Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
05/11/2015
Primera Jornada Patrimoni i Escola: Canvi de perspectiva: preguntar, escoltar, connectar, col·laborar

Tindrá lloc el proper 27 de novembre al MAC Barcelona.

Els programes educatius dels equipaments patrimonials ofereixen a les escoles un ampli ventall d’activitats, dissenyades en formats diversos i pensades per als diferents nivells educatius. Són activitats interessants i motivadores que ofereixen oportunitats d’aprenentatge actiu, enfocaments innovadors i generen una bona experiència en els grups escolars.
Sovint, però, el disseny d’aquesta oferta es planteja des de la perspectiva interna de l’equipament cultural. Rarament es considera l’oferta d’altres centres ni es té una idea clara de les necessitats i expectatives de les escoles. No sempre es tenen en compte tots els elements de l’alineament d’activitats i materials en funció dels requeriments curriculars (objectius, continguts i competències associades).
Ens hauríem de plantejar, per tant, si estem fent tot el possible per maximitzar l’aprenentatge dels alumnes amb el patrimoni, tant en relació amb els coneixements com en les competències. El potencial d’alineament tècnic amb el sistema educatiu per augmentar l’assoliment d’objectius docents no està prou realitzat.
Cal, doncs, un canvi de perspectiva en la programació educativa del patrimoni per tal de dissenyar i produir activitats i projectes que tinguin en compte les necessitats de les escoles i del sistema educatiu. És necessari establir un diàleg: preguntar i escoltar per conèixer les necessitats concretes de l’escola, crear-hi relacions, buscar-hi connexions i col·laborar-hi.

La primera Jornada Patrimoni i Escola donarà algunes idees en aquesta línia. Les ponències marc, amb aportacions de l’àmbit del patrimoni i també de l’ensenyament, s’alternaran amb els resultats de la recerca i l’explicació d’experiències.

 

L'acte vol esdevenir el punt de partida d’una comunitat de pràctica que treballi per avançar el canvi de perspectiva i per millorar la qualitat i la profunditat de les experiències i dels materials educatius.


La primera Jornada Patrimoni i Escola és el fruit del desplegament de l’Acord Marc entre el Departament de Cultura i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per millorar la utilització pedagògica del patrimoni i l’accés i l'ús que en fa la comunitat educativa.
 
Consulta el programa al PDF adjunt.
Si et vols inscriure:
 http://culturaeducacio.gencat.cat/jornada-patrimoniescola/
 

Notícies