Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
ARXIU COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ
L’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà (ACPJ) fou inaugurat el dia 12 de febrer de 2009. Té la seva seu en un singular edifici de nova planta, dissenyat pels arquitectes Joan Arnalot i Elena Belart, i és situat al solar de l’antiga Casa Sullà, nissaga nobiliària trempolina que remunta al segle XV, dins del nucli antic de Tremp. L’edifici acull també la seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
El 23 de desembre de 2009, es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Ajuntament de Tremp per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà. Aquest conveni i la legislació d'arxius vigent faciliten la incorporació del fons de l’arxiu municipal de Tremp i els fons que custodiava com el Notarial del Districte de Tremp, el Judicial, els fons dels municipis agregats a Tremp, etc, a la nova seu de l’arxiu comarcal.
L’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà custodia documentació pública i privada de la comarca del Pallars Jussà d’acord amb el què estableix la llei 10/2001, d’arxius i documents. Els seus fons més destacats són els de l’Ajuntament de Tremp i dels seus municipis agregats, el notarial de Districte de Tremp, entre altres. També compta amb una important hemeroteca de publicacions de la comarca i una biblioteca auxiliar de temàtica històrica i d’arxivística.
Actualment, l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà compta amb 819 metres lineals de documentació.
HORARIS, PREUS I CONCERTACIÓ DE VISITES
Horari d'hivern:
Matins, de dilluns a divendres de 9 a 14h.. Tardes de dilluns a dijous de 15,30 a 18h. 
Horari d'estiu: 
1 de juny al 30 de setembre, dilluns a divendres, 8-15h.
Comparteix