Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Equipaments
imprimir enviar
MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL DE PUIG-REIG
La visita a aquesta colònia del Berguedà consisteix en un itinerari que ens permet copsar com es treballava i es vivia en una colònia industrial de principis del segle XX. L’objectiu del Museu és donar una visió global del que va significar la industrialització, quins van ser els fonaments tècnics, energètics i socials i com va afectar la vida quotidiana de les persones.

Així mateix, volem que els alumnes coneguin els canvis profunds que la societat ha viscut en les darreres dècades i com s’ha generat la societat del benestar actual.
HORARIS, PREUS I CONCERTACIÓ DE VISITES

Informació:

Horaris:

Grups: tots els dies de la setmana, de 9 a 15 hores (amb concertació prèvia).

Individuals: dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14 hores. Visita guiada a les 11 hores. Agost: Diari de 10 a 14 hores. V

isita guiada a les 11 hores.

Informació i concertació de visites:Tel. 93 829 04 58. Fax 93 838 04 93. Grups: 30 alumnes per grup, com a màxim.

Tancat l'1 i 6 de gener, 25 i 26 de dessembre i els dilluns de juliol.

Comparteix