Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Visita guiada
NOVETAT
Visita al vaixell Thetis
El mar Mediterrani ha estat durant molt de temps la via principal de comunicació entre els pobles que l'envolten, l'autopista natural que facilitava l'intercanvi d'idees i de productes.A la vegada, rius, llacs i maresmes servien de vies de penetració cap a les zones interiors. Aquesta utilització contínua de les aigües ha anat deixant mostres innombrables de l'activitat humana.
L'alumnat visitarà el vaixell Thetis, el mitjà que utilitzen els arqueòlegs del CASC per a realitzar les excavacions. Coneixeran com es desenvolupa la vida en un vaixell dedicat a la investigació arqueològica.
Competències presents

comunicativa, lingüística i audiovisual

tractament de la informació i competència digital

aprendre a aprendre

autonomia i iniciativa personal

coneixement i la interacció amb el món físic

social i ciutadana


El Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya
El mar Mediterrani ha estat al llarg de la història el gran nexe d'unió entre els pobles que l'envolten. A la vegada, rius, llacs i maresmes servien de vies de penetració cap a les zones interiors i les seves ribes esdevenien llocs idonis per a l'assentament de grups humans. Aquesta utilització continua de les aigües ha anat deixant al seu si innombrables mostres de l'activitat humana en forma de vaixells enfonsats, construccions portuàries, etc. Durant les últimes dècades, els avenços tecnològics i metodològics han permès l'accés a les restes arqueològiques subaquàtiques i el seu aprofitament com a font d'informació històrica, però al mateix temps, l'increment de la pressió humana damunt les costes i els fons marins ha accelerat el procés de destrucció d'aquest patrimoni enormement fràgil.

Per fer front a aquesta problemàtica la Generalitat de Catalunya va crear l'any 1992 el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) i li va encomanar com a missions: l'inventari, la protecció, la conservació, l'estudi i la difusió del patrimoni arqueològic de Catalunya que es troba submergit en aigües costaneres i interiors. Des de 1996, el CASC forma part del Museu d'Arqueologia de Catalunya.

La creació del CASC va permetre estendre a tot Catalunya les actuacions que des de 1981 venia desenvolupant a les comarques de Girona el departament d'arqueologia subaquàtica del Servei Tècnic d'Investigacions Arqueològiques de Girona, continuador dels treballs del Patronat d'Excavacions Arqueològiques Submarines de la provincia marítima de Gerona, creat per ordre ministerial el 1972.

El CASC actua desenvolupant projectes propis o proporcionant suport tècnic a altres equips arqueològics externs i per això disposa d'un equipament de maquinària i instruments entre els quals destaca el vaixell Thetis. El CASC manté l'inventari del patrimoni cultural subaquàtic de Catalunya i compta a Girona amb la seu administrativa, magatzems, biblioteca especialitzada i laboratoris per a la restauració i conservació dels materials de naturalesa orgànica.
Comparteix
FITXA TÈCNICA
ci cm cs eso es2 ba
Durada

1 hora 30 minuts

Preu alumne

2,10 € per alumne (grups superiors a 20 alumnes)

Preu grup

31,50 € (grup inferior a 15 alumnes)

Valora l'activitat
Imprimir ENVIAR ENVIAR
RESERVA
L'ACTIVITAT
MATERIAL DIDÀCTIC

Identificador