Cercador experiènciesResultats 1a Jornada Patrimoni i Escola

DOCUMENTACIÓ

Sortidesa equipamentspatrimonials: procés de decisió, percepcions i preferènciesde les escoles.

Sortidesa equipamentspatrimonials: procés de decisió, percepcions i preferènciesde les escoles.

Margarida Loran Gili.  Museòloga i consultora.
Informe de resultats. Setembrede 2014


Motivacions, expectatives i objectius dels docents en les visites als museus de ciència.

Motivacions, expectatives i objectius dels docents en les visites als museus de ciència.

Pere Viladot.
Tesi doctoral. Octubre 2015


La didàctica competencial del Patrimoni

 La didàctica competencial del Patrimoni

Joana Ferrer, Cap del Servei d’Orientació i Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament

Jordi Domingo, assessor tècnic del Servei d’Orientació i Serveis Educatius


Els equips de treball col·laboratiu, colideratge i competències personals i professionals.

Els equips de treball col·laboratiu, colideratge i competències personals i professionals.

Teresa López, membre de l’empresa de serveis Nusos, SCCL, educadora del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.


Els equips de treball col·laboratiu, colideratge i competències personals i professionals.

Els equips de treball col·laboratiu, colideratge i competències personals i professionals.

Pau López, Dr. en Psicologia, professor de la Universitat Ramon Llull i investigador del Grup de Recerca Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC)


Les visites als equipaments patrimonials. Quines són les expectatives dels docents i les escoles?

Les visites als equipaments patrimonials. Quines són les
expectatives dels docents i les escoles?

 

Conclusions: Marga Loran i Pere Viladot.


Tornar
Accés