Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Taller
NOVETAT
Més enllà de les pintures

Què fem?

A partir de les manifestacions conservades a la Roca dels Moros descobrirem les diferents societats que van poblar l’entorn del Cogul i que van crear les pintures i els gravats: caçadors-recol·lectors, agricultors i ramaders, ibers i romans. Ens posarem en la seva pell per esbrinar com vivien i com van aprofitar els recursos que tenien al seu abast a partir de la formulació de preguntes, d’hipòtesis i de l’observació d’il·lustracions i del propi entorn. Ens adonarem, a més, de que l’entorn que nosaltres veiem avui dia és molt diferent d’aquell que van veure i viure les societats del passat.

Objectius:

*Conèixer quines van ser les societats que van deixar la seva empremta a la Roca dels Moros: caçadorsrecol·lectors, primers agricultors i ramaders, ibers, romans.

*Concebre el període cronològic extens en que s’utilitzà la Roca dels Moros així com la progressiva evolució de les societats.

*Reflexionar sobre l’ús que les societats del passat van fer dels recursos naturals.

*Comprendre la relació de la Roca dels Moros amb el seu entorn immediat.

*Reconèixer el valor i la importància de les pintures prehistòriques del Cogul com a font d’informació per entendre les societats que les van crear.

*Ser conscients de la necessitat de protegir el medi ambient i preservar el nostre patrimoni natural i cultural.

Competències presents

comunicativa, lingüística i audiovisual

artística i cultural

aprendre a aprendre

autonomia i iniciativa personal

coneixement i la interacció amb el món físic

social i ciutadana


Comparteix