Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Equipaments
imprimir enviar
ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

L’Arxiu Nacional de Catalunya Administra, salvaguarda i preserva els arxius i registres del Govern i de l’Administració pública de Catalunya així com els d’individus, d’organitzacions i d’entitats catalanes per tal que les persones descobreixin, usin i aprenguin d’aquest patrimoni documental. Afavoreix la consolidació d’una societat lliure, oberta i democràtica en assegurar l’accés als documents, instruments essencials que garanteixen l'exercici dels drets dels ciutadans i el control de les actuacions dels poders públics. Així mateix, facilita la comprensió històrica de la nostra identitat nacional i dóna suport a la vida cultural i intel·lectual dels catalans. Presenta un ampli conjunt d’activitats didàctiques adreçades a diferents públics amb l’objectiu de promoure el coneixement del patrimoni documental que conserva i la utilització de les fonts d’arxiu com a recurs educatiu. A més de visites i tallers, ofereix assessorament individualitzat a l’alumnat que realitza recerques escolars i activitats de formació per al professorat. El Servei Didàctic de l’ANC és desenvolupat en coordinació amb el CESIRE (àmbit social i cultural) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

HORARIS, PREUS I CONCERTACIÓ DE VISITES

Horaris

Obertura de sala i atenció als usuaris:

De dilluns a divendres: de 8 a 21 h.

Dissabtes de 9 a 14 h (prèvia reserva de la documentació) 

Activitats didàctiques (prèviament concertades):

De dilluns a divendres de 9 a 15h

Dilluns i dimarts de 16 a 18h

Preus Generals 

Activitats gratuïtes

Comparteix