Cercador experiènciesRestauració al CRBMC

El Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya (CRBMC) és l’organisme responsable de la conservació–restauració del patrimoni cultural moble català. Intervé materials arqueològics, pintura mural, escultura en pedra, escultura i pintura sobre fusta i pintura sobre tela.

Al mateix temps, fa extensius els seus serveis i coneixement a altres institucions i professionals de la conservació–restauració perquè puguin aprofundir en el coneixement dels aspectes materials de les obres.

Per una banda, posa a la seva disposició serveis de fotografia, radiografia, laboratori d’anàlisis fisicoquímiques, biblioteca, hemeroteca i videoteca. Per l’altra, forma professionals, organitzant cursos, conferències i seminaris, sobre temes de conservació–restauració, i acull becaris i estudiants en pràctiques.


Tornar
Accés