Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Visita guiada
Visita la Farga Palau

La visita als dos equipaments (a la Farga Palau i al Museu Etnogràfic de Ripoll), té com a principal objectiu posar en valor el patrimoni tecnològic que hi ha al voltant del treball de ferro, fent una evolució des dels primers artesans i forjadors de l’edat mitjana fins a l’actualitat, passant i fent una especial èmfasi en les fargues de ferro, com a intermediàries entre el treball artesanal i l’industrial.


La visita al Museu Etnogràfic de Ripoll, es centre en:
- Els canvis i continuïtats en el temps
- Entorn tecnològic i continuïtat
- Evolució econòmica de la societat catalana des del segle XIX a l’actualitat

Competències presents

artística i cultural

matemàtica

aprendre a aprendre

coneixement i la interacció amb el món físic


EXPOSICIÓ relacionada
Farga Palau

Un taller autèntic d’una farga que va tancar les portes de manera definitiva l’any 1978. La visita permet obser-var dos martinets, les trompes (que caracteritzen la farga ca-talana), la roda hidràulica, etc. i conèixer el procés mitjançant el qual la mena es converteix en ferro apte per a ser treballat posteriorment.

Comparteix