Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
CENTRE D'ARQUEOLOGIA SUBAQUÀTICA DE CATALUNYA
El mar Mediterrani ha estat al llarg de la història el gran nexe d'unió entre els pobles que l'envolten. A la vegada, rius, llacs i maresmes servien de vies de penetració cap a les zones interiors i les seves ribes esdevenien llocs idonis per a l'assentament de grups humans. Aquesta utilització continua de les aigües ha anat deixant al seu si innombrables mostres de l'activitat humana en forma de vaixells enfonsats, construccions portuàries, etc. Durant les últimes dècades, els avenços tecnològics i metodològics han permès l'accés a les restes arqueològiques subaquàtiques i el seu aprofitament com a font d'informació històrica, però al mateix temps, l'increment de la pressió humana damunt les costes i els fons marins ha accelerat el procés de destrucció d'aquest patrimoni enormement fràgil.

Per fer front a aquesta problemàtica la Generalitat de Catalunya va crear l'any 1992 el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) i li va encomanar com a missions: l'inventari, la protecció, la conservació, l'estudi i la difusió del patrimoni arqueològic de Catalunya que es troba submergit en aigües costaneres i interiors. Des de 1996, el CASC forma part del Museu d'Arqueologia de Catalunya.

La creació del CASC va permetre estendre a tot Catalunya les actuacions que des de 1981 venia desenvolupant a les comarques de Girona el departament d'arqueologia subaquàtica del Servei Tècnic d'Investigacions Arqueològiques de Girona, continuador dels treballs del Patronat d'Excavacions Arqueològiques Submarines de la provincia marítima de Gerona, creat per ordre ministerial el 1972.

El CASC actua desenvolupant projectes propis o proporcionant suport tècnic a altres equips arqueològics externs i per això disposa d'un equipament de maquinària i instruments entre els quals destaca el vaixell Thetis. El CASC manté l'inventari del patrimoni cultural subaquàtic de Catalunya i compta a Girona amb la seu administrativa, magatzems, biblioteca especialitzada i laboratoris per a la restauració i conservació dels materials de naturalesa orgànica.
 
Jaciments subaquàtics de Catalunya

Pràcticament tot pot ser transportat per via naval: homes, aliments a l'engròs, o continguts en àmfores, elements constructius, lingots de metall, tota mena d'objectes comerciables, incloent també els d'ús bèl·lic. Carregaments que juntament amb els objectes personals dels viatgers i de la tripulació podem trobar enfonsats.

Des de la seva creació, el CASC ha dedicat un interès especial a realitzar la carta arqueològica subaquàtica de Catalunya: l’inventari dels jaciments, de les seves característiques i del seu estat de conservació.

Sota les aigües resten construccions com algunes estructures portuàries d'Empúries o el poblat neolític de la Draga, en part submergit a l'estany de Banyoles, que amb una antiguitat de 7.000 anys és el jaciment subaquàtic més antic de Catalunya, on es troben els paviments formats per escorces d'arbres i sobre ells, les eines de sílex que encara conserven el seu mànec de fusta. Les particulars condicions que ofereixen les aigües permeten que es conservin materials orgànics com teixits, cuirs, fustes, restes d'aliments, etc., elements que en contacte amb l'aire haurien desaparegut. També gràcies a aquesta capacitat de conservació podem conèixer els vaixells de fusta romans com el del Cap del Volt (Port de la Selva), o els medievals com el Culip VI (Cadaqués) o Les Sorres X (Castelldefels) del segle XIV. A partir d'ells podem avançar en el coneixement de la tecnologia naval antiga i de les condicions de navegació.

En total, s'han documentat a Catalunya 820 jaciments subaquàtics.
HORARIS, PREUS I CONCERTACIÓ DE VISITES
Pedret, 95
17007 Girona
Tel. 972 20 66 31
Fax 972 21 64 87
Tel. vaixell Thetis 608 19 56 55
maccasc.cultura@gencat.cat
Comparteix