Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
03/04/2017
JORNADA PROFESSIONAL DE MEDIACIÓ CULTURAL A CATALUNYA. EL COGUL

El passat 27 de març es va dur a terme la Jornada professional de mediació cultural a Catalunya, al Centre d'Interpretació de les pintures rupestres de la Roca dels Moros del Cogul (Lleida). La Jornada va ser tot un èxit! Van assistir 78 professionals entre els quals hi havia educadores/rs de base, tècniques/cs de serveis educatius de diferents museus del territori català i representants d'empreses externes de serveis educatius, el feedback rebut ha estat molt positiu.

Al llarg de la Jornada es va compartir a través de taules de treball entorn de tres grans blocs temàtics: la posada en valor de la mediació cultural,  la definició del perfil professional i el context laboral.Les converses van ser intenses i van donar lloc a una relatoria i debat final que permetrà perfilar el codi de bones pràctiques ja existent.

Més informació sobre el codi de bones pràctiques

El codi de bones pràctiques és útil per a museus i institucions culturals i com a full de ruta per les i els professionals del sector. És un treball realitzat en col.laboració tant per professionals de la mediació cultural i perfils afins, com per representants institucionals. Un codi el procés del qual es va iniciar a Madrid, ha continuat a València i amb aquesta Jornada des de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural ens vam sumar a aquesta iniciativa. A la Jornada van participar:

AVALEMdes de 2012, associació valenciana d'educadors de museus i patrimoni.

AMECUMdes de 2015, asociación de mediadores culturales de Madrid.

Pedagogías Invisiblesdes de 2008, associació sense ànim de lucre dedicada a la recerca i acció en l'àmbit educatiu que busca promoure noves formes d'aprenentatge  per a la transformació social.

En la posada en comú de les conclusiones de les taules es va fer palesa la iniciativa de crear una associació de persones mediadores o educadores culturals a Catalunya. La Jornada com a plataforma d'expressió dels professionals de l'àmbit de la cultura va aconseguir la col.laboració, el debat i reflexió des de l'horitzontalitat, entre diferents agents del sector, i identificar al temps les problemàtiques comunes que afecten al sector, per prendre consciència i buscar solucions adequades i consensuades.

Acció Educativa, Àrea de Públics, Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

 

Notícies