Cercador d'activitats
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Taller
Aprendre a parlar en públic

El que sap pensar però no sap expressar el que pensa està al mateix nivell que el que no sap pensar”

Aquesta és una frase de Pericles al segle V A.C. referint-se a l’expressió oral, que ens demostra que ja des dels seus inicis la humanitat ha sigut conscient de la importància que té per a la vida l’habilitat de saber-se comunicar. És per això que l’oratòria ha format part dels estudis més importants de totes les èpoques,  com per exemple les lliçons dels clàssics grecs, el trivium medieval o els programes dels il·lustrats del XVIII.

En un món tan audiovisual i intercomunicat com el nostre, l’habilitat de saber-se expressar oralment pren encara més importància. Sigui en el mateix espai físic o a través d’una pantalla, sigui davant un gran auditori o en un cara a cara, l’acte de comunicar-se oralment amb la finalitat d’explicar, persuadir o argumentar segur que formarà part de la realitat quotidiana del nostre alumnat el dia de demà.

És per això  que cal treballar la manera de comunicar-se oralment, les habilitats que permeten elaborar un discurs efectiu i precís: el plantejament, la dicció, la cohesió i el llenguatge no verbal, entre d’altres.

I sobre tot, abans que res, cal reforçar i canviar el que els americans dirien el “mindset”, o  les creences que tenim sobre la nostra manera de comunicar i la nostra capacitat de fer-ho. La por escènica, el terror a quedar-nos en blanc i el desconeixement de les nostres habilitats intrínseques i dels matisos únics i individuals que conformen la nostra manera d’expressar-nos ha de ser el primer que cal treballar. Només essent conscients de la nostra pròpia vàlua com a comunicadors, podrem desenvolupar-nos en aquesta matèria, reforçant allò que ja tenim i incorporant el que ens falta.

Els mitjans de comunicació omplen la nostra vida i són el principal agent d’informació, entreteniment i comunicació. Segons els estudis, els joves catalans hi dediquen una mitjana de 3,5 hores diàries. Més de tres-centes hores de gravació es pugen cada minut a Youtube en tot el món. Cap professional seriós es planteja actualment la seva carrera sense disposar d’un video-curriculum de presentació a on les habilitats de comunicació tindran tant o més a veure en una possible contractació com els coneixements acadèmics o la experiència en el sector demandat.

Es per això que us proposem aquesta conferència, per tal de persuadir els joves de que cal tenir molt en compte aquestes habilitats, que saber comunicar pot marcar la diferencia a la seva vida professional. I oferir-los un taller a on es puguin treballar els aspectes abans esmentats, a més de donar-los les eines adequades.

Competències presents

comunicativa, lingüística i audiovisual

aprendre a aprendre

autonomia i iniciativa personal

coneixement i la interacció amb el món físic

social i ciutadana


Comparteix
FITXA TÈCNICA
Imprimir ENVIAR ENVIAR
RESERVA
L'ACTIVITAT

Identificador