Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Equipaments
imprimir enviar
MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONA

El Museu del Disseny de Barcelona és el museu de les arts de l’objecte i del disseny, producte de la integració de les col·leccions del Museu de les Arts Decoratives, el Museu de Ceràmica, el Museu Tèxtil i d’Indumentària i el Gabinet de les Arts Gràfiques de la ciutat. És a dir, el denominador comú de totes col·leccions i entre l’ahir i l’avui és l’objecte i tot el que significa o ha significat i ha aportat: des de la seva concepció, creació i producció fins al seu ús segons el temps i la societat, tant en l’etapa artesana i preindustrial com en la industrial o la digital.

El museu conserva un fons de més de 70.000 objectes que tradicionalment s’han classificat sota la denominació d’arts decoratives o arts aplicades i que abracen des del segle IV a.C. fins a l’actualitat, amb col·leccions úniques i de ressò internacional, com ara els teixits medievals, el vidre català esmaltat del segle XVI o la ceràmica de l’Alcora, entre d’altres. Aquestes arts de l’objecte enllacen amb les col·leccions de disseny del segle XX —de producte, gràfic i de moda— d’una manera natural. La majoria són o han estat «objectes per viure», és a dir, propis de la vida quotidiana, personal o col·lectiva. Alhora, les col·leccions històriques d’arts decoratives es vinculen també de manera lògica amb les denominades arts contemporànies d’autor, aquelles expressions artístiques que adopten tècniques tradicionals, com ara la ceràmica, el vidre o l’esmalt d’art.

És a dir, el Museu del Disseny conserva un triple patrimoni:
—   les col·leccions històriques d’arts decoratives (mobiliari, ceràmica, vidre, teixits, rellotges, papers pintats, papers de guarda…).
—   les col·leccions de disseny (de producte, gràfic i de moda).
—   les arts d’autor dels segles XX-XXI (ceràmica d’art, esmalt d’art, joia d’art…).
I, alhora, es proposa una reflexió crítica sobre quina ha de ser l’aportació real del disseny a la societat del segle XXI.

Un edifici per a un museu
El museu té la seu a l’edifici Disseny Hub Barcelona de la plaça de les Glòries, obra de l’equip d’arquitectes MBM (Martorell, Bohigas, Mackay, Capdevila i Gual), que el dissenyà expressament per conservar-hi, exposar-hi i difondre-hi les seves col·leccions, un gran patrimoni de la ciutat.
Una nova museografia flexible i plural.

Lluny de seguir un discurs cronològic mitjançant una museografia convencional basada en un sol itinerari i amb una selecció de totes les col·leccions, s’ha decidit aprofitar els espais expositius en funció del discurs general de manera plural i flexible. Des del coneixement de les col·leccions, el museu n’ofereix diverses lectures mitjançant quatre exposicions permanents de durada mitjana.

Un Centre de Documentació per la recerca
El Museu del Disseny disposa d’un Centre de Documentació, amb més de 22.000 documents relacionats amb les arts de l’objecte i el disseny: llibres; revistes i material gràfic actual i antic; arxiu d’institucions, dissenyadors i empreses; bases de dades; llibres de tendències; eines professionals, catàlegs comercials, etc.

Un espai singular: Pis-Museu de la Casa Bloc, Habitatge 1/11
El Museu gestiona les visites guiades del Pis-Museu de la Casa Bloc, Habitatge 1/11, símbol de l’arquitectura racionalista barcelonina (1932-1939), obra dels arquitectes Sert, Torres Clavé i Subirana.

HORARIS, PREUS I CONCERTACIÓ DE VISITES

Horari
De dimarts a diumenge, de 10 a 20h.
Tancat: 1 de gener, 1 de maig, 24 de juny i 25 de desembre, i dilluns (excepte festius).

Preus
Exposicions permanents
Entrada general: 6 €
Entrada reduïda: 4 €

Exposició temporal
Entrada general: 4,40 €
Entrada reduïda: 3 €

Entrada combinada exposicions permanents i exposició temporal
Entrada general: 8 €
Entrada reduïda: 5,50 €
Entrada vàlida per a 2 dies dins els 6 mesos següents a la seva compra.
Els visitants poden adquirir les entrades fins a 30 minuts abans que el Museu tanqui.

Entrada reduïda (amb l’acreditació corresponent)
Persones a l’atur.
Posseïdors de la Targeta Rosa reduïda.
Les famílies, amb un màxim de dos acompanyants adults, sempre que com a mínim un d’ells sigui el pare, la mare o el tutor/a legal. És imprescindible que hi hagi com a mínim un membre menor de 16 anys.
Posseïdors del carnet de família nombrosa.
Posseïdors del carnet de família monoparental.
Persones de 16 a 29 anys.
Persones de 65 anys o més.
Posseïdors del carnet del Centre de Documentació del Museu del Disseny de Barcelona.
Posseïdors del carnet de Biblioteques de Barcelona.
Grups a partir de 10 persones.
Posseïdors de bitllet d’autobusos turístics (Barcelona Bus Turístic), amb una reducció del 20 % en el preu de l’entrada del museu.

Entrada gratuïta
Diumenge a la tarda, de 15 a 20h, i cada primer diumenge de mes.
Jornades de portes obertes: 12 de febrer (Santa Eulàlia) i 24 de setembre (Mare de Déu de la Mercè).
Amb l’acreditació corresponent:
Periodistes degudament acreditats.
Posseïdors de la targeta Barcelona Card.
Persones inscrites al Gaudir Més.

 

Comparteix