Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Equipaments
imprimir enviar
ARXIU COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS
L’Arxiu Comarcal del Baix Penedès (ACBP) fou creat pel conveni signat el 26 d’abril de 1983. A tal fi, es va construir un edifici de nova planta en el solar de l’antic Hospital de Sant Salvador, que fou inaugurat el dia 20 d’abril de 1995. L’Arxiu disposa d’una superfície de 600 m2 amb els espais adequats per dur a terme les tasques que li són pròpies.
L’ACBP custodia documentació pública i privada de la comarca del Baix Penedès, d’acord amb el que estableix la Llei 10/2001, d’arxius i documents, que abraça des del segle XIV fins als nostres dies.
Entre aquesta documentació destaquen, per la seva importància, el fons notarial del districte del Vendrell i els fons municipals de la majoria de pobles de la comarca. Com a fons més singulars ressalten el de la Duana Marítima del Vendrell, els fons patrimonials de la família Carbonell i de la família Marrugat de l’Arboç, els fons personals de Joan Ramon i Soler i els dels germans Ramon i Vidales, els fons de l’empresa Industrias Miret, SA i de la Cooperativa Agrícola del Vendrell, i els fons dels fotògrafs Feliu Olivé Nin i Antoni Ollé Pinell. També compta amb una biblioteca auxiliar de temàtica històrica.
HORARIS, PREUS I CONCERTACIÓ DE VISITES
Horari d'hivern:
Matins, de dilluns a divendres de 9 a 14h.. Tardes de dilluns a dijous de 15,30 a 18h. 
Horari d'estiu: 
1 de juny al 30 de setembre, dilluns a divendres, 8-15h.
Comparteix