Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
RESERVA D'ACTIVITATS
Fem un llibre animat. Juguem amb el còmic i l’animació

Tallers


 

El dia i hora de la reserva no serà confirmat fins que l'equipament es posi en contacte amb vosaltres; gràcies.

O RESERVA PER TELÈFON AL
937259522 (ext. 2)

* En cas que ens retornin el teu correu electrònic en alguna tramesa, el teu correu serà eliminat de la base de dades i t'hauràs de donar d'alta novament.

L'Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura garanteix la no distribució de les dades i la màxima seguretat en el seu emmagatzematge, tal i com preveu la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.