patrimoni Literari català http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/activitats-despais-escrits-xarxa-de-patrimoni-literari-catala/ <p><u><strong>Activitats de febrer d&#39;Espais Escrits</strong></u></p><p align="justify"><span class="txt_bold">Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Catal&agrave; </span>&eacute;s una associaci&oacute; privada sense &agrave;nim de lucre, constitu&iuml;da l&rsquo;any 2005 amb l&rsquo;objectiu d&rsquo;articular els projectes de cust&ograve;dia, recerca, i difusi&oacute; del llegat tangible i intangible dels escriptors de la literatura catalana, per tal de cartografiar el patrimoni literari catal&agrave; a trav&eacute;s de les institucions que el vetllen i en promouen la lectura i els estudis. </p><p><strong>Dijous, 5 de febrer</strong><br />A les 19 h a<strong> l&#39;Espai Bet&uacute;lia</strong>, en el marc de l&#39;exposici&oacute; M&#39;ho diuen els versos: Recital de poesia d&#39;Odile Arqu&eacute; </p><p><strong>Divendres, 6 de febrer</strong><br />Cap de setmana al <strong>Centre Quim Soler.</strong> La literatura i el vi, El Molar<br />Priorat Versi&oacute; Original: un cap de setmana de cine amb Marc Recha i Imma Merino </p><p>A les 19 h al <strong>Museu de la Vida Rural de l&#39;Espluga de Francol&iacute;, Fundaci&oacute; Llu&iacute;s Carulla</strong><br />Inauguraci&oacute; de l&#39;exposici&oacute; Pa&iacute;s d&#39;Espriu, pont de llengua</p><p>A les 20 h al <strong>Centre Cultural Calisay d&#39;Arenys de Mar,</strong> <strong>Centre Espriu</strong><br />Inauguraci&oacute; de l&#39;exposici&oacute; Jo s&oacute;c d&#39;una petita terra. 30 anys de la mort de Salvador Espriu &nbsp;<br /><strong><br />Dissabte, 7 de febrer</strong><br />Cap de setmana al <strong>Centre Quim Soler. </strong>La literatura i el vi, El Molar<br />Priorat Versi&oacute; Original amb Marc Recha i Imma Merino </p><p>A les 11 h, 12 h i 13 h Visites al <strong>CIRMC</strong>. Vilanova i la Geltr&uacute;<br />Visites guiades al Museu d&#39;Interpretaci&oacute; del Romanticisme Manuel de Cabanyes</p><p> <strong>Diumenge, 8 de febrer</strong><br />A les 12 h davant al mausoleu de Joan Maragall del cementiri de Sant Gervasi, Barcelona. <strong>Arxiu Joan Maragall</strong><br />Festa de l&#39;Ametller florit 2015. Homenatge a Joan Maragall </p><p>Cap de setmana al <strong>Centre Quim Soler</strong>. La literatura i el vi, El Molar<br />Priorat Versi&oacute; Original amb Marc Recha i Imma Merino </p><p>A les 11 h, 12 h i 13 h Visites al <strong>CIRMC</strong>. Vilanova i la Geltr&uacute;<br />Visites guiades al Museu d&#39;Interpretaci&oacute; del Romanticisme Manuel de Cabanyes </p><p><strong>Divendres, 13 de febrer</strong><br />A les 19.30 h al Temple Rom&agrave; de Vic. <strong>Fundaci&oacute; Jacint Verdaguer</strong><br />Presentaci&oacute; del llibre P&agrave;tries. Poemes de Jacint Verdaguer, de Ricard Torrents &nbsp;</p><p><strong>Dissabte i diumenge, 14 i 15 de febrer</strong><br />A les 11 h, 12 h i 13 h Visites al <strong>CIRMC</strong>. Vilanova i la Geltr&uacute;<br />Visites guiades al Museu d&#39;Interpretaci&oacute; del Romanticisme Manuel de Cabanyes </p><p>Dimarts, 17 de febrer<br />A les 19.30 h a <strong>l&#39;Espai Bet&uacute;lia,</strong> Badalona<br />Cl&agrave;ssics de la narrativa: Alberto Moravia per Llu&iacute;s-Anton Baulenas +<br /><br /><strong>Dimecres, 18 de febrer</strong><br />A les 19.00 h a<strong> l&#39;Espai Bet&uacute;lia</strong>, Badalona<br />Presentaci&oacute; del llibre 100 jocs de m&agrave;gia per deixar-los bocabadats, del mag Gerard </p><p>&Uacute;ltim dia per inscriure&#39;s. Fundaci&oacute; Llu&iacute;s Carulla, Barcelona<br />Taller de cl&agrave;ssics a c&agrave;rrec d&#39;Ada Castells a la Llibreria Calders +<br />&nbsp;<br /><strong>Dijous, 19 de febrer</strong><br />&Uacute;ltim dia per inscriure&#39;s. <strong>Fundaci&oacute; Jose Pla</strong>, Palafrugell<br />Taller de Haik&uacute;s&nbsp; <br /><br /><strong>A m&eacute;s a m&eacute;s</strong><br /><strong>Arxiu Joan Maragall </strong>informa: Cant espiritual de Maragall a la World Digital Library.</p><p>Premi. Arxiu Joan Maragall<br />Convocat&ograve;ria del II Premi Haid&eacute; </p><p><strong>Fundaci&oacute; Joan Brossa</strong><br />Consulteu la programaci&oacute; de les rutes liter&agrave;ries sobre Joan Brossa </p><p>Descobriu els resultats de l&#39;experi&egrave;ncia #HaikuBrossa</p><p>Ajuntament de Barcelona<br />Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona 2015 </p><p>M&eacute;s informaci&oacute;:</p><p>http://www.espaisescrits.cat/home.php?op=2&amp;module=portal&amp;idioma=cat</p> La il·lustració com a forma de difusió del patrimoni http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/la-illustracio-com-a-forma-de-difusio-del-patrimoni/ Museu de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Catalunya (mNACTEC)<br />Dimarts, 10 de febrer del 2015 de 17 a 20 hores, jornada t&egrave;cnica 3<br /><br />El mNACTEC ens proposa dins del seu programa de jornades t&egrave;cniques, una sobre la il&middot;lustraci&oacute; com a forma de difusi&oacute; del Patrimoni. La divulgaci&oacute; del patrimoni ha estat un dels grans reptes de la cultura contempor&agrave;nia. Per fer-lo entenedor i comprensible s&rsquo;han utilitzat, i encara ara amb major intensitat, diferents sistemes i m&egrave;todes en formats interactius i digitals innovadors. No obstant aix&ograve;, la il&middot;lustraci&oacute; hist&ograve;rica continua sent una font i una metodologia incomparable per facilitar aquesta comprensi&oacute; i immersi&oacute; social en el coneixement de les diferents formes del patrimoni.<br /><br />En el cas del treball pioner realitzat pel Jordi Ballonga, la incorporaci&oacute; de la il&middot;lustraci&oacute; hist&ograve;rica al relat de divulgaci&oacute; patrimonial, i en especial de la realitat social, tecnol&ograve;gica i cient&iacute;fica de la industrialitzaci&oacute; catalana, va donar peu a la valorada i reconeguda col&middot;lecci&oacute; del Sistema Territorial del mNACTEC &ldquo;Quaderns de Did&agrave;ctica i Difusi&oacute;&rdquo;, i a partir de la mateixa, a un ampli ventall de possibilitats did&agrave;ctiques i divulgatives.<br /><br />Aquesta jornada, adre&ccedil;ada a docents, muse&ograve;legs, divulgadors, il&middot;lustradors, dissenyadors i persones interessades en el coneixement, la recerca i la difusi&oacute; del nostre patrimoni cultural i natural, servir&agrave; per fer una posada al dia de les possibilitats que d&oacute;na el recurs de la il&middot;lustraci&oacute; per assolir aquests objectius, per presentar el recull de treballs il&middot;lustrats sobre els museus i centres patrimonials del Sistema Territorial del mNACTEC publicats a la revista &ldquo;Descobrir&rdquo; i per posar en valor la important tasca professional realitzada per en Jordi Ballonga.<br /><br />Programa i inscripcions gratu&iuml;tes:<br /><br /><a href="https://gallery.mailchimp.com/b65576c2c1e5a78b0fe2ba631/files/Jornada_t_cnica_3_catal_web.pdf" target="_blank">https://gallery.mailchimp.com/b65576c2c1e5a78b0fe2ba631/files/Jornada_t_cnica_3_catal_web.pdf</a> Hispabrick Magazine Event http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/hispabrick-magazine-event/ <p>Els propers dissabte 6 i diumenge 7 de desembre tindr&agrave; lloc al Museu de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Catalunya (mNACTEC) l&#39;Hispabrick Magazine Event 2014, trobada d&#39;aficcionats a les construccions LEGO<strong style="color: #252525; font-size: 14px; line-height: 22.4px">&reg;</strong>.&nbsp;</p><p>L&#39;Hispabrick Magazine Event &eacute;s una activitat pensada per apropar infants, joves i adults a l&#39;univers de les construccions LEGO, a trav&eacute;s de l&#39;exhibici&oacute; de maquetes i creacions de diverses tem&agrave;tiques constru&iuml;des amb LEGO, la participaci&oacute; dels m&eacute;s petits en tallers de construccions creatives i en un joc de pistes per trobar ninots gegants de LEGO<strong style="color: #252525; font-size: 14px; line-height: 22.4px">&reg;</strong>&nbsp;amagats al Museu, i la demostraci&oacute; de rob&ograve;tica amb una cursa de LEGO<strong style="color: #252525; font-size: 14px; line-height: 22.4px">&reg;</strong>&nbsp;Mindstorms EV3.</p><p>Enguany se celebra la 6e edici&oacute; d&#39;aquesta trobada, que per tercera vegada t&eacute; lloc al mNACTEC. En l&#39;exposici&oacute; d&#39;aquesta edici&oacute; es podran veure diorames de les tem&agrave;tiques seg&uuml;ents: Star Wars, &egrave;poca medieval, una base espacial, ciutat i l&#39;Oest americ&agrave;.</p><p>S&#39;exhibiran tamb&eacute; vehicles militars, naus espacials i escultures de personatges de televisi&oacute; constru&iuml;des amb peces de LEGO<strong style="color: #252525; font-size: 14px; line-height: 22.4px">&reg;</strong>. Tamb&eacute; h haur&agrave; una zona dedicada als elements de rob&ograve;tica i construccions de Technic fetes amb peces de LEGO<strong style="color: #252525; font-size: 14px; line-height: 22.4px">&reg;</strong>.</p><p>Consulteu el programa&nbsp;<a href="http://www.mnactec.cat/documents/Hispabrick_A4.pdf" target="_blank">aqu&iacute;</a>.&nbsp;</p> Bones pràctiques en educació a museus http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/bones-practiques-en-educacio-a-museus/ <p>El Consell Internacional de Museus (ICOM) ha publicat un llibre amb bones pr&agrave;ctiques sobre l&#39;educaci&oacute; a museus a nivell internacional. El material t&eacute; dues finalitats b&agrave;siques: d&#39;una banda, abordar diferents temes amb l&#39;objectiu d&#39;inspirar als lectors a l&#39;hora de fer front als mateixos problemes; i d&#39;altra, ajudar a difondre el model de les millors pr&agrave;ctiques, construint aix&iacute; un llenguatge com&uacute; en el sector. El llibre pret&eacute;n ser, en definitiva, una eina &uacute;til per a la millora de la labor educativa als museus.</p><p>Podeu fer la desc&agrave;rrega del llibre aqu&iacute;:</p> Jornada d'acció educativa i eines tecnològiques http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/jornada-daccio-educativa-i-eines-tecnologiques/ <p>El proper dia 20 de novembre el mNACTEC organitza la <strong>Jornada d&#39;acci&oacute; educativa i eines tecnol&ograve;giques</strong>&nbsp;adre&ccedil;ada al professorat d&#39;educaci&oacute; prim&agrave;ria i secund&agrave;ria i persones interessades en innovaci&oacute; tecnol&ograve;gica. L&#39;activitat compta amb la col&middot;laboraci&oacute; del Departament d&rsquo;Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i es fa amb motiu de la Setmana de la Ci&egrave;ncia.</p><p><strong>PROGRAMA</strong></p><p>16.00 hores Presentaci&oacute; de l&#39;app Terrassa Augmentada. El patrimoni cultural del futur: el repte d&#39;utilitzar els m&ograve;bils per acc&eacute;s a nous p&uacute;blics, a c&agrave;rrec de N&uacute;ria Campreci&oacute;s, t&egrave;cnica de projectes de la Fundaci&oacute; i2CAT. Es recomana descarregar l&#39;app Terrassa Augmentada abans de venir al museu.</p><p>16.45 hores Presentaci&oacute; de l&#39;acci&oacute; educativa del mNACTEC i torn de paraules, a c&agrave;rrec de Carme Prats, cap d&#39;Exposicions, Acci&oacute; Educativa i Projectes del mNACTEC</p><p>17.15 hores Pausa</p><p>17.30hores Xerrada i demostraci&oacute; pr&agrave;ctica: les impressores 3D. La revoluci&oacute; dels makers, a c&agrave;rrec de Xavier Mart&iacute;nez, cap del Departament de RepRap BCN, de la Fundaci&oacute; CIM. Entrevista a Xavier Mart&iacute;nez</p><p>18.15 hores &quot;Energia i sostenibilitat&quot; visita autoguiada amb tauleta, acompanyats per Lluc Millat, d&#39;Harpo Solutions Inc. i Esther Font, assessora educativa del mNACTEC.</p><p>18.45 hores Novetats a les exposicions del mNACTEC i cloenda de la jornada, a c&agrave;rrec de Carme Prats, cap d&#39;Exposicions, Acci&oacute; Educativa i Projectes del mNACTEC.&nbsp;</p><p>La&nbsp;inscripci&oacute;&nbsp;&eacute;s gratu&iuml;ta i l&#39;aforament &eacute;s limitat.&nbsp;</p><p>Inscripci&oacute;&nbsp;<a href="https://docs.google.com/forms/d/1Eo68sQnTpBl9FXAb9i7DWF9JtnxE8IpVNstEPgB73XE/viewform" target="_blank">aqu&iacute;</a>.&nbsp;</p> Diumenges en família a La Rajoleta http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/diumenges-en-familia-a-la-rajoleta/ <p style="text-align: justify">El Museu de Cer&agrave;mica La Rajoleta proposa la visita teatralitzada<strong> La Barbotina i els secrets de la cer&agrave;mica</strong> els diumenges 2 de novembre i 7 de desembre a les 11.30 hores, per a infants de 4 a 7 anys.</p><p style="text-align: justify">Barcotina &eacute;s filla de l&#39;aigua i la terra, i viu amagada a les f&agrave;briques i tallers del ceramistes. Coneix tots els secrets i vigila que les peces surtin b&eacute;. Ens proposa un passeig m&agrave;gic per l&#39;antiga f&agrave;brica Pujol i Bausis, la Rajoleta, que ens descobrir&agrave; els secrets d&#39;un ofici molt antic i ple de misteris.</p><p style="text-align: justify">Voleu acompanyar-la?</p><p style="text-align: justify">Inscripci&oacute; pr&eacute;via al 93 470 02 18 o a museus@esplugues.cat</p><p style="text-align: justify">Durada: 1 hora</p><p style="text-align: justify">Preu per fam&iacute;lia: 8&euro; (inclou 1 o 2 adults i/o 1 o 2 infants de 4 a 7 anys)</p><p style="text-align: justify">Pots gaudir d&#39;un 25% de descompte descarregant un codi promocional a www.turismebaixllobregat.com/tram</p> Presentació a Lleida del nou portal web Patrimoni Cultural - Educació http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/presentacio-a-lleida-del-nou-portal-web-patrimoni-cultural-educacio/ <div>El Museu de Lleida, el Consorci del Tur&oacute; de la Seu Vella i l&rsquo;Ag&egrave;ncia Catalana del Patrimoni de Catalunya del Departament de Cultura de la Generalitat, amb la col&middot;laboraci&oacute; del Servei Educatiu del Segri&agrave; i l&#39;IME de Lleida, organitzen una jornada adre&ccedil;ada a la comunitat educativa de les comarques de Lleida, per presentar els projectes educatius engegats per aquest curs 2014-2015. La jornada tindr&agrave; lloc dimarts 14 d&rsquo;octubre al Museu de Lleida (Carrer del Sant Crist 1. 25002 Lleida).</div><div>&nbsp;</div><div><strong>18 h: presentaci&oacute; del projecte educatiu del Museu de Lleida 2014-15</strong></div><div><strong><br />18.20 h: presentaci&oacute; del projecte educatiu del Consorci del Tur&oacute; de la Seu Vella 2014-15&nbsp;</strong></div><div><strong><br />18.40 h: presentaci&oacute; del projecte educatiu de l&rsquo;Ag&egrave;ncia Catalana del Patrimoni Cultural i de l&rsquo;espai virtual Patrimoni Cultural - Educaci&oacute;</strong></div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>M&eacute;s informaci&oacute; i confirmaci&oacute; de reserves a:</div><div>Museu de Lleida</div><div><strong>Tel. 973 28 30 75 | museu@museudelleida.cat</strong></div><div>&nbsp;</div> Comença el curs amb ciència i tècnica http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/comenca-el-curs-amb-ciencia-i-tecnica/ <div>El mNACTEC comen&ccedil;a el curs 2014-2015 amb una novetat: la incorporaci&oacute; de dos nous museus al seu Sistema Territorial, un a T&agrave;rrega i l&#39;altre a M&oacute;ra la Nova. Ara ja s&oacute;n 26 els Museus que proposen activitats educatives difersificades per a tots els nivells educatius i diferents tipus de p&uacute;blic.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>Per saber les ofertes m&eacute;s recomenades, podeu mirar el document adjunt <strong>mNACTEC recomana</strong>. Bon inici de curs!&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div><br /></div><div><br /></div> Cap de setmana ibèric http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/cap-de-setmana-iberic/ <div style="text-align: justify">Durant el propers dies 4 i 5 d&#39;octubre, el Museu d&rsquo;Arqueologia de Catalunya i els ens gestors dels jaciments que integren la Ruta dels Ibers organitzaran el 14&egrave; Cap de Setmana Ib&egrave;ric amb el tema <strong>+DONA! La dona al m&oacute;n ib&egrave;ric</strong>.</div><div style="text-align: justify">&nbsp;</div><div style="text-align: justify">En una &egrave;poca d&rsquo;esplendor mediterrani, els ibers s&oacute;n els grans desconeguts en comparaci&oacute; amb d&rsquo;altres cultures coet&agrave;nies. D&rsquo;aqu&iacute; la nostra voluntat &nbsp;de donar a con&egrave;ixer aquesta brillant i avan&ccedil;ada cultura, habitant de les nostres terres, a trav&eacute;s d&#39;unes jornades molt especials, el Cap de Setmana Ib&egrave;ric. Una proposta plena d&#39;activitats gratu&iuml;tes per a que conegueu els ibers i les seves aportacions a la nostra cultura d&#39;una forma l&uacute;dica i divertida.&nbsp;</div><div style="text-align: justify"><br /></div><div style="text-align: justify">Cada any seleccionem un tema espec&iacute;fic del m&oacute;n ib&egrave;ric entorn del qual es dissenyen totes les activitats. Per a l&#39;edici&oacute; d&#39;enguany hem triat <strong>+ DONA!. La dona al m&oacute;n ib&egrave;ric.&nbsp;</strong>Durant tot el cap de setmana podreu con&egrave;ixer i experimentar el rituals dels ibers a trav&eacute;s de nombroses activitats pensades per a totes les edats.&nbsp;</div><div style="text-align: justify"><br /></div><div style="text-align: justify">En el document adjunt, trobareu tota la programaci&oacute;. Viviu la nostra hist&ograve;ria! Busqueu el vostre jaciment i participeu del Cap de Setmana Ib&egrave;ric!</div><div style="text-align: justify">&nbsp;</div><div style="text-align: justify">&nbsp;</div> JORNADA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES DIDÀCTIQUES DEL MNAT http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/jornada-de-presentaci-de-les-propostes-didctiques-del-mnat-/ <p>Jornada de presentaci&oacute; de les propostes did&agrave;ctiques i de serveis del Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona per al curs 2014-2015, que tindr&agrave; lloc el dissabte 6 de setembre de 2014 a partir de les 10:00 h, al Museu Arqueol&ograve;gic (pla&ccedil;a del Rei, 5) amb el seg&uuml;ent programa:</p><p><strong>10:00: Arribada i lliurament de materials i benvinguda.</strong></p><p><strong>10:25: Presentaci&oacute; del projecte educatiu del MNAT amb les noves propostes</strong></p><p><strong>11:15: Pausa-caf&egrave;</strong></p><p><strong>11:30: Recorregut per les sales permanents del Museu Arqueol&ograve;gic amb la presentaci&oacute; dels materials dels diferents tallers</strong></p><p><strong>13:15: Visita a l&rsquo;exposici&oacute; temporal &ldquo;Hist&ograve;ries de tocador&rdquo;</strong></p><p><strong>14:00: Visionat de l&rsquo;audiovisual Tarraco ciuitas ubi uer aeternum est (T&agrave;rraco la ciutat on la primavera &eacute;s eterna) (optatiu)</strong></p><p><br />Per tal de poder organitzar la trobada, us agrair&iacute;em que ens confirm&eacute;ssiu, al m&eacute;s aviat possible, la vostra assist&egrave;ncia.</p><p>Si necessiteu qualsevol informaci&oacute; complement&agrave;ria, us podeu posar en contacte amb nosaltres a trav&eacute;s del tel. 977 25 15 15, del &nbsp;fax 977 25 22 86 o a l&rsquo;adre&ccedil;a de correu electr&ograve;nic mnat@gencat.cat.</p> PRESENTACIÓ DE RECURSOS EDUCATIUS A GIRONA http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/presentaci-de-recursos-educatius-a-girona/ <p>Presentaci&oacute; Recursos Educatius Curs 2014-2015-&nbsp;</p><p>Dijous 4 de setembre de 2014 a les 19h a l&#39;Auditori de Girona.</p><p>El proper dia 4 de Setembre a Girona, en el marc de la Jornada de Presentaci&oacute; de Recursos Educatius us presentarem les propostes did&agrave;ctiques de Sant Pere de Galligants i el Museu d&#39;Art de Girona aix&iacute; com, el projecte educatiu del patrimoni cultural i la web:</p><p><strong><em>www.patrimonieducacio.gencat.cat</em></strong></p><p>Abans i despr&eacute;s de l&rsquo;acte, tindreu a la disposici&oacute; una mostra de materials i recursos educatius de les entitats i serveis de la Taula de Coordinaci&oacute; dels Recursos Educatius.</p> Consulta la nova oferta educativa i fes la reserva per visitar el mNACTEC http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/consulta-la-nova-oferta-educativa-i-fes-la-reserva-per-visitar-el-mnactec/ Fes la reserva de la teva escola o centre educatiu al telèfon 93 789 22 44. </strong>A partir d'ara es poden fer les reserves a les activitats proposades en aquesta web de l'oferta educativa. NOVETAT "26 Museus per a les escoles" (en preparació: s'incorporen dos nous museus al Sistema Territorial).</p> </p>Per al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a Terrassa.<br /><br />Al document adjunt PDF hi trobareu les activitats que "el mNACTEC RECOMANA" (per a educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius) amb les novetats més destacades: les visites guiades a La Fàbrica Tèxtil (en francès), la visita autoguiada amb iPad a Energia i Sostenibilitat, la nova app Terrassa Augmentada de realitat augmentada i altres possibilitat.</p><p> </p> 17 maig. Posa't al dia amb les noves tecnologies. Inscriu-te a la jornada http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/17-maig-posat-al-dia-amb-les-noves-tecnologies-inscriu-te-a-la-jornada/ Inscriu-te a la jornada t&egrave;cnica: MUSEUS I EINES TECNOL&Ograve;GIES (Dissabte 17 maig, de 10 a 14h al mNACTEC). <p>&nbsp;</p><p>Jornada adre&ccedil;ada a muse&ograve;legs, professorat, joves, fam&iacute;lies i persones interessades en innovaci&oacute; tecnol&ograve;gica. </p><p>Organitza el Museu de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Catalunya (mNACTEC) amb motiu del Dia Internacional de les tecnologies de la informaci&oacute;. INSCRIPCI&Oacute; GRATU&Iuml;TA. ESTRUCTURA DE LA JORNADA:</p><p> De 10 a 12 hores: 3 confer&egrave;ncies</p><p> - El patrimoni cultural del futur: el repte d&#39;utilitzar els m&ograve;bils per acc&eacute;s a nous p&uacute;blics. Merc&egrave; L&oacute;pez, coordinadora de projectes de la Fundaci&oacute; i2CAT.</p><p> - Connecta l&rsquo;USB, pica l&rsquo;ENVIAR (Rasberry pi i Scratch). Francesc Sabat&eacute;. Assessor en Projectes i Formaci&oacute;. Director del M&agrave;ster en Producci&oacute; Automatitzada i Rob&ograve;tica de la Fundaci&oacute; CIM.</p><p> - Les impressores 3D: la revoluci&oacute; dels makers Xavier Mart&iacute;nez, cap del Departament de RepRap BCN, de la Fundaci&oacute; CIM.</p><p> De 12 a 13 hores</p><p> - Mostra de la Junior Show and First Lego League Presentaci&oacute; dels projectes presentats pels infants i joves catalans, amb experiments dels membres del Club Bombeta que es van presentar al simposi internacional.</p><p> - Demostraci&oacute; d&rsquo;impressores 3D, a l&#39;&Agrave;gora.</p><p> De 13 a 14 hores</p><p> Recorregut App Terrassa Augmentada. Un recorregut expr&eacute;s guiat per la Terrassa industrial i modernista.</p><p> Lloc: Museu de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Catalunya (mNACTEC). Rambla d&rsquo;&Egrave;gara, 270. 08221 Terrassa. Tel. 93 736 89 66.&nbsp;<a href="http://www.mnactec.cat/ofertaeducativa/admin/noticies/www.mnactec.cat/ofertaeducativa" target="_blank">www.mnactec.cat/ofertaeducativa</a></p><p><a href="https://docs.google.com/forms/d/1iVgQOxUeVHc3avLBaIGdrb2gro_ghB4kGk_WgQUZmVk/viewform?c=0&amp;w=1" target="_blank" title="Inscripci&oacute;">Inscripci&oacute; gratu&iuml;ta</a></p><p>&nbsp;</p> El 7 de maig neix l'App TERRASSA AUGMENTADA http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/el-7-de-maig-neix-lapp-terrassa-augmentada-/ El dimecres 7 de maig, a les 12.30 hores, el mNACTEC convida a tot el professorat a la PRESENTACI&Oacute; DE L&#39;APP DE REALITAT AUGMENTADA. Lloc: mNACTEC. Rambla d&#39;&Egrave;gara, 270. Terrassa. Terrassa Augmentada &eacute;s una aplicaci&oacute; per a m&ograve;bils i tauletes que ofereix un itinerari per la Terrassa industrial i modernista a trav&eacute;s de la visita a diferents edificis emblem&agrave;tics de la ciutat. L&#39;App est&agrave; realitzat pel mNACTEC i l&#39;Ajuntament de Terrassa, en col&middot;laboraci&oacute; amb la Fundaci&oacute; i2CAT. <p>&nbsp;</p><p> PRESENTACI&Oacute;: </p><p><strong> 12.30h</strong> Benvinguda a c&agrave;rrec de Jaume Perarnau, director del mNACTEC i de Teresa Casals, Regidora de Turisme de l&rsquo;Ajuntament de Terrassa. Presentaci&oacute; de l&rsquo;App &quot;Terrassa Augmentada&quot;, a c&agrave;rrec de la Fundaci&oacute; i2CAT. </p><p><strong> 13.00h</strong> Refrigeri per a tots els assistents i desc&agrave;rrega de l&rsquo;App al mNACTEC </p><p><strong> 13.45h</strong> Ruta guiada de l&rsquo;itinerari expr&eacute;s de &ldquo;Terrassa Augmentada&rdquo; per la ciutat. </p><p> Cal confirmar l&rsquo;assist&egrave;ncia al 93 736 89 66 (&Agrave;rea de Difusi&oacute;) o a: difusio.mnactec@gencat.cat </p> INSCRIPCIÓ OBERTA als tallers d'estiu del mNACTEC. Fes la reserva al 93 789 22 44 http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/inscripci-oberta-als-tallers-destiu-del-mnactec-fes-la-reserva-al-93-789-22-44/ <p>Per a nens i nenes de 5 a 12 anys. Juga amb la ciència i juga amb la tècnica i passa unes vacances divertides al mNACTEC.</p><p><strong>Horari de les activitats</strong>: de 9 a 14 hores, del 25 de juny a l'1 d'agost i de l'1 al 10 de setembre. Amb servei d'acollida (opcional) de 8 a 9 h. i de 14 a 15 h. </p><p>Els pares o tutors poden assistir a la sessió informativa dels tallers d'estiu, el divendres 13 de juny, a les 18 hores. </p><p>Preus: 75€ per setmana | 60€ per setmana de Festa Major | 45€ per 2a setmana de setembre. Amb bonificació de 10€ per inscripció a més de 3 tallers. I descomptes per inscriure més d'un fill/a.</p><p>  INSCRIPCIONS OBERTES FINS AL 16 DE JUNY. RESERVES AL TELÈFON 93 789 22 44</p><p> </p><p> </p> El Museu del Ciment Asland de Castellar de n'Hug estrena nova temporada http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/el-museu-del-ciment-asland-de-castellar-de-nhug-estrena-nova-temporada/ Amb l'arribada del bon temps el Museu del Ciment Asland de Castellar de n'Hug estarà obert des del 5 d'abril fins el 9 de novembre, juntament amb el Tren del Ciment que també circularà entre el mateix període. Com a novetat, enguany es realitzaran una sèrie d'activitats i actes commemorarant els 100 anys del primer servei públic de viatgers. L'empresa Asland va construir un tren secundari industrial per transportar els sacs de ciment pòrtland, l'anomenat popularment "carrilet", de via estreta que connectava amb la xarxa de ferrocarrils de Guardiola de Berguedà. A partir de 1914, a més de transportar mercaderies, va prestar servei públic de viatgers, fent sortir de l'aïllament la zona de l'Alt Berguedà. Podeu concertar visites guiades per als vostres alumnes d'educació Primària, ESO i batxillerat al telèfon 938257037. Gaudireu d'una jornada fantàstica a la fàbrica de ciment. Per a més informació poden consultar els horaris a www.museuciment.cat Tallers de Setmana Santa al mNACTEC. Últims dies. Reserves al 937892244 http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/tallers-de-setmana-santa-al-mnactec-ltims-dies-reserves-al-937892244/ <p>Inscripcions fins el 7 d&#39;abril. Reserva la pla&ccedil;a per al teu fill o filla al tel&egrave;fon 93 789 22 44. Passa unes vacances de Setmana Santa divertides al mNACTEC i vine a fer els tallers per a nens i nenes de 5 a 12 anys &quot;Juga amb la ci&egrave;ncia i juga amb la t&egrave;cnica&quot;. </p><p><strong>Horari de les activitats</strong>: de 9 a 14 hores, els dies 14, 15 i 16 d&#39;abril. </p><p>&nbsp;</p><p> Inscriu-te als tallers: Juguem amb la mem&ograve;ria / Taller d&#39;estampaci&oacute; / Preparem la mona de Pasqua.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Preu: 15&euro; per dia. </p> Entrada gratuïta per als alumnes de Cicle Inicial de Primària http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/entrada-gratuita-per-als-alumnes-de-cicle-inicial-de-primaria/ A partir del mes de febrer els alumnes d'Educació Infantil i de Cicle Inicial d'Educació Primària (1r i 2n curs) tenen entrada gratuïta al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), sempre que concertin amb anterioritat la visita. Les visites guiades o els tallers AMB MONITOR tenen els preus PER GRUP que es detallen a cada fitxa de l'activitat que l'escola haurà d'abonar abans de venir al mNACTEC. Aprofita l'estalvi i truca per concertar la visita dels teus alumnes al telèfon 93 789 22 44. Al FEBRER vine al mNACTEC amb ENERGIA http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/al-febrer-vine-al-mnactec-amb-energia/ Durant el mes de febrer proposem a tots els centres educatius una visita guiada a l'exposició permanent "Enérgeia", una visita conduïda per un/a monitor/a i adequada a tots els nivells de primària, d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. Podeu concertar la visita del vostre grup/classe al telèfon 93 789 22 44 segons les necessitats dels vostres alumnes: - 1 hora: (1 o 2 àmbits, a escollir entre els següents àmbits: 1-energies de sang; 2-aigua i vent; 3-vapor i carbó i 5-electricitat). Preu: 2€/alumne + 42 €/grup - 1 hora i 30 minuts: (els 4 àmbits: energies de sang; aigua i vent; vapor i carbó i electricitat). Preu: 2€/alumne + 63 €/grup - 2 hores (els 4 àmbits: energies de sang; aigua i vent; vapor i carbó i electricitat + l'energia al Planeta). Preu: 2€/alumne + 84 €/grup. TALLERS D'HIVERN AL mNACTEC. Reserves al 937892244 http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/tallers-dhivern-al-mnactec-reserves-al-937892244/ <p>Passa unes vacances de Nadal divertides al mNACTEC i vine a fer els tallers per a nens i nenes de 5 a 12 anys "Juga amb la ciència i juga amb la tècnica". </p><p><strong>Horari de les activitats</strong>: de 9 a 14 hores, els dies 23, 24, 27, 30 i 31 de desembre i el 2 i 3 de gener. </p><p> </p><p> Inscriu-te als tallers: El cos humà / Preparem el Nadal / La llum i els colors / Els minerals i la importància de la sal / El calendari 2014 / Muntem un hort i reciclem / El que no veiem.</p><p> </p><p> </p><p> </p></p><p>Preu: 15€ per dia | Amb bonificació de 15 € per als infants inscrits a tots els tallers. I amb bonificació del 10% de descompte per inscriure al segon fill/a.</p><p> </p><p> </p><p> </p> INSCRIPCIONS OBERTES al Curs de formació del mNACTEC per al professorat de primària i secundària http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/inscripcions-obertes-al-curs-de-formacio-del-mnactec-per-al-professorat-de-primaria-i-secundaria/ "El mNACTEC: un recurs per conèixer i interpretar la ciència, la tècnica i la industrialització a Catalunya". Dates del curs: 11 desembre | 15, 22 i 29 gener | 5 febrer.</p> Horari: de 17 a 19 hores Lloc: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Rambla d'Ègara, 270. Terrassa. CALENDARI DE LES ACTIVITATS FORMATIVES Dimecres, 11 de desembre (1a sessió) 1. Interpretem el mNACTEC: de fàbrica a museu Dimecres, 15 de gener (2a sessió) 2. Innovacions tecnològiques: energia i sostenibilitat Dimecres, 22 de gener (3a sessió) 3. Activitats educatives: les matemàtiques i la vida a l’aula Dimecres, 29 de gener (dos grups) (4a sessió) 4. Tallers educatius: la ciència al teu abast (“Vine a fer ciència” per primària- i la “Mentora Alsina” per secundària) Dimecres, 5 de febrer (5a sessió) 5. Els inicis de la ciència i la tècnica: l’exposició Homo Faber INSCRIPCIONS OBERTES a: accioeducativa.mnactec@gencat.cat crp-terrassa@xtec.cat Inscriu-te al VIIè seminari Les ciències i els infants http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/inscriu-te-al-viie-seminari-les-ciencies-i-els-infants/ Inscripcions fins el 6 de novembre a: http://www.xtec.cat/web/formacio/ Codi: 9000020532 El seminari Les ciències i els infants està dedicat a la didàctica de la ciència, les matemàtiques i el coneixement del medi amb l'objectiu de donar a conèixer al col·lectiu d'educadors algunes experiències que, d'altres companys i companyes de professió, les universitats i el Departament d'Ensenyament estan duent a terme. L'horari de la jornada és de 8.30 a 19 hores. Lloc: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Rambla d'Ègara, 270. 08221 Terrassa. www.mnactec.cat/ofertaeducativa Més informació al tel. 93 736 89 66 ext. 7948 Vegeu el programa del seminari en document pdf Novembre: cursos de formació pel professorat al mNACTEC http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/novembre-cursos-de-formacio-pel-professorat-al-mnactec/ <p>Durant el mes de novembre el mNACTEC organitza per al professorat cursos de formació: </p><p>1. Seminari "Les ciències i els infants". 9 de novembre, de 9 a 19h. Adreçat al professorat d'educació infantil i primària, per debatre el paper de les ciències i les matemàtiques. Inscripció:<br />http://www.xtec.cat/web/formacio/ codi: 9000020532 </p><p>2. "Smart cities i programació amb Scratch". 6, 13, 20 i 27 de novembre, de 16.30 a 19.30h. Adreçat al professorat de secundària i batxillerat. Introducció a la programació Scratch i llenguatge d'Apps per controlar elements Arduino (robòtica). </p><p>3. "Tutorització de treballs de recerca". 7, 14, 21 i 28 de novembre. Curs per al professorat de batxillerat, com orientació pels treballs de recerca de ciències dels alumnes. </p><p>4. "El mNACTEC: un recurs per conèixer i interpretar la ciència, la tècnica i la industrialització a Catalunya". Dates a consultar.</p> FEBRER. Truca al 937892244 i reserva activitats al mNACTEC http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/febrer-truca-al-937892244-i-reserva-activitats-al-mnactec/ <p><strong>Fes la reserva de la teva escola o centre educatiu al telèfon 93 789 22 44.  </strong>A partir d'ara es poden fer les reserves a les activitats proposades en aquesta web de l'oferta educativa "24 Museus per a les escoles" per al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a Terrassa.<br /><br />Al document adjunt hi trobareu les activitats que "el mNACTEC RECOMANA" (per a educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius) amb les novetats més destacades: les visites guiades a La Fàbrica Tèxtil (en anglès), la visita autoguiada amb iPad a Energia i Sostenibilitat, els tallers de radioació ambiental i altres possibilitat.</p><p> </p> Museus industrials a l'aula. Curs de formació per al professorat http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/museus-industrials-a-laula-curs-de-formacio-per-al-professorat/ <p>Museus industrials de Catalunya a l&#39;aula, un recurs pedag&ograve;gic al teu abast. Curs de formaci&oacute; per al professorat d&#39;educaci&oacute; infantil, prim&agrave;ria i secund&agrave;ria. Els cursos s&#39;organitzen en 6 convocat&ograve;ries arreu del territori i tenen una durada de 20 hores certificades pel Departament d&#39;Ensenyament amb cr&egrave;dits. <a href="http://www.xtec.cat/web/formacio/actualitzacio_cientifica_didactica/formacio_mnactec" title="http://www.xtec.cat/web/formacio/actualitzacio_cientifica_didactica/formacio_mnactec"></a></p><p><a href="http://www.xtec.cat/web/formacio/actualitzacio_cientifica_didactica/formacio_mnactec" title="http://www.xtec.cat/web/formacio/actualitzacio_cientifica_didactica/formacio_mnactec">M&eacute;s informaci&oacute; i enlla&ccedil; a la inscripci&oacute; XTEC</a></p><p>La xarxa de museus del Sistema Territorial del mNACTEC en col&middot;laboraci&oacute; amb el Departament d&#39;Ensenyament ha dissenyat un programa de formaci&oacute; adre&ccedil;at al professorat de Catalunya per tal de donar a con&egrave;ixer quins s&oacute;n els recursos pedag&ograve;gics que els ofereixen els museus i de quina manera utilitzar-los millor. No es tracta d&#39;un programa formatiu sobre els continguts d&#39;aquests museus sin&oacute; de com utilitzar-los millor des del punt de vista pedag&ograve;gic. </p><p>El curs es far&agrave; en sis zones, entre febrer i mar&ccedil; del 2013. Seran 20 hores en sis sessions: tres sessions comunes a CRP, dijous de 17.30 a 20h; tres sessions en diferents museus del territori, dissabtes de 10 a 14h.</p> Visites escolars a l'exposició El Pallars il·lumina Catalunya http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/visites-escolars-a-lexposicio-el-pallars-illumina-catalunya/ <p><strong>VISITES CONCERTADES PER A GRUPS ESCOLARS al tel&egrave;fon 93 789 22 44. </strong>El Pallars il&middot;lumina Catalunya s&#39;exposa al Museu de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Catalunya (mNACTEC), del 9 de febrer al 2 de juny del 2013. L&#39;exposici&oacute; es va inaugurar el passat 25 de febrer, al mNACTEC.</p><p>La visita guiada i el material educatiu est&agrave; pensant per al Cicle Superior d&#39;Educaci&oacute; Prim&agrave;ria i ESO. A l&#39;exposici&oacute; hi podreu descobrir l&rsquo;aportaci&oacute; que el Pallars va fer en el proc&eacute;s d&#39;industrialitzaci&oacute; de Catalunya a trav&eacute;s de la hidroelectricitat. L&#39;exposici&oacute;, de car&agrave;cter hist&ograve;ric i t&egrave;cnic, est&agrave; formada per set &agrave;mbits on hi trobareu, aven&ccedil;os t&egrave;cnics en la producci&oacute; de l&#39;electricitat, audiovisuals i peces originals que intervenen en l&#39;explotaci&oacute; hidroel&egrave;ctrica del Pallars. </p><p> Llocs i dates de la itiner&agrave;ncia de l&#39;exposici&oacute; &quot;El Pallars il&middot;lumina Catalunya: cent anys d&#39;energia hidroel&egrave;ctrica, cent anys de patrimoni industrial&quot;: Tremp|Casal Cultural. Del 20 de setembre al 5 de novembre del 2012. Barcelona|Sala Ciutat. Ciutat, 2. Del 7 de novembre al 9 de desembre del 2013|Seu d&#39;Endesa Vilanova. Del 13 de desembre a l&#39;1 de febrer del 2013. </p><p><strong>http://www.mnactec.cat/</strong></p><p><strong>NOT&Iacute;CIA: del 9 de febrer al 2 de juny del 2013, l&#39;exposici&oacute; &quot;El Pallars il&middot;lumina Catalunya&quot; es podr&agrave; visitar al Museu de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Catalunya (mNACTEC), de dimarts a divendres de 10 a 19h; dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14.30h.</strong></p> 28 i 29 de novembre. Innovació i interdisciplinarietat al mNACTEC http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/28-i-29-de-novembre-innovacio-i-interdisciplinarietat-al-mnactec/ <p>Jornades de formaci&oacute; per al professorat interessats en con&egrave;ixer el projecte &ldquo;Innovaci&oacute; i transversalitat&rdquo; entre les &agrave;rees curriculars de tecnologia, matem&agrave;tiques, ci&egrave;ncies i lleng&uuml;es. Dos dies de jornades, de 15.30 a 20.30 hores.</p> <p>Exemples: es treballaran les matem&agrave;tiques en llengua estrangera o es podran veure les darreres investigacions en nanotecnologia.</p> <p><strong>Inscripci&oacute; oberta fins al 22 de novembre <br /></strong></p><p><strong><a href="https://sites.google.com/a/xtec.cat/aulatec/" target="_blank" title="https://sites.google.com/a/xtec.cat/aulatec/">https://sites.google.com/a/xtec.cat/aulatec/</a></strong></p><p>Ho organitzen: Museu de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Catalunya i Cesire Aulatec del Departament d&#39;Ensenyament.</p><p>Lloc de les jornades: Museu de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Catalunya. Rambla d&#39;&Egrave;gara, 270. 08221 Terrassa. www.mnactec.cat/ofertaeducativa</p> Prorrogada l'exposició de nanotecnologia fins al juny 2014 http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/prorrogada-lexposicio-de-nanotecnologia-fins-al-juny-2014/ <p>DIMENSI&Oacute; NANO &eacute;s l&#39;exposici&oacute; del mNACTEC que ofereix visites guiades per aquest curs 2013-2014, adre&ccedil;ades a educaci&oacute; secund&agrave;ria, batxillerat i cicles formatius. Els alumnes descobriran qu&egrave; &eacute;s la nanotecnologia i a partir dels petits experiments i jocs interactius de l&#39;exposici&oacute; ho podran entendre. La mostra ofereix un recorregut des dels conceptes m&eacute;s b&agrave;sics de la nanoci&egrave;ncia fins a l&#39;aplicaci&oacute; actual d&#39;aquesta en la nanotecnologia i les seves possibles aplicacions en el futur. L&#39;exposici&oacute; romandr&agrave; oberta fins al juny del 2014. Est&agrave; organitzada per l&#39;Institut Catal&agrave; de Nanotecnologia i el Museu de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Catalunya (mNACTEC). </p><p>Podeu consultar la web de l&#39;exposici&oacute;: <strong>www.dimensionano.cat</strong></p><p>&nbsp;</p> Tardes de ciència al mNACTEC durant el curs escolar http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/tardes-de-ciencia-al-mnactec-durant-el-curs-escolar/ <p>El Museu de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Catalunya (mNACTEC) ofereix a la tarda promocions educatives per a prim&agrave;ria, secund&agrave;ria, batxillerat i cicles formatius, de setembre a juny del 2013.&nbsp;</p><p><strong>QU&Egrave; OFEREIX EL mNACTEC PER A EDUCACI&Oacute; PRIM&Agrave;RIA?</strong><br />Taller o visites: dimecres o divendres, a les 15.15h. Durada: 1 h.</p><p align="left"><strong>1. Taller: L&#39;aigua, com un tresor. <br />2. Visita guiada: Les matem&agrave;tiques i la vida. <br />3. Visita guiada: El cos hum&agrave;.</strong></p><p><strong>QU&Egrave; OFEREIX EL mNACTEC PER A EDUCACI&Oacute; SECUND&Agrave;RIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS?<br /></strong>Tallers o visita: dimarts o dijous, a les 15.15h. Durada: 1 hora. </p><p><strong>1. Taller: Es poden detectar les part&iacute;cules subat&ograve;miques?.<br /> 2. Taller: La m&agrave;gia dels superconductors que leviten. <br />3. Visita guiada: Les matem&agrave;tiques i la vida.</strong></p><p><strong>PREUS PROMOCI&Oacute;:</strong><br /><strong>Entrada gratu&iuml;ta per alumne </strong>(sense promoci&oacute; 2 &euro;/alumne).<br /><strong>Preu monitor/tallers:</strong> 52 &euro;/grup.<br /><strong>Preu promoci&oacute; tallers:</strong> 47 &euro;/grup.<strong><br /></strong><strong>Preu monitor/visita:</strong> 42 &euro;/grup.<br /><strong>Preu promoci&oacute; visites:</strong> 38 &euro;/grup.<strong><br />Grup: m&agrave;xim 30 persones.</strong> </p><p><strong>TEL&Egrave;FON de CONCERTACI&Oacute; DE VISITES: </strong><strong>93 789 22 44,</strong> de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. </p> Concertacions amb descomptes per a escoles del Vallès Occidental http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/concertacions-amb-descomptes-per-a-escoles-del-valles-occidental/ <p>El Museu de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Catalunya (mNACTEC) ofereix promocions educatives per a les escoles de Terrassa i del Vall&egrave;s Occidental, les tardes al mNACTEC, de mar&ccedil; a juny 2012.&nbsp;</p><p><strong>QU&Egrave; OFEREIX EL mNACTEC PER A EDUCACI&Oacute; PRIM&Agrave;RIA?</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Taller o visites: dimecres o divendres, de 15.15h a 16.15h. Durada: 1 hora.</p><p align="left"><strong>1. Taller: L&#39;aigua, com un tresor. 2. Visita guiada: Les matem&agrave;tiques i la vida. 3. Visita guiada: El cos hum&agrave;.</strong></p><p><strong>QU&Egrave; OFEREIX EL mNACTEC PER A EDUCACI&Oacute; SECUND&Agrave;RIA?</strong> Tallers o visita: dimarts o dijous, de 15.15h a 16.15h.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Durada: 1 hora. </p><p><strong>1. Taller: Es poden detectar les part&iacute;cules subat&ograve;miques?.&nbsp; 2. Taller: La m&agrave;gia dels superconductors que leviten. 3. Visita guiada: Les matem&agrave;tiques i la vida.</strong></p><p><strong>PREUS PROMOCIONALS:</strong> <strong>entrada gratu&iuml;ta per alumne </strong>(sense promoci&oacute; 2 &euro;/alumne). Preu monitor/tallers: 52 &euro;/grup. <strong>Preu promoci&oacute; tallers:</strong><strong> 47 &euro;/grup.</strong><strong> </strong>Preu monitor/visita: 42 &euro;/grup. <strong>Preu promoci&oacute; visites: 38 &euro;/grup. Grup: m&agrave;xim 30 persones.</strong> </p><p><strong>TEL&Egrave;FON de CONCERTACI&Oacute; DE VISITES: </strong><strong>93 789 22 44,</strong> de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. </p> &quot;L'enigma de l'ordinador&quot; és la nova exposició del mNACTEC http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/lenigma-de-lordinador-es-la-nova-exposicio-del-mnactec/ <p><strong>L&#39;exposici&oacute; &quot;L&rsquo;enigma de l&rsquo;ordinador&quot; repassa</strong>, amb m&eacute;s de 1.500 m&sup2;, la hist&ograve;ria de l&rsquo;ordinador, des de la g&egrave;nesi fins a l&#39;eclosi&oacute; tecnol&ograve;gica actual, a trav&eacute;s d&#39;un recorregut visual amb una completa mostra de gaireb&eacute; 150 instruments matem&agrave;tics i aparells, els m&eacute;s emblem&agrave;tics d&rsquo;una col&middot;lecci&oacute; de m&eacute;s de 400 ordinadors i 200 microprocessadors, la m&eacute;s important d&rsquo;Europa. A m&eacute;s de desvetllar una part transcendental i molt poc coneguda de la nostra hist&ograve;ria, amb aquesta exposici&oacute; es vol demostrar com l&rsquo;enginy individual, lligat a les successives necessitats i conting&egrave;ncies de les diferents &egrave;poques, ha fet possible que avui en dia parlem de la <em>societat de la informaci&oacute;</em>.</p> PRESENTACIÓ de la Dimensió virtual del mNACTEC i el seu Sistema Territorial http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/presentaci-de-la-dimensio-virtual-del-mnactec-i-el-seu-sistema-territorial/ <p><strong>Dimarts 17 de gener del 2012</strong><strong>, a les 11 del mat&iacute;, el Museu de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Catalunya (mNACTEC) us convida a la presentaci&oacute; de dues novetats importants: </strong></p><p><strong>1. L&#39;espai web del Sistema Territorial del mNACTEC <br />2. La guia virtual multim&egrave;dia del mNACTEC per &quot;smartphones&quot;</strong></p><p><em><strong>Lloc de la presentaci&oacute;: Direcci&oacute; General del Patrimoni Cultural. Palau Moja (sal&oacute; Vigat&agrave;). C/ Portaferrissa, 1. Barcelona. </strong></em></p><p><em><strong>Es prega confirmar l&#39;assit&egrave;ncia al tel. 93 736 89 65 o a l&#39;adre&ccedil;a electr&ograve;nica: sistema.mnactec@gencat.cat</strong></em></p><p>Es presentaran als <strong>muse&ograve;legs, docents i operadors tur&iacute;stics</strong>, dos recursos on-line innovadors, desenvolupats pel mNACTEC per apropar el seu contingut i serveis a nous p&uacute;blics i per posar en valor, amb tecnologies innovadores, la visita presencial als museus que constitueixen la seva xarxa tem&agrave;tica ubicats a 25 indrets de Catalunya.</p> Jornada: Les matemàtiques a la vida dels joves http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/jornada-les-matematiques-a-la-vida-dels-joves/ <p><strong>Dissabte 17 de desembre al mNACTEC.</strong> <strong>Presentaci&oacute; d&#39;activitats de matem&agrave;tiques per a secund&agrave;ria. </strong></p><p>Per al professorat de matem&agrave;tiques de secund&agrave;ria s&#39;han obert les inscripcions a la Jornada de matem&agrave;tiques que pret&eacute;n compartir i aprendre diverses experi&egrave;ncies matem&agrave;tiques. Durant la sessi&oacute; s&#39;inclou la presentaci&oacute; d&#39;experi&egrave;ncies matem&agrave;tiques per part del grup MMCA i visitar l&#39;exposici&oacute; &quot;Les matem&agrave;tiques i la vida&quot; que romandr&agrave; exposada fins al juliol del 2012. </p><p>L&#39;objectiu de la jornada &eacute;s oferir al professorat de secund&agrave;ria una plataforma per compartir activitats; informar de recursos relacionats amb les matem&agrave;tiques, posar el valor el Museu com a recurs per als docents i establir un di&agrave;leg amb els docents per con&egrave;ixer les seves necessitats i inquietuds. </p><p><strong>Lloc: </strong>Museu de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Catalunya (mNACTEC). Rambla d&#39;&Egrave;gara, 270. Terrassa. <strong>Horari: </strong>de 10.30 a 13.30 hores. <strong>Aforament limitat:</strong> 25 places.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><strong>Inscripcions </strong>(indicant: nom, cognoms, tel&egrave;fon i centre educatiu on pertany)<strong> a: expo.mat.vida@gmail.com</strong></p><p>Coordinadora: Montserrat Alsina. montserrat.alsina@upc.edu<br /> Departament de Matem&agrave;tica Aplicada III Escola Polit&egrave;cnica Superior d&#39;Enginyeria de Manresa - UPC.</p><p>Organitzen: Museu de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Catalunya i UPC</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> Fòrum Les matemàtiques a la vida dels infants per al professorat de primària http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/forum-les-matematiques-a-la-vida-dels-infants-per-al-professorat-de-primaria/ <p><strong>Dissabte 26 de novembre al mNACTEC. Presentaci&oacute; d&#39;experi&egrave;ncies d&#39;escoles de prim&agrave;ria.</strong> Per al professorat de matem&agrave;tiques de prim&agrave;ria, s&#39;han obert les inscripcions al f&ograve;rum de matem&agrave;tiques que pret&eacute;n compartir i aprendre experi&egrave;ncies matem&agrave;tiques realitzades a l&#39;escola. Durant la sessi&oacute; s&#39;inclou la presentaci&oacute; de l&#39;exposici&oacute; &quot;Les matem&agrave;tiques i la vida&quot; que es pot visitar fins al juny del 2012. </p><p>L&#39;objectiu del f&ograve;rum &eacute;s oferir al professorat de prim&agrave;ria una plataforma per compartir activitats; informar de recursos relacionats amb les matem&agrave;tiques i transmetre una jornada pr&agrave;ctica d&#39;intercanvi, posant el valor el Museu com a recurs per als docents i establir un di&agrave;leg amb els docents per con&egrave;ixer les seves necessitats i inquietuds per millorar-ne la col&middot;laboraci&oacute;. </p><p><strong>Lloc: </strong>Museu de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Catalunya (mNACTEC). Rambla d&#39;&Egrave;gara, 270. Terrassa. <strong>Horari: </strong>de 9 a 14 h. </p><p><strong>Inscripcions:</strong> 60 inscripcions a trav&eacute;s del web del CREAMAT. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p><a href="http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_codi=9000090536&amp;p_curs=2011-2012&amp;p_es_inscr=S" target="_blank" title="Inscripcions"><u>Inscriu-te aqu&iacute;</u><br /></a></p><p>Coordinadora: Montserrat Alsina. montserrat.alsina@upc.edu<br /> Departament de Matem&agrave;tica Aplicada III Escola Polit&egrave;cnica Superior d&#39;Enginyeria de Manresa - UPC.</p><p>Organitzen: Museu de la CI&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Cataluny, UPC i CreaMat</p><p>&nbsp;</p> Què et suggereix la Bona Vida? Sortejarem una bicicleta! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/que-et-suggereix-la-bona-vida-sortejarem-una-bicicleta/ <p><strong>La teva, &eacute;s una &ldquo;bona vida&rdquo;? Busques la &ldquo;bona vida&rdquo;? </strong></p> <p><strong><span style="color: red">Si ets jove i tens m&eacute;s de 13 anys, vine dissabte 26 de novembre a la sessi&oacute; participativa del mNACTEC i trobem plegats la &ldquo;bona vida&rdquo;.</span></strong></p> <p><span style="color: red">Despr&eacute;s de l&rsquo;&egrave;xit del Joc del Big Bang volem comptar amb tu per aquest nou projecte. Ajuda&rsquo;ns a crear una din&agrave;mica participativa en grup per construir la &ldquo;bona vida&rdquo; des del decreixement i <strong>torna a casa amb una bicicleta de passeig Elops City que sortejarem!</strong></span></p> <p><span style="color: red">Necessitem gent atrevida, capa&ccedil; d&rsquo;utilitzar un imaginari diferent que no estigui limitat per la realitat socioecon&ograve;mica que tenim. Volem construir i discutir una vida millor, de m&eacute;s conviv&egrave;ncia, de m&eacute;s temps pels amics, la natura, la poesia i l&rsquo;art.</span></p> <p><strong><span style="color: red">T&rsquo;hi esperem! Inscriu-te on line! </span></strong></p> <p><strong><span>&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="color: black">Programa </span></strong></p> <p><strong><span>&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span>10.00&ndash;10.15h Benvinguda i presentaci&oacute; de la sessi&oacute; <br /></span></strong></p> <p style="margin-left: 106.2pt; text-align: justify; text-indent: -106.2pt"><strong><span>10.20&ndash;11.15h<span> </span>Treball en grup (1a part) per desenvolupar</span></strong></p><p style="margin-left: 106.2pt; text-align: justify; text-indent: -106.2pt"><strong><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; propostes sobre:</span></strong></p> <p><strong><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>l. Pol&iacute;tica / fer o no fer el canvi</span></strong></p> <p><strong><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2. Model de consum / necessitats</span></strong></p> <p><strong><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. </span>Model de producci&oacute;/institucions&nbsp;</span></strong></p><p><strong><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; econ&ograve;miques</span></strong></p> <p><strong><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>4. Recursos naturals / infraestructura</span></strong></p> <p><strong><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>5. Treball / temps</span></strong></p> <p><strong><span>11.20 &ndash; 11.45h<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1a Assemblea</span></strong></p> <p><strong><span>11.50 &ndash; 12.15h<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Pausa &ndash; caf&egrave;</span></strong></p> <p style="margin-left: 106.2pt; text-align: justify; text-indent: -106.2pt"><strong><span>12.20 &ndash; 12.50h<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Treball en grup (segona part) amb els mateixos<span>&nbsp;&nbsp; </span></span></strong></p> <p style="margin-left: 106.2pt; text-align: justify"><strong><span>participants per aprofundir en els temes desenvolupats</span></strong></p> <p><strong><span>13.00 &ndash; 13.30h<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Assemblea final</span></strong></p> <p><strong><span>13.35 &ndash; 14.00h<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Conclusions i sorteig de la bicicleta</span></strong><span> <strong>de passeig Elops City</strong></span></p> <p><strong><span>&nbsp;</span></strong></p> <strong><span><br /> </span></strong> <p><strong><span>A partir de 14 anys</span></strong></p> <p><strong><span>Aforament: 100 places</span></strong></p> <p><strong><span>Inscripci&oacute; online a www.labonavida.cat</span></strong></p> <p><strong><span>&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span>Informaci&oacute; a: <a href="mailto:sistema.mnactec@gencat.cat">sistema.mnactec@gencat.cat</a> </span></strong></p> <p><strong><span>Podeu confirmar-ho a trav&eacute;s del facebook i twitter</span></strong></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <div style="border: 1pt solid windowtext; padding: 1pt 4pt; background: none repeat scroll 0% 0% #339966; -moz-background-inline-policy: continuous"> <p style="border: medium none; padding: 0cm; background: none repeat scroll 0% 0% #339966; margin-left: 70.5pt; text-align: justify; text-indent: -70.5pt; -moz-background-inline-policy: continuous"><strong><span style="color: white">Lloc<span>&nbsp; </span>Museu de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Catalunya (mNACTEC) Rambla d&rsquo;&Egrave;gara, 270. Terrassa.</span></strong></p> <p style="border: medium none; padding: 0cm; background: none repeat scroll 0% 0% #339966; text-align: justify; -moz-background-inline-policy: continuous"><strong><span style="color: white">Dia&nbsp;<span>&nbsp;&nbsp; </span>Dissabte, 26 de novembre del 2011, de 10 a 14 h</span></strong></p> </div> Inscripcions obertes als tallers de matemàtiques per al professorat http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/inscripcions-obertes-als-tallers-de-matematiques-per-al-professorat/ <p>Per al professorat de matem&agrave;tiques de prim&agrave;ria, secund&agrave;ria, batxillerat i cicles formatius, ja estan obertes les inscripcions als tallers que es faran al Museu de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Catalunya (mNACTEC) relacionats amb l&#39;exposici&oacute; &quot;Les matem&agrave;tiques i la vida&quot;. El professorat es pot inscriure fins al 22 de setembre.</p><strong>TALLER: Creaci&oacute; d&#39;activitats did&agrave;ctiques sobre &quot;Les matem&agrave;tiques i la vida&quot; </strong>(modalitat per a secund&agrave;ria)-9000150014<br /><p>26 octubre (3h) i 14 desembre (3h) + 18h no presencials</p><p>Enlla&ccedil; per inscripci&oacute; (via ICE-UPC):<br /><a href="http://gcice.upc.edu/fitxa_cursos.asp?id=52724&amp;np=1" target="_blank" title="http://gcice.upc.edu/fitxa_cursos.asp?id=52724&amp;np=1">http://gcice.upc.edu/fitxa_cursos.asp?id=52724&amp;np=1</a><br /><br />Enlla&ccedil; per inscripci&oacute; (via Generalitat, Dept. Ensenyament, Pla de Formaci&oacute; permanent)<br /><a href="http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_form_cons_act?p_excloure_crp_rec=T" target="_blank" title="http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_form_cons_act?p_excloure_crp_rec=T">http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_form_cons_act?p_excloure_crp_rec=T</a><br />Podeu buscar-lo posant&nbsp; Nom de l&#39;activitat: taller i&nbsp; el codi 9000150014<br />-----------------------------------------------------------------------------------------</p><p><strong>TALLER: Creaci&oacute; d&#39;activitats did&agrave;ctiques sobre &quot;Les matem&agrave;tiques i la vida&quot; </strong>(modalitat per a prim&agrave;ria) - 9000160014<br /><br />21 gener (3h) i 17 mar&ccedil; (3h) + 18h no presencials</p><p>Enlla&ccedil; per inscripci&oacute; (via ICE-UPC):<br /><a href="http://gcice.upc.edu/fitxa_cursos.asp?id=52724&amp;np=1" target="_blank" title="http://gcice.upc.edu/fitxa_cursos.asp?id=52724&amp;np=1">http://gcice.upc.edu/fitxa_cursos.asp?id=52724&amp;np=1</a></p><p>Enlla&ccedil; per inscripci&oacute; (via Generalitat, Dept. Ensenyament, Pla de Formaci&oacute; permanent)<br /><a href="http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_form_cons_act?p_excloure_crp_rec=T" target="_blank" title="http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_form_cons_act?p_excloure_crp_rec=T">http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_form_cons_act?p_excloure_crp_rec=T</a><br />Podeu buscar-lo posant&nbsp; Nom de l&#39;activitat: taller i&nbsp; el codi 9000160014<br /><br /><strong>Coordinadora de l&#39;activitat: Montserrat Alsina. Tel. 93 8777251<br /></strong>Departament de Matem&agrave;tica Aplicada III Escola Polit&egrave;cnica Superior d&#39;Enginyeria de Manresa - UPC - montserrat.alsina@upc.edu<br /><br /><br />&nbsp;</p> NOVA OFERTA EDUCATIVA DEL mNACTEC Curs 2011-2012 http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/nova-oferta-educativa-del-mnactec-curs-2011-2012/ <p>Connecta't a www.mnactec.cat/ofertaeducativa i descobreix la nova oferta educativa "24 Museus per a les escoles", una oferta  pensada per als vostres alumnes durant el curs 2011-2012. El Sistema Territorial del mNACTEC us ofereixen múltiples activitats (tallers, tallers teatralitzats, visites, ...) molt interessants i adaptades als diferents nivells curriculars. Mireu-les totes i escolliu-ne les que més convinguin als vostres alumnes. Només cal que trieu i feu la concertació telefònica per venir al mNACTEC o als museus del Sistema Territorial. </p><p>Aquesta web és activa i està en fase de millora. Des del mNACTEC s'intenta oferir-vos qualitat i rigor aplicats a cadascuna de les activitats; a la vegada es dóna també la màxima informació per a que pogueu escollir quina és la millor activitat adequada al vostre nivell educatiu. </p><p>Comença el curs i connecta't a l'oferta educativa del mNACTEC; escull allò que creguis més interessant per als teus alumnes i passa la nostra web al teu companya/a. Ajuda'ns a que el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) sigui el museu de referència tant per a tu com per als teus alumnes.</p><p>Connecta't a </p><p><a href="/ofertaeducativa/?phpMyAdmin=2a64053656a72adced7f4ab8af36393d" target="_blank"><strong>http://www.mnactec.cat/ofertaeducativa/ </strong></a></p><div style="position: fixed; left: -4096px"><strong><a href="http://www.dmtransfer.com">dalaman airport taxis</a></strong></div> Presentació de l'Acció Educativa del mNACTEC Curs 2011-2012 Inscripcions fins 30 de juny: http://www.xtec.cat/cdec http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/presentacio-de-laccio-educativa-del-mnactec-curs-2011-2012-inscripcions-fins-30-de-juny-httpwwwxteccatcdec/ <p><strong>Jornada de presentaci&oacute; de l&#39;Acci&oacute; educativa del mNACTEC i del Global Experimenta, per l&#39;Any Internacional de la Qu&iacute;mica</strong></p><p>El dimecres 13 de juliol, el Museu de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Catalunya (mNACTEC) obre les seves portes als professors i professores del Cicle superior d&#39;Educaci&oacute; Prim&agrave;ria, Educaci&oacute; Secund&agrave;ria, Batxillerat i Cicles formatius per a presentar-los el programa d&#39;acci&oacute; educativa 2011-2012, amb les novetats per al proper curs. </p><p>En aquesta jornada destaquem quatre &agrave;mbits, que se centraran en: la presentaci&oacute; de l&#39;acci&oacute; educativa, una confer&egrave;ncia, una visita guiada a les exposicions &quot;Explorant els or&iacute;gens de l&#39;Univers&quot;, &quot;En&eacute;rgeia&quot; i &quot;Les matem&agrave;tiques i la vida&quot; i els quatre tallers pr&agrave;ctics: </p><p>- El Big Bang i la f&iacute;sica de part&iacute;cules; Sostenibilitat i reciclatge a la ciutat; les matem&agrave;tiques aplicades a la vida i el Global Experiment de l&#39;Any Internacional de la Qu&iacute;mica. </p><p>La jornada estar&agrave; condu&iuml;da pels investigadors i investigadores que han desenvolupat les activitats.&nbsp; </p><p>Aforament: 90 persones (m&iacute;nim 30). Horari: de 9 a 15 hores. Lloc: Museu de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Catalunya.Rambla d&#39;&Egrave;gara, 270. Terrassa.</p><p>INSCRIPCIONS FINS AL 20 DE JUNY a:</p><p><strong><a href="http://www.xtec.cat/cdec" title="http://www.xtec.cat/cdec">http://www.xtec.cat/cdec</a></strong> </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> Nou taller d'alimentació a l'Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/nou-taller-dalimentacio-a-lecomuseu-farinera-de-castello-dempuries/ Aquest proper curs escolar 2011-2012 oferim un nou taller sobre alimentació: Som el què mengem? Taller monitorizat on es treballa per grups i des de la vessant plàstica diversos conceptes sobre l’alimentació diària: el menú, els grups d’aliments, la piràmide d’aliments, les racions, la dieta mediterrània, els aliments de temporada, etc. Disposem de material en format pdf amb la descripció dels continguts del Taller LA RADIOACTIVITAT A LES CENTRALS NUCLEARS http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/la-radioactivitat-a-les-centrals-nuclears-/ <p><strong>Fukushima i els riscs de l&#39;energia m&eacute;s eficient del planeta.</strong></p><p>Per entendre qu&egrave; va passar a Fukushima, des del terratr&egrave;mol fins a avui. El Prof. Castelo, expert en seguretat nuclear ens explica els pros i els contres d&rsquo;una de les energies m&eacute;s eficients del planeta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Activitat gratu&iuml;ta. Confirmaci&oacute; d&rsquo;assist&egrave;ncia:</p> <p><a href="mailto:difusio.mnactec@gencat.cat">difusio.mnactec@gencat.cat</a> o 937368966</p> El Joc del Big Bang 2.0 ja està actiu. Entra i juga! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/el-joc-del-big-bang-20-ja-esta-actiu-entra-i-juga/ <p style="text-align: justify"><font color="navy"><span style="color: navy">Nova fase de competici&oacute; del <strong><span style="font-weight: bold"><a href="http://bigbang.cat/" title="http://bigbang.cat/">JOC DEL BIG BANG 2.0</a></span></strong>, de l&rsquo;</span></font><strong><font color="red"><span style="color: red; font-weight: bold">1 al 30 d&rsquo;abril</span></font></strong><font color="red"></font><font color="navy"></font><strong><font color="red"></font></strong><font color="navy"><span style="color: navy">, un joc on-line <strong><span style="font-weight: bold">sobre l&rsquo;inici de l&rsquo;univers</span></strong> que et desvetllar&agrave; alguns del seus misteris i que posar&agrave; a prova la teva imaginaci&oacute;. Apunta&rsquo;t! &Eacute;s <strong><span style="font-weight: bold">gratu&iuml;t</span></strong> i s&rsquo;hi pot jugar <strong><span style="font-weight: bold">sol o acompanyat</span></strong>, amb amics o tota la classe, nom&eacute;s cal registrar-s&rsquo;hi. <strong><span style="font-weight: bold">M&eacute;s de 3.000 joves</span></strong> ja hi han jugat, i tu, a qu&egrave; esperes? </span></font></p><p style="text-align: justify"><font color="navy"><span style="color: navy">A m&eacute;s, els participants podran guanyar <strong><span style="font-weight: bold"><a href="http://www.geneva-tourism.ch/?lang=_eng" title="http://www.geneva-tourism.ch/?lang=_eng">un viatge a Ginebra per a dues persones</a> <a href="http://public.web.cern.ch/public/Welcome.html" title="http://public.web.cern.ch/public/Welcome.html">per visitar el CERN</a></span></strong>, entre molts altres premis.<br /></span></font></p> <p style="text-align: justify"><font color="navy"><span style="color: navy">Fes-te fan d&rsquo; <strong><span style="font-weight: bold"><a href="http://www.facebook.com/home.php?ref=hpskip#%21/jocbigbang" title="http://www.facebook.com/home.php?ref=hpskip#!/jocbigbang">El Joc del Big Bang</a></span></strong> i gaudeix de les possibilitats de la nova versi&oacute; 2.0. Entra a <a href="http://www.mnactec.cat" target="_blank">www.mnactec.cat</a> o a <a href="http://www.bigbang.cat" target="_blank">www.bigbang.cat</a></span></font></p> El mNACTEC al Saló de l'Ensenyament - Del 23 al 27 de març http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/el-mnactec-al-salo-de-lensenyament-del-23-al-27-de-marc/ <p><span style="font-weight: bold">El Museu de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Catalunya (mNACTEC) &eacute;s present al Sal&oacute; de l&rsquo;Ensenyament 2011, a l&#39;Espai Recerca en Acci&oacute; (estand T24) de Fira de Barcelona.<br /></span></p> <p>Del 23 al 26 de mar&ccedil;, de 10 a 19 h / 27 de mar&ccedil; de 10 a 14 h.</p><p>Vine a visitar-nos al Sal&oacute; de l&rsquo;Enseyament. Podr&agrave;s fer-te una fotografia hist&ograve;rica, gaudir&agrave;s dels experiments de qu&iacute;mica de <em><span style="font-style: italic">Reacciona... explota!</span></em> i molt m&eacute;s. A m&eacute;s, fes-te fan del Museu de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Catalunya a Facebook i <strong><span style="font-weight: bold">emporta&rsquo;t una samarreta KUKUXUMUSU gratis</span></strong>.</p><p>Afanya&rsquo;t, en regalem 40 cada dia!</p> NOVETAT! Visita guiada &quot;Les matemàtiques i la vida&quot; http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/novetat-visita-guiada-les-matematiques-i-la-vida/ A partir del mes de mar&ccedil; s&#39;incorpora una nova visita guiada a l&#39;oferta educativa del Museu de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Catalunya.<br /><br />Relacionada a l&#39;exposici&oacute; &quot;Les matem&agrave;tiques i la vida&quot;, la visita guiada est&agrave; pensada per als alumnes de cicle Mitj&agrave; i Superior d&#39;Educaci&oacute; Prim&agrave;ria i als d&#39;Educaci&oacute; secund&agrave;ria, amb la finalitat de mostrar-los de quina manera influeixen les matem&agrave;tiques a la nostra vida quotidiana.<br /><br />L&#39;exposici&oacute; est&agrave; organitzada per la UPC i el mNACTEC. Amb idea de la Fundaci&oacute; Caixa Manresa i desenvolupada pel Departament de Matem&agrave;tica Aplicada III de la UPC. Exposició interactiva &quot;INAUDITO, l'aventura de sentir-hi&quot; http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/exposicio-interactiva-inaudito-laventura-de-sentir-hi/ <strong>Inauguraci&oacute;: dimecres 16 de febrer a les 19 hores. </strong>Amb actuaci&oacute; de Jazz amb la New Orleans Hot 3 i copa de cava.<p><strong>INAUDITO</strong> &eacute;s una exposici&oacute; itinerant, divulgativa i interactiva, que et desvetllar&agrave; tots els misteris del sistema auditiu. Descobreix per qu&egrave; sentim, quin &eacute;s el cam&iacute; que recorren les ones sonores fins a arribar al teu cervell, com d&#39;important &eacute;s per a la nostra vida social gaudir d&#39;una bona audici&oacute; i quines solucions existeixen actualment als problemes auditius. Amb les propostes que INAUDITO t&#39;ofereix, entendre el proc&eacute;s auditiu ser&agrave; molt m&eacute;s f&agrave;cil. Participa en les activitats, juga amb el so i interactua amb altres visitants. </p><p>GAES, l&#39;empresa l&iacute;der en solucions auditives, ha impulsat aquesta iniciativa pionera a Espanya, realitzada amb l&#39;amb l&#39;ajuda del <em>Museo Nacional de Ciencia y Tecnolog&iacute;a de Madrid. </em></p><p><strong>Amb INAUDITO no oblidar&agrave;s mai que sentir &eacute;s un b&eacute; preci&oacute;s per a aquell que sap escoltar.&nbsp;<em> </em></strong><font face="Verdana"><font size="2"> <br /></font></font> </p><p>Exposici&oacute; oberta al p&uacute;blic del 16 de febrer al 10 de juliol del 2011. </p><p>Visites guiades concertades a partir de Cicle Mitj&agrave; d&#39;Educaci&oacute; Prim&agrave;ria. Informaci&oacute; per a la concertaci&oacute; de visites al tel&egrave;fon 93 789 22 44. </p> Presentació del llibre http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/presentacio-del-llibre-/ <p><strong>Dijous 16 de desembre, a les 19 hores</strong></p><p>Autora: Gemma Aguilera. Edicions Bullent. </p><p>El llibre&nbsp;tracta de l&#39;estalvi energ&egrave;tic, de les energies renovables, de la sostenibilitat... S&oacute;n temes d&#39;actualitat. Proposa una muni&oacute; de receptes a l&#39;abast de tothom per cuinar un m&oacute;n energ&egrave;ticament m&eacute;s sostenible. Aprofita una ocasi&oacute; &uacute;nica per saber-ne m&eacute;s sobre el tema, plantejar els teus dubtes i emportar-te alguns consells a casa.</p><p>A les 18 hores i previ a la presentaci&oacute;, el Museu us convida a fer una visita guiada a l&#39;exposici&oacute; de l&#39;En&eacute;rgia &quot;Gas i Petroli: l&#39;energia dels f&ograve;ssils&quot;. Al final s&#39;oferir&agrave; una copa de cava. </p>Activitat gratu&iuml;ta. Es prega confirmar l&#39;assist&egrave;ncia per a la visita guiada al tel&egrave;fon 93 736 89 66 ext. 17952 &middot; Irene de Pedro&middot; o b&eacute; a: idepedro@gencat.cat<br /><p><strong>Lloc: Museu de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Catalunya (mNACTEC). Rambla d&#39;&Egrave;gara, 270. TERRASSA </strong></p> Presentem la nova oferta educativa http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/noticies/presentem-la-nova-oferta-educativa-/ <div class="tx" align="justify" style="text-align: justify">La nova oferta educativa &quot;24 Museus per a les escoles&quot; ja est&agrave; operativa, tot i que hi estem treballant per a millorar alguns conceptes. Enguany el Museu de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica de Catalunya ha apostat per les noves tecnologies, elaborant un nou projecte en el qu&egrave; intervenen 24 museus i centres patrimonials qdel Sistema Territorial del mNACTEC que impulsen visites guiades i tallers per als diferents nivells educatius. Els educadors i educadores podran fer una tria i escollir a trav&eacute;s de la p&agrave;gina web <strong><a href="http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/admin/noticies/www.mnactec.cat/ofertaeducativa" title="Oferta Educativa">www.mnactec.cat/ofertaeducativa</a> </strong>les activitats que considerin m&eacute;s adequades als seus alumnes i fer la concertaci&oacute; de la visita per tel&egrave;fon. <br /></div> Cinema, memòria, pau i drets humans http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/cinemamemriapauidretshumans/ <p>Sessions de curtmetratges i fragments de pel.l&iacute;cules&nbsp;per tractar els drets humans des d'un punt de vista audiovisual mitjan&ccedil;ant la reflexi&oacute; a trav&eacute;s d'activitats participatives i intervencions de col&middot;lectius que treballen directament els temes proposats.</p> <p>Dimarts, 17 d'octubre del 2017. Dia Internacional d'Eradicaci&oacute; de la Pobresa.</p> <p>Divendes, 24 de novembre del 2017. Dia Internacional de l'Eliminaci&oacute; de la Viol&egrave;ncia contra la Dona.&nbsp;</p> <p>Dimarts,&nbsp;12 de desembre del 2017. Dia Internacional dels Drets Humans.</p> <p>Dijous, 25 de gener del 2018. Dia Internacional en Mem&ograve;ria de les V&iacute;ctimes de l'Holocaust.</p> <p>Dimecres, 21&nbsp;de mar&ccedil; del 2018. Dia Internacional de l'Eliminaci&oacute; de la Discriminaci&oacute; Racial.</p> <p>Divendres, 27 d'abril del 2018. Dia Internacional de la Seguretat i la Salut al Treball.</p> <p>Dijous, 17 de maig del 2018. Dia Internacional contra la Discriminaci&oacute; per Orientaci&oacute; Sexual i Identitat de G&egrave;nere.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Les sessions comencen a les 10.30h.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Pas a pas http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/pasapas/ <p>Sis hist&ograve;ries po&egrave;tiques, tendres i divertides que ens narren les perip&egrave;cies d'un nen de cartr&oacute; que viu a l'oce&agrave;, d'un homenet que vol aconseguir la lluna i d'uns animals de la selva sorpresos per un soroll estrany. Petites hist&ograve;ries animades per a somiar i cr&eacute;ixer.</p> <p>Curts sense di&agrave;legs i/o en catal&agrave;</p> <p>Dijous, 10 maig, Divendres, 11 maig 2018</p> La sopa de pedres i altres contes capgirats http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lasopadepedresialtrescontescapgirats/ <p>Una sessi&oacute; de petits films que adapten de forma original contes populars i costums universals entre els nens. Qui no ha comptat mai ovelles per adormir-se? O s&rsquo;ha posat el jersei al rev&eacute;s per anar a l&rsquo;escola? Qui no ha sentit a parlar de la sopa de pedres? Cinc hist&ograve;ries plenes d&rsquo;encant, fantasia i humor, presentades pel Mussol del cinema, un dibuix animat entranyable que far&agrave; de fil conductor dels diferents curtmetratges.</p> <p>Curts sense di&agrave;legs i/o en catal&agrave;.</p> <p>Dijous 3 de maig i divendres 4 de maig de 2018 a les 10:30h.</p> Game over http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/gameover/ <p>A en Djalal li agraden les armes i els jocs b&egrave;l&middot;lics des que &eacute;s ben petit. &Eacute;s el fill &uacute;nic d&rsquo;una fam&iacute;lia catalana de classe mitjana i gaudeix d&rsquo;una vida sense privacions. Fent cas a la seva passi&oacute; per les armes de ben jove se&rsquo;n va de soldat a la guerra d&rsquo;Afganistan. En tornar a casa, troba que tot ha canviat: la crisi ha castigat la seva fam&iacute;lia, les experi&egrave;ncies a la guerra l&rsquo;han afectat i les disputes a casa seva s&rsquo;accentuen.</p> <p>Alba Sotorra, Espanya, 2015. 78'</p> <p>Versi&oacute; original en catal&agrave;</p> <p><em>La sessi&oacute; comptar&agrave; amb la pres&egrave;ncia de la directora i/o alguna persona de l'equip t&egrave;cnic de la pel&middot;l&iacute;cula.</em></p> <p>19 d'abril&nbsp;del 2018 al 10:30h i 20 d'abril a les 11h</p> La solitud del corredor de fons http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lasolituddelcorredordefons/ <p>En Tom &eacute;s un rebel amb un context familiar complex i una vida opressiva. Un petit robatori a un forn li costa el reformatori. En aquesta emblem&agrave;tica pel&middot;l&iacute;cula del Free Cinema, Tony Richardson retrata l&rsquo;amargor i l&rsquo;energia, la ranc&uacute;nia i la gosadia, l&rsquo;angoixa i l&rsquo;orgull d&rsquo;un jove que s&rsquo;aferra a la lluita, la resist&egrave;ncia i la venjan&ccedil;a contra el sistema (pol&iacute;tic, social i econ&ograve;mic).</p> <p>VOSE</p> <p>Dimecres, 11 abril a les 10:30h i divendres, 13 abril 2018 a les 11h</p> <p>&nbsp;</p> El Consell dels Savis va a la Filmoteca http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elconselldelssavisvaalafilmoteca/ <p>El Consell dels Savis &eacute;s una activitat d&rsquo;hist&ograve;ria oral i viscuda realitzada per un grup de persones grans volunt&agrave;ries del Museu d&rsquo;Hist&ograve;ria de Catalunya en la qual els alumnes, docents i membres del consell es traspassen m&uacute;tuament experi&egrave;ncies de vida, de mem&ograve;ria, d&rsquo;hist&ograve;ria, de passat i de present amb el suport d&rsquo;imatges d&rsquo;arxiu del fons de la Filmoteca de Catalunya. L'activitat es fonamenta en l'intercanvi intergeneracional posant-lo en paral&middot;lel amb la mem&ograve;ria audiovisual mitjan&ccedil;ant el patrimoni f&iacute;lmic.</p> <p><em>&Eacute;s imprescindible realitzar&nbsp;treball previ a l'escola seguint el material aportat per la Filmoteca</em>.&nbsp;</p> <p>Guerra Civil:&nbsp;12&nbsp;d'abril del 2018 a les 10.30h i 26&nbsp;d'abril del 2018 a les 11h.</p> <p>Franquisme:&nbsp;17&nbsp;d'abril del 2018 a les 10.30h. i&nbsp;8&nbsp;de maig del 2018 a les 11h.&nbsp;</p> La sort és per als valents http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lasortsperalsvalents/ <p>Quan la mare de la Linh, d&rsquo;11 anys, ha de tornar inesperadament al Vietnam, la nena es veu obligada a cuidar-se de la seva germana petita i encarregar-se del restaurant de menjar per emportar de la fam&iacute;lia. Ning&uacute; pot assabentar-se de la situaci&oacute;. Per&ograve; Pauline, una jove ve&iuml;na amb dots per l&rsquo;espionatge, descobrir&agrave; el secret de les dues germanes.</p> <p>Versi&oacute; original subtitulada en catal&agrave;.</p> <p>Divendres, 6 d'abril 2018 a les 10:30h.</p> Del cineasta a l'actor; de l'actor al personatge. Selecció de fragments de grans cineastes i grans actors/actrius de tots els temps http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/delcineastaalactordelactoralpersonatgeseleccidefragmentsdegranscineastesigransactorsactriusdetotselstemps/ <p>L'ofici d'actor &eacute;s misteri&oacute;s i fascinant. Moviment, cos, gest, veu, rostre, mirada, emoci&oacute;, etc.&nbsp;Implica un domini t&egrave;cnic, un treball continuat sobre el propi instrument i sobre les emocions, i t&eacute; alhora una dimensi&oacute; intu&iuml;tiva que caracteritza el treball dels grans actors i actrius. La direcci&oacute; d'actors tamb&eacute; &eacute;s una de les vessants riques i complexes de l'ofici de cineasta, absolutament decisiva en la construcci&oacute; dels personatges.</p> <p><br />Recorrerem alguns dels modes de treball de grans cineastes amb els seus actors i actrius a trav&eacute;s de fragments de pel&bull;l&iacute;cules i de filmacions i materials del proc&eacute;s de creaci&oacute; que documenten aquesta fecunda relaci&oacute; (assaigs, proves de c&agrave;mera, treball de text, variacions, etc.).</p> <p>La sessi&oacute; ser&agrave; condu&iuml;da per un/a cineasta.</p> <p>Dimecres 14 de mar&ccedil; a les 10:30h&nbsp; i divendres 16 de mar&ccedil; de 2018 a les 11h.</p> Al sostre del món http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/alsostredelmn/ <p>1882. Sant Petersburg. Sasha, una joveneta de l&rsquo;aristocr&agrave;cia russa, ha estat sempre fascinada per la vida aventurera del seu avi, Olukin. Explorador fam&oacute;s, va fer construir un magn&iacute;fic vaixell trencagla&ccedil;, el Davai, que no ha tornat de la seva darrera expedici&oacute; a la conquesta del Pol Nord. Sasha decideix partir cap al Gran Nord seguint la pista del seu avi per tal de recuperar el fam&oacute;s vaixell.</p> <p>Tout en haut du monde, R&eacute;mi Chay&eacute;, Fran&ccedil;a-Dinamarca, 2015. 81'</p> <p>Versi&oacute; en catal&agrave;.</p> <p>7&nbsp;de mar&ccedil; del 2018 a les 10:30h i&nbsp;8 de mar&ccedil; a les 11h</p> Petits herois http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/petitsherois/ <p>Divertida i bonica selecci&oacute; de curtmetratges plena de sorpreses , enginy i creativitat . Amb un punt en com&uacute; : els seus petits herois protagonistes , que intenten fer front de forma enginyosa a diferents reptes vitals.</p> <p>Curts sense di&agrave;legs i/o en catal&agrave;.</p> <p>22 i 23 de febrer de 2018 a les 10:30h.</p> El personatge i les seves emocions http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elpersonatgeilessevesemocions/ <p>El cinema t&eacute; una capacitat extraordin&agrave;ria d&rsquo;emocionar l&rsquo;espectador i generar empatia amb els personatges. En aquesta sessi&oacute; analitzarem com els grans cineastes expressen les emocions a trav&eacute;s dels par&agrave;metres expressius del cinema: l&rsquo;escala, el n&iacute;tid i el flou, la profunditat de camp, els moviments de c&agrave;mera, el muntatge, etc.</p> <p>Dimecres, 14 febrer i divendres, 16 febrer 2018 a les 10:30h</p> L'hivern i la primavera al regne d'Escampeta http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lhivernilaprimaveraalregnedescampeta/ <p>Els dos primers cap&iacute;tols de la tetralogia francesa<em> Les quatre saisons de L&eacute;on</em>, produ&iuml;da pel prestigi&oacute;s estudi Folimage. L&rsquo;hivern s&rsquo;est&eacute;n sobre el regne i l&rsquo;Ogre de les muntanyes s&rsquo;emporta la bella princesa M&egrave;lia Pa de Pessic. Gr&agrave;cies a en Lle&oacute; i els seus amics, tornaran tots a casa sans i estalvis. Per&ograve;, a la primavera, alg&uacute; enverina l&rsquo;aigua de la ciutat i hauran de descobrir qui ha inflat les panxes dels ve&iuml;ns abans de poder celebrar el Carnaval.</p> <p>Versi&oacute; en catal&agrave; amb subt&iacute;tols en catal&agrave;.</p> <p>Dijous, 1 febrer i divendres, 2 febrer 2018</p> Amb els cinc sentits! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/ambelscincsentits/ <p>Petits films plens d&rsquo;imaginaci&oacute;, humor i tendresa, que ens faran despertar els cinc sentits.</p> <p>Curts sense di&agrave;legs i/o en catal&agrave;</p> <p>Dimarts, 30 gener, Dimecres 31 gener 2018</p> El muntatge: so, espai, narració i emoció http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elmuntatgesoespainarraciiemoci/ <p>A partir de fragments de films de grans cineastes i muntadors, descobrirem el muntatge com a proc&eacute;s decisiu en la construcci&oacute; dels films, tant des d&rsquo;un punt de vista narratiu com emocional. Tamb&eacute; analitzarem l&rsquo;&uacute;s expressiu del so i la seva import&agrave;ncia en la construcci&oacute; d&rsquo;espais i accions. El visionat s&rsquo;acompanyar&agrave; d&rsquo;una demostraci&oacute; pr&agrave;ctica.</p> <p><em>La sessi&oacute; ser&agrave; condu&iuml;da per un/a cineasta.</em></p> <p>23 de gener a les 10:30h i 24 de gener del 2018 a les 11h</p> Ocells de pas http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/ocellsdepas/ <p>La Cathy t&eacute; un pare amb pensades molt curioses: pel seu aniversari li ha regalat un ou d'&agrave;nec perqu&egrave; el covi. Per&ograve;, casualment, qui primer veu el petit &agrave;nec en n&eacute;ixer &eacute;s la Margaux, una amiga de la Cathy que va en cadira de rodes. L'aneguet l'identifica com a mare i, per protegir i salvar l'ocell, les dues nenes s'escapen i emprenen una aventura de llibertat.</p> <p>Versi&oacute; en catal&agrave; amb subt&iacute;tols en catal&agrave;.</p> <p>Dijous, 18 gener a les 10:30h&nbsp; i divendres, 19 gener 2018 a les 11h.</p> La vida d'en Carbassó http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lavidadencarbass/ <p>En Carbass&oacute; &eacute;s un nen de 9 anys que arriba a una llar d&rsquo;acollida plena d&rsquo;altres nens orfes, tan durs i tendres com ell. Tot i que al comen&ccedil;ament li costa trobar el seu lloc en aquest nou espai, en Carbass&oacute; descobrir&agrave; un m&oacute;n diferent, aprendr&agrave; a confiar i construir&agrave; una aut&egrave;ntica fam&iacute;lia amb els seus nous amics.</p> <p>Versi&oacute; en catal&agrave;.</p> <p>Dimecres, 10 gener i dijous, 11 gener 2018 a les 10:30h. &nbsp;</p> Els Adelanatos del Segle XIX http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elsadelanatosdelseglexix/ <p>Els adelantos dels segle XIX, es un conjunt de cer&agrave;miques sobre els descobriments tecnologics de l'&egrave;poca amb un tra&ccedil; que imita les rajoles d'oficis catalanes dels segle XIX. Aquestes rajoles es venien al preu&nbsp; de 25 pessetes de les antigues pessetes.</p> Per què té música el cinema? http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/perqutmsicaelcinema/ <p>Comentaris de fragments audiovisuals&nbsp;</p> <p>Quin &eacute;s el paper de la m&uacute;sica al cinema? Fins a quin punt s&oacute;n importants el so i la banda sonora en la percepci&oacute; d'una pel&middot;l&iacute;cula per part dels espectadors? En aquesta sessi&oacute; reflexionarem sobre aquests i altres elements entorn la m&uacute;sica i l'art cinematogr&agrave;fic.&nbsp;</p> <p><em>La sessi&oacute; comptar&agrave; amb la pres&egrave;ncia de m&uacute;sics professionals.</em></p> <p>Curts sense di&agrave;legs. Intert&iacute;tols en catal&agrave;.</p> <p>7&nbsp;de novembre,&nbsp;19 de desembre del 2017. 16 de gener,&nbsp;13 de febrer,&nbsp;13&nbsp;de mar&ccedil; &nbsp;i&nbsp;&nbsp;10 d'abril del 2018 a les 10.30h.&nbsp;</p> L'hora blava. Conèixer Santiago Rusiñol http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lhorablavaconixersantiagorusiol/ <p><strong>L'hora blava. Con&egrave;ixer Santiago Rusi&ntilde;ol, forma part del programa educatiu del Museu Nacional d'Art de Catalunya i ha estat adaptada per a la seva presentaci&oacute; al Museu del Cau ferrat.</strong></p> <p><strong>Pr&ograve;posit de l'activitat</strong></p> <p>De la m&agrave; de Rusi&ntilde;ol, pintor, literat i col&middot;leccionista, i de la seva maleta, viatjarem a la llum de Par&iacute;s amb la companyia dels seus amics. Ens endinsem tamb&eacute;, en un m&oacute;n de patis blaus i teatres de joguina.</p> <p>Durant la visita al Cau Ferrat descobrirem trets de la personalitat, la vida i l'obra de Rusi&ntilde;ol i dels amics modernistes a trav&eacute;s de les obres de la col&middot;lecci&oacute;.</p> <p>Al taller experimentarem pintant blaus per l'escenografia d'un teatr&iacute; de joguina on es representa l'obra El pati blau, escrita per Rusi&ntilde;ol.</p> <p><strong>Objectius</strong></p> <ul> <li>Comentar i relacionar trets de la personalitat i l'obra de Rusi&ntilde;ol com a pintor i dramaturg a trav&eacute;s de la col&middot;lecci&oacute; permanent del Museu del Cau Ferrat.</li> <li>Emprar recursos com ara la m&uacute;sica i els objectes per introduir els alumnes a l'&egrave;poca i l'entorn de l'artista</li> <li>Analitzar maneres diferent de mirar una obra d'art.</li> <li>Establir vincles entre la biografia i l'obra pict&ograve;rica i liter&agrave;ria de Rusi&ntilde;ol.</li> <li>Experimentar com treballa un artista.</li> <li>Valorar actituds com ara la const&agrave;ncia i la tenacitat en el treball.</li> <li>Emfasitzar la idea de l'amistat entre Casas i Rusi&ntilde;ol i com aix&ograve; afect&agrave; les seves obres.</li> <li>Observar els llocs d'inspiraci&oacute; i de reuni&oacute; dels artistes, com pot ser El Moulin de la Gelette a Par&iacute;s.</li> </ul> <p><strong>Activitat de Taller</strong></p> <ul> <li>Desenvoluparem un treball pl&agrave;stic que ens permeti abordar les dues disciplines que convergeixen a El pati blau: pintura i teatre. A partir de la idea del teatr&iacute; de joguina que apareixer&agrave; durant l'itinerari&nbsp; a trav&eacute;s de la figura de la filla de Rusi&ntilde;ol, Maria.</li> <li>El punt de partida del taller &eacute;s l'acotaci&oacute; per l'escenografia que fa l'autor pel primer acte de la seva obra de teatre El pati blau.</li> <li>"L'enc&agrave;rrec" t&eacute; com a objectiu que cada grup-classe produeixi la seva versi&oacute; per l'escenografia d'El pati blau.</li> <li>L'exploraci&oacute; sobre el color ser&agrave; una part important del taller, es vol emfatitzar la necessitat d'experimentar i descobrir les possibilitats dels materials amb els quals treballa un pintor.</li> <li>El fet que el resultat final del taller sigui el treball en l'espai, una escenografia, pot ser suggeridor a l'hora de desenvolupar temes sobre l'espai o la perspectiva.</li> <li>En l'&agrave;mbit literari, el fet de partir d'un text escrit per Rusi&ntilde;ol vol motivar&nbsp; a con&egrave;ixer el seu vessant com a escriptor en general i com a autor teatral en concret.</li> </ul> <p><strong>Observacions</strong></p> <p>&nbsp;L'activitat es pot complementar amb una visita al Pati blau,&nbsp; font d'inspiraci&oacute; de Rusi&ntilde;ol,&nbsp; i al Teatre Prado de Sitges on es pot observar el funcionament d'un teatre a la italiana<strong><br /></strong></p> Un Cau Ple d'animals http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/uncaupledanimals/ <p>El Museu del Cau Ferrat era el Cau de Santiago Rusi&ntilde;ol, per&ograve; el museu tamb&eacute; &eacute;s un cau ple d'animalons amagats per tot arreu. En podem trobar que estan adormits, desperts, a l'aguait, ex&ograve;tics, imaginaris, i d'altres que ens donen la benvinguda.</p> <p>&nbsp;Entre tots els alumnes jugarem a atrapar-los i que ens expliquin perqu&egrave; viuen en un plat de cer&agrave;mica, quant de temps fa que estan penjats del sostre, o b&eacute; perqu&egrave; tenen cara d'espantats.</p> <p>Si volem un animal del Cau Ferrat com a mascota, nom&eacute;s l'hem d'atrapar i pintar-lo sobre un plat de cartr&oacute;, segur que s'hi trobar&agrave; tan a gust com al museu.</p> <p>Cada alumne tindr&agrave; la seva caixa amb totes les eines per treballar al llarg de la visita com s&oacute;n llapis, goma, maquineta, colors, retoladors, tisores... En un suport de cartr&oacute; en forma de plat, els nens hi dibuixaran la bestiola que m&eacute;s els hi agradat del Cau Ferrat, i tamb&eacute; faran la decoraci&oacute; del plat amb motius florals i vegetals que han vist al llarg de la visita.</p> <p>Els nens estaran asseguts a terra davant de l'animal&oacute; que hagin escollit com a mascota.</p> El petit fugitiu http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elpetitfugitiu/ <p>Joey, un nen de 7 anys, viu a Brooklyn amb el seu germ&agrave; gran Lennie i la seva mare. La mare ha de marxar dos dies fora i per lliurar-se de la companyia d'en Joey, els amics d'en Lennie li fan creure que ha matat el seu germ&agrave;. Espantat, en Joey fuig al parc d'atraccions de Coney Island. Comen&ccedil;a una aventura que ajudar&agrave; en Joey i en Lennie a fer-se grans.</p> <p>Versi&oacute; en castell&agrave;.</p> <p>Dimecres, 13 desembre a les 10:30h i divendres, 15 desembre 2017 a les 11h</p> Cinema, memòria, pau i drets humans http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/cinemamemriapauidretshumans/ <p>Sessions de curtmetratges i fragments de pel.l&iacute;cules&nbsp;per tractar els drets humans des d'un punt de vista audiovisual mitjan&ccedil;ant la reflexi&oacute; a trav&eacute;s d'activitats participatives i intervencions de col&middot;lectius que treballen directament els temes proposats.</p> <p>Dimarts, 17 d'octubre del 2017. Dia Internacional d'Eradicaci&oacute; de la Pobresa.</p> <p>Divendes, 24 de novembre del 2017. Dia Internacional de l'Eliminaci&oacute; de la Viol&egrave;ncia contra la Dona.&nbsp;</p> <p>Dimarts,&nbsp;12 de desembre del 2017. Dia Internacional dels Drets Humans.</p> <p>Dijous, 25 de gener del 2018. Dia Internacional en Mem&ograve;ria de les V&iacute;ctimes de l'Holocaust.</p> <p>Dimecres, 21&nbsp;de mar&ccedil; del 2018. Dia Internacional de l'Eliminaci&oacute; de la Discriminaci&oacute; Racial.</p> <p>Divendres, 27 d'abril del 2018. Dia Internacional de la Seguretat i la Salut al Treball.</p> <p>Dijous, 17 de maig del 2018. Dia Internacional contra la Discriminaci&oacute; per Orientaci&oacute; Sexual i Identitat de G&egrave;nere.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Les sessions comencen a les 10.30h.</p> El nen i el món http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elnenielmn/ <p>Film po&egrave;tic, sensorial i reflexiu que ens narra les perip&egrave;cies d'un nen de camp que decideix emprendre un viatge per trobar el seu pare, descobrint aix&iacute; un altre m&oacute;n controlat per la tecnologia, les m&agrave;quines i els mitjans de comunicaci&oacute;.</p> <p>Al&ecirc; Abreu, Brasil, 2013, 80&rsquo;</p> <p>Sense di&agrave;legs.</p> <p>Dijous,&nbsp;30 de novembre&nbsp;i divendres, 1 de desembre del 2017 a les 10.30h.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Caure del niu http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/cauredelniu/ <p>'Caure del niu' explora la vida de diferents joves i infants immigrants que han arribat a Barcelona. El documental &eacute;s un viatge de l&rsquo;origen al present que narra l&rsquo;experi&egrave;ncia de viatge, la primera experi&egrave;ncia sense la fam&iacute;lia i la realitat de cada fam&iacute;lia al seu pa&iacute;s d&rsquo;origen. Un retrat de la joventut, de les seves preocupacions, els seus anhels i les seves esperances, i de les dificultats de comen&ccedil;ar una nova vida.</p> <p>Versi&oacute; original en catal&agrave; i castell&agrave; (i subt&iacute;tols en catal&agrave; en moments en qu&egrave; es parla &agrave;rab).</p> <p>La sessi&oacute; comptar&agrave; amb la pres&egrave;ncia de la directora de la pel&middot;l&iacute;cula.&nbsp;</p> <p>Dimecres,&nbsp; 29 novembre 2017 a les 10:30h.</p> <p>&nbsp;</p> Pintem un vitrall http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/pintemunvitrall/ <p>Una visita al museu del Cau Ferrat on es tracta de donar aquelles dades imprescindibles per situar als alumnes en el lloc, en el temps, i parlar de l'art del vitrall.&nbsp; La visita t&eacute; una durada de 30 minuts, en la qual comentem alguns dels aspectes m&eacute;s rellevants de la figura de Santiago Rusi&ntilde;ol com: Qui era Santiago Rusi&ntilde;ol, el seu esperit art&iacute;stic, les col&middot;leccions, les arts i els oficis, aprofundint amb la t&egrave;cnica dels vitralls tot observant els exemplars que es troben al Cau Ferrat.</p> <p>En el taller el tipus de vitrall que realitzarem ser&agrave; una imitaci&oacute; d'un vitrall del Cau Ferrat , per&ograve; no utilitzarem la t&egrave;cnica dels artesans vitrallers sin&oacute; que pintarem el vitrall en un suport d'acetat, tot aconseguint un resultat que recorda als vitralls que hem vist al museu. El motiu de vitrall que treballarem ser&agrave; un dels medallons modernistes amb motius florals o animals que pengen del finestral de la sala del Brollador del museu. El taller t&eacute; una durada de 45 minuts.</p> <p>&nbsp;</p> Nova oferta d'activitats educatives del Museu D. i C. de Solsona http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/novaofertadactivitatseducativesdelmuseudicdesolsona/ <p>El Museu D. i C. de Solsona presenta una nova carta d'activitats educatives amb els objectius de construir nous espais de col&middot;laboraci&oacute; amb els Centres de Recursos Pedag&ograve;gics i els centres educatius, establir una relaci&oacute; de treball conjunta i adequar les activitats als perfils curriculars del sistema educatiu a les necessitats de la comunitat educativa.&nbsp; Les activitats es centren en els camps tem&agrave;tics del museu: arqueologia, art, hist&ograve;ria, etnografia, prehist&ograve;ria i religi&oacute; i comprenen els per&iacute;odes educatius des de cicle inicial fins a batxillerat.&nbsp;</p> <p><a title="Activitats educatives Museu D. i C. de Solsona" href="http://museusolsona.cat/wp-content/uploads/2017/10/ACTIVITATS-EDUCATIVES.pdf">http://museusolsona.cat/wp-content/uploads/2017/10/ACTIVITATS-EDUCATIVES.pdf</a></p> Stella http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/stella/ <p>Basada en l&rsquo;experi&egrave;ncia de la directora, el film descriu la hist&ograve;ria de Stella, que viu la seva adolesc&egrave;ncia entre dos mons antag&ograve;nics, el d&rsquo;una escola d&rsquo;elit, on assisteix per imposici&oacute; materna, i l&rsquo;entorn familiar i del barri, on els seus pares tenen un bar. En aquests dos escenaris la formaci&oacute; de Stella esdev&eacute; una viv&egrave;ncia singular i enriquidora.</p> <p>VOSE.</p> <p>Dimarts, 14 novembre i dimecres, 15 novembre 2017 a les 10:30h i les 11h.</p> Pintem l'Auca http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/pintemlauca/ <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal">Recreant el llibre de Santiago Rusi&ntilde;ol <em>L'Auca del Senyor Esteve,</em> i despr&eacute;s d'una explicaci&oacute; sobre la figura de l'artista i la seva obra, explicarem d'una manera semblant a com feien els xerraires i conta contes que anaven de poble en poble explicant hist&ograve;ries com aquesta divertida auca, amb l'ajuda d'una auca realitzada per Ramon Casas i versos de Gabriel Alomar.</p> <p class="MsoNormal">Un cop acabada la hist&ograve;ria, els alumnes reben un dibuix diferent de l'Auca del Senyor Esteve, i l'han d'acolorir i escriure el rodol&iacute; corresponent. Un cop acolorida, entre tots han de recompondre el fil argumental de l'obra i memoritzar els respectius rodolins. Cadasc&uacute; mostra el seu dibuix i recita el seu rodol&iacute;.</p> Llum i color al cinema http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/llumicoloralcinema/ <p>Selecci&oacute; de fragments de grans cineastes de tots els temps. Explorarem el treball dels cineastes amb la llum i el color, i ens acostarem als processos i referents dels directors de fotografia. Tamb&eacute; s'inclour&agrave; el visionat d'alguns dels quadres de grans referents de la pintura que han inspirat alguns directors de fotografia i cineastes.<em><br /><br />La sessi&oacute; ser&agrave; condu&iuml;da per un/a cineasta.<br /><br /></em>8 i 10 de novembre de 2017 a les 10:30h</p> <p>&nbsp;</p> Historia de una chica http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/historiadeunachica/ <p>Charleen t&eacute; 15 anys. Ha sobreviscut a un intent de su&iuml;cidi i ara intenta trobar la calma, per&ograve; no li &eacute;s f&agrave;cil. Al seu debut com a director, Mark Monheim explica una hist&ograve;ria ir&ograve;nica sobre el final de l&rsquo;adolesc&egrave;ncia, que oscil&bull;la entre el desconcert i l&rsquo;alegria de viure.</p> <p>VOSE.</p> <p>Col&middot;loqui posterior amb Bettina Bremme (Goethe-Institut Barcelona) i Joan Carles L&oacute;pez (professor d'alemany d'ESO i Batxillerat).</p> <p>Dimarts, 24 octubre 2017 a les 10:30h</p> Pintem com els Modernistes http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/pintemcomelsmodernistes/ <p>En aquesta visita-taller tractem de fer comprendre als alumnes a trav&eacute;s de la pr&agrave;ctica mateixa, les principals caracter&iacute;stiques de la pintura modernista. Els hi proposem pintar a la manera dels modernistes, utilitzant t&egrave;cniques que remeten a aquests pintors (Puntillisme, tractament dels colors, la llum...) i realitzarem els temes propis d'aquest moviment (retrars, paisatge, nous aven&ccedil;os...) tot aix&ograve; a partir de l'an&agrave;lisi d'obres de Rusi&ntilde;ol, Casas, Picasso Regoyos, i Pichot.</p> <p>La visita al museu del Cau Ferrat t&eacute; una durada de 30 minuts, on el guia comenta alguns aspectes m&eacute;s rellevants de la pintura modernista i dels seus membres, amb especial atenci&oacute; a la t&egrave;cnica, la tem&agrave;tica, els colors, etc. A partir d'una s&egrave;rie de quadres que s'han triat en funci&oacute; de l'aplicaci&oacute; de diferents t&egrave;cniques es podr&agrave; facilitar aquelles dades imprescindibles per situar els alumnes en el lloc i en el temps.</p> <p>El taller es realitza a l'aire lliure, un espai obert&nbsp; on el camp de visi&oacute; s&oacute;n les muntanyes, la platja, el mar, les persones, els racons d'un poble de la costa... Amb pinzellades r&agrave;pides de color, amb paleta i pinzell, mirant la realitat que m&eacute;s els hi agradi als alumnes, i amb l'assessorament dels monitors pintaran un quadre amb pintura tempera,&nbsp; per tal de seguir l'esperit modernista.</p> <p>&nbsp;</p> En Martinet i la Lola venen a feinejar http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/enmartinetilalolavenenafeinejar/ <p><span lang="CA">Les activitats educatives consten d&rsquo;un recorregut pel centre d&rsquo;interpretaci&oacute; dinamitzat per dos educadors&nbsp; en el cas de les activitats d&rsquo;educaci&oacute; infantil, i alhora d&rsquo;una s&egrave;rie d&rsquo;activitats relacionades amb el contingut de cada espai del museu. D&rsquo;aquesta manera coneixerem a trav&eacute;s de diverses metodologies com era la vida d&rsquo;una comunitat de pescadors fa un segle enrere i la transformaci&oacute; fins avui.</span>L&rsquo;equip d&rsquo;educadors de Descoberta Projectes s&oacute;n els qui condueixen les experi&egrave;ncies que us proposem a les activitats a educaci&oacute; infantil i cicle inicial per la seva especialitzaci&oacute; en el treball experiencial amb infants de 2 a 7 anys.</p> <p>En l'activitat <strong>'En Martinet i la Lola venen a feinejar'</strong> treballarem a partir d'un conte on els protagonistes, en Martinet i la Lola, vells pescadors de Calafell, ens explicaran com ha canviat el paisatge mar&iacute;tim i de com ells es dedicaven a la feina que m&eacute;s estimen en aquest m&oacute;n, <strong>ser pescador i remendadora!</strong></p> <p><span lang="CA" style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></span></p> <p>&nbsp;</p> Art contemporani http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/artcontemporani/ <p>Una visita guiada per donar a con&egrave;ixer l'Art Contemporani a trav&eacute;s de la pintura i l'escultura que el pintor Pere St&auml;mpfli ha reunit per crear la fundaci&oacute; que porta el seu nom.</p> <p>El centre permet contemplar expressions pl&agrave;stiques de diverses tend&egrave;ncies:</p> <p>- Figuraci&oacute; Narrativa.</p> <p>- El Nou Realisme.</p> <p>- El Surrealisme</p> <p>- El Cinetisme</p> <p>- l'Abstracci&oacute; geom&egrave;trica</p> <p>- El Collage i D&eacute;collage</p> Oficis &quot;d'en mar i d'en terra&quot;: La comunitat d'un poble pescador http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/oficisdenmaridenterralacomunitatdunpoblepescador/ <p><span lang="CA" style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: EN-US;">Les activitats educatives consten d&rsquo;un recorregut pel centre d&rsquo;interpretaci&oacute; dinamitzat per un educador&nbsp;en les&nbsp;activitats de cicle mitj&agrave;, superior, ESO i BAT, i alhora d&rsquo;una s&egrave;rie d&rsquo;activitats relacionades amb el contingut de cada espai del museu, aix&iacute; com de la combinaci&oacute; d'activitats amb la propera Casa-museu de Carlos Barral. D&rsquo;aquesta manera coneixerem a trav&eacute;s de diverses metodologies com era la vida d&rsquo;una comunitat de pescadors fa un segle enrere i la transformaci&oacute; fins avui, aix&iacute; com el coneixement sobre la figura de Barral.&nbsp;Tot i que una mateixa activitat s&rsquo;ofereixi a diversos cursos, les activitats estan adaptades per cicles educatius.</span></p> <p><span lang="CA">A partir d&rsquo;una visita dinamitzada coneixerem com era una <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>comunitat de pescadors de principis del s. XX. Veurem quines feines feien, quins estris utilitzaven, com s&rsquo;organitzaven i vivien els seus moments de lleure. Compararem el viure d&rsquo;abans i d&rsquo;ara observant les transformacions que ha viscut el barri. Ho farem en equip, escoltant, participant, prenent decisions i en definitiva aprenent de la microhist&ograve;ria dels que ens han precedit.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Descobrint Carlos Barral - Visita a la Casa Museu i taller literari creatiu http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/descobrintcarlosbarral_visitaalacasamuseuitallerliteraricreatiu/ <p>Les activitats educatives consten d&rsquo;un recorregut pel centre d&rsquo;interpretaci&oacute; dinamitzat per un educador&nbsp;en les&nbsp;activitats de cicle mitj&agrave;, superior, ESO i BAT, i alhora d&rsquo;una s&egrave;rie d&rsquo;activitats relacionades amb el contingut de cada espai del museu, aix&iacute; com de la combinaci&oacute; d'activitats amb la propera Casa-museu de Carlos Barral. D&rsquo;aquesta manera coneixerem a trav&eacute;s de diverses metodologies com era la vida d&rsquo;una comunitat de pescadors fa un segle enrere i la transformaci&oacute; fins avui, aix&iacute; com el coneixement sobre la figura de Barral.&nbsp;Tot i que una mateixa activitat s&rsquo;ofereixi a diversos cursos, les activitats estan adaptades per cicles educatius.</p> <p><span lang="CA">L'activitat <strong>Descobrint Carlos Barral- Visita a la Casa Museu i taller literari creatiu </strong>vol donar &nbsp;con&egrave;ixer la figura de Carlos Barral, descobrir el passat pescador de la platja i el litoral que l&rsquo;autor tan b&eacute; va narrar, relacionar la vida de l&rsquo;autor amb la seva obra i analitzar un dels seus poemes. Tot plegat ens&nbsp;preparar&agrave; per&nbsp; obrir-nos i desenvolupar una&nbsp;la nostra creativitat art&iacute;stica a la part del taller &nbsp;i deixar-ne un testimoni pict&ograve;ric. Una proposta creativa en tots els sentits!</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 115%; mso-add-space: auto;"><span style="font-family: Calibri; font-size: medium;"><span style="font-family: Calibri; font-size: medium;">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 115%; mso-add-space: auto;"><span style="font-family: Calibri; font-size: medium;"><span style="font-family: Calibri; font-size: medium;">&nbsp;</span></span></p> El cuirassat Potemkin http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elcuirassatpotemkin/ <p>Un film&nbsp; cl&agrave;ssic, quasi m&iacute;tic, considerat com una de les obres fonamentals de la hist&ograve;ria del cinema en el qual S. M. Eisenstein va posar en pr&agrave;ctica les teories relacionades amb el muntatge d&rsquo;atraccions al servei d&rsquo;una narraci&oacute; did&agrave;ctica sobre els precedents hist&ograve;rics de la Revoluci&oacute; Russa.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Muda, intert&iacute;tols en catal&agrave; o castell&agrave;</p> <p>Dijous, 19 octubre a les 10:30h i&nbsp; divendres, 20 octubre 2017 a les 11h.</p> Palau de Maricel http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/palaudemaricel/ <p>Una visita guiada pels espais del Palau de Maricel ens permet con&egrave;ixer la figura de l'industrial Charles Deering, filantrop i col&middot;leccionista d'art nord-americ&agrave;, que el 1909 va arribar a Sitges de la m&agrave; del seu amic, el pintor Ramon Casas. En descobrir el Cau Ferrat de Santiago Rusi&ntilde;ol i la vellesa de la vila, decid&iacute; que era el lloc ideal per instal&middot;lar les seves col&middot;leccions d'art. Despr&eacute;s d'adquirir l'antic Hospital de Sant Joan i les cases de pescadors de la pla&ccedil;a del mateix nom, va bastir, sota la direcci&oacute; t&egrave;cnica i art&iacute;stica de Miquel Utrillo, el Palau de Maricel, aut&egrave;ntica joia arquitect&ograve;nica noucentista de la vila de Sitges.</p> <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p>Al llarg de la visita passejarem pels principal espais que estructuren el Palau de Maricel. Sales com el Sal&oacute; d'Or, el Sal&oacute; Blau, la Sala Capella, les Terrasses o el Clautre -des d'on hi ha una esplendida panor&agrave;mica del Mediterrani- ens recordaran la import&agrave;ncia de la figura de Charles Deering, del col&middot;leccionisme a principis del segle XX, de Miquel Utrillo i del Noucentisme.</p> <p>&nbsp;</p> Sentim el mar! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/sentimelmar/ <p class="MsoNormal"><span lang="CA">Les activitats educatives consten d&rsquo;un recorregut pel centre d&rsquo;interpretaci&oacute; dinamitzat per dos educadors&nbsp; en el cas de les activitats d&rsquo;educaci&oacute; infantil, i alhora d&rsquo;una s&egrave;rie d&rsquo;activitats relacionades amb el contingut de cada espai del museu. D&rsquo;aquesta manera coneixerem a trav&eacute;s de diverses metodologies com era la vida d&rsquo;una comunitat de pescadors fa un segle enrere i la transformaci&oacute; fins avui.</span>L&rsquo;equip d&rsquo;educadors de Descoberta Projectes s&oacute;n els qui condueixen les experi&egrave;ncies que us proposem a les activitats a educaci&oacute; infantil i cicle inicial per la seva especialitzaci&oacute; en el treball experiencial amb infants de 2 a 7 anys.</p> <p class="MsoNormal"><span lang="CA">L'activitat <em><strong>Sentim el Mar!</strong></em>&nbsp; s'estructura a partir de <strong>racons d&rsquo;experimentaci&oacute;</strong> per comen&ccedil;ar a familiaritzar-se amb el m&oacute;n mariner, per con&egrave;ixer i despertar la sensibilitat cap al patrimoni hist&ograve;ric. Mitjan&ccedil;ant les nostres pr&ograve;pies &ldquo;paneres dels tresors&rdquo; &nbsp;descobrirem &nbsp;els peixos, la pesca i els objectes dels pescadors amb tots els nostres sentits!</span></p> Museu de Maricel http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/museudemaricel/ <p>Visita i comentaris de les obres del Museu de Maricel.</p> <p>Expliquem la hist&ograve;ria del Museu de Maricel, des de la construcci&oacute; de l'Hospital de Sant Joan al segle XV fins a la creaci&oacute; de l'actual museu, passant per la fundaci&oacute; del conjunt de Maricel per Charles Deering, i les actuals col&middot;leccions d'art procedents de la donaci&oacute; del Dr. Jes&uacute;s P&eacute;rez Rosales.</p> <p>Un passeig per la hist&ograve;ria de l'Art:</p> <p>-Art Antic: Rom&agrave;nic, G&ograve;tic, Barroc.</p> <p>-Art Modern: Romanticisme, Realisme, Modernisme, Noucentisme, Avantguardes, Figuraci&oacute; Segle XX.</p> L'hora del batre http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lhoradelbatre/ <p><span lang="CA" style="margin: 0px;">Un narrador i una persona relacionada amb el m&oacute;n de la pagesia es desplacen</span> <span lang="CA" style="margin: 0px;">a l&rsquo;escola i expliquen viv&egrave;ncies pr&ograve;pies i hist&ograve;ries de la tradici&oacute; oral. Durant les narracions es van presentant objectes del fons del museu que acompanyen les paraules i les viv&egrave;ncies explicades. Hi hauria possibles propostes de joc i/o futurs tallers dins el curr&iacute;culum escolar: creaci&oacute; d'endevinalles, de contes d'origen, de llegendes etiol&ograve;giques.</span><u></u></p> Santiago Rusiñol i el seu temps http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/santiagorusiolielseutemps/ <p>La visita guiada ens presenta la que va ser casa-taller de Santiago Rusi&ntilde;ol i, a partir d'aquesta, descobrim els fets m&eacute;s rellevants de la seva vida, tant des del punt de vista hum&agrave; com art&iacute;stic:</p> <p>&nbsp;L'enfrontament de l'artista amb la burgesia industrial de l'&egrave;poca.</p> <p>- La boh&egrave;mia dels pintors catalans a Par&iacute;s a finals del XIX.</p> <p>- El paper d'agitador cultural de Rusi&ntilde;ol.</p> <p>- Les Festes Modernistes.</p> <p>- El concepte d'Art Total.</p> <p>- L'impacte de l'Impressionisme en la pintura catalana.</p> <p>- Les figures d'artistes com Ramon Casas, Dar&iacute;o de Regoyos, Miquel Utrillo, Enric Claras&oacute;, Manuel de Falla, Erik Satie, Enric Morera, Alexandre de Riquer, Picasso...</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Visita la Filmoteca de Catalunya - Seu del Raval http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/visitalafilmotecadecatalunya_seudelraval/ <p>Si voleu saber qu&egrave; fa una Filmoteca, com &eacute;s un projector de 35mm, les bobines, els formats cinematogr&agrave;fics, la pantalla i con&egrave;ixer tots els secrets que amaga la seu del Raval de la Filmoteca, no us perdeu aquesta activitat. Un cop acabada la visita veurem un film del cinema dels or&iacute;gens.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Activitat sota demanda (cal reservar la data, subjecte a disponibilitat).</p> Els oficis de la Filmo http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elsoficisdelafilmo/ <p>Una visita on descobrirem la Filmoteca des d'una perspectiva poc convencional per con&egrave;ixer, de la m&agrave; dels seus protagonistes, qu&egrave; s'hi fa i com es treballa en&nbsp; aquest equipament. Inclou la visita a alguna de les &agrave;rees habitualment no accessibles al p&uacute;blic general.</p> <p>Visita sota demanda subjecte a la disponibilitat de la Filmoteca.</p> La mirada creadora: taller de creació entorn l'imaginari de Joan Brossa http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lamiradacreadoratallerdecreacientornlimaginaridejoanbrossa/ <p>Partint de diverses de les obres del poeta ens endinsarem en l&rsquo;univers de Joan Brossa posant-lo en paral&middot;lel amb elements cinematogr&agrave;fics. Tamb&eacute; descobrirem alguns elements claus del llenguatge cinematogr&agrave;fic d&rsquo;una manera din&agrave;mica, tot explorant la relaci&oacute; del poeta amb el cinema.</p> <p>Activitat en col&middot;laboraci&oacute; amb la Fundaci&oacute; Joan Brossa.</p> <p>Es recomana treballar la figura i l'obra de Joan Brossa pr&egrave;viament a l'escola. Es facilitar&agrave; un dossier per al professorat i podeu trobar recursos educatius d'inter&egrave;s a&nbsp;<a href="http:// www.laberintsbrossians.com"> www.laberintsbrossians.com</a></p> <p>Partint de diverses de les obres del poeta ens endinsarem en l&rsquo;univers de Joan Brossa posant-lo en paral&middot;lel amb elements cinematogr&agrave;fics. Tamb&eacute; descobrirem alguns elements claus del llenguatge cinematogr&agrave;fic d&rsquo;una manera din&agrave;mica, tot explorant la relaci&oacute; del poeta amb el cinema.<br /><br />Activitat en col&middot;laboraci&oacute; amb la Fundaci&oacute; Joan Brossa.<br /><br />Es recomana treballar la figura i l'obra de Joan Brossa pr&egrave;viament a l'escola. Es facilitar&agrave; un dossier per al professorat i podeu trobar recursos educatius d'inter&egrave;s a&nbsp; www.laberintsbrossians.com<br /><br />Activitat sota demanda subjecte a la disponibilitat de la Filmoteca</p> Si volem, el secret consisteix, només, a saber mirar. Itinerari brossià per les Rambles http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/sivolemelsecretconsisteixnomsasabermiraritineraribrossiperlesrambles/ <p>A trav&eacute;s d'aquest itinerari de la Fundaci&oacute; Joan Brossa ens introduirem en l'univers creatiu del poeta. El recorregut finalitza a la Filmoteca, de la que Brossa n'era un assidu,&nbsp; on descobrirem les traces brossianes que s'hi amaguen i visionarem una de les seves pel&middot;l&iacute;cules m&eacute;s conegudes.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Activitat sota demanda. Consultar disponibilitat.</p> <p>Activitat&nbsp;en col&middot;laboraci&oacute; amb la Fundaci&oacute; Joan Brossa / Es recomana treballar la figura i l'obra de Joan Brossa pr&egrave;viament a l'escola. Es facilitar&agrave; un dossier per al professorat i podeu trobar recursos educatius d'inter&egrave;s a <a href="http://www.laberintsbrossians.com" target="_blank">www.laberintsbrossians.com</a></p> Visita la Filmoteca de Catalunya - Centre de Conservació i Restauració a Terrassa http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/visitalafilmotecadecatalunya_centredeconservaciirestauraciaterrassa/ <p>Quines s&oacute;n les funcions d&rsquo;un arxiu cinematogr&agrave;fic? Descobrirem les tasques de restauraci&oacute;, conservaci&oacute; i catalogaci&oacute; de materials fotoqu&iacute;mics i digitals de la m&agrave; dels seus protagonistes, i visitarem l&rsquo;espai de les c&agrave;meres frigor&iacute;fiques destinades a la conservaci&oacute; de pel&middot;l&iacute;cules.</p> <p>&nbsp;Activitat sota demanda (cal reservar la data, subjecte a disponibilitat)</p> <p>&nbsp;</p> Visites-taller a les exposicions http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/visites_talleralesexposicions/ <p>Una visita activa a les exposicions temporals de la Filmoteca acompanyada de la realitzaci&oacute; d'un taller creatiu. Consulteu les exposicions a: <a href="http://www.filmoteca.cat/web/exposicions" target="_blank">http://www.filmoteca.cat/web/exposicions</a></p> <p>Activitat sota demanda (dates a acordar segons disponibilitat)</p> DESCOBRIR EL MUSEU DELS VOLCANS http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/descobrirelmuseudelsvolcans/ <p><strong style="box-sizing: border-box; font-family: GothamBold; color: #333333; text-align: justify;">Objectius:<br style="box-sizing: border-box;" /></strong><span style="color: #333333; font-family: GothamLight; text-align: justify;">&ndash; Ser una eina per tal d&rsquo;interpretar els &agrave;mbits de les ci&egrave;ncies naturals.</span><br style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: GothamLight; text-align: justify;" /><span style="color: #333333; font-family: GothamLight; text-align: justify;">&ndash; Donar a con&egrave;ixer les idees b&agrave;siques del vulcanisme i de la zona volc&agrave;nica de la&nbsp;</span><span style="color: #333333; font-family: GothamLight; text-align: justify;">Garrotxa.</span><br style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: GothamLight; text-align: justify;" /><span style="color: #333333; font-family: GothamLight; text-align: justify;">&ndash; Estudiar els materials volc&agrave;nics.</span><br style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: GothamLight; text-align: justify;" /><span style="color: #333333; font-family: GothamLight; text-align: justify;">&ndash; Observar els paisatges i la intervenci&oacute; de l&rsquo;home en el paisatge.</span><br style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: GothamLight; text-align: justify;" /><span style="color: #333333; font-family: GothamLight; text-align: justify;">&ndash; Con&egrave;ixer el patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa.</span></p> <p>&nbsp;</p> EL PAISATGE DE LA GARROTXA http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elpaisatgedelagarrotxa/ <p><strong style="box-sizing: border-box; font-family: GothamBold; color: #333333; text-align: justify;">Objectius:</strong><br style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: GothamLight; text-align: justify;" /><span style="color: #333333; font-family: GothamLight; text-align: justify;">Trepitjar un entorn cultural i natural. Con&egrave;ixer l&rsquo;aprofitament hum&agrave; dels recursos derivats de l&rsquo;activitat volc&agrave;nica. Pintors i poetes com Joan Maragall i Joaquim Vayreda s&rsquo;han inspirat en aquests paisatges. Cercar quin significat t&eacute; el paisatge per a nosaltres, qu&egrave; ens aporta i gaudir de l&rsquo;observaci&oacute;. Aprendre a distingir, valorar i estudiar el que els elements naturals ens expliquen sobre la nostra hist&ograve;ria.</span><br style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: GothamLight; text-align: justify;" /><strong style="box-sizing: border-box; font-family: GothamBold; color: #333333; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box;" />Descripci&oacute; de l&rsquo;activitat:</strong><br style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: GothamLight; text-align: justify;" /><span style="color: #333333; font-family: GothamLight; text-align: justify;">La visita comen&ccedil;a al Parc Nou d&rsquo;Olot, un jard&iacute; bot&agrave;nic de flora aut&ograve;ctona que representa una bona mostra de la vegetaci&oacute; que ocupava les valls d&rsquo;Olot antigament.</span><br style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: GothamLight; text-align: justify;" /><span style="color: #333333; font-family: GothamLight; text-align: justify;">El recorregut ens portar&agrave; cap a indrets dels voltants d&rsquo;Olot. Per altra banda, aquest paisatge cultural va ser el que va proporcionar als pintors d&rsquo;Olot la possibilitat de donar vida a l&rsquo;Escola Olotina del Paisatge ja a finals del segle XIX. Durant el passeig, tamb&eacute; descobrirem els volcans i un paisatge que ha perm&egrave;s conrear valls f&egrave;rtils, extreure fusta i carb&oacute; dels boscos, &hellip; i que ha inspirat els m&eacute;s variats artistes.</span></p> Visita el Museu dels Sants http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/visitaelmuseudelssants/ <p><span style="color: #333333; font-family: GothamLight; text-align: justify;">Con&egrave;ixer les t&egrave;cniques artesanals de manufactura de les imatges religioses emprades en els tallers d&rsquo;Olot. Obtenir informaci&oacute; hist&ograve;rica de l&rsquo;activitat. Apreciar els diversos i variats elements que formen part de la col&middot;lecci&oacute; del Museu en els diferents &agrave;mbits. Fomentar la participaci&oacute; dels alumnes en el di&agrave;leg entre els alumnes i l&rsquo;educador/a. Valorar els diferents &agrave;mbits del Museu: la casa de Marian Vayreda on va treballar en la seva creaci&oacute; liter&agrave;ria, el fons d&rsquo;art, el taller de sants.</span></p> Visita el Museu de la Garrotxa http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/visitaelmuseudelagarrotxa/ <p><span style="color: #333333; font-family: GothamLight; text-align: justify;">Com &eacute;s el nostre passat? El Museu presenta l&rsquo;evoluci&oacute; hist&ograve;rica de la comarca entre finals del segle XVIII i mitjan segle XX. Qu&egrave; &eacute;s l&rsquo;art? Recorrerem les sales d&rsquo;exposici&oacute; permanent del Museu de la Garrotxa per apreciar els valors est&egrave;tics de les obres d&rsquo;art i fruir-ne. Formen la part m&eacute;s important de la col&middot;lecci&oacute; els quadres de l&rsquo;escola d&rsquo;Olot i d&rsquo;artistes forans com Ramon Casas. Tamb&eacute; hi trobem escultors com Josep Clar&agrave; i Miquel Blay, i una important col&middot;lecci&oacute; de cartells modernistes.</span></p> <p><span style="color: #333333; font-family: GothamLight; text-align: justify;">Es tracta d&rsquo;una visita informal i l&uacute;dica sense oblidar, per&ograve;, el vessant acad&egrave;mic i formatiu. Es tracta de desmitificar, tamb&eacute;, la rigidesa dels museus i facilitar la comprensi&oacute; de l&rsquo;art.</span></p> &quot;Projecte Alquímia: el Secret del liber salis&quot; http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/projectealqumiaelsecretdellibersalis/ <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong>La hist&ograve;ria</strong></p> <p>&nbsp;&ldquo;Ohhhh! Heu vist quina meravella? Tants i tants anys esperant el moment culminant. El moment de tornar on tot va comen&ccedil;ar! Us presento el LIBER SALIS! El llibre de la sal. El va escriure fa m&eacute;s de 600 anys, al segle XV l&rsquo;avi, de l&rsquo;avi, de l&rsquo;avi, de l&rsquo;avi, de l&rsquo;avi, del meu avi. Es deia Guillem Bartomeu, era d&rsquo;aqu&iacute; de Cardona, ho sabia tot sobre la Muntanya sal, i ho va escriure aqu&iacute;... Sabeu com es va formar? Fem anar el temps enrere! Un any, dos, tres... 40 milions!&nbsp; Fa 40 milions d&rsquo;anys.... &ldquo;</p> <p>Aix&iacute; comen&ccedil;a la hist&ograve;ria del &ldquo;<strong>Projecte Alqu&iacute;mia: el secret del Liber Salis&rdquo;</strong>. Els germans Bartomeu, la Carlota i en Tomeu, s&oacute;n cient&iacute;fics exploradors amb coneixements en un munt de camps de la ci&egrave;ncia. S&oacute;n descendents d&rsquo;en Guillem Bartomeu, alquimista medieval del Segle XV, autor del LIBER SALIS, el llibre de la Sal, on va recollir tots els seus coneixements sobre la Muntanya&hellip; i tamb&eacute; el seu gran secret.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Arqueòlegs, a la recerca del passat http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/arquelegsalarecercadelpassat/ <p style="text-align: justify;">Emp&uacute;ries proposa aquest taller a l'alumnat de cicle superior de prim&agrave;ria i secund&agrave;ria.</p> <p style="text-align: justify;">Aquest taller&nbsp;est&agrave; orientat a la descoberta del m&oacute;n de l'arqueologia, a partir del treball experimental amb diverses t&egrave;cniques i processos de treball propis d'aquesta disciplina. Des de l'excavaci&oacute; fins al treball de laboratori, l'alumne es familiaritzar&agrave; amb les tasques d'aquests cient&iacute;fics i descobrir&agrave; la import&agrave;ncia de l'arqueologia en el coneixement i l'estudi del nostre passat.</p> <p><u><strong style="text-align: justify;">Habilitats que desenvolupa:</strong></u> <strong>Consci&egrave;ncia temporal i temps hist&ograve;ric. El medi f&iacute;sic, hist&ograve;ric i cultural. Respecte per la pluralitat cultural i valoraci&oacute; de la pr&ograve;pia identitat. Representaci&oacute; i interpretaci&oacute; gr&agrave;fica i visual. Manipulaci&oacute; directa. Producci&oacute; i elaboraci&oacute; d'un discurs raonat i cr&iacute;tic. </strong></p> <p>&nbsp;</p> Les pedres també parlen http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lespedrestambparlen/ <p style="text-align: justify;">Emp&uacute;ries proposa aquesta visita guiada a l'alumnat d'educaci&oacute; secund&agrave;ria i batxillerat. &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Aquesta visita proposa un recorregut did&agrave;ctic pel jaciment i els seus principals espais, per a que els alumnes descobreixin els principals trets de les civilitzacions grega i romana i la hist&ograve;ria d'aquest indret &uacute;nic del nostre patrimoni.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><u>Habilitats que desenvolupa:</u> identificar les principals etapes de la hist&ograve;ria de la humanitat; con&egrave;ixer els trets m&eacute;s importants de les civilitzacions grega i romana; identificar les formes de vida a Catalunya abans i despr&eacute;s de la romanitzaci&oacute;; desvetllar l'inter&egrave;s pel coneixement de la nostra hist&ograve;ria; valorar i respectar costums i formes de vida, entenet-los com a her&egrave;ncia d'antigues civilitzacions; aprendre a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor cultural i com a font de coneixement, i actuar a favor de la seva protecci&oacute;.&nbsp;</strong></p> Viure en el passat http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/viureenelpassat/ <p style="text-align: justify;">Emp&uacute;ries proposa aquesta visita guiada a l'alumnat d'educaci&oacute; infantil i prim&agrave;ria.</p> <p style="text-align: justify;">La visita did&agrave;ctica aprofundeix en els costums i les creences antigues de les cultures cl&agrave;ssiques (grega i romana) que habitaren a Emp&uacute;ries. Amb aquesta visita els alumnes descobriran la historia del jaciment i els seus principals espais d'una forma amena, i aprendran com era la vida en aquestes ciutats fa dos mil anys.&nbsp;</p> <p><u><strong style="text-align: justify;">Habilitats que desenvolupa:</strong></u><strong><span style="text-align: justify;">&nbsp;identificar les principals etapes de la hist&ograve;ria de la humanitat; con&egrave;ixer els trets m&eacute;s importants de les civilitzacions grega i romana; identificar les formes de vida a Catalunya abans i despr&eacute;s de la romanitzaci&oacute;; desvetllar l'inter&egrave;s pel coneixement de la nostra hist&ograve;ria; valorar i respectar costums i formes de vida dels avantpassats, entent-los com a her&egrave;ncia de civilitzaci&oacute;; aprendre a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor cultural i com a font de coneixement, i actuar a favor de la seva protecci&oacute;.</span>&nbsp;</strong></p> Aquae http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/aquae/ <p style="text-align: justify;">Emp&uacute;ries proposa aquesta visita guiada a l'alumnat d'educaci&oacute; prim&agrave;ria, secund&agrave;ria i batxillerat.</p> <p style="text-align: justify;">En aquesta visita, que t&eacute; com a fil conductor l'&uacute;s de l'aigua a la ciutat antiga, es fa especial menci&oacute; als aspectes relacionats amb l'aigua com a font de vida (m&egrave;todes d'obtenci&oacute;, sistemes de filtratge, pous, cisternes, clavegueram, etc.) i com a font de plaer (termes, piscines, rituals, etc.). L'educador explica als alumnes la import&agrave;ncia que l'aigua tenia en l'antiguitat, a partir dels vestigis arqueol&ograve;gics relacionats amb els seus diferents usos.</p> <p style="text-align: left;"><u><strong style="text-align: justify;">Habilitats que desenvolupa:</strong></u><strong><span style="text-align: justify;">&nbsp;identificar les principals etapes de la hist&ograve;ria de la humanitat; con&egrave;ixer els trets m&eacute;s importants de les civilitzacions grega i romana; identificar les formes de vida a Catalunya abans i despr&eacute;s de la romanitzaci&oacute;; desvetllar l'inter&egrave;s pel coneixement de la nostra hist&ograve;ria; valorar i respectar costums i formes de vida dels avantpassats, entenet-los com a her&egrave;ncia de civilitzaci&oacute;; aprendre a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor cultural i com a font de coneixement, i actuar a favor de la seva protecci&oacute;.</span>&nbsp;</strong></p> Un viatge pel món. Descobrim Àsia http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/unviatgepelmndescobrimsia/ <p>&Agrave;sia &eacute;s un dels continents m&eacute;s &agrave;mpliament representats en les col&middot;leccions del Museu de les Cultures del M&oacute;n. Coneixerem diferents pobles i pararem atenci&oacute; en les seves creences, que els han dut a fabricar objectes fets amb materials i estils que sovint representen esperits i d&eacute;us que formen part de religions molt antigues. Coneixerem objectes dels ind&iacute;genes de Filipines, els titelles d'Indon&egrave;sia, escultures vinculades a religions com l'hinduisme i el budisme de proced&egrave;ncies que van des de l'&Iacute;ndia fins al Tibet, i de Tail&agrave;ndia a Birm&agrave;nia, passant pel Jap&oacute; i Corea.</p> <p><em>Taller relacionat: Teatre Wayang Kulit de titelles: llum i ombres</em></p> Àsia. Teatre wayang de titelles: llum i ombres http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/siateatrewayangdetitellesllumiombres/ <p>Taller a l'entorn de la representaci&oacute; del teatre de titelles de Java, Indon&egrave;sia. Pensarem diferents maneres d'explicar hist&ograve;ries: els contes, les novel&middot;les, el teatre, les pel&middot;l&iacute;cules, i descobrirem una manera t&iacute;pica d'Indon&egrave;sia per explicar una llegenda de la religi&oacute; hind&uacute;: el Ramayana. El wayang kulit &eacute;s un tipus de titelles d'ombres que es projecten sobre una pantalla per representar aquest mite mil&middot;lenari. Fabricarem els nostres propis titelles, retallarem, pintarem i hi fixarem les articulacions i aprendrem a fer-los servir per explicar les nostres hist&ograve;ries.</p> <p><em>Visita relacionada: "Un viatge pel m&oacute;n: descobrim &Agrave;sia"</em></p> Amèrica. Un viatge pel món: descobrim Amèrica http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/amricaunviatgepelmndescobrimamrica/ <p>A Am&egrave;rica, abans de l'arribada dels conqueridors europeus, existien cultures molt antigues que van desenvolupar societats complexes i uns sistemes de creences molt diversos. A partir de les peces arqueol&ograve;giques exposades, procedents de l'Am&egrave;rica Central i de la regi&oacute; andina, descobrirem qui eren i com vivien aquests pobles, i tamb&eacute; com representaven la natura i a ells mateixos a trav&eacute;s de diferents t&egrave;cniques art&iacute;stiques. Descobrirem els rituals del joc de la pilota, les cer&agrave;miques dels maies i els gots dels nasca i dels mochica, entre altres.</p> <p><em>Activitat relacionada: taller "Cara a cara: D&eacute;us i homes"</em></p> Amèrica. Cara a cara: déus i homes http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/amricacaraacaradusihomes/ <p>A mitjan segle XX es va descobrir a M&egrave;xic la tomba de Pakal, a partir de la qual es van con&egrave;ixer molts detalls de la cultura maia. Observant les m&agrave;scares que s'hi van trobar, ens farem una s&egrave;rie de preguntes sobre qui va fer aquests objectes, com es van trobar i qu&egrave; signifiquen. A partir d'aquests coneixements, en el taller realitzarem les nostres pr&ograve;pies m&agrave;scares, les pintarem i les retallarem, a partir de models de m&agrave;scares precolombines que el museu posar&agrave; a disposici&oacute; dels talleristes.</p> Toca-Toca: La Ciutadella a través dels sentits! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/toca_tocalaciutadellaatravsdelssentits/ <p><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ansi-language: ES;"><span style="color: #000000; font-size: medium;">La visita did&agrave;ctica consisteix en un recorregut pel jaciment amb un educador de patrimoni. Proposem participar de la visita mitjan&ccedil;ant diverses metodologies comunicatives i d&rsquo;aprenentatge per con&egrave;ixer la Ciutadella i el m&oacute;n ib&egrave;ric</span></span></p> <p><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ansi-language: ES;"><span style="color: #000000; font-size: medium;">Recorrerem la Ciutadella a trav&eacute;s dels sentits i amb l&rsquo;ajuda de diferents materials, ens endinsarem en el m&oacute;n iber per con&egrave;ixer com feien les seves cases, qu&egrave; menjaven, com es vestien i amb qui es relacionaven. Una aventura sensorial! </span></span></p> <p>&nbsp;</p> La caseta Cossetana http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lacasetacossetana/ <p>&nbsp;</p> <p>La visita did&agrave;ctica consisteix en un recorregut pel jaciment amb un educador de patrimoni. Proposem participar de la visita a trav&eacute;s de diverses metodologies comunicatives i d'aprenentatge per con&egrave;ixer la Ciutadella i el m&oacute;n ib&egrave;ric.</p> <p>L'Ortimbere<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; o en&nbsp; Bilos ens explicaran un conte i<span style="mso-spacerun: yes;"><span style="color: #000000;">&nbsp; </span></span><span style="color: #000000;">ens convidaran a entrar a casa seva per mostrar-nos com vivien, qu&egrave; feien i qui eren els ibers. Un</span><span style="mso-spacerun: yes;"><span style="color: #000000;">&nbsp; </span></span><span style="color: #000000;">conte per apropar-nos al m&oacute;n dels ibers i aprendre amb una metdologia adaptada als&nbsp;nens i nenes&nbsp;d'educaci&oacute; infantil.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">&nbsp;</p> <p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman; font-size: medium;"> <br /></span></p> Les feines dels ibers http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lesfeinesdelsibers/ <p>La visita consisteix en un recorregut pel jaciment amb un educador de patrimoni. Proposem participar de la visita a trav&eacute;s de diverses metodologies comunicatives i d&rsquo;aprenentatge per con&egrave;ixer la Ciutadella i el m&oacute;n ib&egrave;ric.</p> <p>Ens acostrarem a l'&egrave;poca ib&egrave;rica a trav&eacute;s d'algunes de les seves activitats productives que podrem classificar en els sectors econ&ograve;mics: primari, secundari i terciari. Del pescador al guerrer, una societat per descobrir!</p> <p><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ansi-language: ES;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Del mar a les muntanyes http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/delmaralesmuntanyes/ <p>La visita consisteix en un recorregut pel jaciment amb un educador de patrimoni. Proposem participar de la visita a trav&eacute;s de diverses metodologies comunicatives i d&rsquo;aprenentatge per con&egrave;ixer la Ciutadella i el m&oacute;n ib&egrave;ric.</p> <p>Aprendrem que l'entorn en qu&egrave; vivim defineix una manera de viure. Una visita on el paisatge antic esdevindr&agrave; el fil conductor per entendre com vivien els ibers de la Ciutadella.</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Sobre guerrers i pagesos http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/sobreguerrersipagesos/ <p>La visita consisteix en un recorregut pel jaciment amb un educador de patrimoni. Proposem participar de la visita a trav&eacute;s de diverses metodologies comunicatives i d'aprenentatge per con&egrave;ixer la Ciutadella i el m&oacute;n ib&egrave;ric.</p> <p>Donarem eines per interpretar com era la societat ib&egrave;rica a partir de la observaci&oacute; i l'an&agrave;lisi d'objectes i restes arqueol&ograve;giques. Descobrint la tomba i l'aixovar d'un dels habitants del poblat podrem deduir quines persones vivien a la Ciutadella.</p> Promeses de fang: els exvots http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/promesesdefangelsexvots/ <p><span style="mso-ansi-language: ES;">E</span><span style="mso-ansi-language: ES;">ls tallers constitueixen una l&iacute;nia d&rsquo;activitats que complementa les visites guiades i s&rsquo;ofereixen juntament amb aquestes. Els alumnes descobriran les t&egrave;cniques i procediments del passat a trav&eacute;s de la seva pr&ograve;pia experi&egrave;ncia. Manipularan els materials, es formularan preguntes, generaran idees i interpretaran fets, fen&ograve;mens i processos del passat. </span></p> <p><span style="mso-ansi-language: ES;">Entrarem en contacte amb<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>una part molt concreta<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>de la vida dels ibers: la religi&oacute;. A partir de la creaci&oacute; d&rsquo;un petit exvot ens endinsarem en les creences i rituals ib&egrave;rics.</span></p> <p>&nbsp;</p> Fem pa http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/fempa/ <p>Els tallers constitueixen una l&iacute;nia d&rsquo;activitats que complementa les visites guiades i s&rsquo;ofereixen juntament amb aquestes. Els alumnes descobriran les t&egrave;cniques i procediments del passat a trav&eacute;s de la seva pr&ograve;pia experi&egrave;ncia. Manipularan els materials, es formularan preguntes, generaran idees i interpretaran fets, fen&ograve;mens i processos del passat.</p> <p>Experimentarem el proc&eacute;s de l'elaboraci&oacute; del pa en &egrave;poca ib&egrave;rica des de l'obtenci&oacute; del gra fins a la seva cocci&oacute; i descobrirem les evid&egrave;ncies arqueol&ograve;giques que ens apropen al seu consum.&nbsp;</p> <p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman; font-size: medium;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0cm; border: currentColor; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 1.0pt 0cm;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-family: Times New Roman;"> <br /></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ansi-language: ES;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-family: Times New Roman;"> <br /></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-family: Times New Roman;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> El teixit en el món dels ibers http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elteixitenelmndelsibers/ <p><span style="mso-ansi-language: ES;">Els tallers constitueixen una l&iacute;nia d&rsquo;activitats que complementa les visites guiades i s&rsquo;ofereixen juntament amb aquestes. Els alumnes descobriran les t&egrave;cniques i procediments del passat a trav&eacute;s de la seva pr&ograve;pia experi&egrave;ncia. Manipularan els materials, es formularan preguntes, generaran idees i interpretaran fets, fen&ograve;mens i processos del passat. </span></p> <p>&nbsp;<span style="mso-ansi-language: ES;">Manipularem diferents tipus de fibres com la llana i el lli per con&egrave;ixer les t&egrave;cniques d&lsquo;elaboraci&oacute;<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>del teixit i aprendre com vestien els ibers<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>de la Ciutadella. </span></p> <p>&nbsp;</p> Escriptura i moneda: les pistes per arribar al passat! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/escripturaimonedalespistesperarribaralpassat/ <p><span style="mso-ansi-language: ES;">Els tallers constitueixen una l&iacute;nia d&rsquo;activitats que complementa les visites guiades i s&rsquo;ofereixen juntament amb aquestes. Els alumnes descobriran les t&egrave;cniques i procediments del passat a trav&eacute;s de la seva pr&ograve;pia experi&egrave;ncia. Manipularan els materials, es formularan preguntes, generaran idees i interpretaran fets, fen&ograve;mens i processos del passat. </span></p> <p><span style="mso-ansi-language: ES;">Coneixerem l&rsquo;origen<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>de l&rsquo;escriptura ib&egrave;rica i el seu alfabet<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>per aprendre a escriure i llegir inscripcions en diferents tipus de suport com les tauletes de cera o les monedes. </span></p> <p>&nbsp;</p> Com construïen els ibers? http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/comconstruenelsibers/ <p>Els tallers constitueixen una l&iacute;nia d&rsquo;activitats que complementa les visites guiades i s&rsquo;ofereixen juntament amb aquestes. Els alumnes descobriran les t&egrave;cniques i procediments del passat a trav&eacute;s de la seva pr&ograve;pia experi&egrave;ncia. Manipularan els materials, es formularan preguntes, generaran idees i interpretaran fets, fen&ograve;mens i processos del passat.</p> <p>Descobrirem el m&oacute;n de la construcci&oacute; i l'urbanisme ib&egrave;ric amb l'ajuda de diferents t&egrave;cniques de construcci&oacute; i treballarem de forma directa amb materials com la palla, el fang o les canyes.</p> <p>&nbsp;</p> Aprenem a ser arqueòlegs http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/aprenemaserarquelegs/ <p><span style="mso-ansi-language: ES;">Els tallers constitueixen una l&iacute;nia d&rsquo;activitats que complementa les visites guiades i s&rsquo;ofereixen juntament amb aquestes. Els alumnes descobriran les t&egrave;cniques i procediments del passat a trav&eacute;s de la seva pr&ograve;pia experi&egrave;ncia. Manipularan els materials, es formularan preguntes, generaran idees i interpretaran fets, fen&ograve;mens i processos del passat. </span></p> <p>Farem d&rsquo;arque&ograve;legs per un dia. Excavarem al sorral, analitzarem objectes, traurem conclusions i formularem hip&ograve;tesis com a veritables cient&iacute;fics.</p> <p>&nbsp;</p> Un pintor per l'església! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/unpintorperlesglsia/ <p><span style="mso-ansi-language: ES; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: EN-US;">La visita consisteix en un recorregut pel monument amb un educador de patrimoni. Proposem participar de la visita a trav&eacute;s de diverses metodologies comunicatives i d&rsquo;aprenentatge per con&egrave;ixer el Castell de la Santa Creu i el<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>m&oacute;n medieval.</span></p> <p>Coneixerem el m&oacute;n medieval a trav&eacute;s de la narraci&oacute; d&rsquo;un conte sobre un pintor que arriba<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>al Castell de Calafell. Qui hi viv&iacute;a, quines feines tenien<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>i com es relacionaven entre ells. Una aproximaci&oacute; molt l&uacute;dica a la complexa societat feudal.</p> <p>&nbsp;</p> L'època dels castells: Pagesos i senyors http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lpocadelscastellspagesosisenyors/ <p><span style="color: #000000;">La visita&nbsp; did&agrave;ctica consisteix en un recorregut pel monument amb un educador de patrimoni. Proposem participar de la visita a trav&eacute;s de diverses metodologies comunicatives i d&rsquo;aprenentatge per con&egrave;ixer el Castell de la Santa Creu i el<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></span>m&oacute;n medieval.</p> <p>Descobrirem les principals activitats econ&ograve;miques de l'Edat Mitjana a trav&eacute;s dels diferents oficis.</p> <p><span style="background: #f7f7f9; color: #444446; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ansi-language: ES;">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> Coneixem un castell de frontera http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/coneixemuncastelldefrontera/ <p>La visita consisteix en un recorregut pel monument amb un educador de patrimoni. Proposem participar de la visita a trav&eacute;s de diverses metodologies comunicatives i d&rsquo;aprenentatge per con&egrave;ixer el Castell de la Santa Creu i el<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>m&oacute;n medieval.</p> <p>Ens aproparem al m&oacute;n&nbsp;medieval a partir de l'an&agrave;lisi de l'entorn del castell, un territori de frontera en el passat.&nbsp;</p> <p><span style="background: #f7f7f9; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: EN-US;">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> En temps de cavallers: territori i societat feudal http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/entempsdecavallersterritoriisocietatfeudal/ <p><span style="color: #000000;">La visita consisteix en un recorregut pel monument amb un educador de patrimoni. Proposem participar de la visita a trav&eacute;s de diverses metodologies comunicatives i d&rsquo;aprenentatge per con&egrave;ixer el Castell de la Santa Creu i el<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span></span>m&oacute;n medieval.</p> <p>Analitzarem a trav&eacute;s de diverses fonts el m&oacute;n de fa mil anys per con&egrave;ixer com s'organitzava la societat.</p> <p>&nbsp;</p> Mestre artesà busca aprenent http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/mestreartesbuscaaprenent/ <p><span style="mso-ansi-language: ES;">Els tallers constitueixen una l&iacute;nia d&rsquo;activitats que complementa les visites guiades i s&rsquo;ofereixen juntament amb aquestes. Els alumnes descobriran les t&egrave;cniques i procediments del passat a trav&eacute;s de la seva pr&ograve;pia experi&egrave;ncia. Manipularan els materials, es formularan preguntes, generaran idees i interpretaran fets, fen&ograve;mens i processos del passat. </span></p> <p><span style="mso-ansi-language: ES;">Per qu&egrave; es decoraven amb pintures les esgl&eacute;sies a l'Edat Mitjana? Quin significat tenien aquestes imatges? Com es pintaven? Si voleu saber-ho veniu al taller de 'Mestre artes&agrave; busca aprenents' i descobrireu el significat de les pintures rom&agrave;niques de l'esgl&eacute;sia del Castell de la Santa Creu.</span></p> <p><span style="background: #f7f7f9; color: #444446; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ansi-language: ES;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></span></p> <p>&nbsp;</p> Àfrica. Una màscara per a cada ocasió http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/fricaunamscaraperacadaocasi/ <p>Taller en qu&egrave; descobrirem la sala dedicada a les m&agrave;scares africanes, de proced&egrave;ncies i materials diversos, veurem com s'utilitzen en diferents moments i per motius variats i com van acompanyades de balls m&uacute;siques que formen part de rituals que poden curar, protegir, instruir, espantar, commemorar o entretenir. A partir d'aquesta descoberta, en el taller cada alumne treballar&agrave; la seva pr&ograve;pia m&agrave;scara, acolorint i retallant, a partir de diversos models inspirats en les peces del museu.</p> <p>&nbsp;<em>Activitat relacionada: visita "Un viatge pel m&oacute;n: Descobrim &Agrave;frica"</em></p> <p><br /><br /></p> <p>&nbsp;</p> Un viatge pel món. Descobrim Oceania http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/unviatgepelmndescobrimoceania/ <p>Oceania &eacute;s un continent format per un munts d'illes. Els seus habitants comparteixen uns medis semblants, caracter&iacute;stiques per un clima c&agrave;lid i la pres&egrave;ncia del mar, per&ograve; s'han desenvolupat de maneres molt diverses. Des dels llocs m&eacute;s propers a l'&Agrave;sia, com l'illa de Taiwan, anirem descobrint diferents territoris, societats i objectes que els van fer, com la Terra d'Arnhem al nord d'Austr&agrave;lia i l'illa de Nova Guinea, fins a arribar a indrets remots com Hawaii o l'Illa de Pascua.</p> L’arqueta de Sant Martirià. Un reliquiari medieval http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/laarquetadesantmartiriunreliquiarimedieval/ <p><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;">L'arqueta de Banyoles est&agrave; considerada com un dels exponents m&eacute;s remarcables de l'orfebreria medieval gironina. Es tracta d'una arca feta de fusta, amb aplics i 28 figures de plata a partir de la qual explicarem les hist&ograve;ries que hi ha representades en el context del m&oacute;n medieval.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> Els secrets de l’arxiu del monestir http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elssecretsdelaarxiudelmonestir/ <p><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;">Ens convertirem en investigadors de l'arxiu per tal de descobrir quin era el funcionament del monestir de Sant Esteve de Banyoles ara fa uns 300 anys amb els &uacute;ltims monjos que hi van viure. Ho farem a partir de l&rsquo;an&agrave;lisi dels documents conservats en l'actual arxiu comarcal de Banyoles situat al mateix monestir. sabrem quin &eacute;s el recorregut que segueixen els documents des que hi arriben i quina &eacute;s la funci&oacute; dels seus treballadors.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> Oceania. Els colors i els somnis de la terra http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/oceaniaelscolorsielssomnisdelaterra/ <p>En aquest taller prendrem com a punt de partida les pintures sobre escor&ccedil;a de la Terra d'Arnhem, al nord d'Austr&agrave;lia, que es poden veure al museu. Descobrirem el Temps del Somni, el m&oacute;n m&agrave;gic dels abor&iacute;gens australians que inspira aquestes pintures fetes sobre escor&ccedil;a d'eucaliptus. A partir de la seva observaci&oacute; i de la comparaci&oacute; amb els animals reals que representen (cangurs, serps, peixos, persones) farem les nostres pr&ograve;pies pintures, imitant les t&egrave;cniques i els materials dels pobladors originaris d'aquesta gran illa.</p> <p><em>Activitat relacionada: visita "Un viatge pel m&oacute;n: descobrim Oceania"</em></p> Un viatge pel món: descobrim Àfrica http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/unviatgepelmndescobrimfrica/ <p>L'&Agrave;frica &eacute;s un continent enorme amb una gran varietat de climes i paisatges, habitat per diferents cultures, algunes d'elles presents a les sales del museu. A trav&eacute;s dels objectes, coneixerem com l'&egrave;sser hum&agrave; s'adapta als entorns naturals i com pot representar de maneres molt diferents els animals i les persones. Descobrirem tamb&eacute; la diversitat de lleng&uuml;es, creences i formes d'organitzar-se de les societats africanes, com els dels fangs i el regne de Ben&iacute;n, coneixerem l'estatu&agrave;ria de l'&Agrave;frica occidental i central, i el sentit i els rituals relacionats amb les m&agrave;scares.<br /><br /><br /></p> <p>&nbsp;</p> De l'explorador al filòsof http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/delexploradoralfilsof/ <p>Per ser explorador no cal anar gaire lluny: passar la nit a casa fora de casa ja pot ser una experi&egrave;ncia transformadora. La visita a la col&bull;lecci&oacute; d'objectes de la vida quotidiana -d'aqu&iacute; i d'arreu del m&oacute;n- del Museu Etnol&ograve;gic vol que els visitants ens posem en situaci&oacute; de descoberta del m&oacute;n. En el vest&iacute;bul del museu, ens preguntarem com sabem que som en un museu? Al llarg del recorregut, la selecci&oacute; d'objectes ens permetr&agrave; plantejar q&uuml;estions sobre les cultures, les convencions socials, els costums, el llenguatge, les creences, etc&eacute;tera, i fer-nos preguntes com, per exemple, qu&egrave; sabem del m&oacute;n i com el podem con&egrave;ixer? L'estranyesa davant de fets quotidians &eacute;s el que produeix les ganes de con&egrave;ixer.</p> Súper-vivència http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/sper_vivncia/ <p>Activitat interactiva i reflexiva que permetr&agrave; superar en grup una hipot&egrave;tica situaci&oacute; l&iacute;mit gr&agrave;cies al fons de coneixement popular que ens mostra el Museu Etnol&ograve;gic. Es comen&ccedil;a amb una visita al museu en clau tecnol&ograve;gica. En el taller, es treballa amb tecnologies manuals, artesanes, de les quals, ancestralment, l'home ha dep&egrave;s. Reflexionarem sobre les mat&egrave;ries primeres que la natura ofereix, dels estris an&ograve;nims i de les t&egrave;cniques quotidianes que s&oacute;n un llegat universal i que formen part de l'experi&egrave;ncia humana.<br /><br /></p> Les cares de Barcelona http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lescaresdebarcelona/ <p>Visita guiada a l'exposici&oacute; temporal d'aquest mateix t&iacute;tol del Museu Etnol&ograve;gic. A partir d'elements diversos com la gent i l'opini&oacute; que tenen sobre la ciutat on viuen, els missatges que trobem al carrer en forma de senyals, cartells, objectes i usos, les festes, els edificis, els souvenirs, podem repensar, des de perspectives noves, la Barcelona on vivim. Es tracta d'una exposici&oacute; que ens proposa alliberar-nos de les imatges de la ciutat que coneixem i que hi donem un cop d'ull nou i fresc per projectar-hi una mirada nova sobre les moltes cares que t&eacute;.</p> Sentir l'objecte http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/sentirlobjecte/ <p>Un taller per experimentar i viure les col&middot;leccions del Museu Etnol&ograve;gic, objectes procedents de la vida quotidiana d'arreu del m&oacute;n, que es deixen tocar, escoltar, acaronar, percudir o sentir. Reconeixerem els usos d'alguns d'ells, veurem que s&oacute;n comuns en el nostre entorn de cada dia; al costat en veurem altres que ens remetran als nostres avantpassats i, tamb&eacute;, altres que ens semblaran estranys, que ja no reconeixerem per a qu&egrave; es feien servir, per&ograve; que redescobrirem a trav&eacute;s dels sentits i la viv&egrave;ncia, i ens donaran les claus de la cultura i les seves transformacions.</p> Visites guiades al Museu de la Vida Rural http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/visitesguiadesalmuseudelavidarural/ <div align="justify">El museu ofereix visites guiades per a escolars adaptades als diferents cicles educatius. Com a novetat d&rsquo;aquest <strong>curs escolar 2017-2018</strong>, destaquem la dinamitzaci&oacute; de les visites, amb una durada aproximada d&rsquo;1.15 h.<br /><br style="color: #000000; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 12px; text-align: left;" />La visita comen&ccedil;a amb un pr&ograve;leg, una introducci&oacute; a l'evoluci&oacute; que ha viscut el m&oacute;n rural durant el darrer segle amb una presentaci&oacute; molt especial.&nbsp;</div> <div align="justify">&nbsp;</div> <div align="justify"><strong>CICLE INFANTIL:&nbsp;</strong><br style="color: #000000; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 12px; text-align: left;" /> <ul> <li>Descobriment d&rsquo;una antiga llar pairal: el corral, el rebost i la conservaci&oacute; d&rsquo;aliments, la cuina, l&rsquo;habitaci&oacute;, la roba, la feinada de rentar-la, etc.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <strong>CICLE MITJ&Agrave; I SUPERIOR:&nbsp;</strong><br style="color: #000000; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 12px; text-align: left;" /> <ul> <li>Opci&oacute; A) L&rsquo;agricultura: seguiment del cultiu, creixement i collita de la vinya, el blat i l&rsquo;olivera, amb la posterior transformaci&oacute; en vi, farina i oli.</li> <li>Opci&oacute; B) L&rsquo;agricultura i els oficis: la feina del pag&egrave;s amb el cultiu, creixement i collita de la vinya, el blat i l&rsquo;olivera. Els oficis tradicionals: llenyataire, fuster, ferrer, baster, cisteller, boter, etc.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <strong>SECUND&Agrave;RIA I BATXILLERAT:&nbsp;</strong></div> <div align="justify"> <ul> <li>L&rsquo;agricultura tradicional (vinya, blat i olivera), la mecanitzaci&oacute; i la industrialitzaci&oacute; del camp, destacant la import&agrave;ncia del m&oacute;n rural i reflexionant sobre q&uuml;estions diverses com la p&egrave;rdua de coneixements, el canvi i l&rsquo;obsolesc&egrave;ncia.</li> </ul> </div> <div align="justify">&nbsp;</div> <div align="justify">&nbsp;</div> <div align="justify">*Per a alumnes de cicles i universitaris es recomana concretar la visita guiada per tal d&rsquo;adequar-la als plans d&rsquo;estudis.<br /><strong><span style="color: #000000; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;"><span style="font-size: 12px;"><br /></span></span>En qualsevol cas, es pot adaptar la visita del museu segons les necessitats curriculars i els interessos dels docents per a cada curs.&nbsp;</strong></div> Tallers pedagògics al Museu de la Vida Rural http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/tallerspedaggicsalmuseudelavidarural/ <p>Els tallers del museu s&oacute;n <strong>activitats creatives relacionades amb &agrave;mbits del m&oacute;n rural com la llar pairal, el camp i l&rsquo;hort, els oficis tradicionals, els animals, etc.</strong> Per a l&rsquo;elaboraci&oacute; dels tallers s&rsquo;utilitzen procediments molt diversos que van del modelatge i l&rsquo;escenografia al revelatge fotogr&agrave;fic.<br /><span style="color: #000000; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;"><span style="font-size: 12px;"><br /></span></span>Les propostes permeten una aproximaci&oacute; a diferents tem&agrave;tiques d&rsquo;una manera pr&agrave;ctica i art&iacute;stica. Es potencia l&rsquo;aprenentatge, la reflexi&oacute; i el descobriment proporcionant les bases t&egrave;cniques del taller i les eines per tal que cada alumne desenvolupi la creativitat pr&ograve;pia amb l&rsquo;acompanyament dels educadors del museu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>LA FOR&Ccedil;A DELS ANIMALS.&nbsp;</strong>Confecci&oacute; manual d&rsquo;un penjoll inspirat en la simbologia dels animals de pag&egrave;s.<span style="color: #000000; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 12px;">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ART RURAL.&nbsp;</strong>Elaboraci&oacute; d&rsquo;un quadre d&rsquo;<em>art rural</em>&nbsp;sobre una base amb roba de sac amb plantes de l&rsquo;hort i materials molt diversos.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>HERBARI FOTOGR&Agrave;FIC.&nbsp;</strong>Realitzaci&oacute; d&rsquo;un herbari de plantes de l&rsquo;hort a trav&eacute;s de la t&egrave;cnica fotogr&agrave;fica de la cianot&iacute;pia, del s. XIX.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>L'OFICI ATRAPAT.&nbsp;</strong>Modelatge i representaci&oacute; en relleu de les eines d&rsquo;un ofici tradicional a trav&eacute;s de fang i escaiola.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>CONTRUIM UN DIORAMA.&nbsp;</strong>Iniciaci&oacute; al m&oacute;n dels diorames amb la construcci&oacute; d&rsquo;una escena en tres dimensions.&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;</p> <p><span style="color: #e97d35; font-size: 28px; font-family: fjallaoneregular; padding-bottom: 15px; line-height: 43px;"><strong>Consulteu tots els detalls de cada taller en els documents que trobareu en aquesta p&agrave;gina, en l'apartat "Desc&agrave;rrega de recursos"</strong></span></p> Ossos. Un viatge a l’època medieval de la mà de l’antropologia física http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/ossosunviatgealapocamedievaldelamdelaantropologiafsica/ <p>&nbsp;</p> <!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; mso-pagination: none;"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA;">El Museu Arqueol&ograve;gic de l&rsquo;Esquerda fa arribar entre el 8 de setembre i el 3 de desembre una nova exposici&oacute; temporal a Osona. Creada pel Museu Arqueol&ograve;gic de Catalunya (MAC), Arqueoxarxa i la Diputaci&oacute; de Barcelona, <em style="mso-bidi-font-style: normal;">Ossos. Un viatge a l&rsquo;&egrave;poca medieval de la m&agrave; de l&rsquo;antropologia f&iacute;sica.</em> Ens introdueix en el m&oacute;n de l&rsquo;antropologia aplicat a l&rsquo;arqueologia per desvetllar un dels per&iacute;odes cabdals de la Hist&ograve;ria de Catalunya, l&rsquo;Edat Mitjana. Sovint les dades amb les que treballem aquesta &egrave;poca ens venen donades per la gran quantitat de monuments i documentaci&oacute; escrita. Per&ograve; l&rsquo;arqueologia tamb&eacute; ens proporciona molta informaci&oacute;, en especial les restes humanes procedents de les necr&ograve;polis. L&rsquo;antropologia f&iacute;sica i la paleopatologia s&oacute;n disciplines que ens ajuden a con&egrave;ixer com era i com vivia la poblaci&oacute; en &egrave;poca medieval. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; mso-pagination: none;"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA;">Amb l&rsquo;exposici&oacute; <em>Ossos. Un viatge a l&rsquo;&egrave;poca medieval de la m&agrave; de l&rsquo;antropologia f&iacute;sica</em>, ens aproparem a diferents aspectes de la vida fa mil anys a trav&eacute;s de les restes d&rsquo;un seguit de jaciments de la Catalunya central entre els segles VIII i XV.</span></p> <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; mso-pagination: none;"><span lang="CA" style="mso-ansi-language: CA;">&nbsp;</span></p> Xarxes, agulles i martells. Dels oficis del passat a les professions del present. http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/xarxesagullesimartellsdelsoficisdelpassatalesprofessionsdelpresent/ <p>Ens aproparem als canvis i complementarietat dels oficis i les professions des de dues perspectives: la primera relacionada amb el proc&eacute;s t&egrave;cnic mostrat mitjan&ccedil;ant els objectes exposats al museu sobre els oficis tradicionals i, en segon lloc, en l&rsquo;aportaci&oacute; necess&agrave;ria de cada professi&oacute;/ofici al manteniment i benestar de les comunitats, tant al passat com al present. La primera perspectiva es desenvolupar&agrave; a partir de l&rsquo;observaci&oacute; estructurada dels &agrave;mbits d&rsquo;oficis tradicionals, mentre la segona es basar&agrave; en una proposta de dramatitzaci&oacute; basada en les diferents fonts documentals del museu (objectes, textos i fotografies). L&rsquo;activitat finalitzar&agrave; amb una posada en com&uacute; aplicant l&rsquo;experi&egrave;ncia i els raonaments formulats a la societat contempor&agrave;nia.</p> Explorar la cultura. Investigar la societat a través dels objectes http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/explorarlaculturainvestigarlasocietatatravsdelsobjectes/ <p>Aquests activitat est&agrave; dirigida a posar en pr&agrave;ctica diferents m&egrave;todes de la recerca etnol&ograve;gica i antropol&ograve;gica a partir de dos apropaments complementaris. En el primer d&rsquo;ells es treballaran procediments hipot&egrave;tic-deductius i de presentaci&oacute; museogr&agrave;fica a partir de temes estructurals de la recerca antropol&ograve;gica (l&rsquo;&agrave;mbit dom&egrave;stic, les creences, el treball, el joc i la festa) exposats en l&rsquo;&agrave;rea del Mur. El segon apropament es basar&agrave; en una recerca inductiva, organitzada en torn a un joc de pistes, que incorporar&agrave; l&rsquo;observaci&oacute; detallada de les col&bull;leccions del museu per tal d&rsquo;establir connexions inferencials sobre conjunts d&rsquo;objectes.</p> Mil i un objectes. Descobrint les històries amagades en les andròmines http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/miliunobjectesdescobrintleshistriesamagadesenlesandrmines/ <p>Es tracta d&rsquo;una activitat per descobrir com, a trav&eacute;s dels objectes, es pot aprendre sobre les difer&egrave;ncies i les semblances entre les comunitats humanes. La manipulaci&oacute; i classificaci&oacute; en petits grups dels objectes que s&rsquo;utilitzen o s&rsquo;han utilitzat ser&agrave; la clau per introduir el llenguatge de les andr&ograve;mines i entendre com s&oacute;n, com es fan servir i quina informaci&oacute; aporten sobre les formes de vida quotidianes d&rsquo;altres temps i d&rsquo;altres cultures. A la segona part de l&rsquo;activitat els infants s&rsquo;inspiraran en aquests i d&rsquo;altres objectes per crear un objecte original per a un museu imaginari.&nbsp;</p> A toc de Corn! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/atocdecorn/ <p>&nbsp;</p> <p>Entra a la f&agrave;brica Miquel Vincke i Meyer a toc de Corn! A trav&eacute;s del treball en equip i la resoluci&oacute; de casos, coneixerem la dif&iacute;cil tasca de transformaci&oacute; del suro en el moment artesanal i en el mecanitzat i l&rsquo;esplendor&oacute;s passat hist&ograve;ric d&rsquo;una f&agrave;brica l&iacute;der en exportaci&oacute; de suro a l&rsquo;Espanya del 1900.&nbsp;</p> <p>INDIKA preus:</p> <p>Tallers 2.25&euro;</p> <p>Si no son tallers 1.75&euro;</p> Ibers, sants, corsaris i turistes! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/iberssantscorsarisituristes/ <p>El Conjunt Monumental de Sant Sebasti&agrave; de la Guarda &eacute;s el testimoni de la ocupaci&oacute; d&rsquo;un lloc privilegiat des de fa, al menys, 2.600 anys. S&rsquo;hi pot visitar un jaciment ib&egrave;ric (segles VI a I aC) recentment consolidat i senyalitzat, una torre de guaita del segle XV (B&eacute; Cultural d&rsquo;Inter&egrave;s Nacional), una ermita i hostatgeria del segle XVIII i un far del segle XIX. Tot al cim d&rsquo;una muntanya amb penya-segats sobre el mar i amb una vista que abasta, a la costa, des de la badia de Platja d&rsquo;Aro fins al Cap de Begur. La seva singularitat, la import&agrave;ncia cultural, mediambiental converteixen aquest indret en una visita obligada si es vol gaudir d&rsquo;un dels racons m&eacute;s emblem&agrave;tics de la Costa Brava. La visita que us proposem &eacute;s un recorregut cronol&ograve;gic pel cim de la muntanya, des del jaciment ib&egrave;ric fins al far, explicant els diferents usos del territori al llarg dels 2.600 anys d&rsquo;ocupaci&oacute;.</p> <p>INDIKA preus:</p> <p>Tallers 2.25&euro;</p> <p>Si no son tallers 1.75&euro;</p> Surets a pintar http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/suretsapintar/ <p>El Museu del Suro de Palafrugell proposa aquesta visita-taller a l'alumnat d'educaci&oacute; infantil i prim&agrave;ria.</p> <p>Taller experimental on els m&eacute;s petits coneixeran les diferents possibilitats de la pintura mural pintant amb objectes diferents als habituals, tots ells relacionats amb el m&oacute;n del suro.</p> <p>&nbsp;INDIKA preus:</p> <p>Tallers 2.25&euro;</p> <p>Si no son tallers 1.75&euro;</p> Suberxploradors, preparats per començar? http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/suberxploradorspreparatspercomenar/ <p>El Museu del Suro de Palafrugell proposa aquesta visita-taller a l'alumnat d'educaci&oacute; prim&agrave;ria i secund&agrave;ria.</p> <p>Convertim els participants en exploradors per un dia per descobrir els secrets de l&rsquo;alzina surera, els elements que conformen la surera i la tasca dels peladors mitjan&ccedil;ant un seguit d&rsquo;investigacions sorprenents en grups.</p> <p>INDIKA preus:</p> <p>Tallers 2.25&euro;</p> <p>Si no son tallers 1.75&euro;</p> Més de dos segles fent taps http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/msdedosseglesfenttaps/ <p>M&eacute;s d&rsquo;1 mili&oacute; de taps al dia, m&eacute;s de 1500 treballadors, m&eacute;s de dos segles fent taps. Visita guiada al nou Museu del Suro, per descobrir l&rsquo;esplendor&oacute;s passat hist&ograve;ric d&rsquo;una f&agrave;brica l&iacute;der en exportaci&oacute; de suro a l&rsquo;Espanya del 1900.</p> <p>&nbsp;</p> <p>INDIKA preus:</p> <p>Tallers 2.25&euro;</p> <p>Si no son tallers 1.75&euro;</p> Mil i una formes http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/miliunaformes/ <p>El Museu del Suro de Palafrugell proposa aquest taller a l'alumnat d'educaci&oacute; prim&agrave;ria.</p> <p>Taller de manipulaci&oacute; de suro on els participants coneixeran els usos m&eacute;s sorprenents que se li ha donat al suro al llarg de la hist&ograve;ria i crearan, a trav&eacute;s de formes diverses, elements decoratius que podran emportar-se a casa.</p> <p>&nbsp;INDIKA preus:</p> <p>Tallers 2.25&euro;</p> <p>Si no son tallers 1.75&euro;</p> Ninets de suro http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/ninetsdesuro/ <p>El Museu del Suro de Palafrugell proposa aquesta visita-taller a l'alumnat d'educaci&oacute; prim&agrave;ria.</p> <p>Taller de manipulaci&oacute; de suro on els participants coneixeran els principals artesans del suro i idearan un personatge titella que podran emportar-se a casa.</p> <p>INDIKA preus:</p> <p>Tallers 2.25&euro;</p> <p>Si no son tallers 1.75&euro;</p> <p>&nbsp;</p> Jocs de llum http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/jocsdellum/ <p>El Museu del Suro de Palafrugell proposa aquest taller a l'alumnat d'educaci&oacute; prim&agrave;ria.</p> <p>En aquest taller de manipulaci&oacute; de suro els participants crearan un espectacle de teatre d&rsquo;ombres, basant-se en una narraci&oacute; sobre la obtenci&oacute; de la mat&egrave;ria primera i la tasca del pelador.</p> <p>INDIKA preus:</p> <p>Tallers 2.25&euro;</p> <p>Si no son tallers 1.75&euro;</p> <p>&nbsp;</p> Literasuro! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/literasuro/ <p>&nbsp;</p> <p>Visita dinamitzada per comprendre el dia a dia del m&oacute;n del suro i les caracter&iacute;stiques dels diferents oficis, a partir de l'an&agrave;lisi de l'obra l'Hereu de Prudenci Bertrana.</p> <p>INDIKA preus:</p> <p>Tallers 2.25&euro;</p> <p>Si no son tallers 1.75&euro;</p> <p>&nbsp;</p> La surera, un bosc màgic! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lasureraunboscmgic/ <p>El Museu del Suro de Palafrugell proposa aquesta visita-taller a l'alumnat d'educaci&oacute; infantil i prim&agrave;ria.</p> <p>Els m&eacute;s menuts descobriran els secrets del bosc m&agrave;gic de la m&agrave; del conte de L&rsquo;Alzina surera i la Gina. La sortida a l&rsquo;aire lliure els permet experimentar i comprovar per ells mateixos els secrets que s&rsquo;amaguen darrere un arbre m&agrave;gic.</p> <p>&nbsp;INDIKA preus:</p> <p>Tallers 2.25&euro;</p> <p>Si no son tallers 1.75&euro;</p> Explorem la surera! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/exploremlasurera/ <p>&nbsp;</p> <p>Convertim els participants en experts exploradors per un dia mitjan&ccedil;ant un seguit d&rsquo;investigacions de car&agrave;cter t&egrave;cnic per tal que descobreixin les caracter&iacute;stiques fonamentals de l&rsquo;alzina surera, els elements que conformen la biodiversitat de la sureda i la utilitzaci&oacute; d&rsquo;aquest recurs per part de l&rsquo;home.</p> <p>&nbsp;INDIKA preus:</p> <p>Tallers 2.25&euro;</p> <p>Si no son tallers 1.75</p> Toca - toca, pensa - pensa! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/toca_tocapensa_pensa/ <p>El Museu del Suro de Palafrugell proposa aquest taller a l'alumnat d'educaci&oacute; secund&agrave;ria, batxillerat i cicles formatius.</p> <p>Activitat que ens ajudar&agrave; a entendre com &eacute;s el m&oacute;n a les fosques, tot aprenent a percebre i interpretar diferents materials de suro i con&egrave;ixer-ne la seva utilitzaci&oacute; i hist&ograve;ria.</p> <p>INDIKA preus:</p> <p>Tallers 2.25&euro;</p> <p>Si no son tallers 1.75&euro;</p> <p>&nbsp;</p> La dona a la indústria surera http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/ladonaalaindstriasurera/ <p><!-- [if !mso]> <style> v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--></p> <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027"/> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--><span lang="CA" style="font-size: 18.0pt; mso-bidi-font-size: 20.0pt; font-family: 'Franklin Gothic Book'; mso-bidi-font-family: Arial; color: #ff9900; mso-bidi-font-weight: bold;"><br /></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 141.6pt; tab-stops: list 45.0pt; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> <p>VISITA TEM&Agrave;TICA AL MUSEU DEL SURO</p> <p>En aquesta visita tem&agrave;tica descobrirem l'oblidat paper de les dones que varen treballar a l'entorn del suro, unes generacions silenciades pels clix&eacute;s de l'&egrave;poca, per&ograve; cabdals en el desenvolupament de la ind&uacute;stria surera.</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'Franklin Gothic Book';"><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none; margin: 0cm -28.9pt .0001pt 144.0pt;"><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'Franklin Gothic Book';">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> El sucre. Quina Història! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elsucrequinahistria/ <p style="text-align: justify;">El MHC proposa aquesta visita-taller als alumnes de necessitats educatives especials. &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Sabeu qu&egrave; &eacute;s i per a qu&egrave; servia la melassa? I quina olor fa la canyella? Us proposem un viatge pels sentits per tocar, olorar i tastar diferents aliments que han acompanyat la vida quotidiana dels homes i les dones al llarg del temps. Passejarem des de la prehist&ograve;ria fins a l'actualitat i haurem de tenir el nas, els ulls i la boca ben oberts. Preparats?</p> <p style="text-align: justify;">L'activitat es planteja com un itinerari hist&ograve;ric a trav&eacute;s dels h&agrave;bits alimenataris dels diferents pobles i cultures que han conflu&iuml;t en la formaci&oacute; del que avui &eacute;s Catalunya, des de Roma, l'Islam i l'&egrave;poca medieval fins als nostres dies amb l'objectiu final d'observar com l'alimentaci&oacute; ha estat un reflex dels trets culturals i d'identitat de cada poble.</p> <p><strong style="text-align: justify;">Habilitats que desenvolupa:</strong><span style="text-align: justify;">&nbsp;A partir de la din&agrave;mica participativa que planteja l'activitat els alumnes aprendran a situar determinades accions en el passat, el present o el futur i a classificar i ordenar conjunts de dibuixos o fotografies sobre l'evoluci&oacute; d'un producte, objecte, artefacte, etc. Durant la visita els nens i les nenes provaran diferents productes dol&ccedil;os. El desenvolupament de l'itinerari s'estructura en propostes que duen a l'observaci&oacute;, la recerca i l'experimentaci&oacute;, mitjan&ccedil;ant la utilitzaci&oacute; dels diferents m&ograve;duls en qu&egrave; s'estructura l'exposici&oacute; permanent.</span></p> Pirateria a Palafrugell http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/pirateriaapalafrugell/ <p>Visita i pujada a la torre de Vila Seca Palafrugell</p> <p>Heu entrat mai a una torre de defensa del segle XVI? Ara teniu la oportunitat de pujar-hi. Descobrireu un edifici medieval on la gent s'hi amagava quan les r&agrave;tzies de pirates o corsaris entraven per mar.</p> El rastre de la prehistòria http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elrastredelaprehistria/ <p>Excursi&oacute; i taller de pintura al Dolmen de Can Mina a Llafranc</p> <p><span lang="CA" style="font-family: 'Franklin Gothic Book'; mso-bidi-font-family: Arial;">Sab&iacute;eu que es conserven restes prehist&ograve;riques dels primers pobladors de Palafrugell?</span></p> <p><span lang="CA" style="font-family: 'Franklin Gothic Book'; mso-bidi-font-family: Arial;">Us proposem una excursi&oacute; per a descobrir-ho! </span></p> Museu Km.0 http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/museukm0/ <p>El Museu a l'escola</p> <p>El Museu us proposa la possibilitat que un dels nostres educadors es traslladi al vostre centre. Amb la proposta Museu Km.0 us apropem la hist&ograve;ria i la cultura del suro a l'aula. Us hi apunteu?</p> El motor del Suro http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elmotordelsuro/ <p>Taller de tecnologia al Museu del Suro</p> <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><span lang="CA" style="font-family: 'Franklin Gothic Book'; mso-bidi-font-family: Helvetica-Light;">T&rsquo;agradaria fer un tap? T'has preguntat mai com i perqu&egrave; es van idear les primeres m&agrave;quines de fer taps de suro? Sabries dissenyar-ne una per fer el proc&eacute;s m&eacute;s eficient? Vine i descobreix-ho! Viur&agrave;s una experi&egrave;ncia sorprenent!</span></p> <p><span lang="CA" style="font-family: 'Franklin Gothic Book'; mso-bidi-font-family: Helvetica-Light;">INDIKA preus:</span></p> <p><span lang="CA" style="font-family: 'Franklin Gothic Book'; mso-bidi-font-family: Helvetica-Light;">Tallers 2.25&euro;</span></p> <p><span lang="CA" style="font-family: 'Franklin Gothic Book'; mso-bidi-font-family: Helvetica-Light;">Si no son tallers 1.75&euro;</span></p> A cegues amb el suro http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/aceguesambelsuro/ <p>Taller de manipulaci&oacute; al Museu del Suro</p> <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><span lang="CA" style="font-family: 'Franklin Gothic Book'; mso-bidi-font-family: Arial;">T&rsquo;ajudem a interpretar l&rsquo;evoluci&oacute; del suro en la fabricaci&oacute; de taps i especialitats en una activitat amb els ulls tancats.<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>Entendrem com &eacute;s el m&oacute;n a les fosques tot aprenent a percebre i interpretar diferents materials de suro i con&egrave;ixer-ne la seva utilitzaci&oacute; i hist&ograve;ria.</span></p> <p><span lang="CA" style="font-family: 'Franklin Gothic Book'; mso-bidi-font-family: Arial;">INDIKA preus:</span></p> <p><span lang="CA" style="font-family: 'Franklin Gothic Book'; mso-bidi-font-family: Arial;">Tallers 2.25&euro;</span></p> <p><span lang="CA" style="font-family: 'Franklin Gothic Book'; mso-bidi-font-family: Arial;">Si no son tallers 1.75&euro;</span></p> Pirates! Via fora! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/piratesviafora/ <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> <p>Visita estil gimcana al Conjunt Monumental de Sant Sebasti&agrave; de la Guarda a Llafranc</p> <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!-- [if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><span lang="CA" style="font-family: 'Franklin Gothic Book';">Fa molt i molts anys les aig&uuml;es de la Mediter&agrave;nia eren plenes de galeres! Sab&iacute;eu que als pobles mariners s&rsquo;hi amaguen botins i tresors d&rsquo;antics corsaris? Ajudeu-nos a trobar-les! Per&ograve;, atenci&oacute;, pirates, via fora!</span></p> <p><span lang="CA" style="font-family: 'Franklin Gothic Book';">INDIKA preus:</span></p> <p><span lang="CA" style="font-family: 'Franklin Gothic Book';">Tallers 2.25&euro;</span></p> <p><span lang="CA" style="font-family: 'Franklin Gothic Book';">Si no son tallers 1.75&euro;</span></p> Retrobant la Gorgona Medusa http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/retrobantlagorgonamedusa/ <p>Visita i taller d'arqueologia al Conjunt Monumental de Sant Sebasti&aacute; de la Guarda</p> <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!-- [if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><span lang="CA" style="font-family: 'Franklin Gothic Book'; mso-bidi-font-family: Arial;">Us heu preguntat mai com era una casa ib&egrave;rica? Sabeu perqu&egrave; s&rsquo;establiren just al costat del mar? Ho descobrirem fent d&rsquo;aprenents d&rsquo;arque&ograve;legs al jaciment ubicat al Conjunt Monumental de Sant Sebasti&agrave; de la Guarda.</span></p> <p><span lang="CA" style="font-family: 'Franklin Gothic Book'; mso-bidi-font-family: Arial;">INDIKA preus:</span></p> <p><span lang="CA" style="font-family: 'Franklin Gothic Book'; mso-bidi-font-family: Arial;">Tallers 2.25&euro;</span></p> <p><span lang="CA" style="font-family: 'Franklin Gothic Book'; mso-bidi-font-family: Arial;">Si no son tallers 1.75&euro;</span></p> Discovering the museum - Dúcouvrir le musée http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/discoveringthemuseum_dcouvrirlemuse/ <p>GUIDED TOUR TO THE CORK MUSEUM / VISITE GUID&Eacute;E AU MUS&Eacute;E DU LI&Egrave;GE</p> <p>Did you know that Miquel, Vincke &amp; Meyer factory produces 1 million corks per day? Saviez-vous qu'en 1915, il y avait plus de 1500 employ&eacute;s? Vine al museu, t&rsquo;ho explicarem en angl&egrave;s o franc&egrave;s!<br /><br />INDIKA preus:<br /><br />Tallers 2.25&euro;<br />Si no son tallers 1.75&euro;</p> Suro en Dansa http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/suroendansa/ <p><!-- [if !mso]> <style> v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--></p> <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1028"/> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--></p> <table style="height: 5px;" width="5" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;" width="280" height="40">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'Franklin Gothic Book';">Visita dinamitzada</span></p> <p><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'Franklin Gothic Book';">Hem creat un recorregut on la dansa ajuda a entendre l&rsquo;espai i els continguts. Ens haurem de fixar b&eacute; en el moviment present en la creaci&oacute; dels taps de suro, tamb&eacute; en el vaiv&eacute; de les branques i fulles, el gir o el puja i baixa dels engranatges de les m&agrave;quines, us atreviu a<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>reproduir-ho? Gaudiu del suro en dansa!</span></p> <p><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'Franklin Gothic Book';">INDIKA preus:</span></p> <p><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'Franklin Gothic Book';">Tallers 2.25&euro;</span></p> <p><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'Franklin Gothic Book';">Si no son tallers 1.75&euro;</span></p> <p>&nbsp;</p> El suro amb cinc sentits http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elsuroambcincsentits/ <p><!-- [if !mso]> <style> v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027"/> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'Franklin Gothic Book';">Visita a trav&eacute;s</span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'Franklin Gothic Book';"> del teatre sensorial al&nbsp; Museu del Suro</span>&nbsp;</p> <p><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'Franklin Gothic Book';">El museu es transforma en un indret de descoberta, els espais, els objectes i la interacci&oacute; amb ells que narren de forma </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'Franklin Gothic Book';">po&egrave;tica la hist&ograve;ria d&rsquo;en Neil. Guiats per Suri Meyer, experta en navegacions a nous continents, us convidem a participar en una </span><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'Franklin Gothic Book';">experi&egrave;ncia que us involucra amb tot el cos, els sentits i la imaginaci&oacute;. Preparats per fer un viatge pels cinc continents?</span></p> <p><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'Franklin Gothic Book';">INDIKA preus:</span></p> <p><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'Franklin Gothic Book';">Tallers 2.25&euro;</span></p> <p><span lang="CA" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'Franklin Gothic Book';">Si no son tallers 1.75&euro;</span></p> Tècniques de Guiatge http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/tcniquesdeguiatge/ <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> <p>VISITA T&Egrave;CNICA AL MUSEU DEL SURO</p> <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><span lang="CA" style="font-family: 'Franklin Gothic Book'; mso-bidi-font-family: Arial;">La interpretaci&oacute; del patrimoni &eacute;s l&rsquo;art de revelar in situ el significat de l&rsquo;her&egrave;ncia cultural o natural al p&uacute;blic interessat en aquestes propostes. Les t&egrave;cniques de guiatge i expressives afavoreixen que el missatge arribi de manera amena i afectiva al p&uacute;blic. A trav&eacute;s d&rsquo;una visita ens adonarem de quins &ldquo;tips&rdquo; s&rsquo;utilitzen per aconseguir-ho.</span></p> Visita lliure http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/visitalliure/ <p>Visita lliure al Museu</p> La verema. Fotografíes de Jordi Mestre http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/laveremafotografesdejordimestre/ <p class="MsoNormal" style="margin-right: 7.1pt; text-align: justify; tab-stops: 187.0pt;"><strong>EXPOSICIONS TEMPORALS</strong></p> <p>La verema. Fotograf&iacute;es de Jordi Mestre</p> <p>Del 7 d'octubre al 26 de novembre 2017</p> Empordà Industrial http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/empordindustrial/ <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 7.1pt 0.0001pt 187pt; text-align: left;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>EXPOSICIONS TEMPORALS</strong><br /><br />EMPORD&Agrave; INDUSTRIAL<br /><br />Del 2 de desembre a l&rsquo;1 d&rsquo;abril de 2018</p> Neandertals a Catalunya http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/neandertalsacatalunya/ <p><strong>EXPOSICIONS TEMPORALS</strong></p> <p>NEANDERTALS A CATALUNYA</p> <p>Del 7 d'abril al 20 de maig del 2018</p> Setmana DIM (Dia Internacional dels Museus) http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/setmanadimdiainternacionaldelsmuseus/ <p><strong>SETMANA DIM ( Dia Internacionsl dels Museus)</strong></p> <p>Visita els espais habitualment tancats al p&uacute;blic.</p> Aprifitament Forestal http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/aprifitamentforestal/ <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><span lang="CA" style="font-family: 'Franklin Gothic Book'; mso-bidi-font-family: Arial;">Al llarg de la hist&ograve;ria els aprofitaments agroforestals de la sureda s&rsquo;han donat a la conca del mediterrani occidental, usant la<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span></span><span lang="CA" style="font-family: 'Franklin Gothic Book'; mso-bidi-font-family: Arial;">fusta, la llenya, el carb&oacute;, les cendres, l&rsquo;escorpit o les fulles i evidentment el propi suro. A trav&eacute;s d&rsquo;aquesta visita els participants coneixeran la persist&egrave;ncia de la tradici&oacute; i com es treballa actualment, amb la visita a una f&agrave;brica.</span></p> Catalunya i la dictadura franquista http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/catalunyailadictadurafranquista/ <p style="text-align: justify;">El MHC proposa aquesta visita-taller a l'alumnat de batxillerat.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Activitat centrada en el per&iacute;ode franquista a Catalunya, des dels primers moments de la dictadura fins a les primeres eleccions democr&agrave;tiques al Parlament de Catalunya, tot explicant els per&iacute;odes de la postguerra, la represa econ&ograve;mica, l'antifranquisme i la democr&agrave;cia.</p> <p><strong style="text-align: justify;">Habilitats que desenvolupa:</strong><span style="text-align: justify;">&nbsp;A partir de la din&agrave;mica participativa que planteja l'activitat i de la intervenci&oacute; de l'educador del museu els alumnes aprendran a recon&egrave;ixer els fets m&eacute;s importants de la hist&ograve;ria de Catalunya durant el franquisme i la transici&oacute; democr&agrave;tica, a recopilar i analitzar informaci&oacute; hist&ograve;rica provinent de diferents tipus de fonts, a comprendre de forma emp&agrave;tica les motivacions i les actituds de diferents persones durant el per&iacute;ode franquista i a valorar la democr&agrave;cia com un sistema pol&iacute;tic que assegura les llibertats individuals i col&middot;lectives.</span></p> El Consell dels savis http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elconselldelssavis/ <div align="justify">El Consell dels Savis &eacute;s una activitat d&rsquo;hist&ograve;ria oral i viscuda realitzada per un grup de persones volunt&agrave;ries del museu. Les persones que en formen part comprenen edats que van des dels seixanta-nou fins als noranta-dos anys d&rsquo;edat, i expliquen directament les seves viv&egrave;ncies als alumnes, ja sigui al Museu o al vostre centre educatiu.<br /><br />Quins continguts estructuren l&rsquo;activitat?</div> <div align="justify"><br />Els membres de m&eacute;s edat del Consell dels Savis tenen records dels per&iacute;odes hist&ograve;rics de la Generalitat republicana, de la Guerra Civil i la immediata postguerra. Altres per&iacute;odes hist&ograve;rics tractats s&oacute;n la llarga dictadura franquista, la transici&oacute; i la democr&agrave;cia actual, entrant sovint el temes de vida quotidiana: com era la seva escola, els jocs, a quina edat comencen a treballar, com van formar una fam&iacute;lia... El Consell dels savis s&rsquo;adapta a les necessitats dels docents i de l&rsquo;alumnat.<br /><br />Com &eacute;s la din&agrave;mica de l&rsquo;activitat?</div> <div align="justify"><br />Abans de dur a terme l&rsquo;activitat, cal fer un treball previ al centre per preparar la visita, vinculant els temes de la sessi&oacute; amb el que coneixen els alumnes. Les preguntes que els alumnes vulguin adre&ccedil;ar als membres del Consell, s'han d'enviar, per correu electr&ograve;nic, al MHC.<br />El dia de la visita al Museu es fa la sessi&oacute; amb tots els Savis. Cadascun d'ells fa una presentaci&oacute; i responen a les preguntes del seu &agrave;mbit. Durant la sessi&oacute;, l&rsquo;alumnat pot fer altres preguntes que no s&rsquo;hagin plantejat abans. Al final de la sessi&oacute;, l&rsquo;alumnat i els Savis es reparteixen en petits grups amb l'objectiu de&nbsp; fomentar el coneixement entre ells i establir lligams de comunicaci&oacute;.<br /><br />Qu&egrave; hi aprenem?</div> <div align="justify"><br />&Eacute;s una activitat d&rsquo;intercanvi intergeneracional en la qual els alumnes i docents aprenen i els membres del Consell dels Savis ensenyen. Es traspassen, m&uacute;tuament, experi&egrave;ncies de vida, de mem&ograve;ria, d&rsquo;hist&ograve;ria, de passat i de present. Els alumnes aprenen a valorar i respectar a les persones grans de la nostra societat, de manera que ells poden preguntar a les persones grans del seu entorn m&eacute;s proper i familiar.</div> A la vora de l’Estany de Banyoles, un poblat neolític http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/alavoradelaestanydebanyolesunpoblatneoltic/ <p style="text-align: justify;"><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;">Passeig pel poblat neol&iacute;tic reconstru&iuml;t que ens far&agrave; reviure el dia a dia d'un grup de pagesos i ramaders neol&iacute;tics que es va establir en aquest immillorable entorn, vora l'estany ara fa uns 7.300 anys. &Eacute;s l'&uacute;nic jaciment lacustre de Catalunya, en el qual s'han conservat molts objectes de mat&egrave;ria org&agrave;nica. Coneixerem com va ser descobert, com s'excava, i quines activitats s'hi duien a terme.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> Aixa i Teix ens acompanyen pel seu poblat http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/aixaiteixensacompanyenpelseupoblat/ <p><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;">L'Aixa i en Teix, els nostres companys del poblat de </span><span style="color: #000000;">la Draga</span><span style="color: #000000;">, ens conviden a passejar-nos per les cabanes neol&iacute;tiques on ens explicaran com era el dia a dia durant aquesta &egrave;poca tant antiga. Uns dies abans rebrem una carta seva on ens demanen la nostra ajuda...</span></span></p> <p>&nbsp;</p> Avui fem de neolitic http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/avuifemdeneolitic/ <p><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;">Ens endinsarem en la prehist&ograve;ria i m&eacute;s concretament en el neol&iacute;tic. Tot passejant pel poblat de </span><span style="color: #000000;">la Draga</span><span style="color: #000000;"> descobrirem qui hi va viure i com era la vida quotidiana en aquesta &egrave;poca tant remota. Entrarem dins les tres cabanes reconstru&iuml;des i decorades amb diversos objectes prehist&ograve;rics i posarem en pr&agrave;ctica algunes de les activitats que s'hi van dur a terme.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></span></p> <p>&nbsp;</p> Eines i foc al poblat neolític http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/einesifocalpoblatneoltic/ <p><span style="margin: 0px; font-family: 'Verdana',sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="color: #000000;">S&rsquo;inicia l'activitat amb una mostra i demostraci&oacute; de les eines</span><span style="margin: 0px;"><span style="color: #000000;">&nbsp; </span></span><span style="color: #000000;">recuperades al jaciment neol&iacute;tic de la Draga. Tot seguit es fa una demostraci&oacute; d'encesa de foc amb diferents t&egrave;cniques prehist&ograve;riques. I per acabar cada alumne procedeix a desenvolupar la part pr&agrave;ctica del taller on es construiran la seva pr&ograve;pia eina prehist&oacute;rica.</span></span></p> <p style="margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="color: #000000;">Aquesta activitat s&rsquo;ha de combinar amb la visita al jaciment. (A</span><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #000000;"> la vora de l&rsquo;estany&hellip;, Avui fem de neol&iacute;tics</span></em><span style="color: #000000;">)</span></span><u></u></p> Caçadors neolítics http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/caadorsneoltics/ <p><span style="margin: 0px; font-family: 'Verdana',sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="color: #000000;">Durant el neol&iacute;tic es desenvolupen sobretot l'agricultura i la ramaderia, per&ograve; encara es continua ca&ccedil;ant. Al poblat neol&iacute;tic </span></span><span style="margin: 0px; font-family: 'Verdana',sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="color: #000000;">de la Draga les evid&egrave;ncies arqueol&ograve;giques ens parlen encara d'una pr&agrave;ctica de la cacera amb un ampli ventall de </span></span><span style="margin: 0px; font-family: 'Verdana',sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="color: #000000;">projectils, segons la presa a ca&ccedil;ar. Aix&iacute; doncs, com al neol&iacute;tic, posarem en pr&agrave;ctica la nostra habilitat en punteria tot </span></span><span style="margin: 0px; font-family: 'Verdana',sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="color: #000000;">llan&ccedil;ant llances amb l'ajut del propulsor i utilitzarem tamb&eacute; l&rsquo;arc i la fletxa.</span></span></p> <p style="margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; font-family: 'Verdana',sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="color: #000000;">Aquesta activitat s&rsquo;ha de combinar amb la visita al jaciment (A</span><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #000000;"> la vora de l&rsquo;estany&hellip;, Avui fem de neol&iacute;tics </span></em><span style="color: #000000;">)</span></span></p> <p>&nbsp;</p> Artesans de l’argila http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/artesansdelaargila/ <p>&nbsp;<span style="margin: 0px; font-family: 'Verdana',sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="color: #000000;">En les excavacions arqueol&ograve;giques es recuperen molts recipients de cer&agrave;mica, per&ograve; el poblat neol&iacute;tic de </span><span style="color: #000000;">la Draga</span><span style="color: #000000;"> &eacute;s especial perqu&egrave; ens permet con&egrave;ixer altres recipients fets en fusta i mat&egrave;ries vegetals. Durant l'activitat els coneixerem tots per&ograve; posarem en pr&agrave;ctica la nostra habilitat per construir-ne un amb argila, seguint t&egrave;cniques prehist&ograve;riques. Per acabar el decorarem amb petxines i punxons i ens l'emportarem a casa.</span></span></p> <p><span style="margin: 0px; font-family: 'Verdana',sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="color: #000000;">Aquesta activitat s&rsquo;ha de combinar amb la visita al jaciment ( </span><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #000000;">a la vora de l&rsquo;estany&hellip;, avui fem de neol&iacute;tics </span></em><span style="color: #000000;">)</span></span></p> <p>&nbsp;</p> Arquitectura de les cases prehistòriques http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/arquitecturadelescasesprehistriques/ <p><span style="margin: 0px; font-family: 'Verdana',sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="color: #000000;">A </span><span style="color: #000000;">la Draga</span><span style="color: #000000;">, vora l'Estany de Banyoles, s'hi van establir un grup d'homes i dones sedentaris durant el neol&iacute;tic. Al poblat neol&iacute;tic reconstru&iuml;t ens trobarem tres cabanes que estan fetes a escala natural per tal de poder-hi entrar i observar en detall el seu proc&eacute;s de construcci&oacute;, aix&iacute; com els usos a qu&egrave; estaven destinades. En acabar els alumnes realitzaran una maqueta de la seva pr&ograve;pia casa neol&iacute;tica utilitzant materials prehist&ograve;riques com el</span><span style="margin: 0px;"><span style="color: #000000;">&nbsp; </span></span><span style="color: #000000;">tovot. Cadasc&uacute; s'emportar&agrave; la seva.</span></span></p> <p style="margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="margin: 0px; font-family: 'Verdana',sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="color: #000000;">Aquesta activitat s&rsquo;ha de combinar amb la visita al jaciment (A</span><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #000000;"> la vora de l&rsquo;estany&hellip;, Avui fem de neol&iacute;tics </span></em><span style="color: #000000;">)</span></span></p> <p>&nbsp;</p> Alimentació a la Draga http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/alimentacialadraga/ <p><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;">El neol&iacute;tic va ser un moment de grans canvis en l'alimentaci&oacute;, amb la domesticaci&oacute; dels animals i l'inici de l'agricultura, tot i que se segueix convivint amb la cacera i la recol&middot;lecci&oacute;. Posarem en pr&agrave;ctica la nostra habilitat manual per convertir el blat en farina, a partir d'uns molins de pedra i fer-nos les nostres pr&ograve;pies galetes, que banyades amb mel seran d'all&ograve; m&eacute;s bones. </span></span></p> <p><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;">Aquesta activitat s'ha de combinar amb la visita al jaciment (A la vora de l'estany..., Avui fem de neol&iacute;tics).</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Anem a Vilauba, una vil·la romana http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/anemavilaubaunavillaromana/ <p>Com era la vida al camp durant l'&egrave;poca romana? Com eren les cases de pag&egrave;s i quina feina s'hi feia, quins deus adoraven? A trav&eacute;s del joc i&nbsp;la deducci&oacute; coneixerem de primera m&agrave; un altre aspecte de la romanitzaci&oacute;&nbsp;a les nostres contrades:&nbsp;les vil.les&nbsp;romanes.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Exploradors de l’Estany http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/exploradorsdelaestany/ <p style="text-align: justify;"><span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;">Com arriba l'aigua a l'Estany de Banyoles? Com &eacute;s el fons? Quins animals i plantes hi viuen i per qu&egrave;? Farem un itinerari de descoberta que comen&ccedil;a al Museu Darder i que ens convertir&agrave; en veritables experts en l'Estany de Banyoles. Capturarem i observarem alguns dels macroinvertebrats imprescindibles per a l'estany.</span></span><u></u></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Els secrets de l’Estany http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elssecretsdelaestany/ <p style="text-align: justify;"><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;"><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;">Ajudarem en Blauet a trobar els secrets que amaguen les plantes de l&rsquo;estany abans que el follet Destraler les talli. Anirem a l&rsquo;Estany amb</span> <span style="color: #000000;">trenet i tot jugant i observant, aprendrem un </span></span><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;">munt de coses sobre l&rsquo;Estany de Banyoles </span></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> L’Estany un ecosistema http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/laestanyunecosistema/ <p><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;">Gr&agrave;cies a l'observaci&oacute;, l'an&agrave;lisi i la deducci&oacute; ens aproparem a les caracter&iacute;stiques de la conca lacustre de l'Estany de Banyoles, el seu funcionament hidrogeol&ograve;gic (experimentaci&oacute; i classificaci&oacute; de roques), la vida animal i vegetal que acull i les seves principals amenaces a qu&egrave; est&agrave; exposada. L'activitat comen&ccedil;a a les sales del Museu Darder i despr&eacute;s se segueix un itinerari de descoberta fins a l'Estany de Banyoles. Es realitzar&agrave; un estudi dels macroinvertebrats de l'estany i els utilitzarem com a bioindicadors de la qualitat de l'aigua.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> Descobrim els insectes http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/descobrimelsinsectes/ <p><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;">Els insectes s&oacute;n la forma de vida predominant del nostre planeta, for&ccedil;a nombrosos i molt variats. Amb aquesta activitat introduirem el grup en el m&oacute;n dels insectes per tal que aprenguin a distingir-los d'altres grups d'invertebrats. Descobrirem com s&oacute;n, qu&egrave; mengen, on viuen, com canvien al llarg de la seva vida, i aprendrem a classificar-los. Tamb&eacute; farem un taller per construir un aspirador d'insectes i el farem servir pels volants de l'Estany per fer una cerca i observaci&oacute; d'esp&egrave;cies en viu.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> Món minúscul: els insectes http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/mnminsculelsinsectes/ <p><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;">Els insectes s&oacute;n la forma de vida predominant del nostre planeta, for&ccedil;a nombrosos i molt variats. Amb aquesta activitat introduirem el grup en el m&oacute;n dels insectes per tal aprenguin a distingir-los d'altres grups d'invertebrats. Descobrirem com s&oacute;n, qu&egrave; mengen, on viuen, com canvien al llarg de la seva vida, i aprendrem a classificar-los. Acabarem construint un niu per als nostres insectes.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> Mamífers http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/mamfers/ <p style="text-align: justify;"><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;">Per mitj&agrave; de diversos enigmes i jocs que es realitzen a les sales del museu, diferenciarem els mam&iacute;fers de la resta d'animals i descobrirem com s&oacute;n, qu&egrave; mengen, on viuen... Amb una din&agrave;mica activa i participativa descobrirem mam&iacute;fers d'aqu&iacute; i de pa&iuml;sos llunyans i aprendrem a distingir-los. A fi de saber m&eacute;s coses sobre els mam&iacute;fers aut&ograve;ctons, es treballar&agrave; amb diferents rastres (p&egrave;l, petjades, excrements, etc.), per tal que els puguem identificar quan passegem pel bosc.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> Carles Fontserè. Visita a l'arxiu http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/carlesfontservisitaalarxiu/ <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Taula normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal">Aquesta &eacute;s una visita que complementa el que s'ha apr&egrave;s amb les diferents activitats per fer a classe, sobre l&rsquo;obra i la figura de Carles Fontser&egrave;, que oferim des d'aquest mateix portal. Cal, per tant, haver fet primer les activitats d'ESO, batxillerat o cicles formatius abans de venir a l'arxiu.</p> <p class="MsoNormal">Sent un dels prinicipals objectius d'aquest centenari destacar la import&agrave;ncia del Fontser&egrave; fotoperiodista, i tenint en compte que els reportatges publicats en revistes contenien imatges provinents del seu arxiu, plantegem una visita que permeti apropar-nos a les obres produ&iuml;des per l'artista, alhora que faci possible con&egrave;ixer&nbsp;i valorar de primera m&agrave; la tasca que realitzen els arxius quant a la conservaci&oacute; i difusi&oacute; del patrimoni. A partir de l'observaci&oacute; directa de negatius, fulls de contacte i fotografies, podrem con&egrave;ixer quin &eacute;s el proc&eacute;s fotogr&agrave;fic en fotografia anal&ograve;gica, entendre com Fontser&egrave; organitzava i seleccionava les fotografies del seu arxiu, i al mateix temps apreciar les caracter&iacute;stiques de les fotografies pel que fa a criteris de conservaci&oacute;. Tot plegat, una oportunitat &uacute;nica per con&egrave;ixer el llegat d'aquest art&iacute;sta i aprofundir-hi.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 165%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 165%; font-family: Carlito; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Carlito; mso-ansi-language: CA;">&nbsp;</span></p> Carles Fontserè. Primària http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/carlesfontserprimria/ <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Taula normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal"><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> <p class="MsoNormal"><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Taula normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal">Aquesta &eacute;s una proposta de diferents activitats per fer a classe, sobre l&rsquo;obra i la figura de Carles Fontser&egrave;. El docent t&eacute; a la seva disposici&oacute; un dossier explicatiu i pot obtenir els materials, per dur a terme cada una de les activitats, descarregant-los en aquest mateix web, a les seccions "material did&agrave;ctic" i "desc&agrave;rrega de recursos".&nbsp; <span style="mso-spacerun: yes;"><br /></span></p> <p>L&rsquo;activitat que proposem permet la descoberta de Carles Fontser&egrave;, artista multidisciplinari catal&agrave; del qual l'any 2016 se'n celebra el centenari. Analitzarem els seus textos, les seves fotografies i les seves pintures, concretament del per&iacute;ode en el qual torna a Catalunya per primer cop despr&eacute;s d&rsquo;haver-se exiliat a Fran&ccedil;a, M&egrave;xic i finalment als Estats Units, on va viure des de principis dels anys cinquanta fins al 1973.</p> <p>Partint de les fotografies que realitz&agrave; al llarg de la seva estada al territori catal&agrave; l&rsquo;any 1956, ens aproparem al context hist&ograve;ric de la Guerra Civil Espanyola i la dictadura franquista. Els seus escrits ens ajudaran a entendre les fotografies: intentarem entendre qu&egrave; li crida l&rsquo;atenci&oacute; i&nbsp;com intenta expressar-ho amb un llenguatge visual. Finalment, analitzarem les similituds i difer&egrave;ncies entre les fotografies i els quadres de paisatges de Catalunya que pinta durant aquest mateix per&iacute;ode, tot indagant en les peculiaritats de cada llenguatge i emfatitzant el seu car&agrave;cter d&rsquo;artista multidisciplinari.</p> <p>Finalment, i partint de les viv&egrave;ncies de Carles Fontser&egrave;, explorarem la biografia pr&ograve;pia per treballar a partir d&rsquo;algun espai o experi&egrave;ncia personal dels alumnes i les seves fam&iacute;lies. Utilitzarem el format entrevista per investigar sobre algun lloc o esdeveniment, i utilitzarem la fotografia i la pintura per reinterpretar aquesta experi&egrave;ncia. L&rsquo;activitat est&agrave; plantejada a partir de tres blocs diferenciats: descoberta de Carles Fontser&egrave;, aproximaci&oacute; a la seva obra, i elaboraci&oacute; d&rsquo;una obra pr&ograve;pia. Cada bloc t&eacute; un c&ograve;mput d&rsquo;hores aproximat, amb un total de deu hores de treball. No obstant aix&ograve;, cada professor o professora pot adaptar l&rsquo;activitat, segons el temps de qu&egrave; disposi.</p> Carles Fontserè. ESO http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/carlesfontsereso/ <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Taula normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal">Aquesta &eacute;s una proposta de diferents activitats per fer a classe, sobre l&rsquo;obra i la figura de Carles Fontser&egrave;. El docent t&eacute; a la seva disposici&oacute; un dossier explicatiu i pot obtenir de manera totalment gratu&iuml;ta els materials, per dur a terme cada una de les activitats, demanant-los a <a href="mailto:acplaestany.cultura@gencat.cat">acplaestany.cultura@gencat.cat</a></p> <p class="MsoNormal">Tenint en compte que gaireb&eacute; tot l'arxiu de Carles Fontser&egrave; havia d'acabar formant part d'una col.lecci&oacute; de fotollibres, proposem una activitat en la qual els alumnes coneguin el seu llegat i l'ordenin tot imaginant com hagu&eacute;s estat aquesta proposta si no hagu&eacute;s fracasat. Partint d'un conjunt de fotografies de Nova York, els alumnes s'aproparan primer al llenguatge fotogr&agrave;fic per tal d'entendre la mirada de Carles Fontser&egrave;, per editar despr&eacute;s un fotollibre amb algunes d'aquestes imatges, aproximant-se a temes de narraci&oacute; visual i paginaci&oacute;, entre d'altres.</p> <p class="MsoNormal">Sent el fotollibre un format en auge per mostrar el treball de diferents artistes, aquesta pot ser una gran oportunitat per entendre quines s&oacute;n les seves caracter&iacute;stiques i com &eacute;s el proc&eacute;s creatiu d'elaboraci&oacute; d'un llibre. Al mateix temps, i tenint en compte que la proposta est&agrave; pensada per fer dialogar les imatges per elles mateixes, sense cap tipus de text que les acompanyi, els alumnes coneixeran i treballaran les caracter&iacute;stiques del llenguatge visual.</p> <p class="MsoNormal">En darrer lloc, val la pena destacar que, el desembre de 2016, es publica un fotollibre amb les imatges de Carles Fontser&egrave;. Aix&iacute; doncs, els alumnes poden comparar el seu propi treball amb el que ha realitzat una editorial dedicada exclusivament a l'edici&oacute; de fotollibres.</p> <p class="MsoNormal">L'activitat que plantegem est&agrave; organitzada en quatre blocs diferenciats: presentaci&oacute; de Carles Fontser&egrave;, an&agrave;lisi de les seves fotografies, descoberta del fotollibre i, com a activitat final, elaboraci&oacute; d'un fotollire amb les imatges de Carles Fontser&egrave;. Cada bloc t&eacute; un c&ograve;mput d'hores aproximat, amb un total de 10 hores de treball. No obstant aix&ograve;, cada professor o professora pot adaptar l'activitat, segons el temps de qu&egrave; disposi.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 19.85pt; mso-line-height-rule: exactly;"><span lang="ES">&nbsp;</span></p> Carles Fontserè. Batxillerat http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/carlesfontserbatxillerat/ <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Taula normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal">Aquesta &eacute;s una proposta de diferents activitats per fer a classe, sobre l&rsquo;obra i la figura de Carles Fontser&egrave;. El docent t&eacute; a la seva disposici&oacute; un dossier explicatiu i pot obtenir de manera totalment gratu&iuml;ta els materials, per dur a terme cada una de les activitats, demanant-los a <a href="mailto:acplaestany.cultura@gencat.cat">acplaestany.cultura@gencat.cat</a> <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun: yes;">Tenint en compte la voluntat de Carles Fontser&egrave; de publicar les seves fotografies de Roma juntament amb textos de Rafael Alberti, aix&iacute; com les similituds entre els dos artistes (tots dos, exiliats que exploren el seu entorn a partir del seu llenguatge creatiu), proposem una activitat que permeti als alumnes apropar-se a la relaci&oacute;n entre fotografia i literatura. </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun: yes;">Coneixerem Carles Fontser&egrave; a partir del seu treball com a fot&ograve;graf, tot analitzant les seves imatges de Roma. Llegirem els poemes de Rafael Alberti, imaginant la ciutat a trav&eacute;s de les seves paraules. Manipularem les fotografies de Fontser&egrave; tot partint dels poemes, proposant recorreguts per la ciutat, ordenant les imatges, comparant l'experi&egrave;ncia de tots dos creadors. Finalment, partirem de text i imatge per elaborar la nostra pr&ograve;pia obra d'art partint de l'experi&egrave;ncia d'un fet quotidi&agrave;. </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun: yes;">De car&agrave;cter multidisciplinari, l'activitat pot ser treballada des de diverses assignatures, ja que &eacute;s una proposta v&agrave;lida per a qualsevol especialitat de batxillerat. Sent "Llengua i literatura castellanes" i "Comunicaci&oacute; audiovisual" les assignatures m&eacute;s adients per desenvolupar l'activitat, tamb&eacute; pot ser treballada a "Hist&ograve;ria de l'art" o "Fotografia", entre d'altres. </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun: yes;">La proposta est&agrave; pensada en tres blocs diferenciats: presentaci&oacute; de Carles Fontser&egrave;; Fontser&egrave; i Alberti, i una activitat final com a cloenda. Cada bloc t&eacute; un c&ograve;mput d'hores aproximat, amb un total de vuit hores de treball. No obstant, cada professor o professora pot adaptar l'activitat segons el temps de qu&egrave; disposi.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 19.85pt; mso-line-height-rule: exactly;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Carlito; mso-bidi-font-family: Carlito; mso-ansi-language: CA;">&nbsp;</span></p> Carles Fontserè. Cicles formatius http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/carlesfontserciclesformatius/ <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Taula normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal">Aquesta &eacute;s una proposta de diferents activitats per fer a classe, sobre l&rsquo;obra i la figura de Carles Fontser&egrave;. El docent t&eacute; a la seva disposici&oacute; un dossier explicatiu i pot obtenir de manera totalment gratu&iuml;ta els materials, per dur a terme cada una de les activitats, demanant-los a <a href="mailto:acplaestany.cultura@gencat.cat">acplaestany.cultura@gencat.cat</a>&nbsp;<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun: yes;">Tenint en compte la relaci&oacute; de Carles Fontser&egrave; amb aquests dos cercles fotogr&agrave;fics (el catal&agrave; i el nord-americ&agrave;), proposem una an&agrave;lisi de la seva producci&oacute; fotogr&agrave;fica a partir de l'estudi del context de totes dues ciutats, tot fent dialogar les fotografies de Fontser&egrave; amb la d'altres fot&ograve;grafs de l'&egrave;poca: William Klein,&nbsp; Francesc Catal&agrave;-Roca o Joan Colom. </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun: yes;">Sent evident la rellev&agrave;ncia i influ&egrave;ncia hist&ograve;roca de fets com l'explosi&oacute; "The Family of Man" (1955) o la publicaci&oacute; del llibre New York, de William Klein -considerat un dels treballs m&eacute;s influents de l'&egrave;poca pels membres del grup AFAL-, l'activitat planteja establir relacions entre la producci&oacute; fotogr&agrave;fica de totes dues ciutats. El fet que aquesta nova generaci&oacute; de fot&ograve;grafs espanyols fos una de les primeres d'estar informada dels principals corrents fotogr&agrave;fics internacionals fa encara m&eacute;s necess&agrave;ria la comparaci&oacute; entre tots dos focus d'acci&oacute;. </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun: yes;">Tenint en compte l'oferta educativa de cicles formatius, hem dissenyat una proposta dedicada al cicle formatiu de grau superior de Fotografia, adaptada a les assignatures d'Historia de la fotografia i Teoria de la fotografia. A partir d'un seguit d'activitats, els alumnes coneixeran l'obra fotogr&agrave;fica de Carles Fontser&egrave;, i la situaran en el context en qu&egrave; es va produir. Aix&iacute;, descobrirem un panorama ric, el de la fotografia documental durant la d&egrave;cada de 1950, amb personatges que encara avui dia s&oacute;n de rellev&agrave;ncia. La proposta culmina amb una activitat final de creaci&oacute;, en qu&egrave; els alumnes posaran en pr&agrave;ctica els conceptes treballats al llarg de la proposta.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Carlito; mso-bidi-font-family: Carlito; mso-ansi-language: CA;">&nbsp;</span></p> Anem al Museu Darder i descobrim l'Estany http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/anemalmuseudarderidescobrimlestany/ <p><span style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;">S'ofereix un itinerari per con&egrave;ixer els diferents espais del museu per mitj&agrave; de jocs i din&agrave;miques adaptats als diferents nivells educatius: visita a l'Espai Darder i a l'Espai d'Interpretaci&oacute; de l'Estany.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> Escriptura medieval http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/escripturamedieval/ <p>&nbsp;<span style="color: #000000; font-family: Times New Roman; font-size: medium;">A l'&egrave;poca medieval, l'escriptura no estava a l'abast de tothom... qui escrivia? per qu&egrave;? qu&egrave; hi deien els documents... tot aix&ograve; en un m&oacute;n amb una estructura social molt marcada. A trav&eacute;s dels documents ho descobrirem i nosaltres serem els escrivents de l'&egrave;poca.</span></p> <p>&nbsp;</p> El tresor de l'Abat Bonitus http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/eltresordelabatbonitus/ <p>Coneixerem l'Abat Bonitus i el seu ajudant Martiri&agrave;, que han perdut un tresor ple de monedes d'or. Qui se l'ha emportat, on deu ser? Amb l'ajuda dels cinc sentits donarem un cop de m&agrave; a l'Abat Bonitus i en Martiri&agrave; per retrobar-lo, i pel cam&iacute;, tot jugant, descobrirem un munt de sorpreses.</p> <p>&nbsp;</p> Banyoles medieval http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/banyolesmedieval/ <p>Itinerari pel barri vell de Banyoles per con&egrave;ixer com era una ciuat medieval, com es va fundar, quins oficis s'hi desenvolupaven i quins eren els grups socials e l'&egrave;poca. A atraves de jocs i altres din&agrave;miques realitzarem un recorregut que ens portar&agrave; a coneixer els elements i edificis patrimonials m&eacute;s emblem&agrave;tics de Banyoles durant l'Edat Mitjana, una ciutata molt lligada a l'aigua de l'estany. En aquesta activitat no s'entra a les sales del museu.</p> La mainada al Museu: La Teranyina http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lamainadaalmuseulateranyina/ <p>El MUSEU DE TERRASSA us&nbsp;<span style="text-align: justify;">proposa aquesta visita per descobrir una esp&egrave;cie d'aranyes molt especials que habiten en alguns edificis modernistes de Terrassa.&nbsp;</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; text-align: justify;">Aquesta activitat s'adre&ccedil;a a alumnat d'educaci&oacute; infantil i Cicle inicial de prim&agrave;ria.</p> Castell Cartoixa de Vallparadís in English http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/castellcartoixadevallparadsinenglish/ <p><span style="text-align: justify;">El MUSEU DE TERRASSA proposa aquesta activitat en llengua anglesa.</span></p> <p><span style="text-align: justify;">Discovery and exploration of the Middle Ages castle, later converted into a Carthusian monastery.</span></p> Castell Cartoixa de Vallparadís en Français http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/castellcartoixadevallparadsenfranais/ <p>El MUSEU DE TERRASSA us proposa aquesta visita en llengua francesa.</p> <p>La visite r&eacute;v&egrave;le les zones du ch&acirc;teau m&eacute;di&eacute;val, transform&eacute; plus tard en chartreuse.</p> Les històries de l'arqueòloga Puig http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/leshistriesdelarquelogapuig/ <p>El MUSEU DE TERRASSA &nbsp;<span style="text-align: justify;">proposa aquesta visita per con&egrave;ixer les esbojarrades hist&ograve;ries de l'arque&ograve;loga Puig que tot i estar una mica tocada de l'ala us explicar&agrave; algunes de les descobertes que ha fet treballant a l'istme de Sant Pere, on avui s'aixequen les Esgl&eacute;sies de Sant Pere.</span></p> <p>Aquesta activitat s'adre&ccedil;a a alumnat de cicle mitj&agrave; i superior de prim&agrave;ria i cicle inicial de secund&agrave;ria. &nbsp;&nbsp;</p> Torre del Palau en Français http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/torredelpalauenfranais/ <p>El MUSEU DE TERRASSA us proposa aquesta visita en llengua francesa.</p> <p>Introduction &agrave; l'&eacute;volution architecturale et historique de la Torre del palau, construit isol&eacute; et puis int&eacute;gr&eacute; dans le complexe du Castell Palau de Terrassa.</p> Medieval Terrassa http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/medievalterrassa/ <p>El MUSEU DE TERRASSA us proposa aquesta visita en llengua anglesa.</p> <p>The Medieval itinerary includes the visit of Seu d'&Egrave;gara and Castell Cartoixa de Vallparad&iacute;s, two of the most important historical landmarks of Terrassa.</p> Terrassa Medieval http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/terrassamedieval/ <p>El MUSEU DE TERRASSA us proposa aquesta visita en llengua francesa.</p> <p>L'itin&eacute;raire m&eacute;di&eacute;val comprend la visite &agrave; la Seu d'&Egrave;gara et aux Castell Cartoixa de Vallparad&iacute;s, deux des monuments les plus importants de cette p&eacute;riode.</p> Vallparadís: història i aventura. Seu d'Ègara i 2 activitats esportives http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/vallparadshistriaiaventuraseudgarai2activitatsesportives/ <p>El MUSEU DE TERRASSA us proposa aquesta activitat per con&egrave;ixer la Seu d'&Egrave;gara, un conjunt excepcional del patrimoni catal&agrave; i a m&eacute;s, gaudir de dues activitats d'aventura al bell mig del Parc de Vallparad&iacute;s (a triar entre canoa, cursa d'orientaci&oacute;, escalada o tir amb arc).</p> <p>Tota aquesta oferta dirigida per personal especialitzat en hist&ograve;ria i en esports.</p> <p>Activitat organitzada conjuntament amb l'empresa Emocions. Activitats en el Medi Natural SL i que a m&eacute;s, compta amb el suport del Parc de Vallparad&iacute;s.</p> <p>&nbsp;</p> Vallparadís: història i aventura. Castell Cartoixa de Vallparadís i 2 activitats esportives http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/vallparadshistriaiaventuracastellcartoixadevallparadsi2activitatsesportives/ <p><span style="font-size: 9.5pt;">El MUSEU DE TERRASSA us proposa aquesta activitat per con&egrave;ixer el Castell Cartoixa de Vallparad&iacute;s, un &nbsp;edifici original del segle XII convertit en cartoixa i a m&eacute;s, gaudir de dues activitats d'aventura al bell mig del Parc de Vallparad&iacute;s (a triar entre canoa, cursa d'orientaci&oacute;, escalada o tir amb arc).</span></p> <p><span style="font-size: 9.5pt;">Tota aquesta oferta dirigida per personal especialitzat en hist&ograve;ria i en esports.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 9.5pt;">Activitat organitzada conjuntament amb l'empresa Emocions. Activitats en el Medi Natural SL i que a m&eacute;s, compta amb el suport del Parc de Vallparad&iacute;s.</span></p> Avantpassats neandertals: la mandíbula de Banyoles http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/avantpassatsneandertalslamandbuladebanyoles/ <p>&nbsp;<span style="color: #000000; font-family: Times New Roman; font-size: medium;">A trav&eacute;s d'un joc veurem l'evoluci&oacute; dels hom&iacute;nids, des dels m&eacute;s antics fins a l'home actual. Coneixerem de primera m&agrave; com eren i com vivien els neandertals durant el paleol&iacute;tic i descobrirem la hist&ograve;ria de la mand&iacute;bula de Banyoles una de les restes neandertals m&eacute;s importants de casa nostra.</span></p> <p>&nbsp;</p> Artesans i gremis a l'època medieval http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/artesansigremisalpocamedieval/ <p>Taller amb el qual ens endinsem en el m&oacute;n medieval per tal de descobrir la societat feudal amb els seus artesans i gremis. Posarem en pr&agrave;ctica un d'aquests artesanats: el vitrall.</p> <p>&nbsp;</p> Anem al Museu Arqueològic de Banyoles http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/anemalmuseuarqueolgicdebanyoles/ <p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman; font-size: medium;">Ens passejarem per les sales del Museu Arqueol&ograve;gic Comarcal de Banyoles plenes d'objectes prehist&ograve;rics, ib&egrave;rics i romans, per apropar-nos a la vida quotidiana d'aquests per&iacute;odes. A trav&eacute;s de jocs, proves i altres din&agrave;miques descobrirem les caracter&iacute;stiques principals de la prehist&ograve;ria i l'antiguitat.</span></p> <p>&nbsp;</p> Animals del passat, excavem-los! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/animalsdelpassatexcavem_los/ <p>&nbsp;<span style="color: #000000; font-family: Times New Roman; font-size: medium;">Aprendrem com es formen els f&ograve;ssils i ens convertirem en paleont&ograve;legs per excavar un f&ograve;ssil d'un animal desaparegut i descobrirem com eren els animals que vivien a les nostres terres fa milions d'anys: rinoceronts, elefants, tigres amb dents de sabre i molts m&eacute;s.</span></p> <p>&nbsp;</p> Fem un retaule http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/femunretaule/ <p style="text-align: justify;">A partir d'un recorregut per la pintura que s'exposa a la Sala d'Exposicions Temporals del Museu, ens detindrem a observar el retaule anomenat de l'&Agrave;ngel Custodi que realitz&agrave; el Mestre Girard al segle XV per tal d'entendre com pintava l'home medieval, quins eren els temes que m&eacute;s l'interessaven, quins colors utilitzava i com distribu&iuml;a les imatges per crear una narraci&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Per&ograve; no nom&eacute;s ens servirem de l'observaci&oacute; directa sin&oacute; que el Museu us proporcionar&agrave; un espai de treball pr&agrave;ctic per tal que, entre tots, aprenguem la t&egrave;cnica i els materials que l'artes&agrave; medieval va utilitzar en la confecci&oacute; dels seus retaules. Aix&iacute; doncs, aprendrem com es preparaven les fustes abans de ser pintades i com s'elaboraven els colors a partir de pigments naturals que ens serviran per colorejar els dibuixos que nosaltres mateixos haurem esbossat amb carbonets.</p> Cluedo a la Casa Duran http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/cluedoalacasaduran/ <p>Hi ha hagut un robatori a la Casa Duran i Sanpere de Cervera mentre se celebrava una festa al sal&oacute; principal. Tu n&rsquo;ets un dels convidats i, alhora, un dels sospitosos!!!</p> <p>Vine a descobrir quin objecte s&rsquo;ha robat, en quina habitaci&oacute; ha tingut lloc el robatori i qui ha estat el lladre. A partir de les pistes que anir&agrave;s trobant, podr&agrave;s plantejar una hip&ograve;tesi de que s&rsquo;amaga darrera el misteri.</p> Els Ibooks de la Casa Museu Duran i Sanpere http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elsibooksdelacasamuseuduranisanpere/ <p>Recorregut per la Casa Museu Duran i Sanpere dinamitzat per quatre ibooks de diferent tem&agrave;tica, que guiaran als alumnes per les diferents estances de la casa.</p> I tu, què col·lecciones? http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/ituqucollecciones/ <p>Taller vinculat a l&rsquo;exposici&oacute; Col&middot;leccionant Passions que permetr&agrave; con&egrave;ixer la import&agrave;ncia de la mem&ograve;ria oral i treballar amb aquest tipus de fonts.</p> En temps de guerra: les trinxeres del Merengue http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/entempsdeguerralestrinxeresdelmerengue/ <p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; outline: 0px none; border: 0px none currentcolor; color: #555555; line-height: 20.79px; font-family: 'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">El Tossal de les Cases, Tossal del Deu o "El Merengue" &eacute;s un espai de mem&ograve;ria hist&ograve;rica muse&iuml;tzat on podreu con&egrave;ixer els fets m&eacute;s rellevants que van tenir lloc el maig de 1938 en el marc de les lluites per mantenir, per part de l'ex&egrave;rcit rebel, i recuperar, per part de l'ex&egrave;rcit lleial, al Cap de pont de Balaguer. Gran part dels soldats que van intervenir en aquestes batalles procedien de la Lleva del Biber&oacute;. A la part alta del tossal es va erigir un mon&ograve;lit per recordar els combatents caiguts.</p> <p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; outline: 0px none; border: 0px none currentcolor; color: #555555; line-height: 20.79px; font-family: 'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; outline: 0px none; border: 0px none currentcolor; color: #555555; line-height: 20.79px; font-family: 'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 13px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p> La Roca dels Bous 2.0 http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/larocadelsbous20/ <p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; word-wrap: break-word; font-family: Raleway; color: #777777; line-height: 1.66em;"><span style="color: #777777; font-family: Raleway;"><span style="font-size: 15px;">La Roca dels Bous &eacute;s un jaciment del Paleol&iacute;tic Mitj&agrave; que va ser ocupat fa uns 50.000 anys per grups de neandertals, i que en l&rsquo;actualitat ha estat muse&iuml;tzat per tal de poder ser visitat.</span></span></p> <p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 15px; word-wrap: break-word; font-family: Raleway; color: #777777; line-height: 1.66em;"><span style="color: #777777; font-family: Raleway;"><span style="font-size: 15px;">La visita comen&ccedil;a amb un recorregut fins al jaciment durant el qual, mitjan&ccedil;ant l&rsquo;&uacute;s de tauletes t&agrave;ctils, es pot obtenir informaci&oacute; detallada (v&iacute;deos, fotografies i jocs) sobre la forma de vida dels neandertals i el paisatge que l&rsquo;envolta. Un cop a la zona d&rsquo;excavaci&oacute;, es donen a con&egrave;ixer els mecanismes i la metodologia que s&rsquo;utilitza per interpretar el passat d&rsquo;aquests hom&iacute;nids i recuperar el registre f&ograve;ssil.</span></span></p> Caminant entre Neandertals http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/caminantentreneandertals/ <p>&nbsp;</p> <p>Com era la vida fa m&eacute;s de 50.000 anys? Qui eren els neandertals? &iquest;Eren tan diferents a nosaltres? I el paisatge que els envoltava?</p> <p><span style="color: #212121; font-family: arial, sans-serif; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;">A trav&eacute;s de diversos recursos did&agrave;ctics els nens i nenes donaran resposta a totes aquestes preguntes cam&iacute; al jaciment. Ja a la Roca dels Bous tindran l'oportunitat d'observar un jaciment arqueol&ograve;gic de prop i con&egrave;ixer el treball dels arque&ograve;legs de primera m&agrave;</span></p> <p>&nbsp;</p> Arqueòleg per un dia: excavació arqueològica http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/arquelegperundiaexcavaciarqueolgica/ <p>En aquesta activitat podreu experimentar l'apassionant treball d'un arque&ograve;leg. Tindreu un arque&ograve;leg com a guia, i us explicar&agrave; com convertir-vos en arque&ograve;leg per un dia. Paci&egrave;ncia, emoci&oacute; i treball en equip, s&oacute;n habilitats que ha de tenir qualsevol arque&ograve;leg. Us esperen 4 excavacions simulades relacionades amb les diferents etapes de la prehist&ograve;ria. Us animeu a descobrir que s'amaga a la terra?</p> <p>&nbsp;</p> Montroig: passat i present, excursió a la Cova del Tabac http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/montroigpassatipresentexcursialacovadeltabac/ <p>Per qu&egrave; la Cova del Tabac? Per donar a con&egrave;ixer el patrimoni que amaga aquesta cavitat de 198 metres, reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat. El recorregut serveix per fer un viatge en el temps fins a situar-nos en el moment de naixement dels Pirineus.</p> <p><span style="color: #212121; font-family: arial, sans-serif; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;">La geologia de la serra del Mont-roig ens permet explicar el paisatge prehist&ograve;ric de la zona mentre caminem per boscos de roures, alzines i pins. A mesura que guanyem en al&ccedil;ada, per la Serra Carbonera, veiem el Congost de Mu. Un cop dins de la cova, podrem apreciar les formes geom&egrave;triques de les diferents estalactites i estalagmites que hi ha al seu interior. Les restes de pintures rupestres, que encara es conserven, ens ajuden a explicar i entendre la forma de vida dels nostres avantpassats.</span></p> Quan el riu es tanca: volta a l'embassament de Sant Llorenç de Montgai http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/quanelriuestancavoltaalembassamentdesantllorendemontgai/ <p>Un passeig guiat per l'embassament de Sant Lloren&ccedil; que us explicar&agrave; la transformaci&oacute; del paisatge en aquesta zona arran de la construcci&oacute; de la presa, aprofundint en els canvis que s'han produ&iuml;t en l'ecosistema de l'entorn, com ara la proliferaci&oacute; d'aus que veuen en els canyissars un lloc de refugi on l'&eacute;sser hum&agrave; t&eacute; un acc&eacute;s bastant restringit.</p> <p>&nbsp;</p> Tastets de la prehistòria http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/tastetsdelaprehistria/ <p><em>Activitats sobre prehist&ograve;ria, manipulatives i vivencials, per donar una visi&oacute; global d'aquest per&iacute;ode de la hist&ograve;ria</em></p> <p>Com havia de ser viure a la prehist&ograve;ria? Com van aconseguir dominar el foc? Ser&iacute;eu bons ca&ccedil;adors i ca&ccedil;adores? La resposta a aquestes preguntes apareix en forma de "tastet" de diferents activitats prehist&ograve;riques quotidianes, com encendre foc o anar de ca&ccedil;a, que posaran a prova les vostres capacitats i habilitats ancestrals.</p> <p>A banda, un v&iacute;deo i una exposici&oacute; manipulativa us ajudaran a entendre com hauria de ser la vida en aquests temps tan llunyans.</p> <p>&nbsp;</p> Contacontes de la prehistòria http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/contacontesdelaprehistria/ <p>Ayla, la nostra amiga del Neol&iacute;tic, ens explicar&agrave; una m&agrave;gica hist&ograve;ria sobre destrals polides de pedra que parlen, agulles d'os que estan cansades de cosir, cistells de vimet que els fa mal l'esquena....Gr&agrave;cies a ells coneixereu com eren els objectes que utilitzaven en la Prehist&ograve;ria, i els m&eacute;s petits i petites s'endinsaran en la vida quotidiana d'aquest temps tan remot i sovint desconegut!</p> <p>&nbsp;</p> Artesans del fang http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/artesansdelfang/ <p>Amb aquest taller us convertireu en artesans i artesanes del fang i demostrareu les vostres habilitats elaborant la vostra pr&ograve;pia cer&agrave;mica que decorareu amb t&egrave;cniques prehist&ograve;riques.</p> <p>A banda, els m&eacute;s petits jugaran a descobrir que es necessita per a fer cer&agrave;mica i relacionar funcions i formes, mentre que el grup dels grans us podreu posar a la pell dels arque&ograve;legs i descobrireu la gran quantitat d'informaci&oacute; que, sense parlar, ens expliquen les restes cer&agrave;miques.</p> <p>&nbsp;</p> Màgia i simbolisme: els ornaments a la prehistòria http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/mgiaisimbolismeelsornamentsalaprehistria/ <p>Per a qu&egrave; havien de &nbsp;servir? Qu&egrave; volien expressar? Com els feien i quins materials utilitzaven?</p> <p>Fem un viatge al m&oacute;n simb&ograve;lic dels grups humnas prehist&ograve;rics, a partir dels objectes que van utilitzar i que utilitzaven com elements d'ornaments.</p> <p>En aquest activitat apredrem que al passat ja es feien collarets i polseres amb elements que obtenien de la natura.</p> <p>Farem els nostres propis ornaments utilitzant les t&egrave;cniques prehist&ograve;riques per portar-nos a casa.</p> <p>&nbsp;</p> Prehistoriartistes! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/prehistoriartistes/ <p>En la prehist&ograve;ria ja &eacute;rem tots uns artistes: f&egrave;iem m&uacute;sica, pint&agrave;vem les parets de les coves, f&egrave;iem figuretes amb argila...I tot aix&ograve; sense pots de pintura, pinzells com els nostres o fulls de paper !</p> <p>En aquest taller coneixereu la petita Pintapedra, que us explicar&agrave; com &eacute;s la seva vida en un campament prehist&ograve;ric, i us ensenyar&agrave; com s'ho feien llavors per pintar nom&eacute;s amb el que els oferiria la natura.</p> <p>I despr&eacute;s...sabreu pintar com ella?</p> <p>&nbsp;</p> El foc! Que ens va canviar la vida http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elfocqueensvacanviarlavida/ <p>Fer foc pot ser f&agrave;cil amb un encenedor o uns llumins, per&ograve;...sempre ha estat aix&iacute;?</p> <p>En quin moment comencen a utilitzar el foc? Com van aprendre a fer-ho? Quines avantatges t&eacute; aquesta tecnologia?</p> <p>Amb nosaltres aprendr&agrave;s els secrets del foc, i com fer-ho a partir de pedres i pals.</p> <p>Pot semblar f&agrave;cil, per&ograve; de seguida et donar&agrave;s compte que es necessita un aprenentatge i una pr&agrave;ctica que els nostres avantpassats dominaven a la perfecci&oacute;.</p> <p>&nbsp;</p> Tecnologia de la pedra http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/tecnologiadelapedra/ <p>Donar cops amb dues pedres pot semblar molt simple, per&ograve; aquest taller us demostrar&agrave; que &eacute;s m&eacute;s complicat del que us&nbsp;imagineu.</p> <p>Podreu veure com la tecnologia l&iacute;tica ha anat evolucionant alhora que evolucionava la nostra capacitat de raonar</p> <p>A poc a poc hem estat capa&ccedil;os d'inventar i fabricar eines cada vegada m&eacute;s complexes i especialitzades.</p> <p>Us animeu a provar qu&egrave; &eacute;s aix&ograve; de la tecnologia de pedra?</p> A la recerca del passat http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/alarecercadelpassat/ <p>Qu&egrave; trobem en un jaciment arqueol&ograve;gic? Com es formen? Per a qu&egrave; serveixen els objectes que es troben enterrats durant milers d'anys?</p> <p><span style="color: #212121; font-family: arial, sans-serif; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;"> En les excavacions trobem objectes del passat, alguns es troben fragmentats &iquest;aix&iacute; eren en realitat?</span></p> <p><span style="color: #212121; font-family: arial, sans-serif; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;">Interpretar com vivien els grups humans en el passat o perqu&egrave; han arribat els objectes en el present, d'una manera o una altra &eacute;s el que ocupa m&eacute;s temps a la feina d'un arque&ograve;leg Treballarem en una excavaci&oacute; simulada i experimentarem algunes activitats quotidianes del passat, com per exemple fer eines. Veurem perqu&egrave; alguns objectes sobreviuen al pas del temps i com s'interpreta un jaciment arqueol&ograve;gic i que quantitat d'informaci&oacute; podem extreure dels grups humans que van viure fa milers d'anys.</span></p> Prehistoria't! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/prehistoriat/ <p style="text-align: justify;"><span style="color: #555555; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Endinsar-te en la prehist&ograve;ria &eacute;s tant f&agrave;cil com visitar les instal&middot;lacions del Parc Arqueol&ograve;gic amb l&rsquo;objectiu de veure i experimentar com era la vida quotidiana a la prehist&ograve;ria mitjan&ccedil;ant un recorregut amb el qual farem diferents &ldquo;tastets&rdquo;. Entrar dins les r&egrave;pliques de cabanes i fabricar&nbsp;</span><span style="color: #555555; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">estris prehist&ograve;rics, comprovar l&rsquo;habilitat dels participants amb l&rsquo;activitat de ca&ccedil;a simulada (tir amb arc i propulsor) i apropar-se al m&oacute;n simb&ograve;lic de la prehist&ograve;ria elaborant ornaments i collars.</span></p> Juguem amb el Mu! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/juguemambelmu/ <p style="text-align: justify;">En aquesta activitat els infants es convertiran en membres de poblats prehist&ograve;rics que, mitjan&ccedil;ant una gimcana, hauran de superar diferents proves (cantar, ballar, buscar objectes,pintar...) amb l'objectiu d'aconseguir petxines per a fer un collaret per a la seva xaman.</p> Cucanyes de la prehistòria http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/cucanyesdelaprehistria/ <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Conjunt de proves d'habilitat basades en els tradicionals jocs de Cucanya que giren al voltant de&nbsp;les activitats de subsist&egrave;ncia dels ca&ccedil;adors-recol&middot;lectors: la pesca, la ca&ccedil;a i la recol&middot;lecci&oacute;. Abans de cada un d'aquests jocs ,els monitors faran una breu pinzellada sobre com es desenvolupaven en la Prehist&ograve;ria aquestes activitats.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span lang="es">&nbsp;</span></p> El petit mamut s'ha perdut http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elpetitmamutshaperdut/ <p>Amb aquesta activitat els infants passaran una estona escoltant un conte ambientat en la Prehist&ograve;ria. Els monitors buscaran la interacci&oacute; i participaci&oacute; dels infants mitjan&ccedil;ant sons, gestos,can&ccedil;ons...</p> Caçador hàbil http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/caadorhbil/ <p>Conjunt de proves d'habilitat, on els &nbsp;participants hauran de demostrar la seva punteria i for&ccedil;a com a ca&ccedil;adors, la seva habilitat a l'hora de moure's pel territori i la seva capacitat de treballar en equip.</p> Detectius de la Prehistòria http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/detectiusdelaprehistria/ <p>Joc de misteri en el qual els &nbsp;participants hauran de fer de detectius i resoldre un robatori ambientat en la Prehist&ograve;ria. Per aconseguir-ho, hauran de superar diverses proves d'habilitat, l&ograve;gica i mem&ograve;ria per guanyar el dret a fer les preguntes necess&agrave;ries als sospitosos.</p> De la cèl·lula a l'ADN http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/delacllulaaladn/ <p class="MsoNormal">En aquest taller es proposa investigar l&rsquo;estructura de l&rsquo;ADN, con&egrave;ixer els seus components i el seu funcionament. Es realitzaran diferents activitats al voltant d&rsquo;aquesta premissa; per exemple tindran l&rsquo;oportunitat de fer un experiment molt senzill de realitzar per&ograve; molt interessant a nivell d&rsquo;elaboraci&oacute; d&rsquo;hip&ograve;tesis i que com a resultat exposa la visualitzaci&oacute; a simple vista del nostre propi material gen&egrave;tic. A tot aix&ograve; s&rsquo;afegeix la visualitzaci&oacute; i an&agrave;lisis de mostres de c&egrave;l&middot;lules i els components que formen el seu interior amb microscopi.</p> Mosaics de colors http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/mosaicsdecolors/ <p class="MsoNormal"><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA;">Es realitza un mosaic amb el material utilitzat des d'&egrave;poca romana per a fer els mosaics, &eacute;s a dir, les tessel&middot;les de diferents colors.</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA;">La creaci&oacute; d&rsquo;un mosaic &eacute;s un art molt antic que en l&rsquo;&egrave;poca del modernisme va originar el trencad&iacute;s, fet amb trossos irregulars de cer&agrave;mica, marbre o vidre, generalment de disseny abstracte.</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA;">El grau de dificultat del taller s&rsquo;adapta a l'edat.&nbsp;</span></p> <p><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA;">Disponible tamb&eacute; en angl&egrave;s.</span></p> Fruita de Temporada http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/fruitadetemporada/ <p class="MsoNormal"><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA;">En el taller, els nens/es faran el &ldquo;Joc de la Pir&agrave;mide. Les caixes equilibrades&rdquo;, que ser&agrave; un joc amb caixes, que els nens/es hauran d&rsquo;omplir d&rsquo;aliments reals, prenent com a model la Pir&agrave;mide de l&rsquo;alimentaci&oacute;.</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA;">A continuaci&oacute;, cada un d&rsquo;ells elaborar&agrave; una recepta amb fruites de temporada (faran una forma d&rsquo;animal amb les fruites). &nbsp;</span></p> El Menú Complet http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elmencomplet/ <p class="MsoNormal"><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA;">Aquest taller est&agrave; dividit en quatre parts: compra intel&middot;ligent, joc de la Pir&agrave;mide, cuina saludable i protocol a la taula.</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA;">Per comen&ccedil;ar, els nens/es triaran els ingredients per a l&rsquo;elaboraci&oacute; de receptes sanes i combinaran aliments per a la creaci&oacute; de men&uacute;s.</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA;">Despr&eacute;s classificaran els aliments i els nutrients, i comprovaran les freq&uuml;&egrave;ncies de consum gr&agrave;cies a la Pir&agrave;mide de l&rsquo;alimentaci&oacute;. </span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA;">En tercer lloc, elaboraran un plat saludable i el decoraran, havent passat per la manipulaci&oacute; dels estris adequats.</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA;">I per &uacute;ltim aprendran a parar la taula, a adquirir la postura correcta per menjar, a saber respectar i valorar el temps d&rsquo;estar compartint un &agrave;pat; degustaran el plat elaborat i s&rsquo;introduiran en el m&oacute;n del reciclatge. &nbsp;</span></p> Nines del món http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/ninesdelmn/ <p class="MsoNormal"><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA;">Aquesta activitat consisteix en una visita guiada a la col&middot;lecci&oacute; de nines de l&rsquo;Ada Manresa. El seu pare, el fotoperiodista Kim Manresa, ha viatjat a diferents parts del m&oacute;n i ha realitzat reportatges de den&uacute;ncia social. Cada vegada que torna d&rsquo;alguna de les seves aventures pel globus, li porta una nina del lloc on ha estat a la seva filla Ada, que t&eacute; una col&middot;lecci&oacute; de gaireb&eacute; 1.000 nines. S&oacute;n nines fetes de teles, fusta, fang, carbasses, bamb&uacute;, fibra de coco, petxines, ossos, etc. </span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA;">Totes les nines de l'exposici&oacute; tenen darrere seu una hist&ograve;ria que ajuda a aprendre coses. Les nines no s&oacute;n nom&eacute;s una joguina sin&oacute; que tamb&eacute; ens aporten hist&ograve;ries sobre el seu origen, cultura i tradicions, i s&oacute;n tamb&eacute; una eina d'aprenentatge i de relaci&oacute; social.</span></p> <p><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA;">&nbsp;</span></p> A punt i amunt http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/apuntiamunt/ <p class="MsoNormal"><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-font-weight: bold;">Aquesta activitat inclou la visita guiada a l&rsquo;exposici&oacute; d&rsquo;alpinisme &ldquo;A punt i amunt&rdquo; i un taller complementari relacionat amb la lectura i interpretaci&oacute; de mapes a trav&eacute;s de les dades que ens proporcionen.&nbsp; </span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-font-weight: bold;">L&rsquo;exposici&oacute; &eacute;s una mostra d&rsquo;objectes, materials i equipaments (peces de vestir, tendes, es&shy;quis, piolets, botelles d&rsquo;oxigen, embalatges -bidons, caixes, petates, ...-) utilitzats per alpi&shy;nistes catalans en les ascensions m&eacute;s re&shy;marcables a les muntanyes d&rsquo;arreu del m&oacute;n. &Eacute;s un fet que molts d&rsquo;aquests equipaments s&rsquo;han perdut, sense possibilitat de recupe&shy;raci&oacute;, per&ograve; aquesta exposici&oacute; ajudar&agrave; a crear consci&egrave;ncia del valor que representa la </span><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: Calibri; color: black; mso-ansi-language: CA;">con&shy;servaci&oacute; d&rsquo;aquests materials de cara al futur.</span><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-font-weight: bold;">&shy; Tamb&eacute; destacar que es tracta d&rsquo;una proposta destinada a apropar la muntanya als estudiants, en siguin o no aficionats.</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-font-weight: bold;">Pel que fa al taller, consistir&agrave; en entendre qu&egrave; &eacute;s la topografia i, per tant, aprendre com llegir i interpretar el relleu a trav&eacute;s de mapes, de forma pr&agrave;ctica i treballant en equip.</span></p> <p><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-weight: bold;">&nbsp;</span></p> Fem vitralls modernistes http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/femvitrallsmodernistes/ <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA;">Realitzaci&oacute; d&rsquo;un vitrall adaptant la t&egrave;cnica emprada pels modernistes en funci&oacute; del nivell educatiu de cada grup. Els alumnes pinten el vitrall amb les pintures que es fan servir per a pintar els vitralls reals.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA;">Un vitrall &eacute;s un vidre pintat de diferents colors. Els vitralls es poden fer ajuntant diferents vidres de colors, aquests vidres poden ser d&rsquo;un color concret o b&eacute; pintats amb pintures especials per vidre. Despr&eacute;s s&rsquo;ajunten els uns als altres mitjan&ccedil;ant un altre material, el plom. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA;">Els alumnes, en aquest taller, faran una introducci&oacute; al m&oacute;n dels vitralls fent-ne una petita mostra que es podran emportar a casa. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA;">Disponible tamb&eacute; en angl&egrave;s.&nbsp;</span></p> Un ratolí viu al Museu - A partir de gener del 2018 http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/unratolviualmuseu_apartirdegenerdel2018/ <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 15pt; text-align: justify; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="CA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: 'PT Sans',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES;">Una not&iacute;cia impactant arriba a l&rsquo;escola: hi ha un ratol&iacute; instal&middot;lat al Museu i s&rsquo;est&agrave; menjant les col&middot;leccions! Els alumnes hauran d&rsquo;investigar les pistes que deixa l&rsquo;animal&oacute; tot descobrint la maquin&agrave;ria t&egrave;xtil, els teixits d&rsquo;arreu del m&oacute;n i els vestits modernistes. En una segona part elaboraran una m&agrave;scara de ratol&iacute; amb materials t&egrave;xtils.</span></p> Savis i sàvies del tèxtil http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/savisisviesdeltxtil/ <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 15pt; text-align: justify; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="CA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: 'PT Sans',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES;">Una trobada entre avis i &agrave;vies que van viure a la Terrassa t&egrave;xtil i els alumnes i docents dels centres educatius. Comen&ccedil;a amb una presentaci&oacute; breu de diverses experi&egrave;ncies d&rsquo;infantesa i joventut dels voluntaris (ciutat, f&agrave;briques, treball, fam&iacute;lia, escola, oci...). Despr&eacute;s hi ha un temps de preguntes pactades al voltant de la tem&agrave;tica que interessi m&eacute;s i un espai final de contacte espontani i lliure entre les dues generacions.&nbsp;</span></p> Realitat Virtual Immersiva: Crea el teu visor RV http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/realitatvirtualimmersivacreaelteuvisorrv/ <p class="MsoNormal"><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA;">Es tracta d&rsquo;un innovador taller d&rsquo;Introducci&oacute; a la Realitat Virtual immersiva. </span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA;">Cada alumne disposar&agrave; d&rsquo;un kit DIY (<em>Do It Yourself</em> -fes-ho tu mateix-) que li permetr&agrave; crear, pas a pas, el seu propi dispositiu (ulleres <em>cardboard</em>) per experimentar en primera persona en qu&egrave; consisteix la Realitat Virtual (cada alumne s&rsquo;emportar&agrave; les seves pr&ograve;pies ulleres <em>cardboard</em> a casa). </span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA;">Gr&agrave;cies al kit i amb un tel&egrave;fon m&ograve;bil <em>smartphone</em> podran submergir-se en aquest tipus de tecnologia immersiva que, sens dubte, els captivar&agrave;. Coneixeran i provaran diferents aplicacions (apps) gratu&iuml;tes disponibles i practicaran la creaci&oacute; de fotografies esf&egrave;riques immersives 360&ordm;.</span></p> <p><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA;">&nbsp;</span></p> Robots en 2D (Robòtica Educativa) http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/robotsen2drobticaeducativa/ <p class="MsoNormal"><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: CA;">Consisteix a descobrir una nova forma de crear circuits a trav&eacute;s de l&rsquo;electr&ograve;nica creativa. Innovaci&oacute; i pl&agrave;stica es fusionen per generar robots en 2D, dibuixant i treballant a partir d&rsquo;un circuit electr&ograve;nic que es crear&agrave; amb pintura conductora. &nbsp;</span></p> Descobreix en Bee-Bot (Robòtica Educativa) http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/descobreixenbee_botrobticaeducativa/ <p><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA;">En Bee-bot &eacute;s un petit robot amb forma d&rsquo;abella que &eacute;s robust i molt f&agrave;cil de fer servir, ideal per a aquestes edats. L&rsquo;objectiu &eacute;s aprendre el llenguatge direccional, girs, lateralitats i altres conceptes d&rsquo;espacialitat. Tot aix&ograve; mentre juguen amb el robot, que seguir&agrave; les nostres instruccions per uns camins que hauran creat ells mateixos, aix&iacute; poden decidir ells quines ordres caldr&agrave; donar-li. Tamb&eacute; es poden utilitzar lletres i nombres matem&agrave;tics per completar l&rsquo;educaci&oacute; transversal.</span></p> <p>&nbsp;</p> Les muralles de Cambrils http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lesmurallesdecambrils/ <p>Visita pel Barri antic de Cambrils, per con&egrave;ixer els temps quan s'anava a peu i a cavall, vivint dins un recinte envoltat de torres i muralles. Entre d'altres sorpreses, visitarem un calab&oacute;s, un baster o acabarem pujant a la Torre del Bou. &nbsp;</p> Visita al Museu del Ferrocarril http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/visitaalmuseudelferrocarril/ <p>Visita guiada a les instal&middot;lacions del Museu del Ferrocarril adaptada a les necessitats de cada nivell educatiu.</p> Fes de monjo copista http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/fesdemonjocopista/ <p>La visita a l&rsquo;exposici&oacute; Scriptorium de Ripoll, est&agrave; pensada com una activitat did&agrave;ctica destinada a complementar l&rsquo;estudi de l&rsquo;&egrave;poca medieval, des d&rsquo;una perspectiva hist&ograve;rica i com a llegat d&rsquo;un patrimoni cultural passat i identitari, propi de la nostra cultura.</p> <p><br />El coneixement de l&rsquo;&egrave;poca medieval es fa des de diferents &agrave;mbits d&rsquo;estudi: la seva organitzaci&oacute; pol&iacute;tica, els diferents estaments de la societat medieval, el seu art,... En aquest sentit l&rsquo;Scriptorium aprofundeix en la import&agrave;ncia de la religi&oacute; en &egrave;poca medieval, en la conservaci&oacute; i el valor que es donava a la cultura i en el valor art&iacute;stic dels primers llibres de la hist&ograve;ria, els c&ograve;dex medievals fets als escriptoris dels monestirs.</p> <p><br />La visita es complementa amb un taller, on els alumnes es converteixen en monjos i monges, i per tant han de treballar amb les mateixes eines que utilitzaven els monjos a l&rsquo;&egrave;poca medieval. Es tracta d&rsquo;un taller d&rsquo;escriptura en el qual cada alumne t&eacute; per escriure una ploma d&rsquo;oca, una canya, una ploma met&agrave;l&middot;lica, una mica de tinta i un model de lletra carolina i un de lletra g&ograve;tica. Despr&eacute;s de fer una mica de pr&agrave;ctica en una pauta especial, els alumnes han d&rsquo;escriure el seu nom en un punt de llibre amb qualsevol de les dues lletres medievals.</p> Els Cabanyes, el segle XIX i el Romanticisme http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elscabanyeselseglexixielromanticisme/ <p style="text-align: justify;"><strong>La visita pret&eacute;n donar a con&egrave;ixer la Masia i el llegat &ndash; tangible i intangible- que la fam&iacute;lia Cabanyes hi va deixar, una casa declarada B&eacute; Cultural d&rsquo;Inter&egrave;s Nacional tant per la seva arquitectura com pel que s&rsquo;hi troba, les seves col&middot;leccions i persones que hi visqueren.</strong></p> <p style="text-align: justify;">La Masia d&rsquo;en Cabanyes com a nucli del moviment rom&agrave;ntic, amb el llegat d&rsquo;aquest nissaga que ha marcat la hist&ograve;ria del Romanticisme a la comarca del Garraf i al nostre pa&iacute;s.</p> <p style="text-align: justify;">Les estances conservades mostren al visitant la quotidianitat de l&rsquo;&egrave;poca i les aficions i professions dels personatges que hi visqueren. D&rsquo;aquesta manera, l&rsquo;alumnat s&rsquo;apropa a les arts pl&agrave;stiques, la literatura, la navegaci&oacute;, l&rsquo;agricultura, el comer&ccedil; i el col&middot;leccionisme, posant especial &egrave;mfasi en la figura del poeta rom&agrave;ntic Manuel de Cabanyes (1808-1833).</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="margin: 7.5pt 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: justify;">Aix&iacute;, a trav&eacute;s d&rsquo;una de les fam&iacute;lies m&eacute;s influents i de major renom del seu temps, els i les alumnes comprenen una &egrave;poca fonamental per al creixement de Vilanova i la Geltr&uacute; i el conjunt de la comarca del Garraf, palpable encara avui en dia en diferents indrets del nostre entorn.</p> Història i modernitat: els “Disparates” de Goya http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/histriaimodernitatelsadisparatesadegoya/ <p><strong>Aquesta activitat busca apropar la figura de Francisco de Goya i la seva producci&oacute; art&iacute;stica als alumnes a trav&eacute;s de la visita a l&rsquo;Espai Goya del CIRMAC, on s&rsquo;exposen els 12 gravats de la s&egrave;rie &ldquo;Los Disparates&rdquo; que formaven part de la col&middot;lecci&oacute; familiar dels Cabanyes.</strong></p> <p>Goya, un dels noms m&eacute;s importants de la hist&ograve;ria de l&rsquo;art universal i considerat un dels artistes m&eacute;s moderns i trencadors del seu temps, represent&agrave; a &ldquo;Los Disparates&rdquo; un retrat de la societat on l&rsquo;ab&uacute;s del poder i l&rsquo;engany es barregen amb la fragilitat i el terror a trav&eacute;s d&rsquo;imatges de ple domini del clarobscur.</p> <p>L&rsquo;element clau de la s&egrave;rie, per&ograve;, i el que l&rsquo;ha fet ser considerada com l&rsquo;inici de la modernitat art&iacute;stica, &eacute;s la seva perspectiva atemporal i universal: a trav&eacute;s de les diferents escenes representades podem observar com els valors culturals, hist&ograve;rics i pol&iacute;tics que Goya presenta poden ser llegits des de la nostra contemporane&iuml;tat i realitzar una lectura transversal entre passat i present que ens permeti reflexionar sobre la hist&ograve;ria i el seu significat.</p> <p>L&rsquo;activitat es desenvolupa amb una primera part sobre Goya i &ldquo;Los Disparates&rdquo;, introduint diferents conceptes hist&ograve;rics i art&iacute;stics sobre l&rsquo;artista i la seva producci&oacute;, i una segona part de contemplaci&oacute; i reflexi&oacute; sobre els gravats i la seva lectura i significat segons els conceptes esmentats.</p> La Masia d'en Cabanyes: bosquet, art i cultura http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lamasiadencabanyesbosquetarticultura/ <p style="text-align: justify;"><strong>Una visita guiada que endinsar&agrave; a l&rsquo;alumnat al coneixement&nbsp;&nbsp;i descobriment del seu entorn proper. La hist&ograve;ria que envolta la Masia d&rsquo;en Cabanyes i els personatges d&rsquo;aquesta fam&iacute;lia emblem&agrave;tica de Vilanova i la Geltr&uacute; i un viatge en el temps&nbsp; amb el descobriment de l&rsquo;&egrave;poca rom&agrave;ntica en el context&nbsp;del segle XIX.</strong></p> <p style="text-align: justify;">La visita&nbsp; desenvolupa en una primera part el concepte del Romanticisme en el marc del segle XIX. Amb aquest objectiu es presenten els membres de la fam&iacute;lia Cabanyes, que serveixen per exemplificar diferents aspectes del moviment cultural que va suposar el Romanticisme: Manuel de Cabanyes la literatura, Joaquim de Cabanyes la pintura, Josep Anton de Cabanyes l&rsquo;afany de coneixement global&hellip; A trav&eacute;s d&rsquo;ells, les seves inquietuds i anhels, es tracten les arts creatives, els aven&ccedil;os cient&iacute;fics, les ideologies pol&iacute;tiques i econ&ograve;miques del moment.</p> <p style="text-align: justify;">A la planta noble de la casa, es comenten diferents aspectes de la vida quotidiana d&rsquo;una fam&iacute;lia benestant i culta. Els espais visitats en aquesta part de la visita, molt visuals, atreuen a l&rsquo;alumnat que veu en una &ldquo;escenografia real&rdquo; l&rsquo;empremta del Romanticisme. Mobiliari, obres d&rsquo;art, instruments de m&uacute;sica, biblioteca&hellip; ajuden a copsar una manera d&rsquo;entendre la vida en un moment concret de la hist&ograve;ria recent.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Una casa ben curiosa i singular http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/unacasabencuriosaisingular/ <div style="text-align: justify;"> <p><strong>Descobrirem la Masia, els seus espais, i com s&rsquo;hi vivia, amb un joc constant d&rsquo;observaci&oacute; i pregunta-resposta, per tal de fer part&iacute;cips els infants de la mateixa explicaci&oacute;.</strong></p> <p>Ens trobem a la Masia d&rsquo;en Cabanyes, una casa on visqu&eacute; una fam&iacute;lia benestant durant el segle XIX que feu fortuna gr&agrave;cies al comer&ccedil; i exportaci&oacute; de vins i aiguardents. Aquesta fam&iacute;lia destaca especialment per la seva sensibilitat en les arts i el col&middot;leccionisme: escriptors, traductors, compositors, pintors, matem&agrave;tics, etc.</p> <p style="margin: 7.5pt 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; outline: 0px;">Un cop acabada la visita es proposa una activitat complement&agrave;ria per acabar de comprendre la vida d&rsquo;abans a trav&eacute;s dels Cabanyes, el seu negoci i les seves aficions. Identificarem tot un seguit d&rsquo;elements vinculats als diferents membres que habitaren la Masia: la ploma del poeta Manuel de Cabanyes, el piano, els llibres del negoci de la vinya i el vi d&rsquo;en Josep Anton de Cabanyes, les pintures de Joaquim de Cabanyes i Alexandre de Cabanyes, aix&iacute; com elements o objectes propis de la seva vida quotidiana. Aquests objectes els barrejarem amb els moderns, que actualment podem trobar al nostre entorn, i l&rsquo;alumnat haur&agrave; de saber triar quins pertanyen als Cabanyes i quins no, i en el cas dels que s&oacute;n propis de la Masia, en quines estances o espais es troben.</p> </div> Cultura i esport a la Masia d’en Cabanyes http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/culturaiesportalamasiadaencabanyes/ <div> <p style="text-align: justify;"><strong>Les curses d&rsquo;orientaci&oacute; s&oacute;n un esport on el participant utilitza un mapa detallat d&rsquo;un &agrave;rea per trobar uns determinats elements caracter&iacute;stics i diferenciadors situats en l&rsquo;esmentada &agrave;rea, sovint amb l&rsquo;ajut d&rsquo;una br&uacute;ixola . El repte &eacute;s trobar la millor ruta per arribar a aquests elements i fer-ho en el menor temps possible. Una cursa d&rsquo;orientaci&oacute; &eacute;s pot prendre com un agradable passeig enmig de la natura o b&eacute; com un esport competitiu.</strong></p> <p style="text-align: justify;">El joc que us proposem consta de 2 parts. La primera, t&eacute; una durada de 50 minuts i t&eacute; per objectiu fer descobrir i ajudar a interpretar als nens i nenes el Romanticisme i el segle XIX; l&rsquo;aportaci&oacute; de la fam&iacute;lia Cabanyes a la ciutat de Vilanova i a la comarca, i l&rsquo;impacte de la ci&egrave;ncia i la t&egrave;cnica al Garraf. Aix&iacute; mateix, es visitaran les estances de la fam&iacute;lia i els seus espais quotidians, que ho van ser de Manuel de Cabanyes (poeta); Joaquim de Cabanyes (pintor i militar); Josep Anton de Cabanyes (germ&agrave; gran del poeta, hisendat, escriptor i col&middot;leccionista); Josep Maria de Cabanyes (especialista en ci&egrave;ncies naturals); Isidoro de Cabanyes (militar i persona vinculada a la primera gran empresa el&egrave;ctrica del pa&iacute;s) i Alexandre de Cabanyes (pintor), el darrer de la nissaga d&rsquo;artistes que va viure a la Masia. Durant aquesta visita haurem d&rsquo;estar molt atents als detalls que veiem o escoltem, perqu&egrave; seran claus per poder completar amb &egrave;xit la segona part de l&rsquo;activitat: El Joc d&rsquo;Orientaci&oacute;. Aquest, es far&agrave; pels exteriors de la casa, a tot l&rsquo;espai natural propietat de la mateixa Masia. &ndash; Us proposem un joc d&rsquo;orientaci&oacute; combinat amb la recerca de fites i la resoluci&oacute; d&rsquo;enigmes. Esperem que hagueu escoltat i observat b&eacute;, perqu&egrave; us far&agrave; falta. &ndash; Accepteu el repte?</p> </div> Fes d'etnògraf http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/fesdetngraf/ <p>La visita t&eacute; com a principal objectiu posar en valor el patrimoni etnol&ograve;gic i la cultura tradicional, propi del nostre pa&iacute;s per facilitar a l&rsquo;alumne, les eines per ubicar-se en el seu medi, de manera que pugui entendre&rsquo;l i respectar-lo.</p> <p><br />Al llarg de la visita es mostren maneres de viure en el passat recent i en l&rsquo;&agrave;mbit local, descobrint punts en com&uacute; al llarg del territori catal&agrave;, que posen en valor i en context l&rsquo;arrelament i la identitat. A m&eacute;s ajuden a crear vincles territorials i a entendre i compartir les diferents cultures actuals.</p> <p><br />Seguidament de la visita pel museu, es realitza el taller &ldquo;Fes d&rsquo;etn&ograve;graf&rdquo;, que pret&eacute;n posar en valor els objectes quotidians i l&rsquo;estudi que des de l&rsquo;etnologia se&rsquo;n fa. Aix&iacute; durant una estona, els alumnes es converteixen en investigadors, tot fent un treball en grup, consistent en investigar un objecte i esbrinar el nom i per a qu&egrave; podia servir. L&rsquo;objecte &eacute;s una pe&ccedil;a original de la col&middot;lecci&oacute;.</p> Joc de pistes http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/jocdepistes/ <p>La visita t&eacute; com a principal objectiu posar en valor el patrimoni etnol&ograve;gic i la cultura tradicional, propi del nostre pa&iacute;s per facilitar a l&rsquo;alumnat, les eines per ubicar-se en el seu medi, de manera que pugui entendre&rsquo;l i respectar-lo.</p> <p><br />Al llarg de la visita es mostren maneres de viure en el passat recent i en l&rsquo;&agrave;mbit local, descobrint punts en com&uacute; al llarg del territori catal&agrave;, que posen en valor i en context l&rsquo;arrelament i la identitat. A m&eacute;s ajuden a crear vincles territorials i a entendre i compartir les diferents cultures actuals.</p> <p><br />Redescobrirem el fons del Museu i el seu significat a trav&eacute;s d&rsquo;una activitat l&uacute;dica, que permet posar en valor els objectes i entendre'ls en el seu context hist&ograve;ric i social.</p> <p><br />Despr&eacute;s d&rsquo;una visita d&rsquo;introducci&oacute; on s&rsquo;explica el Museu Etnogr&agrave;fic de Ripoll i el seu significat, es facilita una fitxa amb un joc de pistes, que individualment o en grup, l&rsquo;alumne ha d&rsquo;anar resolent al llarg del recorregut.</p> Visita la Farga Palau http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/visitalafargapalau/ <p>La visita als dos equipaments (a la Farga Palau i al Museu Etnogr&agrave;fic de Ripoll), t&eacute; com a principal objectiu posar en valor el patrimoni tecnol&ograve;gic que hi ha al voltant del treball de ferro, fent una evoluci&oacute; des dels primers artesans i forjadors de l&rsquo;edat mitjana fins a l&rsquo;actualitat, passant i fent una especial &egrave;mfasi en les fargues de ferro, com a intermedi&agrave;ries entre el treball artesanal i l&rsquo;industrial.</p> <p><br />La visita al Museu Etnogr&agrave;fic de Ripoll, es centre en:<br />- Els canvis i continu&iuml;tats en el temps<br />- Entorn tecnol&ograve;gic i continu&iuml;tat<br />- Evoluci&oacute; econ&ograve;mica de la societat catalana des del segle XIX a l&rsquo;actualitat</p> SORTIDA EMPORDÀNA’T: AIGUA, HOME, OCELLS http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/sortidaempordnaataiguahomeocells/ <p><span lang="CA" style="line-height: 107%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="color: #000000;">Utilitzant l'aigua com a fil conductor, coneixerem tots els seus usos tan des de l'&uacute;s en boca, l'industrial, el tur&iacute;stic i la seva import&agrave;ncia en els ecosistemes. Primer visitarem l&rsquo;Ecomuseu-Farinera i el nou espai Empord&agrave;NA'T i finalment despr&egrave;s de dinar farem un itinerari pels Aiguamolls de l&rsquo;Empord&agrave;.</span></span></p> <p><span lang="CA" style="line-height: 107%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="color: #000000;"><span lang="CA" style="line-height: 107%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Activitat per tots els cicles d&rsquo;educaci&oacute; prim&agrave;ria i secund&agrave;ria.</span></span></span></p> SORTIDA EMPORDÀNA’T I ESTANYS DE VILAÜT http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/sortidaempordnaatiestanysdevilat/ <p><span lang="CA" style="line-height: 107%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="color: #000000;">Primer visitarem l&rsquo;espai Empord&agrave;NA'T, una nova manera m&eacute;s sensible de con&egrave;ixer els Aiguamolls. Despr&egrave;s ens arribarem fins l&rsquo;Estany de Vila&uuml;t, reserva natural del parc dels Aiguamolls on podrem observar i sentir el cant de les esp&egrave;cies m&eacute;s t&iacute;mides que fugen del sarau dels itineraris habituals.</span></span></p> <p><span lang="CA" style="line-height: 107%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="color: #000000;">Activitat per t<span lang="CA" style="line-height: 107%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">ots els cicles d&rsquo;educaci&oacute; prim&agrave;ria i secund&agrave;ria.</span></span></span></p> Treballs de síntesi a la Masia d’en Cabanyes http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/treballsdesntesialamasiadaencabanyes/ <p style="text-align: justify;">La Masia d&rsquo;en Cabanyes &ndash; Centre d&rsquo;Interpretaci&oacute; del Romanticisme Manuel de Cabanyes es posa a disposici&oacute; de professors/es i alumnes de secund&agrave;ria per a l&rsquo;acompanyament i assessorament en treballs de s&iacute;ntesi. Hist&ograve;ria, societat, ci&egrave;ncia, manifestacions culturals i art&iacute;stiques, arquitectura, literatura&hellip;aquest espai ofereix la possibilitat d&rsquo;aprofundir en diferents mat&egrave;ries de manera transversal.&nbsp;</p> SORTIDA EMPORDÀNA’T I ESTANYS DE VILAÜT+TALLER DE NATURA http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/sortidaempordnaatiestanysdevilattallerdenatura/ <p><span lang="CA" style="line-height: 107%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="color: #000000;">Primer visitarem l&rsquo;espai Empord&agrave;NA'T, una nova manera m&eacute;s sensible de con&egrave;ixer els Aiguamolls. Despr&egrave;s ens arribarem fins l&rsquo;Estany de Vila&uuml;t, reserva natural del parc dels Aiguamolls on podrem observar i sentir el cant de les esp&egrave;cies m&eacute;s t&iacute;mides que fugen del sarau dels itineraris habituals. I a la tarda completarem l&rsquo;activitat amb un taller de natura, o b&eacute; el taller de construcci&oacute; de menjadores d&rsquo;ocells o b&eacute; el taller d&rsquo;egagr&ograve;piles.</span><span style="mso-tab-count: 1;"><span style="color: #000000;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></p> <p><span lang="CA" style="line-height: 107%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="mso-tab-count: 1;"><span style="color: #000000;">Activitat per tots <span lang="CA" style="line-height: 107%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">els cicles d&rsquo;educaci&oacute; prim&agrave;ria i secund&agrave;ria.</span></span></span></span></p> SORTIDA EMPORDÀNA’T I LA TORTUGA DE L’ALBERA http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/sortidaempordnaatilatortugadelaalbera/ <p><span lang="CA" style="line-height: 107%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="color: #000000;">Primer visitarem l&rsquo;espai Empord&agrave;NA'T, una nova manera m&eacute;s sensible de con&egrave;ixer els espais naturals de l&rsquo;Empord&agrave; i el paisatge mediterrani. Despr&egrave;s ens arribarem fins a Garriguella, on podrem gaudir de les tortugues mediterr&agrave;nies recuperades.&nbsp;</span> </span></p> <p><span lang="CA" style="line-height: 107%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="mso-tab-count: 1;"><span style="color: #000000;">Activitat per tots els cicles d&rsquo;educaci&oacute; prim&agrave;ria.</span></span></span></p> Treballs de recerca a la Masia d'en Cabanyes http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/treballsderecercaalamasiadencabanyes/ <p><span style="text-align: justify;">La Masia d&rsquo;en Cabanyes &ndash; Centre d&rsquo;Interpretaci&oacute; del Romanticisme Manuel de Cabanyes es posa a disposici&oacute; de l'alumnat&nbsp;de batxillerat per a l&rsquo;acompanyament i assessorament en treballs de recerca. Hist&ograve;ria, societat, ci&egrave;ncia, manifestacions culturals i art&iacute;stiques, arquitectura, literatura&hellip;aquest espai ofereix la possibilitat d&rsquo;aprofundir en diferents mat&egrave;ries de manera transversal.&nbsp;</span></p> SORTIDA EMPORDÀNA’T I LES CURCULLES DEL CAP DE CREUS http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/sortidaempordnaatilescurcullesdelcapdecreus/ <p><span lang="CA" style="line-height: 107%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="color: #000000;">Primer visitarem l&rsquo;espai Empord&agrave;NA'T, una nova manera m&eacute;s sensible de con&egrave;ixer els espais naturals de l&rsquo;Empord&agrave;. Despr&egrave;s ens embarquarem</span><span style="mso-spacerun: yes;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></span><span style="color: #000000;">a Roses per desobrir el caracter&iacute;stic litoral de Cap de Creus. </span></span></p> <p><span lang="CA" style="line-height: 107%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="color: #000000;">Activitat per&nbsp;<span lang="CA" style="line-height: 107%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Cicle superior de Prim&agrave;ria i Secund&agrave;ria.</span></span></span></p> SORTIDA EMPORDÀNA’T I LES CURCULLES DEL CAP DE CREUS http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/sortidaempordnaatilescurcullesdelcapdecreus/ <p><span lang="CA" style="line-height: 107%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="color: #000000;">Primer visitarem l&rsquo;espai Empord&agrave;NA'T, una nova manera m&eacute;s sensible de con&egrave;ixer els espais naturals de l&rsquo;Empord&agrave;. Despr&egrave;s ens embarquarem</span><span style="mso-spacerun: yes;"><span style="color: #000000;">&nbsp; </span></span><span style="color: #000000;">a Roses i descobrirem el litoral de Cap de Creus tan caracter&iacute;stic. </span></span></p> <p><span lang="CA" style="line-height: 107%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="color: #000000;">Activitat per&nbsp;<span lang="CA" style="line-height: 107%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Cicle superior de Prim&agrave;ria i Secund&agrave;ria.</span></span></span></p> Visita lliure al Museu http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/visitalliurealmuseu/ <p><span lang="CA" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA;">Els grups poden visitar el Museu pel seu compte. La visita es pot seguir amb la lectura dels textos de l&rsquo;exposici&oacute; permanent. L&rsquo;Espai Darder t&eacute; pocs textos que en resumeixen el contingut, mentre que l&rsquo;Espai Estany t&eacute; diversos nivells de lectura, per&ograve; cont&eacute; tamb&eacute; abundant material audiovisual que en permet seguir les explicacions.</span></p> Joc de l'Embarrat http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/jocdelembarrat/ <p>El joc de l'embarrat &eacute;s una activitat que planteja jugar amb diferents din&agrave;miques de politges i corretges.&nbsp;Farem combinacions&nbsp;de politges amb taps i gomes el&agrave;stiques, per tal de crear din&agrave;miques unit&agrave;ries, multiplicadores o reductores.&nbsp;De forma senzilla descobrim el potencial mec&agrave;nic present en l'embarrat de la f&agrave;brica i descobrim els mecanismes de transmissi&oacute; i la seva utilitzaci&oacute;.</p> Paleoantrologia forense: ossos CSI http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/paleoantrologiaforenseossoscsi/ <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">El MAC proposa aquest taller a l'alumnat d'educaci&oacute; secund&agrave;ria i batxillerat.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="color: black; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: 10pt;">Amb aquesta visita taller,&nbsp;els alumnes manipularan diferents restes &ograve;ssies per tal d'iniciar-los&nbsp;a l&rsquo;estudi d&rsquo;interpretaci&oacute; del registre antropol&ograve;gic que apareix en una excavaci&oacute; arqueol&ograve;gica. La investigaci&oacute; que es proposa est&agrave; basada en dades reals del jaciment arqueol&ograve;gic de &ldquo;La senyora de les muntanyes&rdquo; de Coll de Narg&oacute; amb l&rsquo;objectiu d&rsquo;identificar trets com l&rsquo;edat, el sexe, etc a partir de les caracter&iacute;stiques f&iacute;siques d&rsquo;esquelets i restes &ograve;ssies.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Exploradors del segle XXI http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/exploradorsdelseglexxi/ <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="color: black; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: 10pt;">El MAC proposa aquesta visita taller per a alumnes d'ESO i batxillerat.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="color: black; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: 10pt;">L'activitat "Exploradors del segle XXI" es basa en un joc formatiu. Sobre un espai virtual simulant un camp de cultiu, l&nbsp;t&eacute; el repte d'investigar el qu&egrave; hi ha a sota de manera no destructiva. L'objectiu de l'activitat &eacute;s l'experimentaci&oacute; utilitzant&nbsp;el m&egrave;tode cient&iacute;fic i aproximar els participants a les tecnologies no destructives que es fan servir en Arqueologia a trav&eacute;s de la manipulaci&oacute; de tauletes.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="color: black; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: 10pt;">Col&middot;labora l&rsquo;empresa SOT.</span></span></p> Paisatges antics: anàlisi de pol.len http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/paisatgesanticsanlisidepollen/ <p class="MsoNormal"><span style="color: black; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: 10pt;">El MAC proposa aquesta visita taller per alumnes d'ESO i batxillerat.</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: black; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: 10pt;">Comparar pol&middot;lens actuals i f&ograve;ssils pel reconeixement de paisatges antics. Utilitzaci&oacute; de la metodologia d&rsquo;an&agrave;lisi amb microscopi &ograve;ptic y preparacions biol&ograve;giques de pol&middot;lens, amb utilitzaci&oacute; de t&egrave;cniques b&agrave;siques per a la determinaci&oacute; d&rsquo;esp&egrave;cies. Introduir el m&egrave;tode cient&iacute;fic aplicat a l'arqueologia.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="color: black; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: 10pt;">Col.labora l&rsquo;IPHES.</span></span></p> Joc de pistes &quot;Els misteris del bosc&quot; http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/jocdepisteselsmisterisdelbosc/ <p>Es tracta d'un joc de pistes en el qu&egrave; els infants hauran de resoldre enigmes sobre els boscos de les muntanyes de la Vall del Llor, tot passant per interessants indrets com el cim de Can Cartr&oacute;, la Creu de Querol o les runes de Can Pal&oacute;s vell. A trav&eacute;s de les diferents proves, aprendrem quins misteris ens amaga el bosc, descobrirem secrets del passat agr&iacute;cola de la Vall del Llor, farem una iniciaci&oacute; a t&egrave;cniques d&rsquo;orientaci&oacute;, i tamb&eacute; treballarem valors de cura de la natura.</p> <p><br />Farem servir les instal&middot;lacions de l&rsquo;Aula Natura de Can Pal&oacute;s.</p> <p><strong>Objectius:</strong><br /><br /></p> <ul> <li>Que els alumnes coneguin aspectes de la hist&ograve;ria natural i rural de les nostres muntanyes.</li> <li>Que els alumnes prenguin un primer contacte amb conceptes i t&egrave;cniques d'orientaci&oacute;.</li> <li>Que els alumnes es familiaritzin amb els boscos mediterranis i algunes de les principals esp&egrave;cies de fauna i flora.</li> <li>Que els alumnes desenvolupin el plaer per les activitats a l'aire lliure i en la natura.</li> <li>Que els alumnes assumeixin valors d&rsquo;estima i cura de la natura.</li> <li>Que els infants incorporin la vall del Llor com un espai m&eacute;s del seu entorn proper.</li> </ul> Descobrim la natura tot jugant http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/descobrimlanaturatotjugant/ <p><strong>Descripci&oacute; Activitat:</strong></p> <p><br />Envoltats de boscos i camps agr&iacute;coles, realitzarem diferents jocs relacionats amb els animals i les plantes que ens envolten. A trav&eacute;s de l&rsquo;acci&oacute; l&uacute;dica, aprendrem sobre els habitants dels boscos mediterranis, i treballarem valors de respecte a la natura. L&rsquo;activitat<br />inclou jocs d&rsquo;observaci&oacute;, de c&oacute;rrer, de rotllana, de manipulaci&oacute; i activitats de recerca d&rsquo;elements del bosc.</p> <p><br /><strong>Objectius:</strong></p> <ul> <li>Que els infants coneguin algunes esp&egrave;cies de fauna i flora pr&ograve;pies dels boscos mediterranis.</li> <li>Que els infants desenvolupin les capacitats d'observaci&oacute; que els permetin descobrir aspectes de l&rsquo;entorn natural que, a primera vista, no apreciem.</li> <li>Que els infants assumeixin valors de respecte i cura de la natura.</li> <li>Que els infants desenvolupin el plaer per les activitats a l'aire lliure i a la naturalesa.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> La vida a pagès: balls i jocs http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lavidaapagsballsijocs/ <p><strong>Descripci&oacute; Activitat:</strong><br />En el marc d&rsquo;una masia de muntanya envoltada de boscos i camps de vinyes i d&rsquo;arbres fruiters, reviurem la vida dels infants de la Catalunya rural. Aprendrem danses tradicionals lligades a l&rsquo;activitat agr&iacute;cola, i descobrirem els jocs als que jugaven els nostres avis.<br />Farem servir les instal&middot;lacions de l&rsquo;Aula Natura de Can Pal&oacute;s.</p> <p><br /><strong>Objectius:</strong></p> <ul> <li>Que els alumnes coneguin l&rsquo;entorn forestal i agr&iacute;cola de Sant Boi.</li> <li>Que els alumnes es familiaritzin amb les masies de muntanya, i que l&rsquo;incorporin com a un element important del nostre passat agr&iacute;cola i del nostre paisatge.</li> <li>Que els infants s'apropin als aspectes l&uacute;dics de la vida tradicional dels infants a pag&egrave;s.</li> <li>Que els alumnes relacionin tradicions de pag&egrave;s amb esdeveniments del cicle agr&iacute;cola anual.</li> <li>Que els alumnes de totes les proced&egrave;ncies geogr&agrave;fiques es socialitzin entorn les tradicions catalanes com a element com&uacute;.</li> <li>Que els alumnes practiquin, d&rsquo;una manera suau i engrescadora, un seguit de moviments i habilitats en coordinaci&oacute; amb altres companys.</li> </ul> De l'Arxiu al Museu, un recorregut per la història del Port de Tarragona. El barri del Serrallo http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/delarxiualmuseuunrecorregutperlahistriadelportdetarragonaelbarridelserrallo/ <p>&nbsp;A trav&eacute;s d'un dossier espec&iacute;fic ideat pel Museu i l'Arxiu del Port, i elaborat per Auriga Serveis Culturals, s&rsquo;intenta donar a con&egrave;ixer el patrimoni mar&iacute;tim i portuari de la ciutat i la hist&ograve;ria del Port de Tarragona com a eix vertebrador i dinamitzador del territori.</p> <p style="text-align: justify;">Apropar la metodologia de la investigaci&oacute; hist&ograve;rica a trav&eacute;s de l&rsquo;estudi de fonts prim&agrave;ries, plantejar hip&ograve;tesis i valorar i interpretar els documents per poder-ne treure unes conclusions objectives, base de qualsevol estudi cient&iacute;fic, &eacute;s el que pret&eacute;n el dossier, a trav&eacute;s d&rsquo;una proposta d&rsquo;investigaci&oacute; que gira al voltant d&rsquo;un tema concret: El Serrallo i la pesca a l&rsquo;entorn de l&rsquo;any 1930.</p> <p style="text-align: justify;">A banda de l&rsquo;activitat, que es pot treballar a l&rsquo;entorn classe, l&rsquo;Arxiu i el Museu del Port de Tarragona, ofereixen la possibilitat de fer una visita guiada als dos centres, en qu&egrave; l'alumnat i el professorat poden con&egrave;ixer de primera m&agrave;, tant la tasca que s&rsquo;hi fa, com els fons que s&rsquo;hi custodien, amb la tutel&middot;la d'un monitor/a que condueix l&rsquo;activitat.</p> <p>&nbsp;&nbsp;</p> Coneix l'Arxiu amb el capità Apodaca http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/coneixlarxiuambelcapitapodaca/ <div> <div> <p style="text-align: justify;">Es tracta d'una visita teatralitzada adre&ccedil;ada a alumnes del Segon Cicle de la ESO i Batxillerat en la qual el capit&agrave; Apodaca, personatge rellevant per al Port de Tarragona, acosta al p&uacute;blic la hist&ograve;ria del Port de Tarragona alhora que ensenya com funciona l'Arxiu, els fons que acull, les condicions clim&agrave;tiques de preservaci&oacute; de la documentaci&oacute;, mostra alguns documents, els dip&ograve;sits i la Sala de Consulta, en un recorregut am&egrave; que comporta tamb&eacute; l'exterior de l'edifici i la pla&ccedil;a dels Carros.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <div> <div> <h4 style="text-align: justify;">&nbsp;</h4> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> </div> Pedalant per la bassa http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/pedalantperlabassa/ <p>Sortida en bicicleta al voltant de la llacuna de la Tancada per descobrir els ocells que hi habiten, nidifiquen i s&rsquo;alimenten. Durant el recorregut, podrem gaudir dels ecosistemes de la platja, la badia, la llacuna i els arrossars i aprendrem quina &eacute;s la flora i la fauna que s&rsquo;adapta a cadascun d&rsquo;aquests ambients.</p> Experimentem amb l’aigua! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/experimentemamblaaigua/ <p>Qu&egrave; &eacute;s la pressi&oacute; atmosf&egrave;rica? Ser&iacute;eu capa&ccedil;os de fer un gelat en pocs minuts sense congelador? Com es formen els corrents marins? Mitjan&ccedil;ant cinc senzills experiments amb l&rsquo;aigua estudiarem alguns dels fen&ograve;mens m&eacute;s curiosos de la natura.</p> El bosc batega http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elboscbatega/ <p>Els boscos madurs s&oacute;n un b&eacute; esc&agrave;s perqu&egrave; presenten uns valors que no es troben f&agrave;cilment en altres boscos m&eacute;s joves o gestionats de forma intensiva. Tot fent un estudi de parcel&middot;les coneixerem l&rsquo;estructura d&rsquo;un bosc de con&iacute;feres d&rsquo;alta muntanya i aprendrem que gestionar de manera m&eacute;s sostenible els boscos pot ajudar que es mantinguin en bon estat de conservaci&oacute;.</p> Excursió al Pla de la Font http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/excursialpladelafont/ <p>Excursi&oacute; de senderisme fins al refugi del Pla de la Font (cota 2.015 m), tot interpretant aquest entorn privilegiat dins de la perif&egrave;ria del Parc Nacional d&rsquo;Aig&uuml;estortes i Estany de Sant Maurici.</p> Un paisatge d’ocells http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/unpaisatgedaocells/ <p>El Delta de l&rsquo;Ebre &eacute;s un lloc &uacute;nic per descobrir els ocells propis de les zones humides. En aquesta activitat farem una ruta a peu a tocar de la bassa de l&rsquo;Encanyissada, on gaudirem dels ecosistemes lacustres i dels principals ocells que hi habiten.</p> Fauna nocturna http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/faunanocturna/ <p>El paisatge de les Planes de Son es transforma quan el sol es pon. Endinsant-nos en plena foscor escoltarem els sons de la nit, descobrirem la fauna nocturna del Pirineu amb l&rsquo;ajuda de c&agrave;meres de fototrampeig i aprendrem quines adaptacions presenten els animals nocturns. En definitiva,gaudirem d&rsquo;una estona en contacte amb la natura m&eacute;s misteriosa.</p> El Parc Nacional http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elparcnacional/ <p>Qu&egrave; &eacute;s un parc nacional? Quina &eacute;s la seva funci&oacute;? Quins s&oacute;n els principals aspectes (geomorfologia, fauna i vegetaci&oacute;) que caracteritzen el Parc Nacional d&rsquo;Aig&uuml;estortes i Sant Maurici? Una excursi&oacute; per aquest parc ens permetr&agrave; de viure amb els cinc sentits i con&egrave;ixer aquest indret tan emblem&agrave;tic.</p> Rastres http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/rastres/ <p>Activitat de descoberta dels principals rastres de fauna que podem trobar a la zona i d&rsquo;aprenentatge d&rsquo;eines per a la seva identificaci&oacute; com les claus dicot&ograve;miques. Amb les troballes dels participants i els rastres del laboratori, guies i el joc del mocador aprendrem a recon&egrave;ixer els principals rastres.</p> L’alambí: destil·lem olis essencials http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/laalambdestillemolisessencials/ <p>Qu&egrave; s&oacute;n els olis essencials? D&rsquo;on s&rsquo;obtenen i com s&rsquo;obtenen? Quins s&oacute;n els processos i mecanismes d&rsquo;una destil&middot;laci&oacute;? I d&rsquo;una fermentaci&oacute;? L&rsquo;activitat de l&rsquo;alamb&iacute; respondr&agrave; a totes aquestes preguntes. Coneixerem els or&iacute;gens d&rsquo;aquest aparell, aix&iacute; com els productes que se n&rsquo;extreuen i les seves propietats.</p> El castell de València http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elcastelldevalncia/ <p>Una passejada pel castell de Val&egrave;ncia ens transportar&agrave; un munt d&rsquo;anys enrere en la hist&ograve;ria del Pallars. Veurem com eren els pobles i la vida de muntanya abans del feudalisme i quins canvis van experimentar amb l&rsquo;entrada dels poders comtals i coneixerem l&rsquo;&egrave;pica hist&ograve;ria del comte Hug Roger en la defensa del castell de Val&egrave;ncia (l&rsquo;&uacute;ltim relicte de la Catalunya feudal).</p> Recorda els Jocs de Barcelona'92 http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/recordaelsjocsdebarcelona92/ <p>Recorregut a peu, dinamitzat per l'equip d'educadors del museu, per diferents espais de l'Anella Ol&iacute;mpica on es van celebrar els Jocs Ol&iacute;mpics de Barcelona'92. Es fa especial menci&oacute; de la urbanitzaci&oacute; de la muntanya de Montju&iuml;c fins a concloure amb la celebraci&oacute; dels Jocs Ol&iacute;mpics. Un cop acabat el recorregut, el grup pot accedir al Museu Ol&iacute;mpic.</p> ELS IBERS DE LLORET I EL COMERÇ MEDITERRANI http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elsibersdelloretielcomermediterrani/ <p>Saps qui varen ser els &iacute;bers? Vols saber com comerciaven? En aquesta activutat l'alumnat reconstruir&agrave; la forma de vida de la cultura &iacute;bera i les seves relacions comercials</p> <p>Objectius did&agrave;ctics:</p> <ul> <li>Identificar les caracter&iacute;stiques principals del m&oacute;n &iacute;ber</li> <li>Difondre el patrimoni arque&ograve;logic dels jaciments de Lloret</li> <li>Interpretar la informaci&oacute; obtinguda fent deduccions per les relacions&nbsp;comercials dels ibers i els colonitzadors mediterranis</li> <li>Valorar el patrimoni arqueol&ograve;gic com a forma de con&egrave;ixer i interpretar el passat&nbsp;</li> </ul> Estiu al museu http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/estiualmuseu/ <p><em>Estiu al museu</em> &eacute;s una activitat dirigida a casals d&rsquo;estiu en la qual es pot veure una sessi&oacute; de cinema del BCN Sports Film Festival, visitar el Museu Ol&iacute;mpic i prendre un suc de fruites, incl&ograve;s en la visita.&nbsp;</p> <p><em>Estiu al museu</em> &eacute;s una activitat amb una durada aproximada de dues hores i que es du a terme els mesos de juny, juliol i setembre.</p> TwitteraBrossa http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/twitterabrossa/ <p>&ldquo;TwitteraBrossa&rdquo; &eacute;s una proposta que t&eacute; com a objectius principals practicar l&rsquo;escriptura des d&rsquo;una perspectiva creativa, convertir Twitter en una eina de cocreaci&oacute; po&egrave;tica i promoure la interacci&oacute; i el di&agrave;leg po&egrave;tic a trav&eacute;s de les xarxes socials. Amb la voluntat d&rsquo;interactuar amb la poesia des d&rsquo;una altra perspectiva i d&rsquo;incorporar a l&rsquo;aula noves plataformes d&rsquo;experimentaci&oacute;, &ldquo;TwitteraBrossa&rdquo; esdev&eacute; una proposta din&agrave;mica i juganera que vol posar de manifest que la poesia, m&eacute;s enll&agrave; de la rima, &eacute;s una eina al servei de la comunicaci&oacute;.</p> Compte amb els déus! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/compteambelsdus/ <p>Aquest taller pret&eacute;n introduir-nos en el pensament de la cultura romana, considerada el fonament de la nostra cultura. Con&egrave;ixer els personatges i les seves hist&ograve;ries, veure qu&egrave; s&rsquo;amaga darrere de les caracter&iacute;stiques de cada un&hellip; Un viatge al m&oacute;n de les creences que ens permetr&agrave; saber moltes m&eacute;s coses d&rsquo;aquesta gran civilitzaci&oacute;.</p> <p>Una manera did&agrave;ctica, divertida i participativa d&rsquo;introduir-nos en la comprensi&oacute; de la mitologia cl&agrave;ssica, refor&ccedil;ant la idea de la import&agrave;ncia i la necessitat de conservar el nostre patrimoni.</p> <p>El taller s&rsquo;inicia a l&rsquo;espai d&rsquo;exposici&oacute; del Museu de N&agrave;utica del Masnou referent al m&oacute;n rom&agrave; i seguirem per l&rsquo;&agrave;mbit dels mites dels mariners, cosa que ens servir&agrave; per explicar la relaci&oacute; entre els diferents d&eacute;us i el m&oacute;n del mar a trav&eacute;s del temps. Un cop definits aquests conceptes, es proposar&agrave; un joc que ens permetr&agrave; relacionar les principals divinitats de l&rsquo;Olimp amb els seus atributs.</p> <p>Posteriorment, a l&rsquo;aula, farem una tauleta de guix per a cadasc&uacute; on representarem imatges marines i mitol&ograve;giques. Despr&eacute;s, tocar&agrave; als alumnes explicar als seus companys el tema representat i la hist&ograve;ria o mite associat, sempre amb l&rsquo;ajuda de l&rsquo;educador. Aix&iacute; podrem veure com les hist&ograve;ries de l&rsquo;Olimp no s&rsquo;allunyen tant de la nostra realitat actual.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Qu&egrave; hi aprendrem?</p> <p>Caracter&iacute;stiques generals de la mitologia cl&agrave;ssica.</p> <p>Saber algun relat mitol&ograve;gic especialment vinculat al m&oacute;n mar&iacute;tim.</p> <p>Valorar les peces del Museu com a fonts d&rsquo;informaci&oacute;.</p> Coneix les avantguardes i l'art cinètic. Visita l'Espai Pericot http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/coneixlesavantguardesilartcinticvisitalespaipericot/ <p>Visita guiada a l&rsquo;&uacute;nica col&middot;lecci&oacute; permanent d&rsquo;art cin&egrave;tic de l&rsquo;Estat i fruit de la donaci&oacute; feta per l&rsquo;artista masnov&iacute; Jordi Pericot a l&rsquo; Ajuntament del Masnou. Es tracta d&rsquo;un corrent art&iacute;stic basat en l&rsquo;est&egrave;tica del moviment.</p> <p>Visita on s&rsquo;explica els efectes &ograve;ptics que es creen i que simulen aquest moviment i provoquen que l&rsquo;espectador es bellugui davant de l&rsquo;obra per poder-lo experimentar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Qu&egrave; hi aprendrem?</p> <p>Qu&egrave; &eacute;s l&rsquo;art? L&rsquo;art del segle XX.</p> <p>El cinetisme o art cin&egrave;tic i en Jordi Pericot.</p> <p>L&rsquo;evoluci&oacute; art&iacute;stica d&rsquo;en Jordi Pericot</p> <p>Col&bull;loqui amb en Jordi Pericot.</p> Del mar a la taula http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/delmaralataula/ <p>Saps on viuen el peixos? I qu&egrave; passa des que s&oacute;n al mar fins que arriben al nostre plat? T&rsquo;agradaria fer de cuiner per un dia i elaborar una deliciosa recepta que despr&eacute;s pots ensenyar a casa? Si tens curiositat per all&ograve; que t&rsquo;envolta i vols saber m&eacute;s coses de la feina dels pescadors, els peixaters i els cuiners, vine un mat&iacute; al Museu i farem un munt de coses!</p> <p>Iniciarem l&rsquo;activitat al Museu de N&agrave;utica del Masnou, a l&rsquo;espai dedicat a la pesca, on ens introduirem en el m&oacute;n dels pescadors i veurem quins tipus de peixos es poden pescar a les aig&uuml;es de la nostra costa. Seguidament, baixarem al Mercat Municipal, on podrem veure directament totes les esp&egrave;cies de les quals haurem parlat anteriorment.</p> <p>Per finalitzar, anirem a l&rsquo;aula taller, on cuinarem una recepta en qu&egrave; aparegui algun tipus de peix dels que haurem vist. D&rsquo;aquesta manera, podrem observar tot el proc&eacute;s que segueix un peix o crustaci des que es pesca al mar fins que el tenim al plat.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Qu&egrave; hi aprendrem?</p> <p>Com es pesca de manera tradicional. Quins estris es fan servir.</p> <p>Qu&egrave; &eacute;s un mercat i qu&egrave; es ven a cada parada.</p> <p>Quins aliments ens convenen m&eacute;s. Per qu&egrave; hem de menjar peix?</p> El Cementiri del Masnou, un museu a l'aire lliure http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elcementiridelmasnouunmuseualairelliure/ <p>Visita guiada on es coneix el cementiri del Masnou des d&rsquo;un altre punt de vista: un museu a l&rsquo;aire lliure.</p> <p>Podrem contemplar la creu de terme de 1500 que ha sigut recentment restaurada; obres d&rsquo;art dissenyades i esculpides per artistes de renom com ara Frederic Mar&eacute;s, Rafael Atch&eacute; o Josep Llimona, i descobrir personatges molt rellevants aix&iacute; com fets que han conformat la identitat i la hist&ograve;ria del municipi.</p> <p>Dissenyat al 1860 per l&rsquo;arquitecte municipal i masnov&iacute; Miquel Garriga i Roca, reempla&ccedil;a l&rsquo;antic cementiri ubicat darrera l&rsquo;actual Esgl&eacute;sia de Sant Pere. El cementiri del Masnou, encara que desconegut per a moltes persones, es pot vincular amb altres cementiris destacats del principat, com ara els d&rsquo;Arenys de Mar, Lloret de Mar, Poblenou o Sitges entre d&rsquo;altres, de gran m&egrave;rit art&iacute;stic. Es pot crear un nexe entre tots aquest espais, que s&oacute;n transformats en la mateixa &egrave;poca per la pres&egrave;ncia d&rsquo;una burgesia enriquida que vol comptar amb els artistes m&eacute;s ben considerats del moment.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Qu&egrave; hi aprendrem?</p> <p>Quins van ser els promotors principals del Modernisme a casa nostra.</p> <p>Quines van ser les figures m&eacute;s representatives d&rsquo;aquest moviment.</p> <p>Caracter&iacute;stiques principals del modernisme.</p> El modernisme http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elmodernisme/ <p>En aquest taller farem una aproximaci&oacute; b&agrave;sica al moviment art&iacute;stic del Modernisme, a trav&eacute;s del coneixement d&rsquo;obres d&rsquo;&agrave;mbit general i m&eacute;s local i d&rsquo;una pr&agrave;ctica relacionada amb l&rsquo;arquitectura modernista.</p> <p>Volem apropar els alumnes al coneixement de les causes que van motivar l&rsquo;aparici&oacute; del Modernisme al nostre pa&iacute;s a finals del segle XIX i les seves caracter&iacute;stiques principals com a moviment art&iacute;stic. Construir el coneixement a partir de les seves reflexions i de la pr&agrave;ctica. Desenvolupar la capacitat imaginativa i art&iacute;stica. Valorar i respectar el patrimoni pel seu valor cultural i com a font de coneixement.</p> <p>Amb ajuda de diferents imatges, ens situarem en el context hist&ograve;ric del Modernisme a Catalunya i el Masnou, i les seves caracter&iacute;stiques principals per acabar centrant-nos en qu&egrave; &eacute;s un vitrall i com es fa.</p> <p>Posteriorment, a l&rsquo;aula taller, farem el nostre propi vitrall modernista amb t&egrave;cnica Tiffany</p> <p>&nbsp;</p> <p>Qu&egrave; hi aprendrem?</p> <p>Quins van ser els promotors principals del Modernisme a casa nostra i per qu&egrave;.</p> <p>Quines van ser les figures m&eacute;s representatives d&rsquo;aquest moviment.</p> <p>Caracter&iacute;stiques principals.</p> Els capitans del Masnou. El comerç i els productes d'ultramar al segles XIX http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elscapitansdelmasnouelcomerielsproductesdultramaralseglesxix/ <p>Es vol apropar l&rsquo;alumnat al coneixement de la import&agrave;ncia per a Catalunya del comer&ccedil; amb Am&egrave;rica, especialment al llarg del segle XIX, amb les causes i les conseq&uuml;&egrave;ncies que aquesta activitat comercial va tenir per al pa&iacute;s. Construir el coneixement a partir de les seves reflexions i de la pr&agrave;ctica, amb l&rsquo;ajuda i les aportacions del grup. Valorar i respectar el patrimoni pel seu valor cultural i com a font de coneixement.</p> <p>El taller s&rsquo;inicia a l&rsquo;espai d&rsquo;exposici&oacute; permanent del Museu, que ens servir&agrave; per situar-nos en el context del segle XIX tant pel que fa a la vida quotidiana (oficis, alimentaci&oacute;, etc.) com a la navegaci&oacute; (tipus de vaixells, aparells de navegaci&oacute;, etc.).</p> <p>Posteriorment, seguirem a l&rsquo;aula taller, on un mapa ens servir&agrave; per ubicar-nos en el context transatl&agrave;ntic: situar els punts d&rsquo;origen i dest&iacute; i les rutes comercials principals. Una vegada ubicats en el temps i l&rsquo;espai, treballarem en grups tot el proc&eacute;s que seguien els diferents productes d&rsquo;ultramar, des de la seva obtenci&oacute; fins al resultat final.</p> <p>Finalment, farem una posada en com&uacute; de la feina feta per acabar d&rsquo;assimilar conceptes i establir una din&agrave;mica de grup.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Qu&egrave; hi aprendrem?</p> <p>Com eren els viatges: des de quins ports se sortia, parades, vida a bord&hellip;</p> <p>Quins eren els productes que s&rsquo;exportaven i s&rsquo;importaven..</p> <p>Quin &eacute;s l&rsquo;impacte que va tenir a Catalunya</p> Gent de mar i de terra http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/gentdemarideterra/ <p>Els carrers del Masnou transpiren la hist&ograve;ria, paral&middot;lela i complement&agrave;ria, de dos sectors de la poblaci&oacute;: el de mar i el de terra. Com altres pobles mariners del Maresme, encara conserva testimonis de l&rsquo;activitat que s&rsquo;hi desenvolupava i edificis que s&oacute;n fruit de l&rsquo;esplendor econ&ograve;mic del segle XIX, des de cases particulars fins a construccions promogudes pels mariners, com la Casa Ben&egrave;fica, el Casino i el mateix Ajuntament.</p> <p>Passejant per aquests racons del poble tamb&eacute; podrem descobrir algunes de les antigues masies com la de Can Targa i la de Can Malet que s&oacute;n testimonis del passat agr&iacute;cola que es desenvolup&agrave; al municipi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>El professor podr&agrave; triar entre un total de dotze edificis i farem el recorregut a mida.</p> Itinerari patrimonial &quot;El Masnou, terra de mar&quot; http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/itineraripatrimonialelmasnouterrademar/ <p>Visita guiada que permet descobrir edificis modernistes, una casa d&rsquo;indians molt singular, llegendes, propostes emprenedores, aix&iacute; com un munt de viv&egrave;ncies que han configurat el Masnou modern.</p> <p>El recorregut es pot fer de forma aut&ograve;noma per mitj&agrave; d&rsquo;un pl&agrave;nol, seguint les indicacions al terra i els senyals direccionals, i per mitj&agrave; de l&rsquo;app gratu&iuml;ta 'El Masnou, terra' de mar que funciona com una audioguia.</p> <p>Hi ha un total de trenta edificis identificats amb un plaf&oacute; descriptiu en tres idiomes: catal&agrave;, castell&agrave; i angl&egrave;s.</p> <p>www.elmasnouterrademar.cat</p> <p>&nbsp;</p> <p>Voleu anar al vostre aire? Descarregueu-vos la nostra app gratu&iuml;ta El Masnou terra de mar i seguiu l&rsquo;itinerari pel vostre compte quan vulgueu!</p> La &quot;Villa Rosa&quot;, una casa d'indians http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lavillarosaunacasadindians/ <p>Visita guiada on es descobreix un dels edificis m&eacute;s emblem&agrave;tics del Masnou i dues plantes plenes de mosaics, pintures modernistes i refinats detalls arquitect&ograve;nics.</p> <p>Qu&egrave; hi aprendrem?</p> <p>L&rsquo;equipament de la Casa de Cultura i Oficina de Turisme.</p> <p>Visualitzar les caracter&iacute;stiques del modernisme: la relaci&oacute; del modernisme i la natura.</p> <p>Entendre el context de l&rsquo;&egrave;poca amb l&rsquo;emigraci&oacute; de poblaci&oacute; i el desenvolupament industrial com a rerefons.</p> <p>La vinculaci&oacute; del modernisme i el fen&ograve;men de l&rsquo;estiueig.</p> <p>Entendre el concepte de l&rsquo;indi&agrave; o americano.</p> <p>Valorar l&rsquo;obra art&iacute;stica exposada.</p> <p>&nbsp;</p> <p>V&oacute;s que sou un home sensat</p> <p>i en teniu tanta fal&middot;lera</p> <p>en regar la carretera</p> <p>des d&rsquo;avui quedeu nomenat</p> <p>el Marqu&egrave;s de la Manguera</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Taller del vent http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/tallerdelvent/ <p>Per qu&egrave; hi ha vent? Com es forma? Per qu&egrave; pot moure vaixells? Per trobar les respostes a aquestes i moltes preguntes sobre aquest fenomen atmosf&egrave;ric tan important per a la hist&ograve;ria de la navegaci&oacute; no pots perdre&rsquo;t aquest taller, en qu&egrave; farem de meteor&ograve;legs per un dia aproximant-nos a aquesta ci&egrave;ncia d&rsquo;una manera did&agrave;ctica, divertida i participativa.</p> <p>El taller s&rsquo;inicia a l&rsquo;espai d&rsquo;exposici&oacute; del Museu de N&agrave;utica del Masnou i ens servir&agrave; per explicar la relaci&oacute; entre el vent i la navegaci&oacute;. Amb ajuda de diferents imatges explicarem com es formen els vents, quins s&oacute;n els de la costa catalana i com afecten la navegaci&oacute;.</p> <p>Posteriorment, a l&rsquo;aula, farem el nostre propi penell amb una rosa dels vents incorporada.</p> <p>Per finalitzar, jugarem al joc dels vents, amb el qual, de manera pr&agrave;ctica, podrem tenir una idea b&agrave;sica de com s&rsquo;aprofita el vent per navegar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Qu&egrave; hi aprendrem?</p> <p>Com es formen els vents.</p> <p>Els noms dels vents de la costa catalana.</p> <p>Com es fa servir el vent per navegar.</p> <p>Qu&egrave; &eacute;s un penell i una rosa dels vents</p> Vine a aprendre anglès amb el capità Mirambell http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/vineaaprendreanglsambelcapitmirambell/ <p>Vols ajudar el capit&agrave; Mirambell a recuperar la seva c&agrave;rrega? T&rsquo;agradaria fer de pirata per un dia i emportarte un bon bot&iacute;? Ara tens l&rsquo;oportunitat de viure una aventura fent de mariner o de pirata i aprendre els perills d&rsquo;alta mar d&rsquo;una manera divertida i participativa.</p> <p>En tractar-se d&rsquo;una gimcana, podrem gaudir d&rsquo;una activitat totalment interactiva durant la qual aprendrem vocabulari b&agrave;sic en angl&egrave;s relacionat amb el Museu de N&agrave;utica del Masnou i, per tant, amb el m&oacute;n del mar, mentre descobrim alguns dels productes m&eacute;s importants que es van importar d&rsquo;Am&egrave;rica en els vaixells pilotats per capitans masnovins.</p> <p>Iniciarem l&rsquo;activitat de la m&agrave; d&rsquo;un educador que ens presentar&agrave; la hist&ograve;ria d&rsquo;un capit&agrave; que ha perdut la seva preuada c&agrave;rrega en mans dels pirates. Aix&iacute;, dividirem el grup o classe entre mariners i pirates, i es repartiran unes pistes en angl&egrave;s que ens permetran recuperar la c&agrave;rrega en el cas dels mariners o amagar-la b&eacute; en els cas dels pirates per evitar que l&rsquo;altre equip se l&rsquo;emporti.</p> <p>L&rsquo;activitat est&agrave; dissenyada &iacute;ntegrament en angl&egrave;s, per&ograve; tamb&eacute; es pot conduir en catal&agrave; i treballar el vocabulari espec&iacute;fic en angl&egrave;s.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Qu&egrave; hi aprendrem?</p> <p>Qu&egrave; &eacute;s un museu.</p> <p>El funcionament d&rsquo;un joc de pistes.</p> <p>Vocabulari adaptat relacionat amb el m&oacute;n del mar.</p> <p>Quins eren els productes que van arribar amb vaixell des d&rsquo;Am&egrave;rica</p> Visita la mina d'aigua http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/visitalaminadaigua/ <p>Les mines d&rsquo;aigua del Masnou constitueixen un sistema complex de galeries que servia per abastir d&rsquo;aigua la poblaci&oacute; local. Aquest sistema d&rsquo;abastiment va donar resposta de manera efectiva a la manca de cursos d&rsquo;aigua continus al territori. El resultat fou una xarxa de 28 galeries que recorren 27 km pel subs&ograve;l del Masnou.</p> <p>Tamb&eacute; visitarem el refugi antiaeri que es va construir aprofitant una entrada de la mina durant la Guerra Civil Espanyola.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Qu&egrave; hi aprendrem?</p> <p>Clima mediterrani: irregularitat de les pluges.</p> <p>Qu&egrave; &eacute;s una mina, com es constru&iuml;en i com es distribu&iuml;a l&rsquo;aigua.</p> <p>Fenomen dels vasos comunicants.</p> <p>Consum responsable de l&rsquo;aigua.</p> Visita guiada al Museu Municipal de Nàutica del Masnou http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/visitaguiadaalmuseumunicipaldenuticadelmasnou/ <p>A trav&eacute;s de la visita guiada descobrireu com el mar ha sigut l&rsquo;escenari i motor de desenvolupament del municipi, de canvi i de transformaci&oacute; humana. Aix&ograve; us permetr&agrave; con&egrave;ixer la hist&ograve;ria de la costa catalana, ja que podreu rec&oacute;rrer totes les etapes que ha viscut Catalunya d&rsquo;una manera breu i did&agrave;ctica.</p> <p>&nbsp;El discurs se centra en l&rsquo;&egrave;poca de major esplendor del municipi, el segle XIX, vinculada a la construcci&oacute; de vaixells i el comer&ccedil; mar&iacute;tim.</p> <p>&nbsp;Podreu entendre el funcionament de les drassanes, con&egrave;ixer les rutes comercials transatl&agrave;ntiques m&eacute;s habituals, els productes que es transportaven, capitans i vaixells famosos, aix&iacute; com comprovar com era de dura la vida dins un vaixell.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Qu&egrave; hi aprendrem?</p> <p>Qu&egrave; &eacute;s un museu.</p> <p>Vocabulari adaptat relacionat amb el m&oacute;n del mar, la navegaci&oacute; i les drassanes.</p> <p>Quins eren els productes que es comercialitzaven amb vaixell a Am&egrave;rica.</p> Colors i tintura: els artesans ibers http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/colorsitinturaelsartesansibers/ <p>&nbsp;<span style="text-align: justify; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; font-weight: bold; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Colors i tintura: els artesans ibers </span><span style="text-align: justify; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">ens apropa a con&egrave;ixer les restes ib&egrave;riques d&rsquo;Ol&egrave;rdola a trav&eacute;s de la tasca artesanal de la tintura de teixits. Veurem com es vivia en aquest empla&ccedil;ament, el dia a dia dels artesans, i les restes de la &uacute;nica tintoreria ibera documentada de la pen&iacute;nsula. </span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">En fam&iacute;lia, prepararem la tintura treballant els colors i les plantes d&rsquo;on s&rsquo;extreien i tenyirem un teixit com es feia fa m&eacute;s de 2000 anys que ens emportarem a casa de record!</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; font-weight: bold; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">EDAT RECOMANADA</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">De 6 a 12 anys</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; font-weight: bold; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">INFORMACI&Oacute; PR&Agrave;CTICA</span></p> <ul style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #000000; font-weight: bold; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">DATES </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; font-weight: 400; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">diumenge 2 d&rsquo;abril i diumenge 2 de juliol</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #000000; font-weight: bold; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">HORARI</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; font-weight: 400; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">: 11.30h</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #000000; font-weight: bold; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">DURADA: </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; font-weight: 400; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">1 hora 30 minuts</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #000000; font-weight: bold; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">PREU</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; font-weight: 400; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">: inclosa en l&rsquo;entrada al Monument </span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #000000; font-weight: bold; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">CAL INSCRIURE&rsquo;S-HI PR&Egrave;VIAMENT?</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; font-weight: 400; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"> S&iacute;, places limitades.</span></p> </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt; text-align: center;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Telf. 93 423 21 49 &nbsp;o </span><a style="text-decoration: none;" href="mailto:olerdolavisites.acdpc@gencat.cat"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #0000ff; text-decoration: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">olerdolavisites.acdpc@gencat.cat</span></a><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"> &nbsp;(De dilluns a divendres de 8h a 15h)</span></p> <p><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">&nbsp;</span></p> La societat medieval: gimcana familiar! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lasocietatmedievalgimcanafamiliar/ <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">La societat medieval: gimcana familiar! </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">ens apropa als diferents espais d&rsquo;Ol&egrave;rdola d&rsquo;una manera l&uacute;dica i divertida. En fam&iacute;lia, haurem de desxifrar un joc de pistes que ens ens ajudaran a entendre com era la vida en aquest espai segons fossin pag&egrave;s, artes&agrave; o soldat.</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">EDAT RECOMANADA</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">De 6 a 12 anys</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">INFORMACI&Oacute; PR&Agrave;CTICA</span></p> <ul style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">DATES </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">diumenge 7 de maig</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">HORARI</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">: 11.30h</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">DURADA: </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">1 hora 30 minuts</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">PREU</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">: inclosa en l&rsquo;entrada al Monument </span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">CAL INSCRIURE&rsquo;S-HI PR&Egrave;VIAMENT?</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> S&iacute;, places limitades.</span></p> </li> </ul> <p><span id="docs-internal-guid-d97a0eb5-cd36-b248-6813-69253275aad7">&nbsp;</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt; text-align: center;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Telf. 93 423 21 49 &nbsp;o </span><a style="text-decoration: none;" href="mailto:olerdolavisites.acdpc@gencat.cat"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #0000ff; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">olerdolavisites.acdpc@gencat.cat</span></a><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> &nbsp;(De dilluns a divendres de 8h a 15h)</span></p> Una pagesa medieval! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/unapagesamedieval/ <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Una pagesa medieval </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">ens presenta el conjunt monumental des del punt de vista d&rsquo;un dels seus habitants, una pagesa medieval que ens explicar&agrave; la vida quotidiana a Ol&egrave;rdola i les plantes i remeis que s&rsquo;extreien de la muntanya.</span></p> <p><strong id="docs-internal-guid-1eaf8251-cd3a-d427-31eb-5227ec99ef15" style="font-weight: normal;">&nbsp;</strong></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">EDAT RECOMANADA</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">De 6 a 12 anys</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">INFORMACI&Oacute; PR&Agrave;CTICA</span></p> <ul style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">DATES </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">diumenge 4 de juny</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">HORARI</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">: 11.30h</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">DURADA: </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">1 hora 30 minuts</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">PREU</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">: inclosa en l&rsquo;entrada al Monument </span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">CAL INSCRIURE&rsquo;S-HI PR&Egrave;VIAMENT?</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> S&iacute;, places limitades.</span></p> </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt; text-align: center;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Telf. 93 423 21 49 &nbsp;o </span><a style="text-decoration: none;" href="mailto:olerdolavisites.acdpc@gencat.cat"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #0000ff; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">olerdolavisites.acdpc@gencat.cat</span></a><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> &nbsp;(De dilluns a divendres de 8h a 15h)</span></p> Olèrdola, 4000 anys d'història http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/olrdola4000anysdhistria/ <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ol&egrave;rdola, 4000 anys d&rsquo;hist&ograve;ria </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">ens passeja pels vestigis de segle d&rsquo;hist&ograve;ria per descobrir aquesta muntanya de 4.000 anys d&rsquo;ocupaci&oacute; humana continuada. Visitarem la zona excavada corresponent als tallers ib&egrave;rics, on s&rsquo;ha trobat l&rsquo;&uacute;nica tintoreria/adoberia coneguda de tot el m&oacute;n iber; la muralla, la cisterna i la torre-talaia romana, i les restes d&rsquo;&egrave;poca medieval: l&rsquo;esgl&eacute;sia rom&agrave;nica, recentment restaurada i amb la necr&ograve;polis amb les caracter&iacute;stiques sepultures antropomorfes i el castell.</span></p> <p><strong id="docs-internal-guid-91098169-cd41-af0d-08e7-c5b0a77e72d8" style="font-weight: normal;">&nbsp;</strong></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">EDAT RECOMANADA</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Totes les edats</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">INFORMACI&Oacute; PR&Agrave;CTICA</span></p> <ul style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">DATES </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">diumenge 5 novembre</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">HORARI</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">: 11.30h</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">DURADA: </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">1 hora 30 minuts</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">PREU</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">: inclosa en l&rsquo;entrada al Monument </span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">CAL INSCRIURE&rsquo;S-HI PR&Egrave;VIAMENT?</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> S&iacute;, places limitades.</span></p> </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.3800000000000001; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt; text-align: center;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Telf. 93 423 21 49 &nbsp;o </span><a style="text-decoration: none;" href="mailto:olerdolavisites.acdpc@gencat.cat"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #0000ff; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">olerdolavisites.acdpc@gencat.cat</span></a><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> &nbsp;(De dilluns a divendres de 8h a 15h)</span></p> L'Esquerda: poblat ibèric i medieval. Un recorregut per 25000 anys d'història http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lesquerdapoblatibericimedievalunrecorregutper25000anysdhistoria/ <p>Recorregut per totes les &egrave;poques del jaciment de l'Esquerda. Introducci&oacute; al m&oacute;n del treball arqueol&ograve;gic al Museu Arqueol&ograve;gic de l'Esquerda i visita al jaciment de l'Esquerda seguint una ruta ben senyalitzada amb punts d'informaci&oacute; que inclouen restitucions de les principals estructures del jaciment: fortificaci&oacute;, carrers i tallers d'&egrave;poca ib&egrave;rica; esgl&eacute;sia, cementiri, pla&ccedil;a, graner i ferreries medievals.</p> L'ofici de ferrer en el món medieval http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/loficideferrerenelmonmedieval/ <p>Al jaciment de l'Esquerda s'hi van excavar les restes d'una ferreria medieval i s'hi van poder documentar les eines que s'utilitzaven i el tipus de fornal per a forjar ferro. A l'&Agrave;rea de Recerca Experimental Arqueol&ograve;gica (&Agrave;REA) de l'Esquerda hem reprodu&iuml;t una fornal medieval molt simple que serveix per poder elaborar diferents eines de ferro.</p> Entra en un graner medieval a l'Àrea de Recerca Experiemental Arqueològica de l'Esquerda http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/entraenungranermedievalalreaderecercaexperiementalarqueolgicadelesquerda/ <p>L'&Agrave;rea de Recerca Experimental Arqueol&ograve;gica de l'Esquerda &eacute;s un laboratori a l'aire lliure on s'investiga sobre l'agricultura medieval: els sistemes de conreu, les esp&egrave;cies conreades i les eines que s'utilitzaven. Tamb&eacute; s'investiga sobre els sistemes d'emmagatzematge: les sitges i un graner constru&iuml;t a partir de les dades proporcionades per l'arqueologia.</p> Les fabuloses històries de l'Esquerda. Explicades per Floduc el Bufó http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lesfabuloseshistoriesdelesquerdaexplicadesperfloducelbufo/ <p>Utilitzant diferents recursos visuals, un buf&oacute; molt tafaner explica totes les hist&ograve;ries que coneix sobre l'Esquerda i la gent que hi vivia.</p> El recorregut botànic de l'Esquerda http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elrecorregutbotanicdelesquerda/ <p>Ofereix al visitant la possibilitat de con&egrave;ixer la vegetaci&oacute; natural de la zona i la seva evoluci&oacute; des d'&egrave;poques antigues fins l'actual. El riu Ter, que envolta la pen&iacute;nsula de l'Esquerda, t&eacute; influ&egrave;ncia directa sobre la vegetaci&oacute; de l'entorn. Tamb&eacute; es poden contemplar les plantes que creixen als camps de conreu experimentals, reprodu&iuml;ts a partir de llavors documentades arqueol&ograve;gicament al jaciment.</p> Taller d'antropologia física. Els antics habitants de l'Esquerda http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/tallerdantropologiafisicaelsanticshabitantsdelesquerda/ <p>A trav&eacute;s de l'antropologia f&iacute;sica sabem com eren els nostres avantpassats: quina esperan&ccedil;a de vida tenien, com s'alimentaven, quines malalties patien. Aquest taller explica quines s&oacute;n les principals observacions i mesures que es prenen sobre les restes &ograve;ssies i proposa algunes pr&agrave;ctiques que condueix una antrop&ograve;loga. Es complementa amb la visita al jaciment.</p> Visita comentada a l'Esquerda http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/visitacomentadaalesquerda/ <p>Aquesta &eacute;s una visita que es fa cada primer diumenge de mes.</p> Ruta d'en Bac de Roda http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/rutadenbacderoda/ <p>Les petjades d'un heroi de la Guerra de Successi&oacute; (1658-1713). &Eacute;s una nova proposta per con&egrave;ixer la vida de Francesc Maci&agrave; i Ambert, Bac de Roda, heroi popular de la Guerra de Successi&oacute;, nascut a la parr&ograve;quia de Sant Pere de Roda l'any 1685 i mort a la forca a la ciutat de Vic, el dia 2 de novembre de 1713. Aquesta ruta us proposa con&egrave;ixer la seva vida i la seva &egrave;poca, tot fent una passaejada per la Roda actual i acabant a la masia del Bac.</p> Prehistòries i històries matemàtiques http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/prehistoriesihistoriesmatematiques/ <p style="margin: 1em 0px; line-height: 1.25em; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8px;">La paraula&nbsp;<em>matem&agrave;tiques</em>&nbsp;prov&eacute; dels grec&nbsp;<em>m&aacute;thema</em>, que vol dir &ldquo;ci&egrave;ncia, coneixement o aprenentatge&rdquo;; se&rsquo;n deriva&nbsp;<em>mathematik&oacute;s</em>, que significa &ldquo;apassionat del coneixement&rdquo;.</p> <p style="margin: 1em 0px; line-height: 1.25em; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8px;">Descobrirem i situarem al temps diversos conceptes matem&agrave;tics i sabrem com van ajudar a resoldre reptes.</p> <p style="margin: 1em 0px; line-height: 1.25em; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8px;"><strong>Objectius</strong></p> <p style="margin: 1em 0px; line-height: 1.25em; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8px;"><strong>&nbsp;</strong>Fer una breu aproximaci&oacute; de car&agrave;cter cultural a les matem&agrave;tiques amb l&rsquo;objectiu, d&rsquo;una banda, de mostrar el seu desenvolupament hist&ograve;ric com a ci&egrave;ncia en evoluci&oacute; i sotmesa als canvis i, de l&rsquo;altra, evidenciar els contexts en qu&egrave; aquests continguts van adquirir el seu significat. Treballar els diferents conceptes matem&agrave;tics i la capacitat de l&rsquo;alumne d&rsquo;assimilar l&rsquo;aplicaci&oacute; pr&agrave;ctica del concepte abstracte</p> La Carpa Junita i altres peixos del món http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lacarpajunitaialtrespeixosdelmon/ <p>Una activitat per descobrir la hist&ograve;ria de la Carpa Juanita, un peix molt especial, que bevia en porr&oacute; i menjava d&rsquo;una cullereta! Aix&iacute; com curiositats d&rsquo;altres peixos de diferents llocs del m&oacute;n que formen part del Museu de Curiositats Marineres Roig Toqu&eacute;s. La visita finalitza amb un taller pl&agrave;stic on els alumnes podran crear el seu propi peix.</p> <p>&nbsp;</p> Les barques del port http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lesbarquesdelport/ <p>El Port de Vilanova &eacute;s el tercer de Catalunya a nivell comercial i el segon en activitat pesquera. Es tracta d'una instal&middot;laci&oacute; que aplega transport de mercaderies, pescadors i zona n&agrave;utica, juntament amb l'amarratge Grand Marina, que acull vaixells de luxe. A trav&eacute;s d'aquesta visita us proposem con&egrave;ixer el port pesquer, per tal que els alumnes puguin observar i con&egrave;ixer les diferents barques i arts de pesca que utilitzen els pescadors de la nostra vila.</p> Barques, barquetes i vaixells http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/barquesbarquetesivaixells/ <p>Visita- taller al Museu del Mar, l'espai V&iacute;ctor Rojas i el Museu de Curiositats Marineres Roig Toqu&eacute;s centrada en els models navals exposats i en el bot de salvament V&iacute;ctor Rojas. Els alumnes podran con&egrave;ixer les parts b&agrave;siques d'una embarcaci&oacute; i diferents tipologies de barques i vaixells segons l'&uacute;s que tenien. L'activitat finalitzar&agrave; amb un taller pl&agrave;stic on els infants podran crear un petit vaixell amb material de rebuig.</p> De peix, a la mar en neix! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/depeixalamarenneix/ <p>Visita taller al Museu Roig Toqu&eacute;s centrada en la col&middot;lecci&oacute; de peixos naturalitzats a on descobrirem tamb&eacute; la hist&ograve;ria d&rsquo;un peix molt especial, la Carpa Juanita, una petita carpa que bevia en porr&oacute; i menjava d&rsquo;una cullereta! La col&middot;lecci&oacute; presenta un gran nombre de peixos de diferents llocs del m&oacute;n. Podrem doncs veure quines s&oacute;n les seves particularitats aix&iacute; com descobrir les esp&egrave;cies de la nostra costa. L' activitat finalitzar&agrave; amb un taller pl&agrave;stic on els alumnes podran crear el seu propi peix imaginari.</p> Els antics oficis del mar http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elsanticsoficisdelmar/ <p>Visita dinamitzada al Museu del Mar i al Museu de Curiositats Marineres Roig Toqu&eacute;s per descobrir a trav&eacute;s de fotografies antigues i dels objectes exposats als diferents espais els antics oficis que es portaven a terme a la platja de Vilanova: els mestres d'aixa, els boters, el sereno, el torrer del far, etc</p> La pesca a Vilnova i la Geltrú http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lapescaavilnovailageltru/ <p>Visita al Port de Vilanova i la Geltr&uacute; on els alumnes podran observar les diferents barques i arts de pesca que utilitzen els pescadors de Vilanova. Si la visita es fa a partir de les 15hes pot veure la subhasta del peix. Tamb&eacute; es pot combinar amb la visita al Museu del Mar.</p> El curiòs Museu d'en Roig Toqués i la Carpa Juanita http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elcuriosmuseudenroigtoquesilacarpajuanita/ <p>Visita dinamitzada al Museu de Curiositats Marineres Roig Toqu&eacute;s per con&egrave;ixer la hist&ograve;ria d&rsquo;un aut&egrave;ntic col&bull;leccionista: Francesc Roig Toqu&eacute;s. Descobrirem les curiositats que amaga el museu: sorres d&rsquo;arreu del m&oacute;n, vaixells en miniatura, aparells n&agrave;utics, l'esquelet d'una balena,mascarons de vaixells, peixos d'arreu del m&oacute;n,...aix&iacute; com la hist&ograve;ria de la Carpa Juanita, l'&uacute;nica carpa al m&oacute;n que bevia en porr&oacute; i menjava en cullereta.S&rsquo;adaptaran els continguts als diferents cicles educatius</p> El Museu del Mar: descobrim la vilanova marinera http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elmuseudelmardescobrimlavilanovamarinera/ <p>Visita dinamitzada al Museu del Mar i a l'espai V&iacute;ctor Rojas per con&egrave;ixer la hist&ograve;ria d&rsquo;un barri que ha estat motor del creixement de la ciutat. Coneixerem la hist&ograve;ria dels indians vilanovins que van marxar a fer fortuna a Am&egrave;rica i descobrirem la vida dels pescadors i de les seves fam&iacute;lies.S&rsquo;adaptaran els continguts als diferents cicles educatius.</p> Urbanisme al barri de mar http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/urbanismealbarridemar/ <p>Visita dinamitzada al Museu del Mar on a trav&eacute;s de fotografies coneixerem com ha anat canviant a nivell urban&iacute;stic el barri de mar. Es proposa fer despr&eacute;s un recorregut per la fa&ccedil;ana mar&iacute;tima per observar els canvis produ&iuml;ts al llar del temps.</p> Visita a la Fundació Palau http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/visitaalafundaciopalau/ <p>La Fundaci&oacute; Palau ofereix visites guiades al seu fons art&iacute;stic. Es tracta d'una visita completa en qu&egrave; es rec&oacute;rren els diferents espais de l'exposici&oacute; permanent. Coneixerem la Sala Palau Oller (pare de Josep Palau i Fabre) on es reuneixen pintures, dibuixos, escultures i gravats d'artistes de la generaci&oacute; de Palau Oller: Mompou, Ignasi Mallol o de generacions anteriors com Nonell, Torres Garc&iacute;a i Gargallo. L'&agrave;mbit En Defensa de l'Avantguarda est&agrave; dedicat a autors com Clav&eacute;, Juli Gonz&aacute;lez, Perejaume, T&agrave;pies o Barcel&oacute;. Finalment la Sala Picasso ens mostra una cinquantena d'obres de Picasso que Josep Palau i Fabre va anar adquirint al llarg de la seva vida o va rebre de mans del propi pintor del qui va ser-ne amic durant 25 anys.</p> Fem d'arxivers http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/femdarxivers/ <p>Els alumnes, organitzats en petits grups,&nbsp;fan&nbsp;d'arxivers.</p> <p>Se segueix el proc&eacute;s que aplica l'arxiu per la gesti&oacute; i conservaci&oacute;&nbsp;de la documentaci&oacute;: ingr&eacute;s i registre, classificaci&oacute;, descripci&oacute;, instal&middot;laci&oacute;, ubicaci&oacute; i posterior consulta.</p> <p>D'una manera pr&agrave;ctica i participativa, els alumnes aprenen les bases de l'organitzaci&oacute; i la gesti&oacute; de la documentaci&oacute;.</p> <p>Activitat que s'adapta a diferents nivells educatius. &nbsp;</p> Aprenem a Investigar http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/aprenemainvestigar/ <p>Com iniciar una recerca hist&ograve;rica? Com planificar el proc&eacute;s? Com localitzar les fonts?&nbsp;&nbsp;Com interrogar-les per establir conclusions?</p> <p>A partir del plantejament d'un cas, els alumnes s'inicien en la metodologia de la investigaci&oacute; hist&ograve;rica amb fonts d'arxiu</p> <p>&nbsp;</p> Treball de Recerca a l'Arxiu http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/treballderecercaalarxiu/ <p>Els alumnes realitzen un treball de recerca aplicant la metodologia de l'historiador, amb l'acompanyament dels t&egrave;cnics del Servei Did&agrave;ctic de l'ANC que, en coordinaci&oacute; amb el professor/a tutor/a del treball, els d&oacute;nen assessorament per a la localitzaci&oacute; i interpretaci&oacute; de les fonts, aix&iacute; com en relaci&oacute; al plantejament metodol&ograve;gic de la recerca.</p> <p>Els alumnes poden consultar documents en diferents suports i de diverses tipologies i &egrave;poques, que els permetran investigar sobre molts aspectes de la nostra hist&ograve;ria: des de la t&egrave;cnica a l'art, passant pel periodisme, el disseny, la llengua, els moviments socials i pol&iacute;tics, la situaci&oacute; econ&ograve;mica o la vida quotidiana.</p> La Caixa de l'Àvia Maria http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lacaixadelviamaria/ <p>Fent de petits historiadors, els alumnes descobreixen diverses tipologies de fonts &nbsp;i reconstrueixen la biografia del personatge incidint en diferents aspectes de la seva &egrave;poca (primera meitat del segle XX)</p> <p>&nbsp;</p> Maya i els titelles http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/mayaielstitelles/ <p>Els grups visitaran la col&middot;lecci&oacute; Picassiana de la Fundaci&oacute; Palau a trav&eacute;s dels ulls de Maya Picasso, la segona filla de l'artista malagueny. Abans de la visita, Maya Picasso es dirigeix al grup a trav&eacute;s d'una carta, una fotografia i, pels m&eacute;s petits, una can&ccedil;&oacute; per tal que <strong>cada escola pugui fer un treball previ de familiaritzaci&oacute;. </strong></p> <p>Un cop a l'exposici&oacute;, els grups trobaran les pintures que el pare de Maya, Pablo Picasso, va fer d'alguns personatges. Els observarem en detall per descobrir qu&egrave; expressen i <strong>reflexionarem sobre les emocions pr&ograve;pies i les alienes</strong>. Abans d'anar al taller coneixerem la joguina preferida de la Maya, el teatr&iacute; i els sis personatges dissenyats pel seu pare.&nbsp;</p> <p>Finalment proposem crear m&eacute;s personatges pel teatr&iacute; en el taller, tot elaborant titelles que expressin diferents emocions.</p> Fem Recerca http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/femrecerca/ <p>A partir del plantejament d'un cas, els alumnes s'inicien en l'observaci&oacute; i l'an&agrave;lisi de documents d'arxiu i aprofundeixen en el coneixement d'un tema curricular relacionat amb la hist&ograve;ria del segle XX</p> <p>Seguint una metodologia activa, s'exploten els documents com a font d'informaci&oacute; hist&ograve;rica; s'incideix en la fiabilitat de les fonts i la import&agrave;ncia de la contrastaci&oacute; de la informaci&oacute; que ens aporten, per tal de comprendre el fenomen estudiat.</p> <p>&Eacute;s una activitat que permet copsar la hist&ograve;ria com una mat&egrave;ria a descobrir.</p> Reinventem objectes http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/reinventemobjectes/ <p>L'activitat comen&ccedil;a reflexionant sobre qu&egrave; &eacute;s una col&middot;lecci&oacute; i qu&egrave; vol dir col&middot;leccionar. Descobrirem la passi&oacute; de col&middot;leccionistes de Josep Palau Oller i del seu fill Josep Palau i Fabre a trav&eacute;s de diversos objectes que ens portaran a parlar de la seva col&middot;lecci&oacute; d'obra picassiana.&nbsp;</p> <p>La visita vol ser una descoberta de Picasso i el seu gran inter&egrave;s per<strong> transformar un objecte quotidi&agrave; en una obra d'art,</strong> com la guardiola icona de la Fundaci&oacute;. Al taller, els/les alumnes convertiran objectes dom&egrave;stics en figures animals <strong>modelant amb argila</strong> tal com va fer Picasso els &uacute;ltims anys de la seva vida.</p> Murs que comuniquen: del romànic al facebook http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/mursquecomuniquendelromanicalfacebook/ <p><strong>Prop&ograve;sit de l'activitat</strong></p> <p>Aquesta visita introdueix l&rsquo;art medieval a partir d&rsquo;una mirada des de la contemporane&iuml;tat. Ens referirem als mitjans amb qu&egrave; ens comuniquem nosaltres avui per entendre la funci&oacute; de les imatges pintades en diferents suports a les esgl&eacute;sies en &egrave;poca medieval. Tamb&eacute; reflexionarem sobre la manera com es jerarquitza la informaci&oacute; i la relaci&oacute; que aix&ograve; t&eacute; amb el context social on es d&oacute;na.</p> <p>La visita acaba amb una activitat en qu&egrave; alumnes i professors esdevenen protagonistes d&rsquo;un retaule contemporani.</p> <p><strong>Objectius</strong></p> <ul> <li>Parlar de la societat i la cultura en &egrave;poca medieval i comparar-les amb les nostres</li> <li>Concebre les obres d&rsquo;art com a documents hist&ograve;rics entenedors</li> <li>Explorar la funci&oacute; i les caracter&iacute;stiques de les pintures rom&agrave;niques i g&ograve;tiques</li> <li>Fer transfer&egrave;ncies entre els mitjans de comunicaci&oacute; actuals i les representacions medievals com a transmissores de missatges</li> <li>Provocar el di&agrave;leg al voltant de les obres</li> <li>Sensibilitzar els nens i les nenes envers la creaci&oacute; art&iacute;stica a trav&eacute;s de la participaci&oacute; activa.</li> </ul> <p><strong>Activitat dinamitzada</strong></p> <ul> <li>Farem un retaule contemporani dedicat als vostres mestres amb escenes que il&middot;lustrin els moments que compartiu amb ells, el vostre dia a dia a l&rsquo;escola</li> <li>Escenificarem aquests moments, en farem fotografies i finalment ho ordenarem per composar un retaule</li> <li>Si l&rsquo;objectiu de la visita era entendre la funci&oacute; de totes les representacions d&rsquo;imatges a les esgl&eacute;sies, ara ens convertirem en protagonistes d&rsquo;aquesta representaci&oacute;, serem el missatge d&rsquo;aquest retaule</li> <li>Emprarem una t&egrave;cnica de la nostra &egrave;poca, la fotografia digital per enregistrar les escenes.</li> </ul> <p>Alumnes per educador: 30 i 2 acompanyants</p> <p>Inscripci&oacute;: 93 622 03 75, grups@museunacional.cat</p> <p>Per m&eacute;s informaci&oacute;, visita la p&agrave;gina <a href="http://www.museunacional.cat/ca/murs-que-comuniquen-del-romanic-al-facebook">web </a>de l'activitat.</p> <div class="scope-title" style="font-family: robotobold; color: #000000; font-size: 13.3333px;">&nbsp;</div> <div class="scope-descrption" style="margin-top: 10px; margin-left: 10px; color: #000000; font-family: robotoregular; font-size: 13.3333px;">&nbsp;</div> L’hora blava http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lhorablava/ <div class="scope-title"><strong>Prop&ograve;sit de l'activitat</strong></div> <div class="scope-title">De la m&agrave; de Rusi&ntilde;ol, pintor, literat i col&middot;leccionista, i de la seva maleta, viatjarem a la llum de Par&iacute;s amb la companyia dels seus amics. Ens endinsarem, tamb&eacute;, en un m&oacute;n de patis blaus i teatres de joguina.</div> <div class="scope-title">Durant la visita al Cau Ferrat descobrirem trets de la personalitat, la vida i l&rsquo;obra de Rusi&ntilde;ol i dels amics modernistes a trav&eacute;s de les obres de la col&middot;lecci&oacute;.</div> <div class="scope-title">Al taller experimentarem pintant blaus per l&rsquo;escenografia d&rsquo;un teatr&iacute; de joguina on es representa l&rsquo;obra El pati blau, escrita per Rusi&ntilde;ol.</div> <div class="scope-title">&nbsp;</div> <div class="scope-title"><strong>Objectius</strong></div> <div class="scope-title"> <ul> <li>Comentar i relacionar trets de la personalitat i l&rsquo;obra de Rusi&ntilde;ol com a pintor i dramaturg a trav&eacute;s de la col&middot;lecci&oacute; permanent del Museu Cau Ferrat.</li> <li>Emprar recursos com ara la m&uacute;sica i els objectes per introduir els alumnes a l&rsquo;&egrave;poca i l&rsquo;entorn de l&rsquo;artista.</li> <li>Analitzar maneres diferents de mirar una obra d&rsquo;art.</li> <li>Establir vincles entre la biografia i l&rsquo;obra pict&ograve;rica i liter&agrave;ria de Rusi&ntilde;ol.</li> <li>Experimentar com treballa un artista.</li> <li>Valorar actituds com ara la const&agrave;ncia i la tenacitat en el treball.</li> <li>Emfasitzar la idea de l'amistat entre Casas i Rusi&ntilde;ol i com aix&ograve; afect&agrave; les seves obres.</li> <li>Observar els llocs d'inspiraci&oacute; i de reuni&oacute; dels artistes, com pot ser El Moulin de la Galette a Par&iacute;s.</li> </ul> </div> <div class="scope-title">&nbsp;<strong>Activitat de taller</strong></div> <div class="scope-title"> <ul> <li>Desenvoluparem un treball pl&agrave;stic que ens permeti abordar les dues disciplines que convergeixen a El pati blau: pintura i teatre. A partir de la idea del teatr&iacute; de joguina que apareixer&agrave; durant l&rsquo;itinerari a trav&eacute;s de la figura de la filla de Rusi&ntilde;ol, Maria</li> <li>El punt de partida del taller &eacute;s l&rsquo;acotaci&oacute; per a l&rsquo;escenografia que fa l&rsquo;autor per al primer cate de la seva obra de teatre El pati blau</li> <li>&ldquo;L&rsquo;enc&agrave;rrec&rdquo; t&eacute; com a objectiu que cada grup-classe produeixi la seva versi&oacute; per a l&rsquo;escenografia d&rsquo;El pati blau</li> <li>L&rsquo;exploraci&oacute; sobre el color ser&agrave; una part important del taller, es vol emfatitzar la necessitat d&rsquo;experimentar i descobrir les possibilitats dels materials amb els quals treballa un pintor</li> <li>El fet que el resultat final del taller sigui un treball en l&rsquo;espai, una escenografia, pot ser suggeridor a l&rsquo;hora de desenvolupar temes sobre l&rsquo;espai o la perspectiva</li> <li>En l&rsquo;&agrave;mbit literari, el fet de partir d&rsquo;un text escrit per Rusi&ntilde;ol vol motivar a con&egrave;ixer la seva vessant com a escriptor en general i com a autor teatral en concret.</li> </ul> </div> <div class="scope-title" style="font-family: robotobold; color: #000000; font-size: 13.3333px;">&nbsp;</div> <div class="scope-title" style="font-family: robotobold; color: #000000; font-size: 13.3333px;">Alumnes por educador: 25 i 2 acompanyants</div> <div class="scope-title">Inscripci&oacute;: 93 622 03 75, grups@museunacional.cat</div> <div class="scope-title" style="font-family: robotobold; color: #000000; font-size: 13.3333px;">Per m&eacute;s informaci&oacute;, visita la p&agrave;gina <a href="http://www.museunacional.cat/ca/lhora-blava">web </a>de l'activitat.</div> <div class="scope-title" style="font-family: robotobold; color: #000000; font-size: 13.3333px;">&nbsp;</div> <div class="scope-descrption" style="margin-top: 10px; margin-left: 10px; color: #000000; font-family: robotoregular; font-size: 13.3333px;">&nbsp;</div> El cos en l’escultura. Del realisme a l’abstracció http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elcosenlaesculturadelrealismealaabstracci/ <div class="scope-title"><strong>Prop&ograve;sit de l'activitat</strong></div> <div class="scope-title">Farem un recorregut per la historia de l&rsquo;escultura dels segles XIX i XX. Seguint com a fil conductor la representaci&oacute; de la figura humana, veurem l&rsquo;evoluci&oacute; de l&rsquo;ideal neocl&agrave;ssic a l&rsquo;abstracci&oacute; de l&rsquo;avantguarda. Descobrirem materials i t&egrave;cniques i aprendrem a observar i analitzar els recursos pl&agrave;stics que han generat els escultors en la recerca de la tercera dimensi&oacute;. Al taller reproduirem el proc&eacute;s creatiu de l&rsquo;artista tot desenvolupant un petit projecte tridimensional amb el retrat simb&ograve;lic com a tema.</div> <div class="scope-title">&nbsp;</div> <div class="scope-title"><strong>Objectius</strong></div> <div class="scope-title"> <ul> <li>Aprendre a interpretar una escultura des de diferents punts de vista: pl&agrave;stic, iconogr&agrave;fic, hist&ograve;ric.</li> <li>Definir les caracter&iacute;stiques i tipologies de l&rsquo;escultura a partir d&rsquo;exemples concrets.</li> <li>Con&egrave;ixer les principals t&egrave;cniques, eines i materials presents a la col&middot;lecci&oacute; d&rsquo;escultura moderna.</li> <li>Descobrir la varietat de formes que adopta la representaci&oacute; de la figura humana en escultura.</li> <li>Experimentar amb materials diversos i assajar procediments per aconseguir volum</li> <li>Realitzar un projecte volum&egrave;tric.</li> </ul> </div> <div class="scope-title"><strong>Activitat de taller</strong></div> <div class="scope-title">A partir de la idea de retrat simb&ograve;lic que hem anat trobant, al final del recorregut farem un petit taller de creaci&oacute; per parelles.</div> <div class="scope-title">&nbsp;</div> <div class="scope-title">Prenent com a motivaci&oacute; l&rsquo;entrevista a un company de classe,farem un projecte volum&egrave;tric que haur&agrave; de reflectir en la tria de materials i de formes algun dels aspectes destacats de la persona que hem entrevistat. Com a conclusi&oacute; posarem en com&uacute; el treball realitzat.</div> <div class="scope-title">&nbsp;</div> <div class="scope-title">Alumnes por educador: 30 i 2 acompanyants</div> <div class="scope-title">Inscripci&oacute;: 93 622 03 75, grups@museunacional.cat</div> <div class="scope-title" style="color: #000000; font-family: robotobold; font-size: 13.33px;">Per m&eacute;s informaci&oacute;, visita la p&agrave;gina <a href="http://www.museunacional.cat/ca/el-cos-en-lescultura-del-realisme-labstraccio">web </a>de l'activitat.</div> <div class="scope-title" style="color: #000000; font-family: robotobold; font-size: 13.33px;">&nbsp;</div> <div class="scope-descrption" style="color: #000000; font-family: robotoregular; font-size: 13.33px; margin-top: 10px; margin-left: 10px;">&nbsp;</div> Dones i Modernisme http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/donesimodernisme/ <div class="scope-title"><strong>Prop&ograve;sit de l'activitat</strong></div> <div class="scope-title">Farem un recorregut per la hist&ograve;ria de l'escultura dels segles XIX i XX. Seguint com a fil conductor la representaci&oacute; de la figura humana, observarem l'evoluci&oacute; de l'ideal neocl&agrave;ssic cap a l'abstracci&oacute; de l'avantguarda. Descobrirem materials i t&egrave;cniques i aprendrem a observar i analitzar els recursos pl&agrave;stics que han generat els escultors en la recerca de la tercera dimensi&oacute;. Al taller reproduirem el proc&eacute;s creatiu de l'artista, desenvolupant un petit projecte tridimensional amb el retrat simb&ograve;lic com a tema.</div> <div class="scope-title">&nbsp;</div> <div class="scope-title"><strong>Objectius</strong></div> <div class="scope-title"> <ul> <li>Aprendre a interpretar una escultura des de diversos punts de vista: pl&agrave;stic, iconogr&agrave;fic, hist&ograve;ric.</li> <li>Definir les caracter&iacute;stiques i tipologies de l'escultura a partir d'exemples concrets.</li> <li>Con&egrave;ixer les principals t&egrave;cniques, instruments i materialespresentes en la col&middot;lecci&oacute; d'escultura moderna.</li> <li>Descobrir la varietat de formes que adopta la representaci&oacute; de la figura humana a l'escultura.</li> <li>Experimentar amb diversos materials i assajar procediments per aconseguir volum.</li> <li>Realitzar un projecte volum&egrave;tric.</li> </ul> </div> <div class="scope-title">&nbsp;</div> <div class="scope-title"><strong>Activitat de taller</strong></div> <div class="scope-title">&nbsp;</div> <div class="scope-title">A partir de la idea de retrat simb&ograve;lic que hem anat trobant al final del recorregut, farem un petit taller de creaci&oacute; per parelles.</div> <div class="scope-title">&nbsp;</div> <div class="scope-title">Prenent com a motivaci&oacute; l'entrevista a un company de classe, farem un projecte volum&egrave;tric que haur&agrave; de reflectir en l'elecci&oacute; dels materials i les formes algun dels aspectes destacats de la persona a qui h&agrave;gim entrevistat. Com a conclusi&oacute; posarem en com&uacute; el treball realitzat.</div> <div class="scope-title">&nbsp;</div> <div class="scope-title">Alumnes per educador: 30 i 2 acompanyants</div> <div class="scope-title">Inscripci&oacute;: 93 622 03 75, grups@museunacional.cat</div> <div class="scope-title">Per a m&eacute;s informaci&oacute;, visita la p&agrave;gina <a href="http://www.museunacional.cat/es/el-cuerpo-en-la-escultura-del-realismo-la-abstraccion">web </a>de l'activitat.</div> <div class="scope-title">&nbsp;</div> <div class="scope-title" style="font-family: robotobold; color: #000000; font-size: 13.3333px;">&nbsp;</div> <div class="scope-descrption" style="margin-top: 10px; margin-left: 10px; color: #000000; font-family: robotoregular; font-size: 13.3333px;">&nbsp;</div> Art i compromís, respostes a la Guerra Civil http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/articompromisrespostesalaguerracivil/ <p><strong>Prop&ograve;sit de l'activitat</strong></p> <p>Ens acostarem a alguns aspectes clau de la Guerra Civil espanyola, posant l&rsquo;&egrave;mfasi en l&rsquo;impacte que va tenir en la producci&oacute; i les vides dels artistes. Desplegarem el ventall de respostes al conflicte: la lluita al front, l'exili, el comprom&iacute;s amb la propaganda o la necessitat d&rsquo;evasi&oacute; d&rsquo;una realitat tan dif&iacute;cil.</p> <p>Potser la resposta m&eacute;s contundent de la comunitat art&iacute;stica a la guerra &eacute;s el Pavell&oacute; de la Rep&uacute;blica Espanyola a l&rsquo;Exposici&oacute; Internacional de Par&iacute;s del 1937: en parlarem a partir dels artistes que hi van participar, molts d&rsquo;ells presents a la col&middot;lecci&oacute; d'art modern, com ara Ram&oacute;n Puyol, Josep Renau, Juli Gonz&aacute;lez o Picasso.</p> <p>Les obres d&rsquo;aquest per&iacute;ode de crisi ens serviran tamb&eacute; per dialogar i reflexionar amb els alumnes a l&rsquo;entorn de les idees de comprom&iacute;s, just&iacute;cia o pau.</p> <p><strong>Objectius</strong></p> <ul> <li>Utilitzar els exemples de producci&oacute; art&iacute;stica entre els anys 1936 i 1939 per parlar dels fets clau del conflicte i les institucions i grups socials/militars que hi van participar.</li> <li>Aprofundir en el tema de la producci&oacute; de cartells i propaganda pol&iacute;tica que es va fer durant el conflicte.</li> <li>Con&egrave;ixer la diversitat de respostes que el conflicte va generar: documentaci&oacute;, evasi&oacute;, caricaturitzaci&oacute;, propaganda, etc.</li> <li>Posar en relleu el paper del Pavell&oacute; de la Rep&uacute;blica a l&rsquo;Exposici&oacute; de Par&iacute;s del 1937 a partir dels artistes que hi van participar.</li> <li>Desenvolupar una mirada cr&iacute;tica vers la hist&ograve;ria i les veus que l&rsquo;expliquen.</li> <li>Entendre la producci&oacute; art&iacute;stica com a document hist&ograve;ric.</li> <li>Provocar el di&agrave;leg entorn de la cultura de la pau.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Activitat de reflexi&oacute;</strong></p> <p>Acabarem la visita amb una petita activitat &nbsp;de reflexi&oacute; sobre els temes tractats, i convidarem els alumnes a trobar una proclama que sigui la consigna per fer un cartell despr&eacute;s a l&rsquo;aula a l'entorn de la cultura de pau.</p> <p>Lliurarem un dossier al professor amb algunes consignes i referents per poder desenvolupar aquest projecte amb els alumnes a l&rsquo;aula.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Alumnes por educador: 30 i 2 acompanyants</p> <p>Inscripci&oacute;: 93 622 03 75, grups@museunacional.cat</p> <p>Per m&eacute;s informaci&oacute;, visita la p&agrave;gina <a href="http://www.museunacional.cat/ca/art-i-compromis-respostes-la-guerra-civil">web </a>de l'activitat.</p> Retrats i tècniques http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/retratsitecniques/ <p class="MsoNormal"><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial Narrow','sans-serif';"><span style="font-family: ubuntulight; font-size: 14px;">L'activitat s'inicia amb una presentaci&oacute; de les figures de <strong>Palau Oller</strong> (pare) i <strong>Palau i Fabre</strong> (fill) i el context familiar. Es reflexiona sobre el concepte de col&middot;lecci&oacute; i es visita la sala <strong>Picasso</strong>, la part m&eacute;s important de la seva col&middot;lecci&oacute;. En el recorregut per la sala analitzarem els retrats que hi ha representats, des de l'expressi&oacute; fins a la manera de pintar-los i l'evoluci&oacute; de l'artista. </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="CA" style="font-size: 10.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial Narrow','sans-serif';"><span style="font-family: ubuntulight; font-size: 14px;">Un cop analitzades les difer&egrave;ncies pl&agrave;stiques i t&egrave;cniques dels retrats que va pintar Picasso, ens dirigim al <strong>taller</strong>. Utitlizem les t&egrave;cniques o maneres de representar que hem vist a les sales per fer el <strong>retrat d'un company/a.</strong> Al final de l'activitat fem una posada en com&uacute; per analitzar resultats i entendre l'evoluci&oacute; pl&agrave;stica de l'artista, per una banda, i per reflexionar sobre les diferents t&egrave;cniques artistiques utilitzades, per altra banda.</span></span></p> Pintors amb ofici. Tècniques pictòriques a l'època medieval http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/pintorsamboficitecniquespictoriquesalepocamedieval/ <p>&nbsp;</p> <p><strong>Prop&ograve;sit de l'activitat</strong></p> <p>Ens acostarem al m&oacute;n medieval a trav&eacute;s de la pintura rom&agrave;nica i g&ograve;tica. Esbrinarem qu&egrave; implicava l&rsquo;ofici de pintor, quines t&egrave;cniques, quins materials havien de con&egrave;ixer per realitzar frontals d&rsquo;altar, retaules i pintures murals. Finalment, descobrirem nosaltres mateixos com era el treball al taller a partir de l&rsquo;experimentaci&oacute; amb la t&egrave;cnica del tremp sobre taula.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Objectius</strong></p> <ul> <li>Entendre el paper del pintor en la societat medieval</li> <li>Con&egrave;ixer els materials que s&rsquo;empraven en les pintures de les esgl&eacute;sies: suports (el mur, la fusta) i procediments (tremp d&rsquo;ou, pintura al fresc)</li> <li>Explicar com era l&rsquo;organitzaci&oacute; del treball en un taller medieval, l&rsquo;ofici i el paper social del pintor</li> <li>Recon&egrave;ixer les l&iacute;nies b&agrave;siques de composici&oacute; de frontals i retaules</li> <li>Promoure el treball en grup, mitjan&ccedil;ant una tasca que requereix col&middot;laboraci&oacute; i di&agrave;leg per acomplir un objectiu com&uacute;</li> <li>Provocar el di&agrave;leg com a eina fonamental per construir la visita.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Activitat de taller</strong></p> <ul> <li>Posarem en pr&agrave;ctica tots els coneixements sobre els materials i els procediments emprats pels pintors medievals dels quals hem parlat durant la visita: l&rsquo;estucat de la fusta, l&rsquo;estergit i la pintura al tremp</li> <li>Entendreu de primera m&agrave; quines eren les passes per a l&rsquo;execuci&oacute; d&rsquo;una pintura sobre taula i com es pot organitzar un taller</li> <li>Se us far&agrave; un enc&agrave;rrec: dividits en petits tallers, haureu de crear el motiu per a una rajola, que formar&agrave; part despr&eacute;s d&rsquo;un paviment fet per tota la classe</li> <li>Experimentareu amb l&rsquo;estergit i la t&egrave;cnica del tremp d&rsquo;ou per acomplir un enc&agrave;rrec. Ser&agrave; imprescindible el treball en equip, us repartireu les tasques, acordareu els motius que representareu i, finalment, posareu en com&uacute; la feina feta per valorar el treball del taller.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Alumnes por educador: 30 i 2 acompanyants</p> <p>Inscripci&oacute;: 93 622 03 75, grups@museunacional.cat o visita'ns a la&nbsp;<a href="http://museunacional.cat/ca/pintors-amb-ofici-tecniques-pictoriques-lepoca-medieval" target="_blank">web</a>.</p> <div class="scope-title" style="font-family: robotobold; color: #000000; font-size: 13.3333px;">&nbsp;</div> <div class="scope-title" style="font-family: robotobold; color: #000000; font-size: 13.3333px;">&nbsp;</div> <div class="scope-title" style="font-family: robotobold; color: #000000; font-size: 13.3333px;">&nbsp;</div> <div class="scope-descrption" style="margin-top: 10px; margin-left: 10px; color: #000000; font-family: robotoregular; font-size: 13.3333px;">&nbsp;</div> El Bestiari http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/elbestiari/ <p><strong>Prop&ograve;sit de l'activitat</strong></p> <p>Es tracta d&rsquo;acostar-se al m&oacute;n de les b&egrave;sties en el context de la iconografia i la simbologia de l&rsquo;art rom&agrave;nic.</p> <p>A la cultura mediterr&agrave;nia, el bestiari &eacute;s present a mites, llegendes i a moltes festes populars. Els animals s&oacute;n en general &eacute;ssers molt propers al m&oacute;n infantil i juvenil.</p> <p>Amb aquesta activitat descobrireu com s&oacute;n i qu&egrave; caracteritza els animals representats, quins s&oacute;n reals, quins fant&agrave;stics, quins h&iacute;brids, etc. Aprendrem coses d&rsquo;aquestes criatures a partir de textos i del treball de taller, en el qual us proposem de crear el vostre propi animal fant&agrave;stic.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Objectius</strong></p> <ul> <li>Recon&egrave;ixer el valor comunicatiu de l&rsquo;art.</li> <li>Con&egrave;ixer la simbologia dels animals presents en l&rsquo;art medieval.</li> <li>Descriure, analitzar i interpretar missatges visuals i pl&agrave;stics.</li> <li>Portar a terme una activitat pl&agrave;stica que promogui el valor de la producci&oacute; pr&ograve;pia i la creativitat.</li> <li>Utilitzar el llenguatge escrit, el dibuix i el llenguatge pl&agrave;stic.</li> <li>Desenvolupar un petit projecte art&iacute;stic.</li> <li>Sensibilitzar els nens i les nenes envers la creaci&oacute; art&iacute;stica a trav&eacute;s de l&rsquo;experimentaci&oacute;.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;Activitat de taller</strong></p> <ul> <li>Utilitzareu els vostres dots creatius per imaginar un animal. Haureu de pensar quin &eacute;s el seu h&agrave;bitat natural, les coses que li agrada menjar, si te p&egrave;l, ploma o escates, etc.</li> <li>Despr&eacute;s donareu forma a la vostra idea amb fang i modelareu el vostre animal fant&agrave;stic.</li> <li>Finalment posarem en com&uacute; tots els animals i parlarem de les seves caracter&iacute;stiques. (Per tal de poder emportar-vos c&ograve;modament l&rsquo;animal que realitzareu, demaneu als vostres alumnes que duguin una capsa de sabates).</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Alumnes per educador: 25 i 2 acompanyants.</p> <p>Inscripci&oacute;: 93 622 03 75, grups@museunacional.cat o visita'ns a la&nbsp;<a href="http://museunacional.cat/ca/el-bestiari" target="_blank">web</a>.</p> EmocionAR-Te: els secrets de la mirada (de 6 a 8 anys) http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/emocionar_teelssecretsdelamiradade6a8anys/ <p><strong><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Prop&ograve;sit de l'activitat</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: 3.0pt; line-height: 15.6pt;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-language: ES;">A partir d&rsquo;una&nbsp;selecci&oacute; d&rsquo;obres de les col&middot;leccions dels segles XIX i XX&nbsp;coneixerem els secrets que s&rsquo;amaguen darrere d&rsquo;una pintura, una escultura, un dibuix o un objecte d&rsquo;&uacute;s quotidi&agrave;.</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB" style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-language: ES;"><em>Objectius:</em></span></p> <ul> <li>&middot;<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-indent: -18pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Descobrir&nbsp;qu&egrave; &eacute;s una pintura, una escultura, un dibuix&nbsp;o un objecte d&rsquo;arts decoratives.</span></li> <li>&middot;<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-indent: -18pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Con&egrave;ixer algunes de les&nbsp;obres principals i dels artistes de l&rsquo;art catal&agrave;&nbsp;dels segles XIX i XX.</span></li> <li>&middot;<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-indent: -18pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Adquirir vocabulari espec&iacute;fic.</span></li> <li>&middot;<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-indent: -18pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Analitzar alguns elements del llenguatge pl&agrave;stic.</span></li> <li>&middot;<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-indent: -18pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Fer jocs d&rsquo;empatia i parlar de sentiments.</span></li> <li>&middot;<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-indent: -18pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Contextualitzar l&rsquo;obra en el seu moment hist&ograve;ric.</span></li> <li>&middot;<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-indent: -18pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Analitzar l&rsquo;obra d&rsquo;art com a document d&rsquo;una &egrave;poca.</span></li> </ul> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; margin-left: 7.5pt; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><!-- [if !supportLists]--></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-language: ES;">Alumnes per educador: 25 i 2 acompanyants</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-language: ES;">Inscripci&oacute;: 93 622 03 75, grups@museunacional.cat o visitan's a la&nbsp;<a href="http://museunacional.cat/ca/emocionar-te-els-secrets-de-la-mirada-02" target="_blank">web</a>.</span></p> EmocionAR-Te: els secrets de la mirada. (de 10 a 12 anys) http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/emocionar_teelssecretsdelamiradade10a12anys/ <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><strong>Prop&ograve;sit de l'activitat</strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">A partir d&rsquo;una selecci&oacute; d&rsquo;obres de les col&middot;leccions dels segles XIX i XX coneixerem els secrets que s&rsquo;amaguen darrere d&rsquo;una pintura, una escultura, un dibuix o un objecte d&rsquo;&uacute;s quotidi&agrave;.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">&nbsp;<strong>Objectius</strong></p> <ul> <li>Descobrir qu&egrave; &eacute;s una pintura, una escultura, un dibuix o un objecte d&rsquo;arts decoratives.</li> <li>Con&egrave;ixer algunes de les obres principals i dels artistes de l&rsquo;art catal&agrave; dels segles XIX i XX.</li> <li>Adquirir vocabulari espec&iacute;fic.</li> <li>Analitzar alguns elements del llenguatge pl&agrave;stic.</li> <li>Fer jocs d&rsquo;empatia i parlar de sentiments.</li> <li>Contextualitzar l&rsquo;obra en el seu moment hist&ograve;ric.</li> <li>Analitzar l&rsquo;obra d&rsquo;art com a document d&rsquo;una &egrave;poca.</li> </ul> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">Alumnes per educador: 25 i 2 acompanyants</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><strong>Inscripci&oacute;: 93 622 03 75, grups@museunacional.cat o visita la&nbsp;<a href="http://museunacional.cat/ca/emocionar-te-els-secrets-de-la-mirada-03" target="_blank">web</a>.</strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">&nbsp;</p> EmocionAR-Te: els secrets de la mirada (de 8 a 10 anys) http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/emocionar_teelssecretsdelamiradade8a10anys/ <div class="scope-title" style="font-family: robotobold; color: #000000; font-size: 13.3333px;"><strong>Prop&ograve;sit de l'activitat</strong></div> <div class="scope-descrption" style="margin-top: 10px; margin-left: 10px; color: #000000; font-family: robotoregular; font-size: 13.3333px;"> <p style="line-height: 1.3em; margin: 0px !important 0px 3.85938px 0px !important;">A partir d&rsquo;una&nbsp;<span style="font-family: robotobold !important;">selecci&oacute; d&rsquo;obres de les col&middot;leccions dels segles XIX i XX</span>&nbsp;coneixerem els secrets que s&rsquo;amaguen darrere d&rsquo;una pintura, una escultura, un dibuix o un objecte d&rsquo;&uacute;s quotidi&agrave;.</p> <p style="line-height: 1.3em; margin: 0px !important 0px 3.85938px 0px !important;">&nbsp;</p> <div class="scope-title" style="font-family: robotobold; font-size: 13.3333px;"><em>Objectius</em></div> <div class="scope-descrption" style="margin-top: 10px; margin-left: 10px; font-size: 13.3333px;"> <ul style="margin: 3.85938px 0px; padding: 0px 0px 0px 15px;"> <li>Descobrir&nbsp;<span style="font-family: robotobold !important;">qu&egrave; &eacute;s una pintura, una escultura, un dibuix</span>&nbsp;o un objecte d&rsquo;arts decoratives.</li> <li>Con&egrave;ixer algunes de les&nbsp;<span style="font-family: robotobold !important;">obres principals i dels artistes de l&rsquo;art catal&agrave;</span>&nbsp;dels segles XIX i XX.</li> <li>Adquirir vocabulari espec&iacute;fic.</li> <li>Analitzar alguns elements del llenguatge pl&agrave;stic.</li> <li>Fer jocs d&rsquo;empatia i parlar de sentiments.</li> <li>Contextualitzar l&rsquo;obra en el seu moment hist&ograve;ric.</li> <li>Analitzar l&rsquo;obra d&rsquo;art com a document d&rsquo;una &egrave;poca.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; color: #1f1d21; font-family: ubuntulight; font-size: 14px; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Alumnes per educador: 25 i 2 acompanyants</span></p> <p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; color: #1f1d21; font-family: ubuntulight; font-size: 14px; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Inscripci&oacute;: 93 622 03 75, grups@museunacional.cat o visita la&nbsp;<a href="http://museunacional.cat/ca/emocionar-te-els-secrets-de-la-mirada-de-8-10-anys" target="_blank">web</a>.</span></p> </div> </div> So i color http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/soicolor/ <div class="scope-title"><strong>Prop&ograve;sit de l'activitat</strong></div> <div class="scope-title">&nbsp;</div> <div class="scope-title">La visita a un museu a edats molt primerenques ha de ser sobretot una experi&egrave;ncia vital lligada a la pr&ograve;pia realitat dels infants. Crear experi&egrave;ncies plaents, est&egrave;tiques, que obrin la ment al coneixement i al gaudi del fet art&iacute;stic, com en aquest cas a l&rsquo;art rom&agrave;nic, que forma part del nostre imaginari cultural, &eacute;s l&rsquo;objectiu fonamental de la vista.</div> <div class="scope-title">&nbsp;</div> <div class="scope-title">&nbsp;</div> <div class="scope-title"><strong>Objectius</strong></div> <div class="scope-title"> <ul> <li>Gaudir del fet art&iacute;stic i en particular de l&rsquo;art rom&agrave;nic catal&agrave;</li> <li>Desenvolupar les capacitats d&rsquo;atenci&oacute; i expressi&oacute;</li> <li>Escoltar i acompanyar peces musicals</li> <li>Treballar la interrelaci&oacute; entre llenguatges: el pl&agrave;stic i el musical</li> </ul> </div> <div class="scope-title">&nbsp;</div> <div class="scope-title">Alumnes per educador: 25 i 2 acompanyants</div> <div class="scope-title">&nbsp;</div> <div class="scope-title" style="font-family: robotobold; color: #000000; font-size: 13.3333px;">Inscripci&oacute;: 93 622 03 75, grups@museunacional.cat o visita la&nbsp;<a href="http://museunacional.cat/ca/so-i-color" target="_blank">web</a>.</div> <div class="scope-title" style="font-family: robotobold; color: #000000; font-size: 13.3333px;">&nbsp;</div> <div class="scope-descrption" style="margin-top: 10px; margin-left: 10px;">&nbsp;</div> Cossos de tota mena http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/cossosdetotamena/ <div class="scope-title"><strong>Prop&ograve;sit de l'activitat</strong></div> <div class="scope-title">A partir d&rsquo;un itinerari que il&middot;lustra la representaci&oacute; de la figura humana a la col&middot;lecci&oacute; d&rsquo;escultura moderna, intentarem respondre preguntes com aquestes: Qu&egrave; &eacute;s una escultura? De quins materials i com est&agrave; feta? Com es mira una escultura? Tots els escultors representen igual la figura humana?</div> <div class="scope-title">&nbsp;</div> <div class="scope-title">&nbsp;</div> <div class="scope-title"><strong>Objectius</strong></div> <div class="scope-title"> <ul> <li>Descriure i comparar diferents representacions del cos hum&agrave; en escultura.</li> <li>Diferenciar entre escultura de volum rod&oacute; i relleu. Buit i ple, c&ograve;ncau i convex, figuraci&oacute; i abstracci&oacute;.</li> <li>Discriminar els diferents materials, les formes i els volums de les escultures de l&rsquo;itinerari.</li> <li>Explorar diferents maneres d&rsquo;obtenir volum.</li> <li>Investigar sobre les possibilitats del pla per obtenir volum i aplicar-ho a un projecte de creaci&oacute;.</li> </ul> </div> <div class="scope-title">&nbsp;</div> <div class="scope-title"><strong>Activitat de taller</strong></div> <div class="scope-title">&nbsp;</div> <div class="scope-title"> <ul> <li>Us proposem fer un projecte volum&egrave;tric a partir de l&rsquo;encavalcament de peces planes de cartolina, inspirat en l&rsquo;escultura Home cactus I, de Juli Gonz&aacute;lez.</li> <li>La maqueta de la vostra escultura sorgir&agrave; a partir de la creaci&oacute; d&rsquo;una criatura h&iacute;brida, barreja d&rsquo;una figura humana (el vostre cos fotografiat) i un element procedent del m&oacute;n vegetal, el regne animal o l&rsquo;univers dels objectes. Inventareu un nom per al vostre personatge i posareu en com&uacute; el treball realitzat.</li> </ul> </div> <div class="scope-title">&nbsp;</div> <div class="scope-title">Alumnes per educador: 25 i 2 acompanyants</div> <div class="scope-title">Inscripci&oacute;: 93 622 03 75, grups@museunacional.cat o visita'ns a la&nbsp;<a href="http://museunacional.cat/ca/cossos-de-tota-mena" target="_blank">web</a>.</div> <div class="scope-title">&nbsp;</div> <div class="scope-title" style="font-family: robotobold; color: #000000; font-size: 13.3333px;">&nbsp;</div> <div class="scope-descrption" style="margin-top: 10px; margin-left: 10px;">&nbsp;</div> Històries en relleu. L’escultura per als més petits http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/historiesenrelleulesculturaperalsmespetits/ <div class="scope-title"><strong>Prop&ograve;sit de l'activitat</strong></div> <div class="scope-title">Una tria d&rsquo;escultures de la col&middot;lecci&oacute; d&rsquo;art modern ens faran descobrir l&rsquo;ofici d&rsquo;escultor. A trav&eacute;s de propostes sensorials i de moviment, recrearem les qualitats dels diferents materials, les formes dels volums o els procediments que ha emprat l&rsquo;artista en cada ocasi&oacute; per expressar el seu art.</div> <div class="scope-title">&nbsp;</div> <div class="scope-title">&nbsp;</div> <div class="scope-title"><strong>Objectius</strong></div> <div class="scope-title"> <ul> <li>Situar la pres&egrave;ncia de l&rsquo;escultura a la nostra vida quotidiana i al Museu.</li> <li>Con&egrave;ixer l&rsquo;ofici d&rsquo;escultor i descobrir alguns aspectes del proc&eacute;s creatiu i t&egrave;cnic en l&rsquo;elaboraci&oacute; d&rsquo;una escultura.</li> <li>Diferenciar les qualitats (textura, mal&middot;leabilitat, color... ) d&rsquo;alguns materials escult&ograve;rics (fang, pedra, fusta, metall).</li> <li>Diferenciar un relleu d&rsquo;una escultura de volum rod&oacute;.</li> <li>Establir relacions entre l&rsquo;escultura i el nostre cos (nocions d&rsquo;escala, punt de vista, la gestualitat de cada proc&eacute;s de creaci&oacute;, est&agrave;tic/din&agrave;mic, ple/buit...).</li> <li>Utilitzar el cos i el joc com a instruments de coneixement.</li> <li>Descobrir les hist&ograve;ries que s&rsquo;amaguen darrere algunes escultures i imaginar-ne de noves.</li> <li>Gaudir amb les obres d&rsquo;art i aprendre a respectar-les.</li> </ul> </div> <div class="scope-title">&nbsp;</div> <div class="scope-title"><strong>Activitat de taller</strong></div> <div class="scope-title"> <ul> <li>Farem grups segons els materials escult&ograve;rics que heu treballatdurant la visita: fang, plastilina, pedra, fusta i metall.</li> <li>Jugarem a experimentar les qualitats dels materials que heu vist a les sales (tous com el fang humit o la plastilina, durs i pesats com la pedra...), utilitzant el nostre cos i al ritme de la m&uacute;sica.</li> <li>Emularem el repussat en metall de Juli Gonz&aacute;lez i farem relleus amb el cos sobre una tela el&agrave;stica. Jugarem a construir escultures en grup soldant-nos com si f&oacute;ssim de metall.</li> </ul> </div> <div class="scope-title" style="font-family: robotobold; color: #000000; font-size: 13.3333px;">&nbsp;</div> <div class="scope-title" style="font-family: robotobold; color: #000000; font-size: 13.3333px;">&nbsp;</div> <div class="scope-title">Alumnes per educador: 25 i 2 acompanyants</div> <div class="scope-title">Inscripci&oacute;: 93 622 03 75, grups@museunacional.cat o visita'ns a la&nbsp;<a href="http://museunacional.cat/ca/histories-en-relleu-lescultura-als-mes-petits-0" target="_blank">web</a>.</div> <div class="scope-title" style="font-family: robotobold; color: #000000; font-size: 13.3333px;">&nbsp;</div> <div class="scope-title" style="font-family: robotobold; color: #000000; font-size: 13.3333px;">&nbsp;</div> <div class="scope-descrption" style="margin-top: 10px; margin-left: 10px;">&nbsp;</div> Itinerari de Selectivitat http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/itinerarideselectivitat/ <p><strong>Prop&ograve;sit de l'activitat</strong></p> <p>A trav&eacute;s de les col&middot;leccions permanents de rom&agrave;nic, g&ograve;tic i d&rsquo;art dels segles XIX i XX, els estudiants que es preparen per a les Proves d&rsquo;Acc&eacute;s a la Universitat podran con&egrave;ixer, gaudir i aprofundir en algunes de les obres que han estat seleccionades per a aquestes proves. Aquest itinerari es completa amb altres peces que donen una visi&oacute; &agrave;mplia dels continguts, tot incidint en la contextualitzaci&oacute; del moment hist&ograve;ric i de la hist&ograve;ria dels estils.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Objectius</strong></p> <ul> <li>Con&egrave;ixer de primera m&agrave; les obres incloses en el llistat de les proves de Selectivitat que es troben al Museu</li> <li>Esquematitzar una s&egrave;rie de pautes b&agrave;siques d&rsquo;an&agrave;lisi i interpretaci&oacute; d&rsquo;obres d&rsquo;art</li> <li>Descobrir i definir les caracter&iacute;stiques formals, estil&iacute;stiques i de funci&oacute; de les obres que analitzem</li> <li>Con&egrave;ixer el context hist&ograve;ric, art&iacute;stic i social en qu&egrave; es van generar les obres</li> <li>Seguir un esquema d&rsquo;an&agrave;lisi i saber aplicar-lo al comentari de les obres del recorregut</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Alumnes per educador: 30 i 2 acompanyants</p> <p>Inscripci&oacute;: 93 622 03 75, grups@museunacional.cat</p> <div class="scope-descrption" style="margin-top: 10px; margin-left: 10px;">&nbsp;</div> En defensa de l'avantguarda http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/endefensadelavantguarda/ <p>L'activitat s'inicia al primer pis de la Fundaci&oacute; Palau per presentar <strong>Palau i Fabre</strong> i l'entorn art&iacute;stic, hist&ograve;ric, literari i cultural del seu temps. Seguim un recorregut per parlar de les <strong>avantguardes del segle XX</strong> per con&egrave;ixer artistes com <strong>Joan Mir&oacute;, Antoni T&agrave;pies, Perejaume i Miquel Barcel&oacute;.</strong> Aquest recorregut acaba al segon pis a la sala <strong>Picasso</strong>, artista pioner de l'avantguarda.</p> <p>Finalment reflexionem sobre conceptes que s'hagin comentat al llarg de la visita i que inspiraran als participants a <strong>elaborar un collage al taller</strong>. Al final posarem sobre un mur les obres individuals per crear una obra col&middot;lectiva que resumeixi la visita a la Fundaci&oacute; Palau i les avantguardes del segle XX.</p> Visita dinamitzada a la Fundació Palau http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/visitadinamitzadaalafundacipalau/ <p>L'activitat comen&ccedil;a reflexionant sobre qu&egrave; &eacute;s una col&middot;lecci&oacute; per arribar a descobrir la col&middot;lecci&oacute; picassiana de la Fundaci&oacute; a trav&eacute;s de<strong> materials pedag&ograve;gics de suport</strong>. Al llarg del recorregut es proposen diverses din&agrave;miques adaptades a cada nivell educatiu:<strong> lectura de textos, expressi&oacute; pl&agrave;stica, manipulaci&oacute; d'eines de treball</strong> associats a les obres i t&egrave;cniques que va utilitzar Picasso al llarg de la seva vida.</p> <p>Finalment, a mode de resum, cada grup/classe haur&agrave; d'ordenar imatges, objectes, idees, relacionades amb la visita, en un <strong>fris cronol&ograve;gic.</strong></p> La veritable història de la Torre de la Minyona http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/laveritablehistoriadelatorredelaminyona/ <p>La famosa llegenda de la Torre de la Minyona &eacute;s l'eix sobre el que descobrirem la hist&ograve;ria del Castell de Cardona amb la San&ccedil;a i l'Arnau, viatgers del temps. La visita teatralitzada combina m&uacute;sica, llegendes, interacci&oacute; constant amb els alumnes i emoci&oacute;. Una interessant activitat per descobrir la hist&ograve;ria del conjunt monumental del Castell i alhora viure una experi&egrave;ncia divertida i emocionant.</p> Desvalls, l'heroi de la resistència http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/desvallslheroidelaresistencia/ <p>Us proposem un viatge en el temps, fins al 1714. Barcelona fa mesos que est&agrave; assetjada per l&rsquo;ex&egrave;rcit borb&ograve;nic, per&ograve; enmig d&rsquo;una Catalunya devastada per la guerra, el Castell de Cardona es mant&eacute; fidel al rei Carles i ales constitucions catalanes. El Coronel Manuel Desvalls, governador de la fortalesa, ja ho era l&rsquo;any 1711 quan tota la f&uacute;ria de l&rsquo;ex&egrave;rcit de les Dues Corones va intentar apoderar-se&rsquo;n. Ell mateix, acompanyat de la Blanca, una cardonina refugiada al castell, ens guiaran i ens explicaran qu&egrave; va passar durant el setge de Cardona. Descobrireu les raons que van fer que l&rsquo;ex&egrave;rcit m&eacute;s potent del m&oacute;n acab&eacute;s fugint de la vila i com la seva fortalesa es va guanyar el t&iacute;tol d&rsquo;inexpugnable. Els personatges de Manuel Desvalls i Blanca, interpretats per 2 actors perfectament caracteritzats ens obriran les portes de la fortalesa de Cardona a fi d&rsquo;endinsar-nos als fets que hi van succeir. Hist&ograve;ria i emocions, realitat i ficci&oacute;.</p> Orientem-nos i no ens despistem! http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/orientem_nosinoensdespistem/ <p><strong>Descripci&oacute; Activitat:</strong><br />Es tracta d'un joc de pistes en el qu&egrave; els infants hauran de resoldre enigmes sobre el passat de les nostres muntanyes, tot orientant-se pels camins de l'entorn de Can Pal&oacute;s. A trav&eacute;s de les diferents proves del joc de pistes,&nbsp; aprendrem sobre cartografia i orientaci&oacute;, i tamb&eacute; coneixerem la hist&ograve;ria natural i social de la vall del Llor.&nbsp;</p> <p><br /><strong>Objectius:</strong></p> <ul> <li>Que els alumnes dominin conceptes i t&egrave;cniques d'orientaci&oacute; i cartografia.&nbsp;</li> <li>Que els alumnes coneguin la hist&ograve;ria rural de les nostres muntanyes.</li> <li>Que els alumnes comprenguin les relacions que s&rsquo;estableixen entre les societats i el seu entorn i despertin l&rsquo;inter&egrave;s per fer un &uacute;s responsable dels recursos naturals.</li> <li>Que els alumnes coneguin, valorin i estimin l&rsquo;entorn natural, social i cultural m&eacute;s proper.</li> <li>Que els alumnes desenvolupin el plaer per les activitats a l'aire lliure i a la naturalesa.</li> </ul> Al bosc amb els cinc sentits http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/alboscambelscincsentits/ <p><strong>Descripci&oacute; Activitat:</strong><br />Farem&nbsp; una&nbsp; passejada&nbsp; pels&nbsp; entorns&nbsp; de&nbsp; l&rsquo;Aula&nbsp; Natura&nbsp; amb&nbsp; els&nbsp; sentits&nbsp; ben&nbsp; oberts&nbsp; per&nbsp; fer d'exploradors.&nbsp; Descobrirem&nbsp; els&nbsp; misteris&nbsp; del&nbsp; bosc,&nbsp; les&nbsp; plantes&nbsp; i&nbsp; els&nbsp; animals&nbsp; mediterranis, fent servir els cinc sentits: mirarem, tocarem, escoltarem, olorarem i tastarem.&nbsp;&nbsp;</p> <p><br /><strong>Objectius:</strong></p> <ul> <li>Desenvolupar les capacitats d'observaci&oacute; que permetin, als alumnes, descobrir aspectes de l&rsquo;entorn natural que, a primera vista, no apreciem. &nbsp;</li> <li>Con&egrave;ixer, valorar i estimar l&rsquo;entorn natural, social i cultural m&eacute;s proper.&nbsp;</li> <li>Comprendre les relacions que s&rsquo;estableixen entre les societats i el seu entorn i fer un &uacute;s responsable dels recursos naturals.&nbsp;</li> <li>Millorar les seves habilitats manipuladores fines en manipular &eacute;ssers vius. &nbsp;</li> <li>Desenvolupar el plaer per les activitats a l'aire lliure i a la naturalesa.</li> </ul> Descobrim l'agricultura de muntanya http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/descobrimlagriculturademuntanya/ <p><strong>Descripci&oacute; Activitat:</strong><br />Descobrirem la gran varietat d&rsquo;arbres i plantes que es conreaven en una masia de muntanya i la gran quantitat de productes elaborats que en poden sortir. Visitarem la finca de Can Pal&oacute;s fent una recerca d&rsquo;aquestes esp&egrave;cies, aprendrem com es collien els fruits i farem diferents tallers amb els productes de cada planta. A la tarda farem una activitat de s&iacute;ntesi (mural a Infantil i mercat de pag&egrave;s a Prim&agrave;ria), i acabarem celebrant la collita ballant una dansa tradicional.</p> <p><strong>Objectius:</strong></p> <ul> <li>Que els alumnes s'apropin a la vida de pag&egrave;s en una masia tradicional: feines, festes,...</li> <li>Que els alumnes es familiaritzin amb els diferents arbres fruiters i plantes &uacute;tils de les cases de pag&egrave;s, i amb els productes elaborats amb aquestes plantes.</li> <li>Que els alumnes adquireixin t&egrave;cniques de processat d'aliments a partir de productes de la finca.</li> <li>Que els alumnes comprenguin les relacions que s&rsquo;estableixen entre les societats i el seu entorn i vegin la necessitat de fer un &uacute;s responsable dels recursos naturals.</li> <li>Que els alumnes coneguin, valorin i estimin l&rsquo;entorn natural, social i cultural m&eacute;s proper.</li> </ul> Benvinguts al bosc de l'Anell Verd de Sant Boi http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/benvingutsalboscdelanellverddesantboi/ <p><strong>Descripci&oacute; Activitat:</strong><br />Farem d'exploradors del bosc i descobrirem les difer&egrave;ncies entre diferents tipus de d'ambients a trav&eacute;s de l'estudi de factors f&iacute;sics, de la vegetaci&oacute; i de la fauna. En la nostra descoberta farem servir aparells de mesura, identificarem plantes amb claus dicot&ograve;miques, dibuixarem l'estructura dels estrats del bosc, i cercarem rastres d'animals.</p> <p><strong>Objectius:</strong></p> <ul> <li>Desenvolupar les capacitats d'observaci&oacute; que permet in als alumnes descobrir aspectes de l&rsquo;entorn natural que, a primera vista, no apreciem. &nbsp;</li> <li>Con&egrave;ixer la diversitat d'esp&egrave;cies i l'estructura dels nostres boscos.&nbsp;</li> <li>Con&egrave;ixer, valorar i estimar l&rsquo;entorn natural, social i cultural m&eacute;s proper.&nbsp;</li> <li>Adquirir t&egrave;cniques d'estudi de la natura.&nbsp;</li> <li>Desenvolupar el plaer per les activitats a l'aire lliure i a la naturalesa.</li> </ul> Geocaching a Can Palós http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/geocachingacanpals/ <p><strong>Descripci&oacute; Activitat:</strong><br />Es tracta d&rsquo;una activitat a mig cam&iacute; entre l&rsquo;esport&nbsp; i l&rsquo;aventura en la qu&egrave; s&rsquo;ha de trobar&nbsp; un&nbsp; tresor&nbsp; ocult&nbsp; (cach&eacute;).&nbsp; Els&nbsp; alumnes&nbsp; han&nbsp; d'orientar-se&nbsp; pels&nbsp; camins&nbsp; de l'entorn de Can Pal&oacute;s amb l'ajut d'un aparell GPS. Un cop s&rsquo;ha localitzat el tresor, se n&rsquo;ha de deixar un altre. Al llarg del recorregut , aprendrem sobre cartografia i orientaci&oacute;, i tamb&eacute; farem interpretaci&oacute; del paisatge de la vall del Llor.</p> <p><br /><strong>Objectius:</strong></p> <ul> <li>Que els alumnes dominin conceptes i t&egrave;cniques d'orientaci&oacute; i cartografia, incl&ograve;s l'&uacute;s b&agrave;sic d'aparells GPS&nbsp;</li> <li>Que els alumnes tinguin eines d'interpretaci&oacute; del paisatge. &nbsp;</li> <li>Que els alumnes coneguin, valorin i estimin l&rsquo;entorn natural, social i cultural m&eacute;s proper.&nbsp;</li> <li>Que els alumnes desenvolupin el plaer per les activitats a l'aire lliure i a la naturalesa.</li> </ul> Pugem a la creu de Can Cartró http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/pugemalacreudecancartr/ <div style="left: 142px; top: 581.972px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.960869);" data-canvas-width="176.7999053787193">&nbsp;</div> <p><strong>Descripci&oacute; Activitat:</strong></p> <p>Farem una excursi&oacute; des de Sant Boi fins a la Creu de Can Cartr&oacute;, el punt m&eacute;s alt del municipi de Sant Boi del Llobregat (331 m). Practicarem t&egrave;cniques d'orientaci&oacute; i cartografia. Descobrirem i coneixerem l&rsquo;agricultura de muntanya i el bosc mediterrani situat dins l&rsquo;&Agrave;rea Metropolitana. Durant el recorregut, de 2,5 km, coneixerem la vall del Llor i els seus principals elements: els boscos de pineda, els camps fruiters de MasPubill i de la part alta de la vall, les vinyes recuperades a Can Pal&oacute;s, i l'Anell Verd de Sant Boi.</p> <p>&nbsp;<strong>Objectius:</strong></p> <ul> <li>Que els alumnes adquireixin t&egrave;cniques d'orientaci&oacute;, &uacute;s de mapes i br&uacute;ixoles.</li> <li>Que els alumnes tinguin eines per a fer interpretaci&oacute; del paisatge.</li> <li>Que els alumnes coneguin la geografia i el paisatge de les muntanyes de l&rsquo;&agrave;rea metropolitana.</li> <li>Que els alumnes es motivin a practicar activitats esportives a l'aire lliure.</li> </ul> <div style="left: 142px; top: 819.571px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.93913);" data-canvas-width="86.39997134807106">&nbsp;</div> Què passa amb els nostres boscos? http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/qupassaambelsnostresboscos/ <p><strong>Descripci&oacute; Activitat:</strong></p> <p>Aquesta activitat es divideix en dues sessions:&nbsp; <br />A la primera, a Can Pal&oacute;s i acompanyats per l'equip&nbsp; d'educadors de l'Aula Natura, ens convertirem en gestors forestals i, mitjan&ccedil;ant l'estudi qualitatiu i quantitatiu d'una parcel&middot;la representativa del bosc de pi blanc de la vall del Llor, obtindrem dades sobre l'estructura actual del bosc.</p> <p>A la segona sessi&oacute;, a l'aula i dinamitzada pel professorat seguint les pautes del&nbsp; dossier&nbsp; proporcionat,&nbsp; farem&nbsp; el&nbsp; tractament&nbsp; de&nbsp; les&nbsp; dades&nbsp; que&nbsp; es representar&agrave;&nbsp; mitjan&ccedil;ant&nbsp; taules,&nbsp; gr&agrave;fics&nbsp; i&nbsp; quadres&nbsp; estad&iacute;stics.&nbsp; Finalment, l&rsquo;alumnat haur&agrave; de fer propostes per a una gesti&oacute; eficient i sostenible dels recursos del bosc.</p> <p><strong>Objectius:</strong></p> <ul> <li>Que els alumnes dominin t&egrave;cniques de treball de camp i de recollida de dades forestals.&nbsp;</li> <li>Que els alumnes desenvolupin compet&egrave;ncies per fer el tractament de les dades de camp i per treure conclusions de l'estructura del bosc. &nbsp;</li> <li>Que els alumnes s&agrave;piguen aplicar els resultats de la recerca a propostes de gesti&oacute; forestal.</li> <li>Que&nbsp; els&nbsp; alumnes&nbsp; coneguin,&nbsp; valorin&nbsp; i&nbsp; estimin&nbsp; l&rsquo;entorn&nbsp; natural,&nbsp; social&nbsp; i cultural m&eacute;s proper.</li> <li>Que&nbsp; els&nbsp; alumnes&nbsp; comprenguin&nbsp; les&nbsp; relacions&nbsp; que&nbsp; s&rsquo;estableixen&nbsp; entre&nbsp; les societats i el seu entorn i despertin l&rsquo;inter&egrave;s per &nbsp;a fer un &uacute;s responsable dels recursos naturals.</li> </ul> Ciència, tecnologia i escola http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/cienciatecnologiaiescola/ <p>Si vols con&egrave;ixer qu&egrave; es treballa al Museu del Gas i ets mestre o professor, et convidem a fer un rep&agrave;s de les activitats educatives que oferim per a cada nivell, i et mostrem quins s&oacute;n els principis did&agrave;ctics i els continguts de les activitats que fem a les nostres instal&middot;lacions.</p> <p>A banda de con&egrave;ixer les nostres activitats, tamb&eacute; t&rsquo;explicarem quina metodologia hi ha darrera d&rsquo;aquestes activitats i com pots treballar i aprofundir els conceptes amb els alumnes. A partir de diferents recursos educatius et mostrarem com transmetre als alumnes conceptes de ci&egrave;ncia i tecnologia relacionats amb l&rsquo;energia.</p> <p>Vine a visitar-nos i establirem noves sinergies entre l&rsquo;escola i el museu!</p> La màgia de l’energia http://vl906.dinaserver.com/hosting/patrimonieducacio.gencat.cat/fitxa/lamagiadelenergia/ <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES-TRAD</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>JA</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:DoNotOptimizeForBrowser/> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Sh