Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Taller
La física i la química del gas

Els alumnes participaran en un taller experimental per entendre què és un gas, les seves propietats físiques i químiques i les lleis que regeixen els gasos ideals. Què explica sobre els gasos la llei de Boyle? I les lleis de Charles i Gay Lussac?

Repartits en grups, disposaran del material necessari per fer l’experiment, en el qual ells seran els protagonistes. En acabar, aplicant el mètode científic, exposaran a la resta de companys les conclusions extretes, tot vinculant els coneixements adquirits amb les aplicacions al transport del gas natural.

 

Competències presents

aprendre a aprendre

coneixement i la interacció amb el món físic

social i ciutadana


Comparteix
FITXA TÈCNICA
Imprimir ENVIAR ENVIAR
RESERVA
L'ACTIVITAT

Identificador