RECURSOS ALUMNAT

En aquest apartat es troben una sèrie de recursos educatius dissenyats pel concurs #efim17 perquè l'alumnat pugui realitzar activitats a l'aula relacionades amb els temes abordats pel concurs. L'apartat suggereix diferents dinàmiques amb la finalitat de facilitar el treball dins del currículum escolar tant de la disciplina fotogràfica com dels temes de revaloració del patrimoni. No és un requisit utilitzar-les (és una proposta). Tant el professor com el centre educatiu poden generar la seves pròpies activitats per recopilar material susceptible de participar en el concurs.

ACTIVITAT 1: JO ESTÀTUA

Narra, a la manera de ‘Jo, Claudi’, la teva pròpia biografia com si fos un monument.

L'objectiu d'aquesta activitat és que els alumnes aprenguin una sèrie de continguts relacionats amb un determinat monument des de l'empatia i la interiorització de les dades corresponents a l'època i persona que el monument representa. Per dur a terme aquesta activitat, s'insta a l'alumne a generar una narració en primera persona del monument en qüestió, el que comporta a? l'adquisició de coneixements sobre els aspectes bàsics d'una narració tant textual com a visual.

DESCARREGAR RECURS - JO ESTÀTUADescarregar

ACTIVITAT 2: POÈTICA DE LA CIUTAT

Inspira't en un monument i crea una poesia visual.

L'objectiu d'aquesta activitat és que els alumnes es basin en el concepte de poesia per relacionar-se amb el patrimoni de la ciutat, per apreciar-lo i transmetre la seva experiència en contemplar-lo. Proposem la creació de petites obres de poesia visual, inspirades en el patrimoni. S'insta a l'alumne a generar una captura d'imatge amb filtres de llum, color i enquadraments suggeridors i creatius. Per al text que acompanyi la imatge, suggerim redactar l'experiència particular sobre el monument, o el relat d'una breu frase inspirada en dades històriques o referències reals, però sempre que sigui amb un llenguatge delicat, expressiu, que transmeti una emoció, una sensació o una experiència personal.

DESCARREGAR RECURS - POÈTICA DE LA CIUTATDescarregar

ACTIVITAT 3: DETECTIUS DE MONUMENTS

Contribueix amb la teva foto en el catàleg monumental de l'entorn.

L'objectiu d'aquesta activitat és que els alumnes treballin el coneixement del medi natural, social i cultural. Té com a finalitat proporcionar a l'alumnat la reflexió sobre els coneixements i les eines per ubicar-se en l'entorn on viu, per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i gaudir-lo. Aquesta activitat consisteix en proposar a l'alumne fer de detectiu dels monuments. Com a punt de partida es formulen a classe preguntes obertes (com...?, on...?, quins...?, per què...?). Es tracta de que els alumnes identifiquin i generin un catàleg de monuments amb la seva fitxa descriptiva.

DESCARREGAR RECURS - DETECTIUS DE MONUMENTSDescarregar

ACTIVITAT 4: REINVENTA EL PAISATGE (FICCIÓ FOTOGRÁFICA)

Un monument real….altre ciutat possible.

L'objectiu d'aquesta activitat és que els alumnes treballin el coneixement del patrimoni arquitectònic més contemporani de la ciutat i fomentar la capacitat creativa del alumne per a partir del monument construir una història de ficció. El plaer de la contemplació patrimonial és una font inesgotable d'inspiració i especulació d'històries que no existeixen i que poden ser possibles.
Aquesta activitat consisteix en proposar a l'alumne fer d'speculador, creador de escenaris imaginaris que narren petites històries de ficció.

DESCARREGAR RECURS - REINVENTA EL PAISATGEDescarregar