Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Taller
El fons del Club Atlètic Vic: La pràctica esportiva i l'arxiu comarcal d'Osona (CI i CM Primària)

Aquestes activitats commemoren l'any de l'esport. Degut a la importància del Club Atlètic Vic a la comarca d'Osona, proposem una sèrie d'activitats que radiquen entorn al fons dedicat a aquest club de l'Arxiu Comarcal d'Osona. Les activitats proposades inclouen de CI de Primària a ESO i proposen un apropament transversal, per una banda, al que és un club esportiu i els valors que es deriven de la pràctica de l'atletisme (competitivitat sana, treball en equip...). Altres temes a treballar en les diverses activitats (i segons els nivells) serien l'esport i el gènere, l'abans i ara del CAVIC i la pràctica esportiva (des dels anys 20 fins a l'actualitat) o el funcionament d'un club: quines dinàmiques organitzatives el regeixen, com s'estructura, etc. 

D'altra banda, aquestes activitats plantegen també un apropament al treball amb arxiu i amb documents diversos. Un arxiu serveix per preservar documents de tot tipus: des de fonts escrites fins a imatges o fins i tot continguts audiovisuals. No obstant, el que sobretot ens interessa aquí és concebre l’arxiu com un element viu, que pot ser rellegit i reinterpretat des de diferents perspectives. En aquest sentit, pensem que és bo que els i les alumnes entenguin quina és la funció pràctica d’un arxiu (en aquest cas, un arxiu comarcal). També que, en la mesura del possible i segons el seu nivell educatiu, entenguin els criteris de sistematització i catalogació que li són propis, tot i que ells i elles, després, puguin interpretar lliurement els materials del fons. En altres paraules: és important no oblidar el context inicial d’un determinat document, així com la importància de la seva preservació en un entorn sistemàtic i ordenat, però això no hauria de ser limitant pel que fa a les possibles lectures que puguin sorgir d’aquest material.  

Competències presents

comunicativa, lingüística i audiovisual

aprendre a aprendre

autonomia i iniciativa personal

coneixement i la interacció amb el món físic


DESCÀRREGA DE RECURSOS
Comparteix
FITXA TÈCNICA
ci cm
Durada

Depèn de cada nivell

Museu

ARXIU COMARCAL D’OSONA
T. 670 544 312

Valora l'activitat
Imprimir ENVIAR ENVIAR
RESERVA
L'ACTIVITAT
MATERIAL DIDÀCTIC

Identificador