Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Equipaments
imprimir enviar
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA – GIRONA (MONESTIR DE SANT PERE DE GALLIGANTS)

La seu de Girona del MAC aplega els materials arqueològics trobats a les excavacions de diversos jaciments de les comarques de Girona, des de la prehistòria fins a l'edat mitjana.

Té el seu origen en el Museu Provincial d'Antiguitats i Belles Arts, fundat el 1846 per la Comissió Provincial de Monuments, i és per tant, un dels més antics de Catalunya. Entre el 1846 i el 1857 el museu va tenir diverses ubicacions, fins que el 1857 es va instal·lar al monestir de Sant Pere de Galligants, lloc en el que ha romàs fins ara i que li ha donat el nom amb el que és conegut tradicionalment.

Els primers materials arqueològics que hi van ingressar eren procedents en bona part d'Empúries, d'excavacions fetes per la Comissió de Monuments el 1846. També s'hi van dipositar làpides i escultures romanes de Gerunda, trobades a les obres que es realitzaven aleshores a la ciutat, que s'anava recuperant dels danys ocasionats per la Guerra de la Independència. Altres col·leccions ingressades en bona part durant la segona meitat del segle XIX van ser els conjunts d'epigrafia medieval de la pròpia ciutat de Girona. A banda de les col·leccions arqueològiques que custodia des dels anys trenta, en funció de la seva consideració de "provincial", també va fomar col·leccions d'art com a Museu de Belles Arts, fins que van ser segregades l'any 1976, amb motiu de la creació del Museu d'Art de Girona, quedant el museu de Galligants especialitzat de manera exclusiva en prehistòria i arqueologia.

L'edifici en què es troba és una de les més notables mostres del romànic català del segle XII. No es coneix la data de fundació del monestir, però està documentat des de finals del segle X. El 1836 va ser abandonat per la comunitat de monjos benedictins, en aplicació de les lleis desamortitzadores. L’actual museu ocupa el claustre i l'església romànics, i un sobreclaustre construït a la segona meitat del segle XIX. Des de 1992 forma part del Museu d'Arqueologia de Catalunya.

El monestir benedictí de Sant Pere de Galligants és un dels monuments més notables de l'art romànic català. Es va construir a la vora de la muralla nord de Girona, a la riba esquerra del riu Galligants. No es coneix la data de fundació del monestir però hi ha documentació des de finals segle X.

Sant Pere de Galligants, tal i com es coneix actualment, fou bastit vers el 1131, data en què Ramon Berenguer el Gran va llegar un important donatiu per sufragar les obres. De la construcció preromànica que hi pogués haver, no en queda res, però la disposició de l'absis del costat nord, juntament amb la porta de caràcter arcaic, fan pensar en l'existència d'un edifici anterior. El 1836 va ser abandonat per la comunitat de monjos benedictins, en aplicació de les lleis desamortitzadores.

El Museu ocupa l'església, el claustre, d'època romànica, i un sobreclaustre construït a la segona meitat del segle XIX. Des del 1992 forma part del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
HORARIS, PREUS I CONCERTACIÓ DE VISITES

Horaris:

De l'1 de juny al 30 de setembre

De dimarts a dissabte: de 10.30 a 13,30h i de 16 a 19h

Diumenges i festius: de 10 a 14h

De l'1 d'octubre al 31 de maig

De dimarts a dissabte: de 10 a 14h i de 16 a 18h

Diumenges i festius: de 10 a 14h

Dies de tancament: tots els dilluns, el 24, 25 i 26 de desembre, el 31 de desembre per la tarda i l'1 i 6 de gener.

Tarifes

Entrada normal: 4,5 euros

Entrada reduïda: 3,5 euros

Les persones de 65 anys o més, persones menors de 25 anys, pensionistes, famílies (2 adults i un nen o més), persones amb certificat de discapacitat

Entrada reduïda especial: 2 euros

Grups d'estudiants amb professor que hagin et reserva prèvia en monuments i jaciments entre l'1 de maig i el 31 d'agost i persones posseïdores del carnet de família nombrosa o monoparental.

Entrada gratuïta: 0 euros

Les persones menors de 8 anys, persones aturades, persones membres de l'ICOM, ICOMOS o AMC, degudament acreditades, persones professores d'ensenyament reglat, degudament acreditades, grups d'estudiants amb professor que hagin fet reserva prèvia l'últim dimarts de cada mes entre els mesos d'octubre a juny.

Jornades de portes obertes:

Dia Internacional i Nit dels Museus (17 i 18 de maig), Sant Jaume (25 de juliol), Diada Nacional de Catalunya (11 de setembre), Sant Narcís (29 d'octubre) i cap de setmana Girona 10.

Comparteix