Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Equipaments
imprimir enviar
ARXIU HISTÒRIC DE LLEIDA
L’any 1981, pels traspassos de competències de l’Estat a la Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura va assumir la gestió d’aquest Arxiu, juntament amb la dels arxius històrics provincials de Girona i Tarragona. A més a més, tal i com estableix la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, l’Arxiu forma part de la Xarxa d’Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya i actua d’Arxiu Comarcal del Segrià.
Actualment custodia documents dels segles XIII al XXI. El seu nucli documental inicial el va constituir el Fons notarial del districte de Lleida i la documentació històrica de la Delegació Provincial d'Hisenda, entre altres.
Destaquem especialment el Fons documental de la Intendència de Lleida, que conté els documents relatius al cadastre establert per José Patiño després de l'ocupació de Catalunya el segle XVIII; el fons documental del Govern Civil, especialment la sèrie de documents d'Ordre Públic generats en la immediata posteguerra; els fons documentals d'organismes franquistes; la sèrie documental que inclou els expedients del Tribunal Provincial de Responsabilitats Polítiques; el fons patrimonial de la família Jover de Tàrrega (1525-1848) i la col·lecció de manuscrits i documents solts (1348-1848), entre altres.
HORARIS, PREUS I CONCERTACIÓ DE VISITES
Horari d'hivern:
Matins, de dilluns a divendres de 9 a 14h.. Tardes de dilluns a dijous de 15,30 a 18h. 
Horari d'estiu: 
1 de juny al 30 de setembre, dilluns a divendres, 8-15h.
Comparteix