Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
05/02/2016
Quan les pedres ens parlen: MEGALITISME A CATALUNYA
Exposició temporal del 4 de febrer al 28 de març de 2016

Sota el nom de "Quan les pedres ens parlen. El megalitisme a Catalunya", el grup de recerca DidPatri del Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració de l'empresa de museologia Molècula i del Museu d’Arqueologia de Catalunya, acaba de produir la nova exposició que ben aviat estarà itinerant per tot el país.
 El terme megalitisme prové de la composició grega mega, ‘gran’, i lithos, ‘pedra’, i fa referència a diverses construccions prehistòriques fetes amb grans blocs de pedres lligades en sec, presents en bona part del continent europeu atlàntic i mediterrani, i també al nord del Magrib.

Els megàlits van ser construïts per diferents pobles i cultures durant uns tres mil anys, ara fa entre 6.500 i 3.500 anys, durant els períodes del Neolític mitjà i Neolític  nal, el Calcolític i la primera edat del bronze.

Per bé que tenien una funció principalment funerària, també podien servir per delimitar el territori o com a punt de reunió o de culte religiós. Segons les seves característiques, els podem classi car en dòlmens (estructures sepulcrals), menhirs (esteles, estàtues menhir i alineaments o cercles de pedra) i inscultures (gravats repicats sobre diferents superfícies de pedra).
Notícies