Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Taller
L'esport i l'arxiu del Maresme (CS)

Aquestes activitats commemoren l'any de l'esport. Partint de diferents fons de l’Arxiu Comarcal del Maresme, les propostes es centren en diferents disciplines esportives, des del ciclisme al futbol. Les activitats proposades inclouen de CI de Primària a ESO i proposen un apropament transversal al que són els esports i els valors que se’n deriven (competitivitat sana, treball en equip...). Altres temes a treballar en les diverses activitats (i segons els nivells) serien l'esport i el gènere, l'abans i ara de la pràctica esportiva (des d’aproximadament els anys 30 fins a l'actualitat) o l’arrelament de determinades pràctiques esportives a la cultura popular i, específicament, a la història recent del maresme (per exemple, la Festa del Pedal de 1936). Cada nivell es centra en una pràctica esportiva. 

D'altra banda, aquestes activitats plantegen també un apropament al treball amb arxiu i amb documents diversos. Un arxiu serveix per preservar documents de tot tipus: des de fonts escrites fins a imatges o fins i tot continguts audiovisuals. No obstant, el que sobretot ens interessa aquí és concebre l’arxiu com un element viu, que pot ser rellegit i reinterpretat des de diferents perspectives. En aquest sentit, pensem que és bo que els i les alumnes entenguin quina és la funció pràctica d’un arxiu (en aquest cas, un arxiu comarcal). També que, en la mesura del possible i segons el seu nivell educatiu, entenguin els criteris de sistematització i catalogació que li són propis, tot i que ells i elles, després, puguin interpretar lliurement els materials del fons. En altres paraules: és important no oblidar el context inicial d’un determinat document, així com la importància de la seva preservació en un entorn sistemàtic i ordenat, però això no hauria de ser limitant pel que fa a les possibles lectures que puguin sorgir d’aquest material.  

Competències presents

comunicativa, lingüística i audiovisual

artística i cultural

aprendre a aprendre

autonomia i iniciativa personal


DESCÀRREGA DE RECURSOS
Comparteix
FITXA TÈCNICA
cs
Durada

Depèn de cada grup

Museu

ARXIU COMARCAL DEL MARESME
T. 93 758 24 59

Valora l'activitat
Imprimir ENVIAR ENVIAR
RESERVA
L'ACTIVITAT
MATERIAL DIDÀCTIC

Identificador