Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
altres
© ANC Arxiu de gestió (Foto: E. Bonjoch)
© ANC Arxiu de gestió (Foto: O. Martínez)
Treball de Recerca a l'Arxiu

Els alumnes realitzen un treball de recerca aplicant la metodologia de l'historiador, amb l'acompanyament dels tècnics del Servei Didàctic de l'ANC que, en coordinació amb el professor/a tutor/a del treball, els dónen assessorament per a la localització i interpretació de les fonts, així com en relació al plantejament metodològic de la recerca.

Els alumnes poden consultar documents en diferents suports i de diverses tipologies i èpoques, que els permetran investigar sobre molts aspectes de la nostra història: des de la tècnica a l'art, passant pel periodisme, el disseny, la llengua, els moviments socials i polítics, la situació econòmica o la vida quotidiana.

Competències presents

comunicativa, lingüística i audiovisual

tractament de la informació i competència digital

aprendre a aprendre

autonomia i iniciativa personal

social i ciutadana


Comparteix
FITXA TÈCNICA
es2 ba
Preu alumne

gratuït

Preu grup

gratuït

Valora l'activitat
Imprimir ENVIAR ENVIAR
RESERVA
L'ACTIVITAT

Identificador