Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Visita-taller
NOVETAT
Explorar la cultura. Investigar la societat a través dels objectes

Aquests activitat està dirigida a posar en pràctica diferents mètodes de la recerca etnològica i antropològica a partir de dos apropaments complementaris. En el primer d’ells es treballaran procediments hipotètic-deductius i de presentació museogràfica a partir de temes estructurals de la recerca antropològica (l’àmbit domèstic, les creences, el treball, el joc i la festa) exposats en l’àrea del Mur. El segon apropament es basarà en una recerca inductiva, organitzada en torn a un joc de pistes, que incorporarà l’observació detallada de les col•leccions del museu per tal d’establir connexions inferencials sobre conjunts d’objectes.

Competències presents

comunicativa, lingüística i audiovisual

artística i cultural

matemàtica

aprendre a aprendre

social i ciutadana


Objectius

L’alumnat treballarà a través de la recerca sobre objectes de la col•lecció i d’un joc de pistes els següents aspectes:
•    Es familiaritzarà amb temes estructurals de la recerca etnològica i antropològica.
•    Establirà relacions entre la informació que aporten els objectes quotidians amb l’estudi de la cultura i la societat, passada i actual.
•    Aplicarà mètodes de recerca per a l’obtenció de coneixements significatius.
•    Analitzarà i experimentarà amb el llenguatge museogràfic.
•    Adquirirà pautes de comportament, observació i gaudi en un museu.
•    Descobrirà les col•leccions del museu.

Comparteix