Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Visita-taller
Què passa amb els nostres boscos?

Descripció Activitat:

Aquesta activitat es divideix en dues sessions: 
A la primera, a Can Palós i acompanyats per l'equip  d'educadors de l'Aula Natura, ens convertirem en gestors forestals i, mitjançant l'estudi qualitatiu i quantitatiu d'una parcel·la representativa del bosc de pi blanc de la vall del Llor, obtindrem dades sobre l'estructura actual del bosc.

A la segona sessió, a l'aula i dinamitzada pel professorat seguint les pautes del  dossier  proporcionat,  farem  el  tractament  de  les  dades  que  es representarà  mitjançant  taules,  gràfics  i  quadres  estadístics.  Finalment, l’alumnat haurà de fer propostes per a una gestió eficient i sostenible dels recursos del bosc.

Objectius:

  • Que els alumnes dominin tècniques de treball de camp i de recollida de dades forestals. 
  • Que els alumnes desenvolupin competències per fer el tractament de les dades de camp i per treure conclusions de l'estructura del bosc.  
  • Que els alumnes sàpiguen aplicar els resultats de la recerca a propostes de gestió forestal.
  • Que  els  alumnes  coneguin,  valorin  i  estimin  l’entorn  natural,  social  i cultural més proper.
  • Que  els  alumnes  comprenguin  les  relacions  que  s’estableixen  entre  les societats i el seu entorn i despertin l’interès per  a fer un ús responsable dels recursos naturals.
Competències presents

matemàtica

coneixement i la interacció amb el món físic


Comparteix
FITXA TÈCNICA
eso es2 ba cf
Durada

Dia sencer (de 9:30h a 16h)

Preu alumne

12 €

Valora l'activitat
Imprimir ENVIAR ENVIAR
RESERVA
L'ACTIVITAT
MATERIAL DIDÀCTIC

Identificador