Taller
NOVETAT
El Consell dels savis

El Consell dels Savis és una activitat d’història oral i viscuda realitzada per un grup de persones voluntàries del museu. Les persones que en formen part comprenen edats que van des dels seixanta-nou fins als noranta-dos anys d’edat, i expliquen directament les seves vivències als alumnes, ja sigui al Museu o al vostre centre educatiu.

Quins continguts estructuren l’activitat?

Els membres de més edat del Consell dels Savis tenen records dels períodes històrics de la Generalitat republicana, de la Guerra Civil i la immediata postguerra. Altres períodes històrics tractats són la llarga dictadura franquista, la transició i la democràcia actual, entrant sovint el temes de vida quotidiana: com era la seva escola, els jocs, a quina edat comencen a treballar, com van formar una família... El Consell dels savis s’adapta a les necessitats dels docents i de l’alumnat.

Com és la dinàmica de l’activitat?

Abans de dur a terme l’activitat, cal fer un treball previ al centre per preparar la visita, vinculant els temes de la sessió amb el que coneixen els alumnes. Les preguntes que els alumnes vulguin adreçar als membres del Consell, s'han d'enviar, per correu electrònic, al MHC.
El dia de la visita al Museu es fa la sessió amb tots els Savis. Cadascun d'ells fa una presentació i responen a les preguntes del seu àmbit. Durant la sessió, l’alumnat pot fer altres preguntes que no s’hagin plantejat abans. Al final de la sessió, l’alumnat i els Savis es reparteixen en petits grups amb l'objectiu de  fomentar el coneixement entre ells i establir lligams de comunicació.

Què hi aprenem?

És una activitat d’intercanvi intergeneracional en la qual els alumnes i docents aprenen i els membres del Consell dels Savis ensenyen. Es traspassen, mútuament, experiències de vida, de memòria, d’història, de passat i de present. Els alumnes aprenen a valorar i respectar a les persones grans de la nostra societat, de manera que ells poden preguntar a les persones grans del seu entorn més proper i familiar.

EXPOSICIÓ relacionada
Desfeta i represa: De 1940 a 1980

La dictadura del general Franco, 1939-1975, es caracteritza per la repressió dels sectors democràtics i d’esquerres. Els primers decennis, la política d'autarquia i les conseqüències de la guerra aboquen el país al col×lapse econòmic, al racionament i a la misèria. L'obertura econòmica, iniciada el 1959, genera importants canvis econòmics i socials: entrada de capitals estrangers i diversificació industrial, aparició del turisme, allau immigratòria i generalització de la societat de consum. L'oposició al règim, iniciada el mateix 1939, es reorganitza i assoleix una important presència popular. Una nova generació, que no va viure la guerra, s'afegeix al moviment democràtic. Després de la mort del dictador, una nova Constitució democràtica, del 1978, i un nou Estatut d'Autonomia, del 1979, assenyalen l'inici d'una etapa de llibertats.