Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Equipaments
imprimir enviar
ARXIU COMARCAL DEL MARESME

L’Arxiu Comarcal del Maresme (ACM), única institució cultural d’abast comarcal del Maresme, forma part de la Xarxa d’Arxius Comarcals, adscrita al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Està gestionat pel Consell Comarcal del Maresme, i es troba ubicat en l’edifici conegut com can Palauet, propietat de l’Ajuntament de Mataró.

El 31 de gener de 1984 es va signar un conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró que va permetre la creació de l’ACM. El 2 de maig de 1996 es va posar en marxa l’Arxiu, que es va inaugurar el 20 de desembre de 1997.

L’Arxiu comparteix l’edifici i aspectes organitzatius amb l’Arxiu Municipal de Mataró, una sala d’exposicions municipal, essent la superfície de l’equipament cultural de can Palauet de 1015 m2, distribuïts en tres plantes. Projectar aquest Arxiu en l’edifici que havia estat de la família Palau de Mataró, ha permès conservar parcialment una edificació exemple de casal urbà familiar, vinculat a l’agricultura.

La principal missió de l'ACM és vetllar per la conservació del patrimoni documental de la comarca. Conserva documentació des del s. XII  fins al segle XXI produits per diferents ens públics (notarial, judicial, de l’administració local, de l’administració autonòmica...) i de privats (familiars, d’empreses, associacions, entitats i corporacions i personals).

Entre la documentació custodiada destaquem l’Arxiu del Districte Notarial de Mataró (1715-1987), l’Arxiu Municipal de Mataró (1454/2010) i el fons de la Comptadoria d’Hipoteques del Districte de Mataró (1768-1862), així com  els fons de les cambres agràries. Val també destacar les col•leccions de la hemeroteca local i comarcal, de cartells, de pergamins i de patents de sanitat. 

L’Arxiu Comarcal vetlla per la conservació i la seguretat dels fons que rep i en garanteix l’accés i la consulta. Programa activitats de difusió per diferents públics  i participa en col•laboracions científiques. Tanmateix l’ACM és una eina al servei dels Ajuntaments i ens locals als quals els assessora en matèria de gestió documentals (documentació analògica i electrònica), accés a la informació i transparència administrativa

L'Arxiu Comarcal del Maresme, a 31 de desembre de 2014, custodiava més de 3.161.96 metres lineals de documentació.

HORARIS, PREUS I CONCERTACIÓ DE VISITES

Horari hivern

Matí: dilluns a divendres, 9-14 h. Tarda: dilluns a divendres, 15,30-18 h.

Horari estiu

1 de juny a 30 de setembre, dilluns a divendres, 8-15 h.

Comparteix