Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Patrimoni i Escola
Imprimir ENVIAR
23/09/2016
Posem en marxa la Comunitat de Pràctica Patrimoni i Escola

Quin és el potencial educatiu dels equipaments patrimonials? Què aporten d'especial a l'educació dels infants i els joves, i quina contribució poden fer al canvi educatiu que s'està produint? Com aconseguir que els programes educatius del patrimoni no siguin un simple afegit, i esdevinguin essencials per a les escoles? Com fer un treball conjunt, de més llarga durada que la simple vista?

La Comunitat de Pràctica (CoP), conjuntament amb les Jornades de Patrimoni i Escola, vol promoure un canvi de perspectiva en el treball educatiu del patrimoni. Vol avançar cap a un enfocament basat en el diàleg i el treball col.laboratiu amb els docents. Vol contribuir a enfortir l'aliança entre patrimoni i escola amb l'objectiu d'incrementar la qualitat de l'aprenentatge dels alumnes. I ho vol fer des de la innovació, desenvolupant una didàctica competencial del patrimoni. La proposta dóna continuïtat a les Jornades Patrimoni i Escola, amb un treball regular i en profunditat que ofereix més oportunitats d'aprenentatge i eines operatives que es poden aplicar a la pràctica professional.

La Comunitat de Pràctica Patrimoni i Escola és una acció de desplegament de l'Acord Marc entre el Departament de Cultura i el Departament d'Ensenyament.La intenció des de l’ACdPC és donar suport continuat als educadors  per millorar la pràctica educativa del patrimoni adreçada a les escoles. El plantejament de la CoP sol tenir un efecte positiu en les persones (en el seu desenvolupament professional) i també en els centres on treballen (perquè ajuda a millorar el projecte educatiu), implicant un impacte ampli en sector (perquè genera coneixements i eines que es poden utilitzar àmpliament).

Documents