Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Equipaments
imprimir enviar
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA - OLÈRDOLA
La muntanya d'Olèrdola ha estat un enclavament estratègic amb assentaments de diversa intensitat des de l'edat del bronze (poc menys de 4.000 anys enrere) fins ben entrat el segle XX.
 
Dels primers pobladors ens han arribat les troballes d’una sepultura tumular situada prop de l’actual zona d’entrada. El primer assentament protegit per una muralla data dels inicis de l'edat del ferro (segle VIII - inici del segle VI aC). Entre el segles V - IV i I aC, Olèrdola va ser ocupada pels cessetans, un dels pobles ibers que ocupava la zona costanera catalana. L'oppidum (poblat fortificat) iber era de considerable extensió (3,5 ha) i els seus habitants s’instal·laren a la part baixa de la plataforma rocosa, adaptant l'estructura preurbana a l'orografia del terreny i aprofitant la muralla ja existent. A la dreta de la porta d’entrada del recinte s’hi concentraven diversos tallers artesans que funcionaren entre el segle IV i la fi del segle III aC, entre ells una tintoreria i/o adoberia única documentada al món iber.
 
Als inicis del segle I aC els romans establiren un campament militar a fi de controlar el territori i en especial la via d’accés cap a Tàrraco, capital de la Provincia Hispania Citerior, que travessava la plana penedesenca. De l'empremta romana en resten a Olèrdola tres grans obres: la muralla, la cisterna (360 m2 de capacitat) i la torre-talaia situada al cim, a més de dues pedreres. Fou abandonada quan el territori es romanitzà (entorn el 25 aC).
 
Quasi mil anys més tard, a l’alta edat mitjana, el recinte fortificat va tornar a ésser habitat. Segons la documentació, Olèrdola fou “fundada” l'any 929 per Sunyer, comte de Barcelona, que va fer construir una muralla perimetral, les esglésies de Sant Miquel (dins muralla) i de Santa Maria (fora muralla) i el castell. Al llarg del segle X, en el marc de les lluites territorials entre cristians i musulmans, el castrum d'Olèrdola tingué un destacat paper en el control i defensa de la Marca sud del Comtat de Barcelona. A mitjan segle XI, enmig de la revolta feudal contra el poder dels comtes, prengué especial protagonisme l'autoproclamat príncep d'Olèrdola, Mir Geribert, principal impulsor de l’aixecament.
 
A inicis del segle XII, s'inicia la decadència d'Olèrdola i el desplaçament de la població vers la plana. L’estructura urbana del vilatge altmedieval mostra dos nuclis: dins el recinte fortificat es trobava, a la part superior, la zona militar, amb el castell i, més avall, l'àrea sacra, amb l'església i la necròpolis. Ocupant la part mitjana de la plataforma rocosa hi havia una àrea d’activitat econòmica: premsa i celler de vi, la cisterna romana de nou en ús, la pedrera romana reoberta, un graner i altres. La part baixa de la muntanya era ocupada per les cases de pagesos benestants i per tallers d’artesans, entre ells un ferrer, que s’obrien al carrer principal entorn la porta d’entrada. La civitas s'estenia fora de les muralles, essent l'indret més conegut el Pla dels Albats, amb l’església de Santa María i la seva necròpolis de tombes antropomorfes u olerdolanes. L'esglèsia de Sant Miquel va ser parroquial fins el 1884, moment en que el Bisbat de Barcelona la va vendre juntament amb tot el recinte i el lloc passà a ser una explotació agrícola.
HORARIS, PREUS I CONCERTACIÓ DE VISITES

NOU HORARI

De l’1 d’octubre al 31 de maig. De 10 a 14 h i de 15 a 17-30h.

De l’1 de juny al 30 de setembre. De 10 a 14 h i de 15 a 20h.

Horari Setmana Santa

Divendres, dissabte i diumenge: 10 – 14 h i 15 a 19h.

Dilluns: 10 a 14 h i 15 a 17’30h.

Dies de tancament: dilluns, el 25 i 26 de desembre i l'1 de gener.

Tarifes NOVETAT!

Entrada normal:   3.5€

Entrada reduïda:  2.5€

Les persones de 65 anys o més, persones menors de 25 anys, pensionistes, famílies (2 adults i un nen o més), persones amb certificat de discapacitat.

Entrada reduïda especial: 1.5€

Grups d’estudiants amb professor que hagin fet reserva prèvia en monuments i jaciments entre l’1 de maig i el 31 d’agost i persones posseïdores del carnet de família nombrosa o monoparental.

Entrada gratuïta: 0€

Les persones menors de 8 anys, persones aturades, persones membres de l’ICOM (International Council of Museums) o de l’ICOMOS (International Council of Monuments), persones membres de l’Associació de Museòlegs de Catalunya, degudament acreditades, persones professores d’ensenyament reglat, degudament acreditades, grups d’estudiants amb professor que hagin fet reserva prèvia i l'últim dimarts de cada mes entre mesos d’octubre a juny.

Portes obertes al conjunt monumental d’Olèrdola: 7 i 8 de juny i 11, 27 i 28 de setembre.

Grups

Visita convencional

  •  Grups generals: 46 € (grups de menys de 20 persones)
    2,30 € per persona (mínim 20 persones)
  •  Grups escolars i turístics: 42 € (grups de menys de 20 persones)
    2,10 € per persona (mínim 20 persones)

 

Imprescindible reserva prèvia amb un mínim de 15 dies d'antelació
Tel. 93 423 21 49 

mailto:olerdolavisites.acdpc@gencat.cat

Comparteix