Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Patrimoni i Escola
Imprimir ENVIAR
03/10/2016
Còctels d'experiències simultanis

Els còctels d'experiències de la 2a Jornada Patrimoni i Escola van presentar col.laboracions entre escoles i museus de Catalunya tenint en compte:

·

 

         Realitat. Les activitats educatives patrimonials representen un valor educatiu per se, ja que posen en contacte l’alumnat amb la realitat històrica, arqueològica, natural, artística, etc., un dels eixos del nou currículum.

      Competències. El currículum del Departament d’Ensenyament planteja, com a una de les seves finalitats principals, Consolidar el treball per competències a l’escola. És obligat doncs, que les activitats educatives patrimonials hi estiguin en sintonia.

Col·laboració. Si l’èxit educatiu de les activitats dels equipaments patrimonials s’ha de basar en l’aprofitament de la realitat que els equipaments ofereixen i en l’alineament amb el currículum per competències, és obligat que el seu disseny sigui fet en col·laboració entre els tècnics dels equipaments i els docents dels centres docents.

 

 

Documents