Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Equipaments
imprimir enviar
ARXIU COMARCAL DEL BERGUEDÀ
El conveni de creació de l’Arxiu Comarcal del Berguedà (ACBR) és de l'any 1983. L’Arxiu es va inaugurar el 20 de febrer de 2001 i ocupa part de l’edifici del Pavelló de Suècia, que també acull el Casal d’Europa del Berguedà. L’estatge de l’Arxiu Comarcal del Berguedà és una construcció singular. Es tracta del Pavelló de Suècia de l’Exposició Internacional de Barcelona del 1929, que va ser regalat per aquest país a la capital de Catalunya i traslladat a Berga. A la nova ubicació, va ser inaugurat el 18 de juny de 1933 per Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya. Després de la Guerra Civil l’edifici formà part del complex de la caserna militar de Berga, que corresponia al Batallón Cataluña IV, i els anys seixanta va ser desmantellat. L’actual reconstrucció data del 13 de gener de 2001.
A més del nucli dels fons procedents de l’Ajuntament de Berga, actualment l’Arxiu custodia documentació de procedència molt diversa. S’ha intentat, en la mesura possible, que no solament sigui un arxiu d’entitats públiques locals i comarcals (notaria, jutjats, etc.), sinó també de la ciutat de Berga i de la comarca, de manera que s’hi ha acollit documentació personal, patrimonial i d’entitats, i s’han format, a més, col·leccions que completen la seva funció bàsica de preservar la documentació. Mostrem més avall un quadre que permet copsar, d’una manera ràpida, la composició dels fons conservats a l’Arxiu. Cal destacar l’important conjunt de fons d’entitats ciutadanes que es custodien així com el nombre de fotografies digitalitzades,  més de 165.000, com també els fons de l’hemeroteca local, 357 capçaleres i la biblioteca comarcal, que aplega avui 1412 títols d’autors o de temàtica berguedana.
HORARIS, PREUS I CONCERTACIÓ DE VISITES
Horari d'hivern:
Matins, de dilluns a divendres de 9 a 14h.. Tardes de dilluns a dijous de 15,30 a 18h. 
Horari d'estiu: 
1 de juny al 30 de setembre, dilluns a divendres, 8-15h.
Comparteix