Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Equipaments
imprimir enviar
ARXIU GENERAL D’ARAN
La creació de l’Archiu Generau d'Aran (AGA) es va consensuar mitjançant un conveni subscrit el 7 de setembre de 1995 entre el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, el Conselh Generau d’Aran i l’Ajuntament de Vielha eMijaran. Les seves instal·lacions va n ser inaugurades, el 7 de novembre de 1998, pel Molt Honorable Senyor Jordi Pujol, President de la Generalitat de Catalunya. La seu de l'Arxiu és Çò d'Ademà, antigua casa senyorial, més coneguda com a Casa deth Senhor d'Arròs. Aquest edifici va ser construït cap a l'any 1820 per Francisco Ademà Subirà. La Casa també és la seu institucional del Conselh Generau d’Aran. L' Archiu Generau d'Aran ingressa ordinàriament la documentació delConselh Generau d'Aran així com d'altres institucions públiques del territori i, mitjançant conveni la d'institucions privades o bé de persones físiques o jurídiques que vulguin cedir en dipòsit o donar els seus fons d’acord amb el què estableix la Llei 10/2001, d’arxius i documents. Com a fons rellevants destaquem la documentació històrica de la màxima institució aranesa i el gran volum de fons patrimonials procedents de diverses cases pairals araneses. La biblioteca auxiliar compta amb llibres de temàtica comarcal i ciències socials en general.
HORARIS, PREUS I CONCERTACIÓ DE VISITES

Horari d'hivern:

Matins, de dilluns a divendres de 9 a 14h.. Tardes de dilluns a dijous de 15,30 a 18h. 

Horari d'estiu: 

1 de juny al 30 de setembre, dilluns a divendres, 8-15h.

Comparteix