Cercador experiènciesAtenció al professorat
Missió Empúries
El MAC posa a disposició del professor, en qualitat de préstec, una sèrie de maletes didàctiques que recullen una sèrie de reproduccions d'objectes museístics, oferint tot un seguit de possibilitats i suggeriments per treballar a l'aula. Cada maleta serveix per aprofundir en un tema concret: Missió Empúries: Introducció a les cultures grega i romana per conèixer l’emprempta que aquestes van deixar a Empúries. Conté objectes relacionats amb la vida dels antics emporitans. 

Als Centres de Recursos de comarques gironines

Servei de préstec gratuït, previ dipòsit de 150,25 €

Servei de préstec rotatori en els Centres de Recursos de les comarques gironines a disposició de les escoles.
Tornar
Accés