Cercador experiènciesPatrimoni i servei a la comunitat

L'aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. És una metodologia que encaixa de ple amb els objectius del Pla educatiu d'entorn, i que permet promoure la participació de l'alumnat - com a agent de la comunitat - en la detacció de necessitats i en el compromís per donar-hi resposta.

Aprenentatge Servei i Ciutadania en el marc dels Plans Educatius d'Entorn

L'Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, la tasca que desenvolupen els Plans educatius d'entorn i la proposta metodològica de l'aprenentatge servei, comparteixen un ampli horitzó de finalitats comunes. Aquesta constatació i una oportunitat conjuntural han mogut al Departament d'Educació a desenvolupar formes d'articular aquestes estratègies i d'implantar-les de manera sostenible en els centres educatius i al conjunt de la xarxa educativa.

Aquest document vol promoure la metodologia d'aprenentatge servei dins el currículum dels centres educatius i en el marc dels Plans educatius d'entorn. L'objectiu és donar eines útils per vincular aquesta pràctica a les necessitats del territori i enfortir la xarxa comunitària.

El MAC-Girona, amb la col·laboració de l’Institut Montilivi de Girona, oferirà un projecte “Aprenentatge Servei”. Aquest serà una prova pilot dins aquesta tipologia de projectes pel que fa a museus. Consistirà en que alumnat d’ESO de l’Institut adquireixin certs coneixements del museu (aprenentatge) per tal de donar-los a conèixer (servei)  a altra alumnat d’Educació Especial (Escola Font de l’Abella) o persones amb discapacitats (Fundació Noguera). Aquest projecte s’està treballant per al curs 2014-2015.


DOCUMENTACIÓ

Aprenentatge servei
Guia del departament

Tornar
Accés