Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Taller
NOVETAT
A mà i amb el torn
A mà i amb el torn

Ullastret proposa aquest taller  a l'alumnat d'educació primària i secundària.

Des dels seus orígens, vers el vuitè mil·leni aC, fins a l'actualitat, la ceràmica ha estat un element important en la vida de l'home, utilitzat per fabricar atuells d'ús culinari, per al transport i l'emmagatzematge d'aliments i per al material constructiu (teules, canonades i maons). També se n'han trobat moltes restes en els rituals funeraris, ja sigui com a urnes cineràries o objectes de l'aixovar.

La ciutat ibèrica d'Ullastret va ser una de les més importants de Catalunya a la seva època. Actualment, és un dels jaciments arqueològics que més informació ha proporcionat sobre les formes de vida ibèriques. Entre les restes de la cultura material trobades, destaca la gran quantitat, diversitat i qualitat de les ceràmiques.

La part pràctica de l'activitat permet als alumnes experimentar amb les pròpies tècniques ibèriques: l'alumne modelarà una peça de fang a mà o a torn, tot aprenent les diferents formes i usos de la ceràmica en època ibèrica i la importància del torn com a innovació tecnològica.

Desenvolupament de l’activitat: La primera part consisteix en una introducció teòrica sobre la ceràmica ibèrica i la seva importància en l’economia de l’època. També s’expliquen les diferents tècniques de realització i decoració de la ceràmica.
L’activitat pràctica consisteix en què els nois i noies experimentin, amb les mateixes tècniques de l’època ibèrica, tot el procés d’elaboració de les peces de ceràmica a mà així com també la possibilitat d’observar com es treballa la ceràmica tornejada.
El taller finalitza amb el treball d’una fitxa relativa a la pràctica realitzada mitjançant la qual es pretén que l’alumne reflexioni sobre el que acaba de fer.

Habilitats que desenvolupa: Entendre les principals característiques de la ceràmica ibèrica; conèixer les diferents tècniques d'elaboració de la ceràmica en època ibèrica;conèixer la importància del torn com a innovació tecnològica; comprendre l'evolució de la ceràmica a Ullastret; desvetllar l'interès per conèixer i comprendre el nostre entorn històric; valorar els béns que componen el patrimoni cultural de la comunitat local i nacional i actuar a favor de la seva preservació. 

Competències presents

artística i cultural

coneixement i la interacció amb el món físic


Quan érem ibers
La paraula ceràmica defineix els estris o objectes modelats amb argila i cuits posteriorment, fet que els proporciona les propietats de duresa i impermeabilitat.
Des dels seus orígens, vers el vuitè mil·leni aC, fins a l’actualitat, la ceràmica ha sigut un element important en la vida de l’home, utilitzat per realitzar atuells d’ús culinari, per al transport i l’emmagatzematge d’aliments i per al material constructiu (teules, canonades i maons). També se n’han trobat moltes restes en els rituals funeraris, ja sigui com a urnes cineràries o objectes de l’aixovar.
Actualment, l’estudi de l’evolució de la ceràmica serveix com a font de coneixement de la història i fa possible la reconstrucció de les formes de vida dels nostres avantpassats com l’alimentació, l’economia, el comerç o les manifestacions artístiques. Gran part dels testimonis materials localitzats en els jaciments arqueològics són restes de ceràmica, perquè a diferència d’altres materials, no han desaparegut amb el pas dels anys, esdevenint també d’aquesta manera una eina bàsica per datar els estrats arqueològics d’una excavació.
La ciutat ibèrica d’Ullastret va ser una de les més importants de Catalunya en la seva època. Actualment, és un dels jaciments arqueològics que més informació ha proporcionat sobre les formes de vida ibèriques. Entre les restes de la cultura material trobades, destaca la gran quantitat, diversitat i qualitat de les ceràmiques. Aquest fet vindria propiciat per les relacions comercials que va mantenir amb els pobles colonitzadors, que van fer d’Ullastret un poblat obert als intercanvis i als nous avenços socioeconòmics.
Comparteix
FITXA TÈCNICA
ci cm cs eso es2
Durada

1 hora i 30 minuts

Preu alumne

3€ per alumne/a (grups superiors a 20 alumnes)

Preu grup

60€ (grups de 20 alumnes o menys)

Valora l'activitat
Imprimir ENVIAR ENVIAR
RESERVA
L'ACTIVITAT

Identificador