Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Equipaments
imprimir enviar
ARXIU COMARCAL DEL BAIX EBRE
L’Arxiu Comarcal del Baix Ebre (ACBE)  es va crear a partir del conveni signat el 20 de juliol de 1983 entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa.
Per a la seu de l’Arxiu s’ha restaurat i condicionat l’edifici renaixentista del Col·legi de Sant Jaume i Sant Maties, inclòs dins el complex monumental dels Reials Col·legis. Les noves instal·lacions es van inaugurar el 17 de juliol de 1997.  S’integra dins de la Xarxa d’Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya  i el gestiona el Consell Comarcal del Baix Ebre.
A l’Arxiu s’hi aplega  una cinquantena de fons que abracen tota la diversitat del quadre de fons, si bé hi ha dos fons que destaquen per la seva riquesa i antigor: el de l’Ajuntament de Tortosa, que s’inicia el 1149 i que conserva grans sèries documentals força íntegres des de la baixa edat mitjana  (clavaria, provisions, establiments, obres), així com 1754 pergamins,  i el fons del districte notarial de Tortosa amb protocols des de  la meitat del s. XIV i amb més de 2000 volums. Actualment  se superen els 3000 metres de documentació.
HORARIS, PREUS I CONCERTACIÓ DE VISITES

Horari d'hivern:
Matins, de dilluns a divendres de 9 a 14h.. Tardes de dilluns a dijous de 15,30 a 18h. 

Horari d'estiu:  
1 de juny al 30 de setembre, dilluns a divendres, 8-15h.

Comparteix