Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Visita guiada
Casa Gassia
El racó del ferradal, a la cuina
La sala, aparador social de la casa
Visita Guiada a Casa Gassia

A través els espais i els objectes de Casa Gassia (exposició permanent de l'Ecomuseu), s'explica quines són les relacions socials i la vida domèstica a l'alta muntanya, especialment durant el segle XIX. La casa no és unicament un edifci on viure, també és un concepte amb el qual s'identifica una família, un grup domèstic concret, un grup social i també un seguit de propietats, terres i bestiar que acaben formant un tot que integra un patrimoni material i immaterial. La casa és un edifci viu que constanment està en evolució i transformació, intimament lligada a la vida dels seus habitants.

Competències presents

social i ciutadana


Comparteix
FITXA TÈCNICA
Imprimir ENVIAR ENVIAR
RESERVA
L'ACTIVITAT

Identificador