Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Patrimoni i Escola
Imprimir ENVIAR
09/06/2017
Es posa en marxa l'e-Comunitat de Pràctica Llars d'infants i Patrimoni

El Servei de Formació del PAS del Departament d’Ensenyament i Acció Educativa de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural inicien una col·laboració que implica integrar, d’una banda, el personal educador de les llars d’infants del Departament d’Ensenyament, i, de l’altra, el personal tècnic educatiu de museus i equipaments culturals, en el disseny d’activitats educatives adreçades als infants de 0-3 anys.

Per dur a terme aquesta col·laboració entre personal de diferents Departaments de la Generalitat, una e-comunitat de pràctiques és el tipus d’activitat formativa més adient, atès que es basa en l’aprenentatge col·laboratiu, en què tots els participants aporten coneixement i experiències dels seus àmbits per construir un producte de coneixement final. Un cop acabat, aquest producte es posa a disposició de tots els membres dels col·lectius implicats (educadors/es de llars d’infants i tècnics educatius de museus), perquè tothom en pugui treure profit.

Com funciona una e-Comunitat de Pràctica?

L’estructura és semblant a la d’una CoP habitual, però el producte i la durada ja estan definides i és treballa de manera virtual. Només s’han de buscar les persones participants. Les educadores de llar d’infants ja s’han apuntat i ara toca el torn de les persones educadores de museus (necessitem 7 persones).

El producte seria dissenyar col·laborativament activitats educatives per dur a terme en equipaments patrimonials, per a infants de 0 a 3 anys, poc representats als nostres museus. (pàgina 2 del document).

L’estructura de la e-CoP és la següent:

Les hores lectives de la formació són:

·         4 hores presencials: una primera reunió el 5 de juliol amb tots els membres, de 3 hores de durada al Palau Moja de Barcelona.

·         29 hores virtuals (a través de la plataforma Odissea del Servei de Formació), per elaborar de forma col·lectiva el producte amb un e-moderador expert, per ajudar.

·         2 hores presencials: per presentar el document elaborat i valorar el procés formatiu, al final de la cop (data a determinar).

Es tracta d’un projecte pioner i innovador, pel fet que implica dos col·lectius diferents, a l’igual que la ja iniciada CoPPatrimoniEscola.En aquest cas serien educadores de llar d'infants i professionals de l'educació als museus.

Els objectius que es plantegen en aquesta e-comunitat són:

·         Identificar les característiques i especificitats que han de reunir les activitats educatives dels equipaments culturals adreçades als infants de 0-3 anys, tenint en compte el currículum del primer cicle d’educació infantil.

·         Dissenyar col·laborativament activitats educatives per dur a terme en els museus i/o equipaments culturals, que s’adaptin a les necessitats educatives i les capacitats dels infants de 0-3 anys, d’acord amb el currículum del primer cicle d’educació infantil.

·         Fomentar l'intercanvi de coneixements, experiències i opinions amb relació al disseny de productes educatius per als infants de 0-3 anys, que es duguin a terme en museus i equipaments culturals.

·         Elaborar un document que reculli tant les activitats dissenyades com el seu procés de disseny, així com les recomanacions per al disseny de futures activitats.

Si esteu interessats en participar envieu un mail a patrimoniculturaleducacio@gencat.cat

Teniu tota la informació al document adjunt.

 

Documents