Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Patrimoni i Escola
 
El món educatiu està canviant, i per entendre aquest canvi, és necessàri dotar a educadors/es dels equipaments patrimonials i educadors/es dels centres d'ensenyament d'espais de reflexió i diàleg entorn a la relació entre Patrimoni i Escola. En aquest apartat volem donar visibilitat a les iniciatives que tracten aquest tema com són: les Jornades Patrimoni i Escola, la Comunitat de Pràctica Patrimoni i Escola, i l'Acord Marc entre el Departament d'Ensenyament i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. De la mateixa manera, també volem compartir recursos i materials didàctics sobre la temàtica.