Cercador experiènciesAtenció al professorat
El Museu Hospitalari
El Museu de Lleida engega un nou projecte educatiu amb la voluntat d'atendre a infants amb necessitats educatives especials. L'objectiu d'aquesta proposta és el de fer accessible l'experiència educativa que es desenvolupa a l'hospital per a tots aquells nens i nenes que per malaltia es troben ingressats. El Museu Hospitalari porta a terme tallers educatius adaptats a les necessitats educatives de les aules hospitalàries i compta amb la supervisió dels responsables de les mateixes. Són activitats que es realitzen, segons els casos, amb la participació dels pares o dels professionals del centre hospitalari.

Museo de Lleida - Proyectos pedagógicos

El museu contribueix d'aquesta manera al dret contemplat per la Carta Europea dels Nens Hospitalitzats resolta per el Parlament Europeu l'any 1986 que vetlla pel manteniment de la seva formació escolar durant la seva permanència a l'hospital, i a beneficiar-se dels ensenyaments dels mestres i del material didàctic que les autoritats escolars posen a la seva disposició

Més informació: museu@museudelleida.cat o trucant a 973 28 30 75 http://www.museudelleida.net/bloceducatiu/
Tornar
Accés