Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Taller
El fons del Club Atlètic Vic: La pràctica esportiva i l'arxiu comarcal d'Osona (CS Primària)

Aquestes activitats commemoren l'any de l'esport. Degut a la importància del Club Atlètic Vic a la comarca d'Osona, proposem una sèrie d'activitats que radiquen entorn al fons dedicat a aquest club de l'Arxiu Comarcal d'Osona. Les activitats proposades inclouen de CI de Primària a ESO i proposen un apropament transversal, per una banda, al que és un club esportiu i els valors que es deriven de la pràctica de l'atletisme (competitivitat sana, treball en equip...). Altres temes a treballar en les diverses activitats (i segons els nivells) serien l'esport i el gènere, l'abans i ara del CAVIC i la pràctica esportiva (des dels anys 20 fins a l'actualitat) o el funcionament d'un club: quines dinàmiques organitzatives el regeixen, com s'estructura, etc. 

D'altra banda, aquestes activitats plantegen també un apropament al treball amb arxiu i amb documents diversos. Un arxiu serveix per preservar documents de tot tipus: des de fonts escrites fins a imatges o fins i tot continguts audiovisuals. No obstant, el que sobretot ens interessa aquí és concebre l’arxiu com un element viu, que pot ser rellegit i reinterpretat des de diferents perspectives. En aquest sentit, pensem que és bo que els i les alumnes entenguin quina és la funció pràctica d’un arxiu (en aquest cas, un arxiu comarcal). També que, en la mesura del possible i segons el seu nivell educatiu, entenguin els criteris de sistematització i catalogació que li són propis, tot i que ells i elles, després, puguin interpretar lliurement els materials del fons. En altres paraules: és important no oblidar el context inicial d’un determinat document, així com la importància de la seva preservació en un entorn sistemàtic i ordenat, però això no hauria de ser limitant pel que fa a les possibles lectures que puguin sorgir d’aquest material.  

Competències presents

comunicativa, lingüística i audiovisual

tractament de la informació i competència digital

aprendre a aprendre

autonomia i iniciativa personal

coneixement i la interacció amb el món físic


DESCÀRREGA DE RECURSOS
Comparteix
FITXA TÈCNICA
Imprimir ENVIAR ENVIAR
RESERVA
L'ACTIVITAT
MATERIAL DIDÀCTIC

Identificador