Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Equipaments
imprimir enviar
VIL.LA ROMANA DE VILAUBA

La vil.la romana i visigoda de Vilauba (Camós) es troba situada en una petita vall que s'estén a uns 3km al sud del municipi i de l'estany de Banyoles. Va ser descoberta l'any 1932 però les excavacions sistemàtiques no començaren fins el 1978. Aquestes excavacions es duen a terme a través del Grup de Recerca Arqueològica del Pla de l'Estany i es coordinen des del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles. La recerca continuada fa que sigui una de les vil.les més ben estudiades de Catalunya i la converteix en una cita essencial pel coneixement del món rural romà i visigot.

Les restes més significatives de Vilauba corresponen a l'etapa altimperial (segles I-III dC), quan la vil.la s'organitzava entorn d'un pati central delimitat per unes galeries porticades. De la vil.la es conserva  la part urbana (la part residencial) i la part rústica (zona de treball). Destaca de la part residencial la capella de la casa on s'hi trobava el larari, el rebost, el triclinium o menjador i els banys, descoberts recentment. Es conserven també les restes baiximperials de la vil.la (IV-V dC) i les restes del viatge visigòtic conformat per tres cases amb els respectius patis. El topònim Villa Alba, que fa referència a una masia propera i de la qual avui pren nom el jaciment, suggereix la seva possible continuïtat a partir de l'època medieval i és també un clar testimoni de la profunda petja romana en aquest territori.

La vil.la romana visigoda de Vilauba és un jaciment visitable, equipat amb plafons i rètols explicatius. Tot i la complexitat de les seves estructures superposades, que ens duen des de l'època iberoromana fins al final el món visigot, s'ha procurat destacar les fases principals durant la seva consolidació i restauració, per tal de fer-lo comprensible al visitant. Des del jaciment s'explica com era la vida rural d'època romana a través de visites guiades i activitats tant pel públic escolar com pel públic general.

HORARIS, PREUS I CONCERTACIÓ DE VISITES

Visita guiada a la vil.la romana de Vilauba: segon dissabte de cada mes a les 17:00h (juliol i agost a les 18:00h). Amb reserva prèvia. Entrada general 4 Euros, entrada reduïda 2,5 Euros i entrada gratuïta menors de 6 anys.

Comparteix