Cercador experiències



Atenció al professorat
Aprendre treballant

Des de fa tres anys el MAC-Girona col·labora amb l’Ajuntament de Girona i l’Institut Narcís Xifra de Girona en el programa “Projecte singular”. Un programa per ajudar a alumnat amb problemes d’adaptació escolar i familiar a introduir-se en el món laboral per tal d’ajudar-los a trobar una sortida de futur. L’alumne/a que ve al Museu ho fa durant unes hores setmanals en el període del curs escolar. Se li assignen tasques diverses, a nivell de feines administratives, de manteniment, magatzem i qualsevol altre suport necessari que, per les característiques de l’alumne/a, es consideri oportú assignar-li.


Tornar
Accés