Avís legal

L’objectiu de la web http://culturaeducacio.gencat.cat/jornada-patrimoniescola és la d’informar sobre 3a Jornada Patrimoni i Escola que es celebra els die 29 i 30 de setembre de 2017 a Terrassa.

La informació que es difon per mitjà d’aquest web és la vigent en el moment de la publicació i s’actualitzarà amb la màxima celeritat possible.

L’actualització de la informació facilitada per tercers és responsabilitat de la persona o entitat proveïdora. La Generalitat de Catalunya vetllarà perquè els proveïdors d’aquesta informació en garanteixin l’actualització i el respecte segons la normativa vigent.

Es persegueix que la informació que es difon sigui completa, veraç, precisa, útil i accessible, i que compleixi els requisits de qualitat previstos per la legislació vigent.

1- Permet accedir-hi amb independència de l’opció tecnològica dels usuaris i usuàries, particularment mitjançant les tecnologies basades en estàndards oberts.

2- Garanteix la seguretat i la protecció de les dades personals.
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals quedaran incorporades a un fitxer del qual n’és responsable l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, per a ús propi, amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud, remetre-li informació i gestionar les activitats i serveis prestats.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit dirigit al correu electrònic lopd.acdpc@gencat.cat o bé per correu postal a l’atenció del Responsable LOPD de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, Palau Moja, Portaferrissa 1, 08002 Barcelona

3- Segueix una política de galetes respectuosa amb la privacitat.
Aquest lloc web fa servir galetes pròpies i de tercers per millorar l’experiència de navegació i oferir continguts i serveis d’interès (més informació a http://web.gencat.cat/ca/menu-ajuda/ajuda/avis_legal/ )).

4- Permet i fomenta la reutilització de la informació difosa, amb els límits que aquest avís legal preveu i que la legislació vigent imposa.
La Generalitat de Catalunya permet reutilitzar totes les dades i informacions difoses per mitjà d’aquest web, sempre que no s’indiqui el contrari, amb les condicions següents:

– No alterar el contingut de la informació.
– No desnaturalitzar el sentit de la informació.
– Esmentar la font de la informació.
– Indicar la data de la darrera actualització de la informació.
– No donar a entendre que la Generalitat de Catalunya patrocina o dóna suport a l’activitat en la qual es reutilitza la informació.

En tots els casos, la possibilitat de reutilitzar informació queda limitada per la necessària protecció d’altres drets, béns o interessos d’acord amb el que la legislació vigent estableix. En particular, qualsevol acte de reutilització de la informació continguda en aquest web ha de garantir la protecció del règim de propietat intel·lectual i industrial i del règim de protecció de les dades personals.

5- Protegeix la propietat intel·lectual industrial i fomenta les llicències obertes.
La Generalitat de Catalunya és el titular dels drets de propietat intel·lectual de les obres i prestacions que integren aquest web, o bé en té la cessió d’ús. Això inclou el disseny gràfic i el programari d’aquest web, com també els textos, les imatges i els enregistraments que s’hi contenen. La reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquestes obres i prestacions més enllà de les activitats directament autoritzades per la llei de propietat intel·lectual, requereix l’autorització del titular.

Les marques, noms comercials i signes distintius que apareixen en aquest web poden estar protegits per règims de propietat industrial i pertanyen als titulars respectius. En queda prohibit l’ús que no tingui l’autorització del titular o que no estigui emparat per la llei.
Si qualsevol ciutadà considera que aquest web o el seu contingut suposa la infracció d’algun dret de propietat intel·lectual o industrial, ha de notificar-ho a la Generalitat indicant el seu nom, la titularitat de drets (aportant la prova o l’acreditació corresponent) i l’objecte del dret suposadament infringit.

6- És present a diferents xarxes socials i plataformes
La Generalitat és present a diferents xarxes socials i plataformes. Quan accediu a qualsevol d’aquestes o altres xarxes heu de tenir en compte que les condicions d’ús aplicables són les que cada plataforma té establertes, les quals no estan determinades per la Generalitat.

7- S’ajusta al marc legal en vigor en matèria de responsabilitat pels continguts.
La Generalitat de Catalunya assumeix, d’acord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts d’aquest web que hagin estat elaborats pel mateix Ajuntament. Pel que fa als continguts subministrats per usuaris i tercers, hi són d’aplicació les exclusions de responsabilitat previstes als articles 13 a 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En particular, pel que fa als continguts enllaçats, s’aplica l’exclusió de responsabilitat de l’article 17 de la llei esmentada.

La Generalitat de Catalunya no respon del mal ús que els usuaris puguin fer dels continguts del web. Tampoc no es fa responsable de les dificultats d’accés que hi pugui haver per accedir al portal ni del mal funcionament d’aquest que sigui atribuïble a causes alienes a la Generalitat.

Barcelona, 2 de juny de 2017