Cercador experiènciesAtenció al professorat
Col·leccions de fotografia
El Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya promou el curs Identificació, preservació i presentació de col·leccions de fotografia amb l'objectiu de donar una visió històrica de la fotografia, identificar els principals procediments fotogràfics i les principals causes de deteriorament, donar nocions bàsiques per a la conservació de les col·leccions fotogràfiques i els materials utilitzats en conservació de fotografia, i proposar sistemes de presentació de fotografies. A cada sessió es duran a terme casos pràctics que permetran aplicar els coneixements adquirits.
 
Curs adreçat a conservadors-restauradors de béns culturals, museòlegs, arxivers, documentalistes, fotògrafs professionals, estudiants de 3er i 4rt del Grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals i estudiants especialitzats en estudis fotogràfics.
 
Professora: 
Ángela Gallego
És conservadora-restauradora de béns culturals, especialitzada en fotografia, llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i titulada en Conservació i Restauració de Fotografies per l’Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete (México DF).  
 
Nombre de places: 25
Nombre mínim de places: 20
Durada: 20 hores. Sessions de 5 hores
Dates: 14, 16, 21 i 23 d’octubre de de 2014
Horari: de 9 a 14 h
Lloc:
Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya
C/ Arnau Cadell, 30
08197 Valldoreix
 
Curs subvencionat pel CRBMC: 
Preu: 120 € 
Preu socis del CRAC (Conservadors Restauradors Associats de Catalunya), de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, de l’Associació de Museòlegs de Catalunya, del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya i per a estudiants del Grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals: 90 € 
 
Període de preinscripció: del 18 de setembre al 3 d’octubre.
Enviar un email a crbmc.cultura@gencat.cat. Cal fer constar, el nom complet, l’adreça, el telèfon, els estudis realitzats i la professió.
Un cop acceptada la preinscripció, la matricula es formalitzarà amb el pagament abans del 10 d’octubre.


Tornar
Accés