Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
15/02/2017
JORNADA PROFESSIONAL DE MEDIACIÓ CULTURAL A CATALUNYA, bones pràctiques a les institucions culturals

INSCRIPCIONS

27 de març de 2017. Centre d’Interpretació de les pintures  rupestres de la Roca dels Moros del Cogul (Lleida)

Durant els dos darrers anys AVALEM (Associació valenciana d'educadors de museus i patrimoni), AMECUM (Associació de mediadores culturals de Madrid) i Pedagogías Invisibles (associació dedicada a la investigació i acció en l’àmbit de l’art+educació que busca promoure noves maneres d’aprenentatge per la transformació social), han dut a terme una sèrie de trobades obertes sobre mediació cultural.

Des de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, pensem que ha arribat el moment de dur a terme aquests debats a Catalunya, per tal que se segueixin enriquint.

Per això, des d’Acció Educativa de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, ens volem sumar a aquesta iniciativa ja que pensem, igual que aquestes institucions, que és fonamental la posada en comú d'objectius a aconseguir, la col·laboració, el debat i reflexió des de l'horitzontalitat, entre diferents agents del sector, i identificar al temps les problemàtiques comunes que ens afecten.

D’aquesta manera, el pròxim 27 de març es farà la TROBADA PROFESSIONAL DE MEDIACIÓ CULTURAL A CATALUNYA: bones pràctiques en institucions culturals. Serà al Centre d’Interpretació de les pintures  rupestres de la Roca dels Moros del Cogul (Lleida) entre les 10:30 i les 16:00 hores.

Convidem a totes les persones interessades en la mediació cultural a participar de manera activa en aquesta jornada que ens agradaria que sigui, igual que les anteriors, a Madrid i València, intensa i interessant.

Les jornades de Madrid, València i Catalunya, formen part d’una sèrie de trobades que esperem que es repeteixin per tota la Península, per generar un codi de bones pràctiques de forma conjunta i amb validesa nacional.

La primera trobada ¿Mediació?, es va produir al desembre del 2015 en la sala Matadero de Madrid en el marc de l’exposició Ni arte ni educación on vam poder debatre sobre l’estat de la nostra professió.

Al juny del 2016 vam celebrar a Las Naves, Espai D’Innovació i Creació de València, la I Trobada professional de mediació cultural de València. Bones pràctiques en les institucions culturals on el debat va donar lloc a la redacció d’un document o codi de bones pràctiques, que recull les necessitats, obligacions, drets i condicions per desenvolupar un treball professional fora de la precarietat.

Desitgem compartir experiències entre nosaltres i posar-les en comú amb altres representants de la cultura; volem expressar problemàtiques amb les quals ens enfrontem cada dia, des de definir la figura de la mediadora/or cultural i de l’educadora/or als museus, fins a les precàries condicions laborals en les quals es desenvolupen aquestes feines. Les conclusions enriquiran el codi de bones pràctiques que s’està elaborant i esperem que ben aviat sigui una guia d’acció per institucions culturals.

Més informació del codi de bones pràctiques

Un codi el procés del qual, es va iniciar a Madrid, ha continuat a València i ara volem sumar-nos des de Catalunya.

Si us desplaceu des de Barcelona, s’habilitarà un servei d’autobús sobre els que us donarem més informació amb la inscripció. L’accés és gratuït i l’assistència a la trobada inclou els àpats.

Programa provisional:

10.30h Acollida

11.00h Presentació de les associacions i institucions organitzadores (30 min)

11.30h Meditació i dinàmica de presentacions dels participants (30 min)

12.00h Taules de treball (60 min)

a.                  La mediació, és necessària?

b.                  Condicions laborals

c.                  Perfil professional

13.00h Dinar (60 min)

14.00h Posada en comú de les conclusions de les taules i reformulació del codi de bones pràctiques (90 min)

15.30h Dinàmica de tancament  (30 min)

16.00h Fi

Inscripcions

Places limitades fins completar aforament.

Per a més informació, adjuntem els links d’anteriors trobades:

Web AVALEM

Web AMECUM

 

 

 

Notícies