Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Equipaments
imprimir enviar
PDF
VIL·LA ROMANA DELS MUNTS

Aquesta vil·la romana localitzada a Altafulla, a 12 km de Tarragona, és un dels conjunts més importants d'Hispània en la seva categoria. Un important nucli residencial, amb rics elements decoratius, mostra com era la residència d'un alt càrrec de l'administració de Tàrraco.
 
La vil·la va romandre ocupada fins al segle VI o VII i després va patir, com la majoria dels jaciments rurals, un llarg període d'abandó i d'espoli. Ja en el segle XVI, Lluís Pons d'Icart es feia ressò de l'existència de vestigis en aquest indret, però no seria fins la primera meitat del segle XX quan, gràcies a les tasques agrícoles i a la creixent preocupació per la conservació i l'estudi del patrimoni, es posaria de manifest l'existència d'una gran vil·la romana. A partir de l'any 1967, el Museu Arqueològic de Tarragona es va fer càrrec del jaciment i va iniciar la seva l'excavació. L'any 1983, una part dels terrenys ocupats per la vil·la es van tancar, tot definint l'actual àrea visitable.

Les excavacions de 1995-1996 van permetre recuperar diverses estances decorades amb pintura mural i un extens conjunt d’elements decoratius (estatuària, elements arquitectònics, etc.). Entre 2004 i 2005 s’excava el mitreu i la connexió entre l’edifici principal i els banys meridionals.

L'any 2000 va ser declarada Patrimoni Mundial, junt amb altres elements de Tàrraco.

HORARIS, PREUS I CONCERTACIÓ DE VISITES
Horaris:
Gener, Febrer, novembre i desembre:
Feiners: de 10 a 13:30 i de 15 a 17:30 h.
Diumenges i festius: de 10 a 14h.
 
Març, abril, maig i octubre:
Feiners: de 10 a 13:30 i de 15 a 18 h.
Diumenges i festius: de 10 a 14 h.
 
Juny, juliol, agost i setembre:
Feiners: de 10 a 13:30 i de 16 a 20h.
Diumenges i festius: de 10 a 14h.
 
Dilluns: tancat.
 
Tancat els dies: 1 de gener, 1 de maig, 25 i 26 de desembre.
 
Dies festius locals: dimarts de Pàsqua i 11 de novembre.
 
 
Preus:
Entrada: 2,50 euros.
Entrada reduïda: 1,50 euros.
Persones de 65 anys o més.
Persones menors de 25 anys.
Pensionistes.
Famílies (2 adults i un nen o més).
Persones amb certificat de discapacitat.
 
Entrada reduïda especial: 1,00 euro:
Estudiants amb professor que hagin fet reserva prèvia (entre l'1 de maig i el 31 d'agost).
Carnet de família nombrosa o monoparental.
 
Entrada gratuïta:
Persones menors de 8 anys.
Persones aturades.
Persones membres de l'ICOM o de l'ICOMOS.
Persones membres de l'Associació de Museòlegs de Catalunya.
Guies turístics professionals.
Professors d'ensenyament reglat.
Grups d'estudiant amb professor que hagin fet reserva prèvia.
 
Entrada gratuïta l'últim dimarts de cada mes (entre els mesos d'octubre a juny) .
Comparteix