Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Equipaments
imprimir enviar
VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES
Conjunt monumental, localitzat a Constantí, a uns 6 km de Tarragona. Les restes conservades corresponen a un extens edifici d’uns 90 m de façana presidit per una gran sala circular coberta amb cúpula decorada amb pintures i mosaics. El mosaic de la cúpula s’ordena en tres frisos principals. L’inferior representa una cacera; l’intermedi és un recull d’episodis de l’Antic i del Nou Testament, i el superior conté quatre escenes de personatges d’alt rang separats per les representacions de les estacions. Es tracta del mosaic de cúpula amb temàtica cristiana més antic del món romà.
 
A l’extrem occidental del conjunt es localitzen diferents àmbits de caràcter residencial i diverses estances corresponents a dos banys. L’extrem oriental, molt més malmès, és de més difícil interpretació.
Un esplèndid edifici construït entre els segles IV i V, a la vora de Tàrraco, que, malgrat la dilatada i intensa recerca de què ha estat objecte (especialment a càrrec de l’Institut Arqueològic Alemany de Madrid), continua sent de funció controvertida: mausoleu, vil·la, basílica, base militar, etc.
 
Anteriorment, en aquest mateix indret s’hi havien documentat restes d’un assentament tardorepublicà (segles II-I aC) i d’una vil·la altimperial (segles I-III dC). 
HORARIS, PREUS I CONCERTACIÓ DE VISITES
Horaris:
Gener, febrer, novembre i desembre:
Laborables: de 10 a 13:30 i de 15 a 17:30 h.
Diumenges i festius: 10-14 h.
 
Març, abril, maig i octubre:
Laborables: de 10 a 13:30 i de 15 a 18 h.
Diumenges i festius: 10-14 h.
 
Juny, juliol, agost i setembre:
Laborables: de 10 a 13:30 i de 16 a 20 h.
Diumenges i festius: 10-14 h.
 
Dilluns: tancat.
 
Tancat els dies: 1 de gener, 1 de maig, 25 i 26 de desembre.
Dies festius locals: 20 de gener i 1 d'agost.
 
 
Preus:
Entrada: 2,50 euros.
Entrada reduïda: 1,50 euros.
Persones de 65 anys o més.
Persones menors de 25 anys.
Pensionistes.
Famílies (2 adults i un nen o més).
Persones amb certificat de discapacitat.
 
Entrada reduïda especial: 1,00 euro.
Estudiants amb professor que hagin fet reserva prèvia (entre l'1 de maig i el 31 d'agost).
Carnet de família nombrosa o monoparental.
 
Entrada gratuïta:
Persones menors de 8 anys.
Persones aturades.
Persones membres de l'ICOM o de l'ICOMOS.
Persones membres de l'Associació de Museòlegs de Catalunya.
Guies turístics professionals.
Professors d'ensenyament reglat.
Grups d'estudiants amb professor que hagin fet reserva prèvia.
 
Entrada gratuïta l'últim dimarts de cada mes (entre els mesos d'octubre a juny).
Comparteix