Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Equipaments
imprimir enviar
PDF
MUSEU D'ART DE GIRONA
El Museu d'Art de Girona (Md'A) és el resultat de la presentació conjunta d'una part dels fons de l'Antic Museu Provincial d'Antiguitats i Belles Arts i dels fons del Museu Diocesà. Recentment s'han incorporat fons de la Generalitat de Catalunya. El Museu neix com a resultat de la signatura d'un conveni, l'any 1976, entre la Diputació i el Bisbat de Girona. Posteriorment, l'any 1992, la Diputació traspassà les seves competències en el museu a la Generalitat de Catalunya. Per tant, la gestió del centre, a l'actualitat, correspon a aquesta administració.
 
El Md'A té com a finalitat conservar, documentar, investigar, mostrar i difondre un important fons artístic de la regió de Girona, que va des del període de la colonització grega fins a final del segle XX. Entre els seus objectius figura el compliment de totes les funcions pròpies d'un museu amb eficiència i rigor científic i professional, per tal d'assolir la màxima rendabilitat de la instal·lació. El museu té també com a objectiu consolidar-se com un referent a la seva regió i al país, en el món de l'art. En aquest sentit el Md'A presenta la millor i més completa mostra diacrònica de l'art de la regió de Girona. A més a més, les seves col·leccions d'art romànic i gòtic estan considerades per molts especialistes, com el tercer fons més important de Catalunya, per la qualitat de les seves obres.

El museu reflecteix l'evolució artística i la realitat actual de l'art de la regió de Girona i per tant té i ha de tenir una implicació en la dinamització i en la creació de l'art de les comarques de Girona.
El museu es troba en un dels edificis més notables del barri vell de Girona, l'antic Palau Episcopal. En conjunt presenta al visitant més de 4000 m2 d'exposició i un seguit d'activitats dins del món de les arts, que ha tingut el reconeixement del seu entorn social.
 
El museu està ubicat al Palau Episcopal, al barri Vell de Girona. És un dels edificis més notables de la ciutat, un conjunt complex i heterogeni, que s'ha anat configurant en les diferents èpoques. Les primeres notícies del palau són del segle X i fan referència a un edifici del comte Borrell que fou cedit, a finals de segle, al bisbe de Girona. Són d'aquesta època unes estances que es conserven a la zona dels jardins, que alguns documents anomenen Palau Vell.

L'edifici ha estat modificat i reedificat moltes vegades al llarg del temps. Hi ha constància documental de la construcció d'un palau al segle XII. A començament del segle XIV es construeixen el Saló del Tron i les torres de la façana i de la presó, que donaran a l'edifici caràcter de fortificació.
L'estructura que es conserva actualment correspon a les obres d'estil renaixentiste fetes al segle XVI. Són d'aquesta època l'escut de la façana principal i les obertures de la façana i del pati. Al segle XVII s'edifica una ala lateral que dóna a la plaça dels Lledoners, i al segle XVIII es construeix una nova capella i es traslladen els arcs romànics d'una galeria interior a la façana. Les darreres obres importants de remodelació i amplificació es van fer entre el 1977 i el 1991, per tal d'adequar l'edifici a les noves necessitats de l'actual Museu d'Art.
HORARIS, PREUS I CONCERTACIÓ DE VISITES

HORARIS

Feiners:

de 10h. a 19h. (maig-setembre)

de 10h. a 18h. (octubre-abril)

Diumenges i festius: de 10h. a 14h.

Tancat: dilluns, els dies 1 i 6 de gener i el 25 i 26 de desembre.

TARIFES

Tarifa normal: 4,5 euros.

Tarifa reduïda: 3,5 euros (persones de 65 anys o més, menors de 25 anys, pensionistes, famílies de 2 adults i un nen o més, persones amb certificat de discapacitat).

Tarifa reduïda especial 2 euros (persones posseïdores del carnet de família numerosa o monoparental).

Gironamuseus: 2,25 euros. 

Comparteix